Toto sa naozaj stalo, štátna šikana v priamom prenose, tam, kde nemá kto robiť

Dalito.sk/zdroj: Polícia SR
DALITO -

Je niečo pár minút pred piatou hodinou rannou a náš splnomocnený zamestnanec pán F. stojí už takmer hodinu pred zatvorenou bránou Cudzineckej polície v Trnave. Spolu s ním tu postáva pár Číňanov, Vietnamcov a niekoľko Ukrajincov už od včerajšieho večera…

Ešte dve a pol hodiny prejde, kým sa brána otvorí…

No napriek tomu sa začína uzučký chodník  plniť ľuďmi – prevažne cudzincami,  na obe strany pozdĺž budovy.

O 7,30 hod sa konečne brána otvorí, v nej stojí policajt kričiaci, aby sa všetci postavili do radu…ako presne to myslí, nikto nevie, pretože rad môže viesť buď na jednu alebo druhú stranu popri budove, no nikdy nie pred jeho čelom, pretože je tam cesta.

A tak iba veľmi ťažko sa ľudia z oboch strán postavia len do jednej….sácajú sa, padajú, niečo šomrú…brána sa zatvára. Vraj, až keď budú zoradení…

O ďalších päť minút policajt predsa len bránu otvorí znovu a zopár nešťastníkov pošle „preč z očí“, niekam na koniec ulice tak, že v ten deň sa už do budovy určite nedostanú a svoju vec nevybavia… Veď no a čo? Stáli tu iba odvčera…

Náš splnomocnený pracovník F. má šťastie! Spolu s davom sa dostáva pod bránu, postupne dokonca po schodisku až k automatu na výber časenky pre zvolenú agendu. Je na tom lepšie ako prvý raz, keď prišiel iba polhodinu pred začiatkom stránkových hodín. Vtedy sa ku automatu nedostal vôbec!

Stláča požadované tlačidlo, dostáva lístok a začína čakať. Premýšľa.

Vybaví dnes už konečne vec, pre ktorú sem prišiel? Minule ho poslali preč po piatich hodinách ďalšieho čakania v preplnenej miestnosti, pre to, že nemal originál potvrdenie z hotela o ubytovaní.

Pracovníčka, ktorá mu doklady na firme dávala tvrdila, že prešla celé webové stránky CP, viackrát telefonovali i s kolegyňou do Trnavy, písali i emaily, dotazovali sa, no žiadny z policajtov, či policajtiek Cudzineckej polície SR vraj nepovedali, že potvrdenie o hoteli o ubytovaní musí byť originál… Možno to tak naozaj bolo, pán F. nevie, nechce pochybovať. Tiež nemal správny doklad o výške zostatku účtu z banky. Zákon  č. 404, paragraf 19 odsek 7 a 9. nerieši v akom formáte má byť zostatok dokladovaný… tak uvidí dnes. Dnes má celý výpis z účtu, s pečiatkou banky a tiež s podpisom pracovníka banky… Už aj on sám vie, že firma, ktorej je zamestnancom, má na účte toľko a toľko eur… 🙂 Teší sa, je spokojný. Dnes vec určite vybaví, už má všetko, čo má mať.

Po pár hodinách bude konečne na rade. Už je aj rád, v malej miestnosti sa strieda plač detí, so stonom starších ľudí, miešajú sa rôzne pachy, je tu veľmi horúco, začína mu byť nevoľno. Napriek tomu – vydrží.

Ide dnu. Zhodou okolností je to tá istá policajtka ako minule. Pani JUDr. … super, aspoň jej  ukáže, že už má všetko. Za originály potvrdení o ubytovaní ho pochváli a spýta sa, či to tak nemohlo byť hneď. Veď predsa vie, že to je v zákone…hm, v ktorom? Myslí si. Naša riaditeľka ho s právničkou prešli odvrchu až dolu, nenašli tvrdenie, o ktorom stále hovorí policajtka. Nevadí…

No čo sa deje? Policajtka sa zase mračí – mám ísť znovu preč? Čo mi to rozpráva? Že nemám doklad o výške účtu? Ale veď mám výpis z účtu potvrdený originál pečiatkou?!! Zaplatili sme zaň banke 20€!!

