Tesco sa opäť poďakuje kolegom, vyplatí ďalší mimoriadny bonus

Dalito.sk/foto: Tesco
PR -

Reťazec Tesco odmení svojich kolegov ďalším mimoriadnym bonusom. Ide o poďakovanie za ich prácu, keď v súčasnej mimoriadnej situácii už viac ako rok zabezpečujú potraviny pre ľudí vo všetkých regiónoch Slovenska. Práve vďaka nasadeniu a úsiliu všetkých kolegov dokáže byť Tesco aj naďalej bezpečnejším miestom na nákupy i prácu a postarať sa o nákupy zákazníkov v aktuálnom bezprecedentnom období.

Tesco si váži obetavú a starostlivú prácu tisícok kolegov, ktorí za každých okolností zabezpečujú potraviny a ďalšie potrebné výrobky pre ľudí z celého Slovenska. Pri napĺňaní záväzku bezpečnejšieho nakupovania zohrávajú práve oni nenahraditeľnú úlohu.

Všetkým kolegom Tesca bude vyplatený mimoriadny bonus ako poďakovanie za ich obetavú prácu počas pandémie. Kolegovia Tesca v obchodoch a distribučných centrách dostanú finančnú odmenu vo výške 220 eur. Bonus im bude vyplatený už po štvrtý raz od vypuknutia pandémie. Celkovo Tesco na Slovensku zamestnáva takmer 9 000 kolegov, v predchádzajúcom roku investovalo do navýšenia ich miezd 13 miliónov eur.

„Uplynulý rok bol naozaj mimoriadny, ato vo všetkých ohľadoch. Hoci sme čelili výrazným výzvam spojeným skoronakrízou, mimoriadnou bola aj naša promptná odpoveď na ne. Pocitom neskrývanej hrdosti ma napĺňa to, ako sa vytrvalo staráme ozákazníkov, kolegov, komunity a – vneposlednom rade –tých najzraniteľnejších. Práve to ma ešte viac utvrdzuje vtom, že vTescu tvoríme skvelý tím. Chrániť zdravie kolegov a zákazníkov je aj naďalej našou absolútnou prioritou. Popritom teraz urobíme aj ďalší dôležitý krok – opätovne oceníme hrdinské úsilie kolegov Tesca. Ako poďakovanie za ich obetavú prácu afantastické nasadenie kolegom vobchodoch adistribučných centrách bude vyplatený bonus vhodnote 220 eur,“ uviedol Martin Kuruc, CEO Tesca na Slovensku.

Bonus bude vyplatený v pomere k odpracovaným hodinám za 12 mesiacov uplynulého finančného roka Tesca.

Aj takto sa Tesco stará okolegov včase koronakrízy:

–     Tým najviac ohrozeným – napríklad tehotným kolegyniam či seniorom – sme umožnili zostať doma a poskytli im platené voľno.

–     Posilnené hygienické rutiny v obchodoch aj distribučných centrách chránia zdravie kolegov i zákazníkov Tesca.

–     V najnáročnejšom období Tesco posilňovalo tímy v obchodoch – 3 000 dočasných kolegov získalo od Tesca pracovné príležitosti v čase, keď to potrebovali najviac.

–     Reťazec svojich kolegov pravidelne zásobuje vitamínovými balíčkami a ochrannými pomôckami vrátane respirátorov FFP2.

–     Deťom kolegov Tesco zapožičalo desiatky tabletov a uľahčilo im tak školskú výučbu.