Trasieme sa pred koronavírusom, ale prevenciu podceňujeme

Slováci sa dožijú v zdraví 2,5 krát menej oproti Európanom. O stále zhoršujúcom sa zdravotnom stave slovenských obyvateľov, svedčia aj štatistiky Svetovej zdravotníckej organizácie. Podľa výsledkov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sú najčastejšou príčinou mortality nesprávne stravovacie návyky. Kým na Slovensku sa nesprávne stravuje až 30 % Slovákov, v Európe je to len polovica (18 % Európanov). … Čítať ďalej Trasieme sa pred koronavírusom, ale prevenciu podceňujeme