Správy

Toto sú výnimoční vedci, laureáti ESET Science Award sú známi

Úspechy vedcov nerobia bohužiaľ čítanosť, napriek tomu Dalito o úspechoch slovenských a českých vedcov, ale aj univerzít, informuje pravidelne a s rešpektom k ich práci. O ich výsledkoch sa takmer denne dočítate práve na Dalito. Laureátom srdečne blahoželáme!

Ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award pozná svojich prvých laureátov. Vybrala ich medzinárodná komisia na základe náročného hodnotiaceho procesu. V kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy sa laureátom stal Ján Tkáč, v kategórii Výnimočný mladý vedec do 35 rokov sa laureátkou stala Ľubomíra Tóthová a Tomáš Vinař je laureátom kategórie Výnimočný vysokoškolský pedagóg.

Ocenenie ESET Science Award vzniklo z iniciatívy Nadácie ESET na sklonku minulého roka, s cieľom vyzdvihnúť osobnosti slovenskej vedy, ktorých prínos je významný nielen pre Slovensko, ale aj v medzinárodnom vedecko-výskumnom priestore. Po niekoľkých mesiacoch intenzívnych príprav a hodnotenia nominovaných vyhlásila Nadácia ESET laureátov prvého ročníka ocenenia. Predstavila ich na slávnostnom galavečeri 18. októbra 2019.


Ján Tkáč, laureát kategórie Výnimočná osobnosť slovenskej vedy

Ján Tkáč pôsobí v Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied. Venuje sa výskumu včasnej diagnostiky rakoviny prostaty.

Ján Tkáč, laureát kategórie Výnimočná osobnosť slovenskej vedy/foto: FB Zuzana Čaputová

Princíp, z ktorého vychádza, sú zmeny zloženia cukrov na povrchu buniek. Práve to ukazuje najrôznejšie fyziologické procesy, ale aj niektoré ochorenia. Spomenutý princíp sa dá aplikovať na rôzne nádorové ochorenia, no práve pri rakovine prostaty je spoľahlivosť tohto indikátora veľmi vysoká.

V budúcnosti by sa Ján Tkáč so svojím tímom chcel sústrediť aj na diagnostiku ďalších onkologických ochorení, napríklad rakoviny prsníka. Samotný diagnostický set na detekciu rakoviny prostaty by mal pripomínať tehotenský test, kde sa však na analýzu nepoužije moč, ale kvapka krvi.

Ján Tkáč získal v roku 2012 ako vôbec prvý vedec na Slovensku prestížny European Research Council Starting grant zameraný na využitie nanotechnológií v glykomike. O šesť rokov neskôr dostal opäť ako prvý a zatiaľ jediný Slovák grant European Research Council Proof of Concept zameraný na komercializáciu diagnostických setov na skorú diagnostiku rakoviny prostaty. Na tento účel založil so svojím tímom start-up Glycanostics.

Slováci vyvinuli špeciálnu metódu včasnej diagnózy rakoviny


Ľubomíra Tóthová, laureátka kategórie Výnimočný mladý vedec do 35 rokov

Ľubomíra Tóthová pôsobí na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Ľubomíra Tóthová, laureátka kategórie Výnimočný mladý vedec do 35 rokov/foto: FB Zuzana Čaputová

Skúma, ako sa sliny dajú využiť v skorej neinvazívnej diagnostike rôznych chorôb, a rieši aj poruchy obličiek pri infekcii močových ciest. Tieto dve oblasti výskumu sa snaží prepojiť hľadaním biomarkerov, vďaka ktorým by bolo možné včas diagnostikovať a monitorovať zlyhanie obličiek. Výsledkom by mal byť diagnostický test pre zlyhanie obličiek zo slín.

Test zo slín by mal nefrologických pacientov odbremeniť od častého odberu krvi. V slinách sa  snaží analyzovať odpadové látky metabolizmu – kreatinín a močovinu. U zdravých ľudí sú prítomné v slinách vo veľmi nízkych koncentráciách. Avšak v prípade, že sú obličky poškodené, močovina a kreatinín sa začnú hromadiť v tele, v krvi, ale aj v slinách.

Močovina a kreatinín v slinách sa síce nedajú využiť na skorú diagnostiku zlyhávania obličiek, no umožňujú neinvazívne sledovať efektivitu liečby a postup choroby. Test by bol vhodný pre pacientov na dialýze, po transplantácii obličiek, ale aj pre diabetikov a hypertonikov s poškodenými obličkami. Vedkyňa však skúma aj nové biomarkery, ktoré by umožnili tak veľmi potrebnú skorú diagnostiku poškodenia alebo zlyhania obličiek.

Tomáš Vinař, laureát kategórie Výnimočný vysokoškolský pedagóg

Tomáš Vinař pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a zaoberá sa bioinformatikou. Je garantom študijného programu Dátová veda.


Tomáš Vinař, laureát kategórie Výnimočný vysokoškolský pedagóg/foto: FB Zuzana Čaputová

 

Bioinformatika je vedecká disciplína na pomedzí informatiky a biológie. Tomáš Vinař aktuálne pracuje na problémoch súvisiacich so sekvenovaním genómov pomocou prvých vreckových sekvenčných prístrojov. Nové metódy, ktoré vyvíja, umožnia v budúcnosti využívať tieto zariadenia priamo v nemocniciach a ambulanciách a napomôžu tak napríklad rýchlej identifikácii mikrobiálnych infekcií, čo je kľúčový predpoklad pre nasadenie správnej, cielenej liečby.

Vyštudoval informatiku na Univerzite Komenského v Bratislave, potom absolvoval doktorandské štúdium na Univerzite vo Waterloo v Kanade a postdoktorandský pobyt na Cornellovej univerzite v USA. Na Univerzite Komenského je spoluzakladateľom interdisciplinárnych študijných programov Bioinformatika a Dátová veda a vyučuje aj predmety zamerané na algoritmické riešenie ťažkých problémov, strojové učenie a integráciu dát, ktoré vychovávajú v súčasnosti na celom svete mimoriadne žiadaných odborníkov.

Tvrdí, že úlohou vysokoškolského pedagóga je nielen odovzdávať študentom konkrétne vedomosti, ale ich aj povzbudzovať v objavovaní doposiaľ neprebádaného. Pevne verí, že napriek tomu, že digitálny obsah dostupný cez internet je dnes pokročilý, živý učiteľ je pre študentov stále prínosom. Avšak musí im prinášať niečo navyše, čo nemôžu získať len pozeraním videí. Jeho snahou je v maximálne možnej miere budovať dialóg a reagovať na podnety študentov, aby sa sami stali neoddeliteľnou súčasťou prednášok.

Laureátov vybrala medzinárodná komisia

Laureátov prvých dvoch kategórií vybrala medzinárodná komisia zložená z nasledovných odborníkov: nositeľ Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu Erwin Neher, švajčiarska fyzička Ursula Keller, maďarský matematik László Lovász, nemecký biológ Carl-Philipp Heisenberg a americký technológ Christopher Csíkszentmihályi. O laureátovi kategórie Výnimočný vysokoškolský pedagóg rozhodli zástupcovia slovenských vedeckých univerzít.

Podľa organizátora, všetci traja laureáti, ale aj finalisti sú reprezentantmi modernej vedy. Ich vedecký výskum je dnes vysoko relevantný ako na Slovensku, tak aj v zahraničí, a odpovedá na otázky, ktorým čelí spoločnosť globálne. Verí, že aj toto ocenenie vedcom pomôže v ich ďalšej vedeckej dráhe.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová po slávnostnom vyhlásení laureátov prvého ročníka na svoj FB napísala:


Slávnostné vyhlasovanie prvého ročníka ESET Science Award/foto: FB Zuzana Čaputová

„Podľa prieskumu až 90% ľudí na Slovensku nepozná meno ani jedného slovenského vedca. Pritom tri štvrtiny ľudí v tom istom prieskume uviedli, že vedecké objavy formujú ich názory a postoje. Po včerajšom večeri môžeme spoznať minimálne tri nové mená výnimočných slovenských vedcov, ktorých sa rozhodla každoročne oceňovať firma ESET.

Za účasti držiteľa Nobelovej ceny – biofyzika Erwina Nehera, pani Ruženy Bajcsy, vedkyne žijúcej v Kalifornii a poprednej odborníčky v oblasti počítačových vied a robotiky a ďalších významných zahraničných vedcov, boli medzinárodnou porotou ocenené 3 osobnosti slovenskej vedy. Výnimočnou mladou vedkyňou do 35 rokov sa stala Ľubomíra Tóthová, výnimočnou osobnosťou slovenskej vedy sa stal Ján Tkáč a výnimočným vysokoškolským pedagógom sa stal Tomáš Vinař.

Ľubomíra Tóthova skúma, ako sa sliny dajú využiť v skorej neinvazívnej diagnostike rôznych chorôb, Ján Tkáč sa venuje výskumu včasnej diagnostiky rakoviny prostaty a Tomáš Vinař sa zaoberá bioinformatikou a vychováva nových vedcov na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Ocenenie ESET Science Awards je na svete a má za sebou prvý ročník. Teší ma, že som mohla podporiť našich vedcov a našu vedu aj osobnou účasťou na slávnostnom galavačeri v bratislavskej Redute. Cítim veľkú hrdosť a uznanie k práci týchto výnimočných ľudí.“

Poznámka redakcie: Dalito o úspechoch slovenských a českých vedcov, ale aj univerzít, informuje pravidelne a s rešpektom k ich práci. O ich výsledkoch sa takmer denne dočítate práve na Dalito. 

Slovenský vedec zachraňuje životy na celom svete 


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *