Toto ste o hrubej mzde asi netušili

Dalito.sk/foto: pixabay.com - punttim
DALITO -

Mnohých pri nástupe do zamestnania zaujíma hlavne to, koľko dostane na výplatu. Koľko reálne zarobím? Aké sú reálne platy? Pritom hrubá mzda zahŕňa aj množstvo iných benefitov, ktoré by ste mali poznať. Nielen v inzerátoch sa najčastejšie udáva mesačný hrubý príjem. Hrubá mzda je uvádzaná vlastne pri každom prieskume, výskume či štatistike. Preto môže byť pre koho náročné si okamžite vypočítať, koľko vlastne reálne zarobí. Čo všetko teda zahŕňa hrubá mzda?

HRUBÁ MZDA

Laicky povedané, hrubá mzda je suma očistená o dane a odvody zamestnávateľa. Spravidla sa častejšie stretávame s uvádzaním hrubého mzdového ohodnotenia ako čistého. Využíva sa najmä v pracovnej zmluve, v inzerátoch alebo pri stanovovaní minimálnej mzdy. Udáva za mesiac pracovnej činnosti alebo hodinu práce.

Nazýva sa aj brutto či základný plat. Na výplatnej páske môže figurovať názor hrubý príjem. Táto položka je zhodná alebo podobná ako hrubá mzda. V prípade, že nie je zhodná, zvyčajne je znížená o nemocenské dávky.

Najvyššou čiastkovou položkou na výplatnej páske je základný plat. Ide o tarifnú sumu, ktorá je dojednaná ako základná mzda v pracovnej zmluve. Obsahuje plat za odpracované dni alebo hodiny. Táto položka je variabilná. Môže byť znížená o neodpracovaný čas v mesiaci.

Hrubá mzda je pre zamestnanca najprehľadnejšia. Jednoducho môže porovnávať pracovné ponuky. Je aj relevantnejšia pri výpočte odvodov a dane. Pričom, mzda udávaná v čistom poskytuje obmedzenejšie možnosti. Závisí totiž od individuálnych faktorov. Myslí sa tým napríklad využívanie daňových bonusov alebo odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie. Odlišná môže byť i výška preddavku na daň z príjmu.

DOPLNKOVÉ FORMY MZDY

Hrubá mzda sa skladá z dvoch častí. Základná zložka je pevná a zo zákona musí byť  zamestnancovi poskytnutá. Doplnkové formy mzdy na pracovníka majú vplývať motivačne. Pohyblivú súčasť tvoria naopak položky, ktorých vyplatenie podlieha rôznym podmienkam. Môže závisieť od výšky obratu spoločnosti, výkonnosti zamestnanca a podobne.

V konečnom dôsledku, o finančnom zvýhodnení rozhoduje zamestnávateľ. Ukotvené však musí byť v pracovnom predpise alebo zmluve. Najmä, za akých podmienok vzniká nárok na ich vyplácanie. Kritéria, za akými bola čiastka poskytnutá, musia byť presne určené, objektívne a merateľné.

Medzi doplnkové formy mzdy patria:

Prémie sa najčastejšie vyplácajú po splnení vopred stanoveného ukazovateľa. Najčastejšie je to dodržanie plánovaného objemu výroby alebo obratu. Stanovené sú ako percento z daného parametra alebo stanovenej mzdy, či ako pevná čiastka. Vyplácanie bežne závisí od profesie. Robotníci získavajú prémie mesačne. Manažéri a riadiaci pracovnícimôžu aj ročne.

Rovnakou charakteristikou sa vyznačujú aj odmeny. Poskytnuté sú zamestnancovi za mimoriadne práce, pri pracovných alebo životných jubileách. Vymedzené sú ako riadne, pravidelne sa opakujúce zložky mzdy alebo mimoriadne, jednorazove príplatky.

Aj o princípe zásluhovosti či mzdového zvýhodnenia sa dočítate TU na pracuj.sk.