Mám si ísť obstarať doklad o výške účtu niekam do mesta do banky? Mám na to hodinu?

Pracovník F. volá riaditeľke. Hovorí, čo a ako…tá sa rozčúli! Vraví, že je to neskutočné, že je to šikana! Veď predsa minule mal zostatok účtu na  formáte A4 podpísaný dvomi pracovníkmi banky! Rovnaký papier, ktorý predkladá, keď žiada peniaze z fondov EÚ. Dnes mu dala výpis z účtu 55 stranový, s podpisom pracovníka a pečiatkou banky…. Vraví mu, aby počkal, že ona zavolá na Cudzineckú políciu SR.

On čaká. Dostal na doloženie dokladu o výške účtu hodinu.

Medzitým sa riaditeľka pokúša na CP dovolať. Hádam bude mať šťastie, veď niekedy sa tam nedovolá človek aj celý deň, telefón iba zvoní a zvoní… nevzdáva to, volá ďalej. Dovolá sa na piate číslo v poradí. Policajtka jej povie, aby zavolala cca za hodinu, vraj majú poradu. Súhlasí, skladá telefón a medzi tým si znovu pozerá zákon a študuje, akú formu zákon ukladá na predloženie zostatku účtu.

Našla iba toto:

7) Schopnosť uhradiť všetky náklady spojené s pobytom a vycestovaním pozývaného štátneho príslušníka tretej krajiny pozývajúca osoba preukáže potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke, pobočke zahraničnej banky alebo zahraničnej banke (ďalej len „banka“) na jej meno.

(9) Zostatok na účte vedenom v banke podľa odseku 7 musí byť súhrnne vo výške dvanásťnásobku životného minima a finančných prostriedkov na každý deň pobytu pozývaného štátneho príslušníka tretej krajiny uvedených vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa § 6 ods. 3.

Keďže vidí, čo si prečítala, verí, že ak zavolá za hodinu, podarí sa jej presvedčiť pani JUDr., že majú doklady v poriadku a pracovník pán F. bude môcť konečne odísť.

Volá, telefón zvoní a zvoní, tak napíše email, dokonca druhý  a tretí na CP, v ktorom prosí a žiada, aby skúsili prijať výpis z účtu ako doklad o výške sumy na účte, veď zákon toto nijakým spôsobom nestanovuje… V emailoch vysvetľuje, odôvodňuje, píše, že už sú tam ako firma štvrtýkrát, prvý bola ona sama osobne, no okrem toho, že stratila celý deň čakaním, nevybavila nič, preto tam dnes, rovnako ako minule, poslala jedného zo svojich kolegov.

Volá znovu. Konečne sa dovolala! Rozčúlenie musí ísť bokom, musí policajtke v kľude vysvetliť, že doklad o výške zostatku účtu je v poriadku… Tá ju chvíľu počúva a potom jej povie, aby jej prečítala zákon! Riaditeľka pokorne číta znenie zákona do telefónu. Na druhej strane chvíľka ticha, no vzápätí znovu negatívny ohlas. Vraj nie výpis z účtu chcú, ale originál A4 s prehlásením o zostatku účtu danou bankou! Ale veď to sme mali minule pani policajtka…. Mali, ale bez originálnej pečiatky! Zákon nestanovuje, že má byť na doklade pečiatka a podpis…  Cvíľa ticha, riaditeľka počuje ako sa policajtka, JUDr. s niekým radí.  Tá osoba je žena, ktorá nesúhlasne tvrdí, že potvrdenie, ktoré chcú oni a výpis z účtu, sú dve rôzne veci, že to nemá akceptovať.

Riaditeľka to počuje, preto skúsi policajtku ešte raz poprosiť. Prosím, buďte taká dobrá, vezmite doklady od p. F. ja vám to potvrdenie, v podobe v akej si želáte, dnes zabezpečím a pošlem poštou doporučene.

Nie! To nie je možné, ja by som z toho mala kárne! Prečo? Pýta sa riaditeľka? Veď potvrdenie máte zajtra na stole! Prosím, veď iba kvôli pánovi F., že je u vás už tretíkrát od štvrtej od rána….

NIE, mám tu iné stránky.

