Správy

Toto sú najlepší zdravotníci, podľa ministerky

Ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská ocenila lekárov, sestry a iných zdravotníckych pracovníkov. Plaketu, diplom a finančnú odmenu v hodnote 1000 eur si odniesli traja víťazi v každej z kategórii. Dalito.sk o tom informovala Zuzana Eliášová, hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR.

„Ako lekárka som sa vo svojej práci stretávala s lekármi, sestrami a inými zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí každý deň prichádzali do svojej práce. Nechávali tam dušu a telo a robili to len preto, aby sa starali o to najdôležitejšie, čo máme, a to je zdravie. Toto ocenenie je vzdanie úcty a poďakovanie sa všetkým, ktorí sa starajú o zdravie ľudí. Viem, že podmienky nie sú ideálne, no robíme všetko pre to, aby sa postupne zlepšovali a spolu bojujeme za lepšie slovenské zdravotníctvo,“ povedala ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

1. ročník Ceny ministerky zdravotníctva SR má víťazov j týchto kategóriách:


KATEGÓRIA LEKÁR

MUDr. Andrej Klepanec, Ph.D., MPH, EBIR

Pána doktora nominovala Fakultná nemocnica Trnava. Je primárom Rádiologickej kliniky. Počas jeho pôsobenia boli do klinickej praxe zavedené početné miniinvazívne intervenčné rádiologické výkony, čím sa podarilo kliniku zaradiť medzi vedúce pracoviská na poli endovaskulárnej liečby na Slovensku. V nemocnici vybudovali najväčšie Centrum na endovaskulárnu liečbu pre pacientov s akútnou ischemickou cievnou mozgovou príhodou v krajine. Pod vedením pána doktora a v spolupráci s ďalšími jeho kolegami sa Fakultná nemocnica Trnava stala najväčším pracoviskom zaoberajúcim sa endovaskulárnou liečbou pacientov s dialyzačnými cievnymi prístupmi.

doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.

Pána docenta nominoval Národný onkologický ústav v Bratislave. Je prednostom Kliniky chirurgickej onkológie. Pán docent je špičkový chirurg, ktorý sa venuje najmä jednej z najzákernejších foriem rakoviny – karcinómu pankreasu. Zavádza najnovšie poznatky vedy v chirurgickej liečbe. V tejto, ako aj v iných oblastiach je pracovisko špičkové v rámci celej krajiny. Podieľa sa aj na výučbe študentov.

MUDr. Ondrej Bobík


Pána doktora nominoval Výbor spolku lekárov Trebišov Slovenskej lekárskej spoločnosti. Od roku 1985 zastáva funkciu primára kožného oddelenia v Nemocnici s poliklinikou v Trebišove, v regióne s vysokým výskytom pohlavne prenosných ochorení. Napriek dôchodkovému veku naďalej obetavo pracuje v nemocnici a s jeho pomocou v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trebišove sa podarilo opakovane zvládnuť epidemiologickú situáciu nákazy syfilisu v trebišovskom okrese. Je jedným zo zakladateľov Spolku lekárov v Trebišove.

KATEGÓRIA SESTRA

Renáta Pavlíková

Pani Pavlíkovú nominovala nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša v Galante. V nemocnici pracuje už takmer 34 rokov. Popri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti dokáže v pacientoch vzbudiť optimizmus a denne im ako zmenová sestra Oddelenia chirurgie a urológie dodáva potrebnú energiu pre uzdravenie. Pani Pavlíková je podľa nemocnice výnimočná najmä svojimi praktickými zručnosťami. Popri tom je skromná, pokorná, v kolektíve mimoriadne obľúbená a vždy pripravená pomôcť. Spomedzi zamestnancov nemocnice vyniká i tým, že počas svojej profesionálnej kariéry nebola takmer nikdy pracovne neschopná. Nemocnica pokladá sestru Renátu Pavlíkovú za poctivého, obetavého a profesionálne erudovaného zdravotníckeho pracovníka, ktorý môže byť vo svojej profesii príkladom pre terajšie i budúce generácie.

