Top ženy 2017: Takto „predávajú“ svoje know-how

dalito.sk/ilustračná foto: Lucia Tomečková
DALITO -

Októbrový slovenský Forbes zverejnil rebríček Top 20 žien v slovenskom biznise. Dalito oslovilo najúspešnejšie finančníčky a manažérky z priemyselných podnikov, telekomu, maloobchodu a služieb z prvej desiatky s otázkou: „Čo by ste poradili podnikateľom a zamestnancom, od ktorých druhí žiadajú rôzne rady, najlepšie zadarmo? Ako dať takýmto ľuďom slušne najavo, že vaše know-how nie je zadarmo 24-hodín denne 7 dní v týždni?“.

Z oslovených sa k ankete rozhodli nevyjadriť Tatiana Kamenská (Členka predstavenstva Slovenských elektrární) a Eva Markovičová (Členka predstavenstva Eustream).

Alena Rozsypalová (5. miesto) – Členka predstavenstva, CFO, Východoslovenská energetika Holding, Eva Jurkovičová (8. miesto) – Konateľka, CFO, Schaeffler Skalica,  do stanoveného termínu nereagovali.

Elena Kohútiková (1. miesto)

Bývalá členka predstavenstva VÚB a zástupkyňa generálneho riaditeľa: 

„Naše analýzy ukazujú, že podnikatelia venujú pomerne málo svojho času vzdelávaniu. Výrazne sa to objavuje predovšetkým u žien − podnikateliek. Vzdelávanie, a to nielen odborné, ale aj učenie sa podnikateľskému kumštu, je mimoriadne dôležitým faktorom pre dlhodobý úspech v podnikaní. A väčšinou musia do toho podnikatelia investovať nielen čas, ale i peniaze. Ak potom potrebujú nejakú radu od priateľov, tak takéto občasné rady je možné poskytovať i zadarmo. No pokiaľ ide o problém väčšieho rozsahu, či častejšie odborné rady, za tie sa zvyčajne musí platiť. U zamestnancov sa o odborný rast väčšinou stará zamestnávateľ, zamestnanec však musí prejaviť snahu o svoj odborný rast. I tieto školenia nie sú zadarmo a sú čiastočne alebo plne hradené zamestnávateľom. Čo sa týka odborných rád kolegom v zamestnaní, tie sú prirodzenou súčasťou práce každého z nás. Ja som vždy privítala záujem kolegov sa niečo naučiť a vždy som to brala ako prirodzenú úlohu, ktorú som plnila a ktorou som odovzdávala svoje vedomosti a skúsenosti mladším kolegom. Robila som to rada a vždy som sa snažila nájsť si čas pre kolegov, ak potrebovali odbornú alebo manažérsku radu. A bola som poctená, ak sa na mňa o túto radu obrátili. Myslím, že tu nemusím dodávať, že som to chápala ako súčasť mojej práce a teda som za to nežiadala žiadnu odmenu. V súčasnej dobe musíme v každom období na sebe pracovať, či v oblasti podnikania alebo v zamestnaní. Iba tak dokážeme držať krok s dynamickým vývojom, ktorého sme súčasťou.“

Elena Petrášková (2. miesto)

Viceprezidentka U. S. Steel Košice pre dcérskespoločnosti a služby 

„Úspech ide ruka v ruke so zodpovednosťou a preto som nikdy nemala problém zdieľať svoje skúsenosti, pokiaľ mi to môj pracovný program dovolil. Čím viac úspešných ľudí budeme mať, tým lepšie sa nám všetkým bude žiť. Práve nedávno som mala prednášku v rámci ženskej siete U. S. Steel Košice a bolo to pre mňa inšpiratívne stretnutie.“

Ivana Piňosová (3. miesto) 

Podpredsedníčka predstavenstva, riaditeľka úseku GR a financií, Slovenská pošta:

„V rámci svojej práce sa snažím obklopovať ľuďmi, ktorí majú ambíciu napredovať a odovzdávanie skúseností je podľa môjho názoru jedným z hlavných predpokladov úspechu. Nikdy som sa preto ani len nezamýšľala nad tým, ako dať ľuďom najavo, že moje know-how je mojím výhradným vlastníctvom. Práve naopak – akési „neposúvanie“ vedomostí a skúseností, alebo snaha o to, aby sa kolegovia či zamestnanci vďaka radám a pomoci stali úspešnejšími, nepatria k mojim zásadám. Zastávam názor, že v rámci tímu je dôležitá spolupráca, no zároveň si myslím, že ani odovzdanie know-how ešte nemusí byť zárukou úspechu – závisí už len na šikovnosti dotyčného človeka, či poskytnutú informáciu dokáže využiť vo svoj prospech.“

Timea Reicher (4. miesto)

Členka predstavenstva Slovnaft

„Stará ľudová múdrosť hovorí – Dobrá rada stojí groš. Aj dnes by sa ľudia mali držať sedliackeho rozumu svojich predkov a zvažovať, čo a ako sa pýtajú. Žiadne univerzálne rady „jedna veľkosť pre všetkých“ nejestvujú, a preto ich nikomu
ani nedávam. Navyše som v biznise nadobudla skúsenosť, že najlepším radcom si je človek sám. Chce to len racionálny pohľad a jasnú myseľ pri hodnotení toho, čo je reálne a čo je z kategórie zázrakov, ktoré sa nedejú.“

Alexandra Habeler-Drabek (9. miesto)

Členka predstavenstva Slovenskej sporiteľne, zodpovedná za riadenie rizík

„Ako človek som pevne presvedčená o zásade reciprocity, a preto nikdy neváham pomôcť. Veď dobré skutky sa zvyčajne neustále vracajú. Aj v Slovenskej sporiteľni považujeme poradenstvo a pomoc za základnú súčasť našej spoločenskej zodpovednosti. Preto sme založili špeciálny program, v rámci ktorého naši odborníci okrem iného pomáhajú začínajúcim podnikateľom s biznis plánom a s financovaním.“

Albena Grozeva Georgieva (10. miesto)

Členka predstavenstva, COO, Billa 

„V mojom prípade je aktívna komunikácia dôležitou súčasťou pracovného života. Je pravdou, že sa môže stať, že partneri alebo zamestnanci nepochopia moju otvorenosť a ochotu pomôcť im a snažia sa získať z toho výhody. Mám na to viacero rád – napríklad vyvarovať sa neplánovaným stretnutiam, kde nie je jasne definovaný cieľ alebo náplň stretnutia, bez ohľadu na to, kto ich organizuje. Navyše, osobne očakávam a vyžadujem, aby ten, kto chce počuť moju radu, prišiel s nápadmi a návrhmi na riešenie, až následne im poviem svoj pohľad na vec na základe mojich skúseností a vedomostí. Tým, že sa podelíte o svoj názor na vec, vyjadríte ochotu prijať zodpovednosť. Vďaka svojmu know-how tak dokážete priniesť problému, ktorý je časovo náročný, konštruktívne a užitočné riešenie v dlhodobom horizonte.“