Trojnásobný úspech pre Tesco: Najzodpovednejšia veľká firma podľa odborníkov

Dalito.skúTesco patrí medzi najzodpovednejšie firmy na Slovensku/foto: Tesco
PR -
 • Jedinečné ocenenie pre firmy za inšpiratívne príklady v oblasti zodpovedného podnikania a firemnej filantropie Via Bona pozná tohtoročných víťazov
 • Reťazec Tesco získal až tri ocenenia: Zodpovedná veľká firma a Výnimočný zamestnávateľ a súčasne mu bola udelená aj špeciálna Cena verejnosti
 • Víťazstvo Tesca vo Via Bona  je ocenením jeho aktivít za minulý rok a potvrdením jeho dlhodobej, už 25-ročnej starostlivosti o zákazníkov, kolegov, komunity a životné prostredie

Tesco patrí medzi najzodpovednejšie firmy na Slovensku! V prestížnom ocenení Via Bona Slovakia získal reťazec ocenenie hneď v dvoch kategóriách, a to Zodpovedná veľká firma a Výnimočný zamestnávateľ. Spolu s tým bola reťazcu udelená aj Cena verejnosti. Tesco sa už 25 rokov stará o zákazníkov, kolegov a všetky komunity všade tam, kde pôsobí. Aj v čase pretrvávajúcej koronakrízy reťazec podáva pomocnú ruku tam, kde je to najviac potrebné.

„Zodpovedné podnikanie, trvalá udržateľnosť a firemná filantropia sú súčasťou našich aktivít už štvrťstoročie. Bolo pre mňa nesmiernou cťou – tak v mene Tesca, ako aj všetkých našich kolegov a kolegýň – prebrať ocenenie Via Bona za naše zodpovedné podnikanie na Slovensku. Veľmi ma teší, že si práve naše 25. výročie môžeme symbolicky pripomenúť aj takto. Nadovšetko som hlavne nesmierne hrdý na to, čo sme minulý rok, počas náročnej pandemickej situácie dosiahli. Napriek obrovskej vyťaženosti a náporu na našich kolegov sme našim zákazníkom a komunitám dokázali priniesť viac ako kedykoľvek predtým. Som veľmi hrdý na úsilie každého jedného kolegu a kolegyne v Tescu a ďakujem zaň,“ hovorí Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku.

Via Bona Slovakia je jedinečné ocenenie pre firmy za inšpiratívne príklady v oblasti zodpovedného podnikania a firemnej filantropie. V aktuálnom ročníku získali firmy ocenenie v 7 kategóriách. O víťazoch rozhodli odborné nezávislé komisie, pričom vyberali spomedzi 71 prihlásených nominácií. Mená víťazov boli zverejnené na slávnostnom galapodujatí v stredu 8. septembra 2021. Tesco získalo ocenenie v troch kategóriách –  Zodpovedná veľká firma, Výnimočný zamestnávateľ a Cena verejnosti.

Ocenenie Via Bona Slovakia v hlavnej kategórii Zodpovedná veľká firma bolo udelené Tescu na Slovensku za dlhodobú stratégiu trvalej udržateľnosti, flexibilnú reakciu na pandémiu smerom ku komunite a zamestnancom a za boj proti plytvaniu potravinami.

 • Popri neustálej pomoci ľuďom v núdzi reťazec prináša pozitívnu zmenu aj v ďalších témam spoločenskej zodpovednosti a trvalej udržateľnosti. Detailné čísla a  konkrétne záväzky reťazca v týchto oblastiach predstavuje správa Tesca s názvom Plán malých pomocí. Stratégia zodpovedného podnikania Tesca stojí na štyroch hlavných pilieroch, ktorými sú ľudia, planéta, produkty a miesta. „Chceme dlhodobo prinášať pozitívnu zmenu a uvedomujeme si, že udržateľnejšia a zelenšia budúcnosť si žiada ucelený prístup s konkrétnou stratégiou. Naša stratégia Plán malých pomocí sa preto sústredí na konkrétne oblasti, ktoré veríme, že dokážeme najviac pozitívne ovplyvniť. Zároveň je skvelou príležitosťou, ako sa podeliť o naše úspechy, aktuálne ciele a  byť inšpiráciou pre ďalšie firmy,“ dodáva generálny riaditeľ Tesca na Slovensku Martin Kuruc.
 • Tesco na Slovensku ide príkladom, ako prinášať bezpečnejší nákup a podávať pomocnú ruku najzraniteľnejším v čase koronakrízy, ktorá priniesla výzvy pre celý sektor maloobchodu. Tesco na jej vypuknutie reagovalo promptne. Prioritou reťazca bola – a naďalej zostáva – ochrana zdravia kolegov a zákazníkov zavedením a kontrolou dodržiavania hygienických opatrení. Najviac zraniteľným skupinám kolegov ponúklo Tesco platené voľno počas najhoršej pandemickej situácie a všetkým kolegom v prvej línii za ich obetavú prácu opakovane vyplatilo mimoriadny bonus. Tesco výrazne rozšírilo dostupnosť služby Online nákupov  a zvýšilo počet dodacích časových úsekov o 90 %. Ľuďom v núdzi reťazec v spolupráci s Potravinovou bankou daroval od vypuknutia koronakrízy celkovo 2 788 ton potravín.
 • Tesco je lídrom v boji proti plytvaniu potravinami. Doposiaľ sa mu podarilo znížiť potravinový odpad v prevádzkach o 69 %, a tak naplnilo jeden z cieľov OSN (znížiť potravinový odpad o polovicu). V aktívnom boji proti potravinovému odpadu – z farmy až na tanier – sa Tesco angažuje už od finančného roku 2016/17, keď po prvýkrát a zároveň ako prvý reťazec v strednej Európe zverejnilo svoje dáta o potravinovom odpade. Odvtedy sa Tescu na Slovensku podarilo výrazne priblížiť k naplneniu cieľa, že žiadne potraviny vhodné na konzumáciu neskončia ako odpad, a ušetriť viac ako 20-tisíc ton emisií. Oceňujú to aj Slováci – na aktivitách firiem v tejto oblasti záleží deviatim z desiatich Slovákov z reprezentatívneho prieskumu.

Druhé spomedzi ocenení, a to konkrétne v kategórii Výnimočný zamestnávateľ, získala spoločnosť Tesco za komplexnú podporu inklúzie a diverzity, ako aj presadzovania rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí.

„V Tescu robíme už 25 rokov všetko pre to, aby sme každý deň vytvárali skvelé miesto na prácu. Zamestnávame tisícky kolegýň a kolegov z rozličných prostredí, s rôznymi životnými cieľmi a ambíciami. Dôležitou hodnotou Tesca je práve táto pestrosť, diverzita, ktorú naše kolegyne a kolegovia vytvárajú, a to v spojení s inkluzívnym prostredím, kde je každý vítaný. Vďaka tomu dokážeme, spoločným úsilím a odhodlaním, prekonať aj najnáročnejšie prekážky, ako bolo napríklad vypuknutie koronakrízy. Náročné obdobie, ktoré sa stalo azda najlepším potvrdením toho, aký fantastický tím v Tescu tvoríme. Ako zamestnávateľ sa neustále pozeráme, ako čo najviac podporiť naše kolegyne a kolegov,“ hovorí Miroslava Rychtárechová, personálna manažérka Tesca na Slovensku.

Tesco je tretím najväčším súkromným zamestnávateľom na Slovensku. Témy ako diverzita a inklúzia sú pre spoločnosť kľúčové. Tento rok reťazec vydal ako prvý zamestnávateľ na trhu unikátnu Správu o napĺňaní stratégie v oblasti diverzity a inklúzie. Tá prináša súhrn informácií, ako sa reťazcu darí v tejto oblasti a aj plány do budúcnosti. Reťazec chce byť napríklad čo najviac ústretový k rodine a ešte viac podporovať kolegyne a kolegov napríklad po návrate z dlhodobej PN alebo tých so zmenenou pracovnou schopnosťou zo zdravotných dôvodov. Inkluzívna kultúra je neoddeliteľnou súčasťou značky a hodnôt Tesca. Až 89 % kolegýň a kolegov verí, že v Tescu môžu byť sami sebou bez strachu z odsudzovania. Zároveň 92 % percent kolegýň a kolegov by odporučilo Tesco ako skvelé miesto na prácu.

 • V Tescu je rovnosť v odmeňovaní muža a ženy samozrejmosťou – na rovnakej pozícii reťazec platí rovnakú mzdu ženám aj mužom. 
 • V súvislosti s rôznorodosťou potrieb kolegýň a kolegov Tesco zaviedlo nadštandardné, adresné benefity. Príkladom je podpora pre čerstvých rodičov ako zvýšenie materskej dávky do úrovne 100 % čistej mzdy, otcovské voľno, podpora pri adopcii či podpora pre tých, ktorí plánujú mať rodinu. 
 • Tesco dlhodobo zamestnáva ľudí, ktorí odrážajú rôznorodosť spoločnosti. Jedným z príkladov je čoraz väčšia integrácia ľudí rómskeho pôvodu aj ľudí so zdravotným znevýhodnením.
 • Pozitívnu zmenu Tesco prináša aj pri zamestnávaní ľudí so zdravotným znevýhodnením a zmenenou pracovnou schopnosťou. V roku 2020 takto v Tescu pracovalo 6,9 % z celkového počtu kolegýň a kolegov, čo potvrdzuje inkluzívny prístup Tesca ku každému kolegovi a kolegyni.
 • Reťazec zaviedol aj školenia o inkluzívnom prostredí pre všetkých kolegov a kolegyne a zrealizoval už dve edície trojtýždňového online Festivalu rôznorodosti a diverzity, na ktorom sa doteraz zúčastnilo vyše 3 500 kolegov a kolegýň.

Nezávislá komisia Via Bona už ocenila aktivity Tesca v oblasti zodpovedného podnikania aj v minulosti – v roku 2017. Za prínos v oblasti zodpovednej spotreby a výroby bolo Tescu udelené ocenenie Via Bona – Cena za príspevok k napĺňaniu cieľov udržateľného rozvoja 2017.

https://www.dalito.sk/tesco-podava-pomocnu-ruku-najzranitelnejsim-pomaha-spolu-so-zakaznikmi/