Helena Závodská

Pani Závodskú nominovala Fakultná nemocnica s poliklinikou v Nových Zámkoch. Od roku 1973 pracuje na centrálnych operačných sálach ako špecialistka v inštrumentovaní. Svoju prácu plní podľa nemocnice precízne, pozorne, svedomite a spoľahlivo. Má zmysel pre tímovú spoluprácu a efektívnu komunikáciu v operačnom tíme. Svojím profesionálnym prístupom, odbornosťou a skúsenosťami formuluje a rozvíja vedomosti, nadanie, intuíciu, talent a praktické zručnosti svojím mladým kolegom a kolegyniam.

Terézia Lengyelová


Nominovala ju magisterka Elena Červeňáková diplomovaná sestra z UNLP v Košiaicach.
Magisterka Terézia Lengyelová má za sebou viac ako 50-ročnú prax, v roku 1995 založila Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS Tereza v Košiciach, ktorej je riaditeľkou a odbornou garantkou. Pracuje v nej aj ako sestra a ošetruje pacientov v domácom prostredí.
Magistra, ktorá ju nominovala, u nej vyzdvihuje vysokú erudovanosť, aktívny prístup a zanietenosť v práci pre pacientov v prirodzenom domácom prostredí. Je podľa nej čestná, spravodlivá, úprimná, spoľahlivá a zručná. Po odbornej stránke vedie kolegyne k pracovitosti a čestnosti. Aktívne sa snaží pristupovať k zmenám týkajúcich sa sestier pracujúcich v tomto odbore a tiež implementovať možnosti vzdelávania na pracovisku.
Do svojho prejavu vkladá svoje srdce a snaží sa žiť podľa príslovia: „Slová presviedčajú, príklady priťahujú.“

Kategória INÝ ZDRAVOTNÍCKY PRACOVNÍK

RNDr. Mária Knapková, PhD.

Pani doktorku Knapkovú nominovala Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici. Od roku 1989 pracuje na Skríningovom centre novorodencov. Celú svoju profesionálnu kariéru zasvätila novorodeneckému skríningu, od zdokonaľovania diagnostiky jednotlivých vrodených ochorení, cez rozširovanie spektra skrínovaných ochorení. Jej ďalším prínosom je, že všetky získané vedomosti pri skríningu sa snaží prenášať do klinickej praxe komunikáciou s ošetrujúcimi lekármi, ale aj samotnými rodičmi pacientov. Svojim odborným prístupom a zavedením nových skríningových vyšetrení sa celému tímu Skríningového centra pod jej vedením podarilo včas odhaliť stovky až tisíce novorodencov, kde bolo možné nasadiť adekvátnu liečbu a predísť tak trvalému poškodeniu detských pacientov.

Dana Kuricová

Pani Kuricovú nominovala Fakultná nemocnica v Žiline, kde pracuje 24 rokov. Je sanitárkou na urgentnom príjme. Jej obdivuhodná vitalita často prekvapí i mladšie kolegyne a kolegov. Práca na urgentnom príjme je veľmi náročná, stretáva sa s ťažkými a predovšetkým neočakávanými životnými osudmi pacientov a ich rodinných príslušníkov.

Cenu ministerky zdravotníctva SR si z rúk ministerky Andrey Kalavskej prevzala aj Danka Kuricová zo žilinskej nemocnice/foto: ŽNsP

V rámci kolektívu prináša veľkú motiváciu a ženie dopredu nových kolegov a mladú generáciu, pre ktorou je inšpiráciou. Ocenenie a poďakovanie si zaslúži za ľudský rozmer, ktorý vnáša na tak náročné oddelenie, akým je urgentný príjem.


 

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline nominovala v každej oblasti dvoch pracovníkov na základe ich odbornosti, ľudského prístupu či výraznej podpory rozvoja nemocnice. Sanitárka Danka si z Bratislavy odniesla plaketu v kategórii iný zdravotnícky pracovník.

„Pani Kuricová pracuje v našej nemocnici už 24 rokov a aktuálne pôsobí ako sanitárka na urgentnom príjme. Stála pri zrode nášho moderného urgentného príjmu ešte v roku 2011 a dodnes patrí medzi zamestnancov, ktorí budujú nemocnici dobré meno,“ vyzdvihol ocenenú sanitárku medicínsky riaditeľ FNsP Žilina Igor Bízik, ktorý ju v Bratislave sprevádzal spolu s generálnym riaditeľom nemocnice Igorom Stalmaškom.

