Trilógia Zelené Slovensko. Knihy o najkrajších miestach na Slovensku

Dalito.sk/zdroj: Ikar

Hoci je Slovensko pomerne malá európska krajina, ponúka na svojom území toľko rozmanitých prírodných krás ako máloktorá iná. Na jednej strane je to obraz neživej prírody, ktorý na druhej strane dopĺňa rôznorodá flóra a fauna. Mnohé rastliny a živočíchy Slovenska sú chránené. Chránené sú aj celé územia, medzi ktorými majú veľký význam národné parky, chránené krajinné oblasti a prírodné rezervácie.

Mnoho krás Slovenska približuje nová knižná trilógia Zelené Slovensko.

  • Najkrajšie prírodné rezervácie
  • Doliny a ich najkrajšie miesta
  • Pohoria a ich najvyššie vrchy

Na základe jedinečných opisov si vytvoríte lepšiu a celkovú predstavu o tom, aké nádherné prírodné miesta ešte stále na Slovensku máme, koľko toho ešte nepoznáme a čo všetko je potrebné chrániť.

Takto systematicky a súhrnne príroda na Slovensku a jej turistické poznávanie ešte spracované neboli. V knihách nájdete všetko zaujímavé, čo naša príroda ponúka – rozmanitosť rastlinných a živočíšnych druhov, členitosť reliéfu či celkovú krásu svojho prostredia. Predstavte si túru malebnou dolinou v obklopení vysokých vrchov alebo prechádzku zelenou prírodnou rezerváciou za spevu vtákov. Objavte aj menej známe pohoria či doliny a spoznajte našu krajinu zase o trošku lepšie.

Najkrajšie prírodné rezervácie

Kniha Najkrajšie prírodné rezervácie je putovaním po najkrajších prírodných rezerváciách, ktoré vznikli za účelom ochrany rastlín a živočíchov lesov, jazier, trstinových porastov, skál, stepí, potokov či riek. Kniha je objavovaním života v nich, ich typických rastlín a živočíchov.

Doliny a ich najkrajšie miesta

Kniha Doliny a ich najkrajšie miesta nás prevedie ľadovcovými dolinami, prielomami tiesňavami či kaňonmi. Predstaví nám najmalebnejšie zákutia 71 slovenských dolín a turistické trasy v nich.
Autor Ján Lacika čitateľovi nepodsúva svoj rebríček krásy, kladie dolinu vedľa doliny spájajúc ich čisto regionálne, podľa príslušnosti k jednotlivým povodiam slovenských riek. Zastúpené je tu prakticky celé Slovensko – od hradu Devín na juhozápade až po Kremenec na krajnom severovýchode.

Pohoria a ich najvyššie vrchy

V Knihe Pohoria a ich najvyššie vrchy nájdete 68 pohorí Slovenska a ich charakteristiku. Preskúmate ich prírodné zaujímavosti a vystúpite na ich najvyššie vrchy. Publikácia je určená najmä peším turistom, ktorí by si možno radi skompletizovali výstupy na najvyššie vrchy všetkých slovenských pohorí. Každé pohorie je spracované tak, že v úvode sa o ňom čitateľ dozvie základnú fyzicko‑geografickú charakteristiku, počnúc reliéfom a končiac flórou a faunou.

Inšpirácie na výlety a objavovanie

Knihy zaujmú všetkých, ktorí hľadajú inšpirácie na potulky po Slovensku, radi objavujú pekné prírodné zákutia alebo plánujú turistický výlet.
Áno, krása je subjektívnou vlastnosťou čohokoľvek, a teda aj krajiny. Do jej hodnotenia vstupuje vlastná, subjektívna predstava človeka o tom, čo sa mu páči alebo s akými skúsenosťami či zážitkami v danej krajine sa v živote stretol. Je tu však aj určitá miera objektívnosti vychádzajúca z toho, čo sa ľuďom obvykle páči, kam radi chodievajú a kde sa dobre cítia. Inak povedané, aj pri hodnotení krajiny máme isté ideály krásy.
Trilógia Zelené Slovensko sa snaží ukázať tie najkrajšie a najpozoruhodnejšie miesta v našej krajine. Doliny, pohoria, rezervácie…ideálny sprievodca, ak milujete našu prírodu, turistiku, radi spoznávate a chcete mať Slovensko ako na dlani.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu a raz mesačne vyhrať knihu podľa vlastného výberu)

https://www.dalito.sk/ako-mala-krajina-ovplyvnovala-svetove-dejiny/