Terapeutický účinok medu podľa svetového vedca

Dalito.sk/foto: pixabay.com - Fancycrave1
DALITO -

Americká internetová platforma Expertscape realizovala nezávislé medzinárodné hodnotenie lekárov, vedcov a inštitúcií pôsobiacich v biomedicínskej oblasti. Na základe výsledkov zaradila Juraja Majtána z Ústavu molekulárnej biológie SAV medzi najvýznamnejších svetových expertov vo výskume včelieho medu. Juraj Majtán sa v publikovanom rebríčku umiestnil na 8. mieste z celkových 14 583 hodnotených pracovníkov a patrí k najlepším 0,1% expertov. Platforma Expertscape uverejnila výsledky v rámci národného mesiaca medu – Septembra, ktorý je v USA venovaný propagácii včelárenia a včelárskeho priemyslu.

„Je veľmi príjemné vidieť, že aj tu na Slovensku môžeme držať krok so zahraničnými pracoviskami a byť jedným zo svetových lídrov vo výskume medu,“ skonštatoval Juraj Majtán a zdôraznil, že tento úspech sa netýka len jeho vedeckej práce, ale je zásluhou celého kolektívu vrátane zahraničných spolupracovníkov.

Kvalita medu

Ťažiskom vedeckého bádania Juraja Majtána je výskum nových kvalitatívnych znakov včelích produktov a štúdium terapeutických účinkov medu pri liečbe nehojacich sa a chronických rán. Je autorom viac ako 80 vedeckých prác s celkovým H-indexom 25, autorom 7 kapitol v zahraničných monografiách a pôvodcom jedného patentu a jedného úžitkového vzoru. Juraj Majtánpôsobí ako lektor Slovenského zväzu včelárov, je zakladateľom Slovenskej apiterapeutickej spoločnosti a projektu Medové laboratórium. Jeho pracovníci a pracovníčky poskytujú pravidelné konzultácie najmä včelárom, včelárskym farmám a priemyselným producentom medu prevažne zo Slovenska a Českej republiky. 

„Po zverejnení týchto výsledkov očakávame, že budeme oslovovaní aj zahraničnými subjektami, či už so žiadosťami o konzultácie alebo o vykonanie laboratórnych expertíz. V neposlednom rade nám tento výsledok otvára aj nové možnosti spoluprác v základnom výskume medu,“ dodal molekulárny biológ.

Len z vedeckých štúdií

Expertscape je online databáza, ktorá objektívne hodnotí lekárov, vedeckých pracovníkov a inštitúcie podľa ich odborného zamerania vo viac ako 29 000 biomedicínskych témach. Vykonáva to na základe patentovaného algoritmu vychádzajúceho z vedeckých štúdií indexovaných v databáze Medline. Zostavené poradie závisí od viacerých faktorov: od aktuálnosti publikovanej práce; kvality časopisu, v ktorom bol uverejnený; od druhu článku a od toho či je daný vedec prvým autorom. Databázu expertov môžu využívať pacienti, vedeckí pracovníci alebo firmy, ktoré v prípade potreby môžu jednoducho vyhľadávať a kontaktovať overených expertov z celého sveta.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)