A môžeme vám celú agendu poslať poštou, pýta sa poslednú vetu riaditeľka, veď nikde nie je písané, že je treba podávať žiadosť osobne! NIE! Znie odpoveď, zákon je zákon! Nech si ten váš pracovník zadá do systému PIN kód na časenke, aby som ho mohla vybaviť….

Riaditeľka sa i trocha potešila, pretože veta znela, že policajtka chce pána F. vybaviť! Tak predsa len! No jasne počula slovo NIE! Obáva sa, aby ho policajtka predsa len neodbila… No čo už viac môže urobiť? Je príliš ďaleko, aby veci riešila v Trnave, keď sedí v Kútoch…

O chvíľu volá pán F. riaditeľke. Zdvihla telefón s nádejou a obavou zároveň. Predpokladala to! Policajtka ma poslala preč, vraj som nestihol limit jednej hodiny!

Autorka: Marcela Tokošová, výkonná riaditeľka spoločnosti Kovotvar, mnohonásobne ocenená CEO

Marcela Tokošová: „Počas záchrany a riadenia firmy som priateľov stratila. Úspech sa neodpúšťa.“

REDAKCIA DALITO: FAKTY : Tak chceme, alebo nechceme pracovníkov z cudziny? Potrebujeme ich, alebo ich nepotrebujeme?

Pracovníci z Ukrajiny sú v strednej Európe žiadaní.

Množstvo slovenských firiem musí z kapacitných dôvodov odmietať objednávky, prípadne uvažujú o tom, že presunú výrobu inam. Pracovné miesta, o ktoré nemajú Slováci a Česi kvôli rastúcim ambíciám záujem, tak musia obsadiť zahraniční pracovníci, napríklad z Ukrajiny. Zamestnávatelia majú s nimi dobré skúsenosti. Problémom je, že dopyt po zamestnancoch hlásia všetky okolité krajiny. Otázkou preto nie je, či Slovensko má záujem o ukrajinských zamestnancov, ale či ľudia z Ukrajiny si vyberú prácu u nás.

Za posledný rok a pol prišli do Poľska za prácou dva milióny ľudí z Ukrajiny a pol milióna z Bieloruska. Nemecká vláda nedávno avizovala, že chce uľahčiť zamestnanie pol milióna pracovníkov z Ukrajiny, a to už v priebehu tohto roka. Povoľovací proces by mal vraj trvať len pár dní. U nás trvá získanie povolenia viac než mesiac.

„Pracovníkom z krajín mimo Európskej únie sme schopní zabezpečiť prechodný pobyt na 2 roky už za 90 dní. Tento proces môže byť aj kratší, v prípade ak ide o nedostatkové pracovné pozície trvá len 60 dní. Najväčšiu časť tejto doby zaberú administratívne procesy a zákonné lehoty pri zabezpečovaní povolenia s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny,“ potvrdzuje Peter Dosedla, riaditeľ Manuvia, najväčšieho poskytovateľa personálneho leasing do výrobných firiem na Slovensku a v Českej republike. Na Slovensku sú príslušné procesy v porovnaní s Českou republikou zhruba o polovicu rýchlejšie vďaka jednoduchšej administratíve, ktorú slovenská legislatíva vyžaduje.

Akékoľvek bariéry v procese zabezpečovania povolení, by podľa Petra Dosedlu znižovali konkurencieschopnosť slovenského pracovného trhu v porovnaní s inými trhmi.

„Keď sa ukrajinský zamestnanec rozhoduje, ktorú pracovnú ponuku príjme, zvažuje samozrejme najmä finančné prínosy. Každopádne dôležité je ale aj to, koľko starostí bude musieť v súvislosti s novou prácou riešiť. Čím sú u nás legislatívne procesy zložitejšie, tým je záujem o Slovensko ako o pracovnú destináciu nižší. A práve preto hrá tak dôležitú rolu to, aké dobré služby dokáže ponúknuť pracovná agentúra. Okrem vybavenia administratívnych záležitostí je samozrejmosťou aj zabezpečenie ubytovania, dopravy, a hlavne dobrá komunikácia a pomoc s adaptáciou,“ myslí si Peter Dosedla.

Zamestnávatelia si pracovníkov z Ukrajiny chvália

Manuvia zabezpečila prácu na Slovensku a v Českej republike pre viac než dve tisícky ukrajinských zamestnancov.  Rýchlo sa zapracovali a firmy sú s nimi veľmi spokojné. Podľa štatistík Manuvie majú ukrajinskí zamestnanci výrazne nižšiu fluktuáciu, iba 2,5 %. Firmy tak ušetria. „Vďaka ukrajinským pracovníkom sa nám podarilo stabilizovať fluktuáciu a produktivitu vrátane kvality odvedenej práce. Ukrajinskí zamestnanci prejavujú vysoký záujem o prácu a prácu na nadčasy,“ hovorí Ondrej Zbýň, personalista v spoločnosti Tawesco, ktorá vyrába  lisovacie náradie, kovové výlisky a zvary prevažne pre automobily a poľnohospodársku techniku.

Medzi pracovníkmi z Ukrajiny sú často aj ľudia s vysokoškolským vzdelaním. Práve aj preto sa hovorí, že vykazujú nižšiu chybovosť. „Zamestnanie Ukrajincov nám pomohlo v dobe, keď sme potrebovali rýchlo zabezpečiť požiadavky výroby. Ukrajinskí pracovníci sa skôr zaučia a zvládajú tiež čalúnnicke operácie, ktoré sú náročnejšie,“ zdieľa svoje skúsenosti Petra Hosová zo spoločnosti Adient Czech Republic k.s., ktorá sa špecializuje na výrobu autosedačiek.

Pracovné agentúry pomôžu s náborom, administratívou aj adaptáciou

Zamestnávanie cudzincov je pre firmy dobrou alternatívou aj pri časovo obmedzených projektoch. Deväťdesiatdňové pracovné povolenia pomôžu aspoň dočasne pokryť zvýšený nárast výroby. Navyše zamestnancov, ktorí sa zaučia a osvedčia už nie je potrebné zaškoľovať. Zamestnávateľ im už počas vykonávania sezónnej práce môže zabezpečiť prechodný pobyt za účelom zamestnania.

Administratívny proces však firmy neúmerne zaťažuje, preto sa radšej obracajú na pracovné agentúry.

„Náborom zahraničných pracovníkov sa venujeme už dvadsať rokov. Máme špecializovaný tím pre administratívnu vízovú agendu, zabezpečujeme preklady dokumentov a tlmočníka, staráme sa o dopravu, ubytovanie aj adaptáciu na pracovisku. Naši zákazníci oceňujú nie len to, že im dokážeme pomôcť plniť dohodnuté zákazky, ale aj to, že za nich vyriešime všetky legislatívne náležitosti,“ potvrdzuje Tomáš Lenárt z Manuvie.

Priemerná mzda na Ukrajine je asi sedemapolkrát nižšia než priemerná mzda v EÚ. Pre takýchto zamestnancov je motiváciou nie len základná mzda, ale aj nadčasy. Napriek tomu sa slovenskí zamestnanci nemusia obávať, že budú časom bez práce. Podľa Petra Dosedlu zamestnávanie cudzincov doposiaľ nemá žiadne negatívne dopady na lokálne pracovné trhy. Nezamestnanosť stále klesá a mzdy rastú.

Čo zamestnávatelia oceňujú na pracovníkoch z Ukrajiny:

Minimálna fluktuácia:  Podľa štatistík Manuvia majú ukrajinskí zamestnanci fluktuáciu 2,5 %.

Rýchle zaškolenie: Vysoké percento zamestnancov z Ukrajiny tvoria kandidáti s vysokoškolským vzdelaním.

Vysoká pracovná morálka: Priemerná mzda na Ukrajine je nižšia než v krajinách EÚ. Mzda za nadčasy je pre týchto zamestnancov motivujúca.

Nižšia chybovosť : Vďaka vzdelaniu a chuti pracovať vykonávajú zamestnanci z Ukrajiny svoju prácu kvalitnejšie.

Časové obmedzenia Deväťdesiatdenné pracovné víza umožňujú firmám zamestnať pracovníkov len v období zvýšeného nárastu výroby.

Smejete sa? Podnikajte a zamestnajte aspoň jedného!