„Veľmi si vážime, že ministerka zdravotníctva vybrala spomedzi desiatok navrhovaných osobností práve našu kolegyňu a takýmto spôsobom vyzdvihla jej dlhoročnú prácu. Nomináciu sme poslali práve pre každodennú námahu, obetavosť, pomoc a nasadenie, ktoré odovzdáva našej nemocnici, pacientom, ale tiež kolegom,“ zdôraznil generálny riaditeľ FNsP.

Cenu ministerky zdravotníctva SR prevzala aj Danka Kuricová zo žilinskej nemocnice/foto: ŽNsP

Ocenená zdravotníčka neskrývala svoje prekvapenie. „Vôbec som to nečakala, bola som veľmi prekvapená, že sa z výletu do Bratislavy stala taká krásna oslava, ktorú ešte dodnes nemôžem predýchať. Chcela by som sa poďakovať nemocnici a ministerstvu, že ma tak vysoko ocenili a chcela by som tiež vyzdvihnúť náš urgent. Poďakovať celému kolektívu, že ma tam ešte držia, pánovi primárovi, vrchnej, staničnej, všetkým doktorom a doktorkám a mojim kamarátkam,“ uviedla Danka Kuricová.

Tento rok oslávi pani Danka už 69 rokov, no jej obdivuhodná vitalita dokáže prekvapiť i mladšie kolegyne a kolegov. Podľa jej slov sa však do dôchodku zatiaľ nechystá..

„Aj keď mám už svoj vek a mohla by som odpočívať na dôchodku, práca sa mi veľmi páči, i keď je náročná, no dôchodok ešte neplánujem,“ priblížila. Ako dodal i medicínsky riaditeľ žilinskej nemocnice, práca na urgentnom príjme je prepojená s ťažkými a predovšetkým neočakávanými životnými príbehmi pacientov a ich rodinných príslušníkov.

„Pani Danka vie v správnej chvíli podporiť, upokojiť príbuzných, trochu zažartovať a odľahčiť situáciu, keď sa to dá. Dopredu ženie aj nových kolegov a mladú generáciu, pre ktorú je inšpiráciou. Ľudský rozmer, ktorý vnáša na urgentný príjem, je nesmierne cenný,“ doplnil I. Bízik.

„V našej nemocnici pracujú skvelí ľudia, o ktorých možno nie je vždy toľko počuť a nie vždy dostávajú toľko vďaky, koľko by si skutočne zaslúžili, keďže dnes je, bohužiaľ, modernejšie a výnosnejšie prezentovať len negatívne veci. My si však nadovšetko ceníme prácu každého jedného nášho zamestnanca, ktorý ju vykonáva naplno, a keď to bude možné, vždy využijeme možnosť, aby sme sa mohli aj takýmto spôsobom poďakovať,“ uzavrel I. Stalmašek.

Cenu ministerky zdravotníctva SR si z rúk ministerky Andrey Kalavskej prevzala aj Danka Kuricová zo žilinskej nemocnice/foto: ŽNsP

Emma Janíčková

Pani Emma Janíčková je fyzioterapeutka a nominovala ju špecializovaná rehabilitačná nemocnica v Dunajskej Lužnej Tetis RDC prostredníctvom výzvy cez Asociáciu nemocníc Slovenska na svojich členov. Pani Emma Janíčková zasvätila celý svôj profesionálny život (teda viac ako 40 rokov) práci s hendikepovaným dieťaťom na detašovanom pracovisku v Dunajskej Lužnej, neskôr Špecializovanej rehabilitačnej nemocnici v Dunajskej Lužnej. Vďaka jej vedomostiam, skúsenostiam a obrovskej charizme dostalo množstvo najmä predčasne narodených detí a detí s detskou mozgovou obrnou nádej na kvalitný život, napriek nepriaznivému štartu do života. Patrí k tým šťastlivcom, ktorí mali možnosť učiť sa metodiku reflexnej lokomócie priamo od uznávaného neurológa, Prof. MUDr. Václava Vojtu a jeho najbližších spolupracovníkov. Svoje vedomosti a skúsenosti odovzdáva na pracovisku mladším kolegom.

Študenti, ako „účinná látka vašej budúcnosti“

 


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *