Úmrtnosť v roku 2020 vzrástla, na sklonku roka vo viacerých krajoch zomieral každý jedenásty až dvanásty žijúci senior

Dalito.sk/ilustračné foto: Dalito.sk
DALITO -

Na Slovensku za celý rok 2020 zomrelo takmer 11 osôb na každých tisíc obyvateľov krajiny. V poslednom mesiaci roka to bolo až 16 osôb na tisíc obyvateľov SR. Vo viacerých regiónoch v decembri zomieralo 70 až 90 seniorov (65+) na každých tisíc obyvateľov tejto vekovej kategórie. Aktuálne čísla oznámil Štatistický úrad.

Pandemický rok 2020 prispel aj k vyššej celkovej hrubej miere úmrtnosti na Slovensku, ktorá vzrástla z úrovne 9,76 zomretých na tisíc obyvateľov v roku 2019 na hodnotu 10,81 zomretých na tisíc obyvateľov v roku 2020. Inak povedané v priemere za celý rok 2020 zomrelo takmer 11 osôb na každých tisíc obyvateľov krajiny.

Je to výrazné zvýšenie hodnoty v priebehu jedného roka, zvyčajne sa miera úmrtnosti menila najviac o niekoľko desatín, aktuálne to bolo o viac ako jednu osobu,“ uviedla Zuzana Podmanická, riaditeľka odboruštatistiky obyvateľstva ŠÚ SR.

Hrubá miera úmrtnosti je dôležitý relatívny parameter, ktorý umožňuje porovnávať vývoj zomierania na územiach s rôznym počtom obyvateľov, napríklad v regiónoch medzi sebou (počet obyvateľov v krajoch a okresoch sa zásadne líši). Tiež je to dôležitý ukazovateľ pre korektné porovnanie údajov v dlhšom časovom rade (počet obyvateľov daného územia sa v čase mení). Hrubá miera úmrtnosti predstavuje počet zomretých na tisíc obyvateľov, vyjadruje sa tiež v ‰ (promile).

Spomedzi ôsmich regiónov (krajov) Slovenska v roku 2020 vyššiu hodnotu hrubej miery úmrtnosti ako je slovenský priemer vykázali štyri kraje. Rekordérom je Nitriansky kraj, kde miera úmrtnosti stúpla za celý rok na hodnotu 12,41 zomretých na tisíc obyvateľov, nasledovali Trenčianky kraj (11,86), Banskobystrický kraj (11,59) a Trnavský kraj (10,93). Najnižšiu mieru zaznamenal Prešovský kraj (9,64 zomretých osôb na tisíc obyvateľov) a Bratislavský kraj (9,68). Najvyšší rast úmrtnosti sa v priebehu roka 2020 prejavil v Trenčianskom kraji (+1,56 zomretých osôb na tisíc obyvateľov), následne v Trnavskom kraji (+1,34) a Nitrianskom kraji (+1,23).

Vyššia miera úmrtnosti sa vlani začala prejavovať od jesene. Najkritickejšiu úroveň dosiahla v decembri, keď na tisíc obyvateľov zomieralo v SR viac ako 16 ľudí. V decembri v roku 2019 to bolo len 10 ľudí.

Z jednotlivých krajov SR sa decembrová úmrtnosť vyšplhala na 21 osôb na tisíc obyvateľov v Nitrianskom kraji, ktorý bol v tom čase najviac postihnutý pandémiou COVID-19. Najnižšiu mieru úmrtnosti spomedzi všetkých krajov Slovenska vykázal v decembri Bratislavský kraj, kde zomieralo 12 osôb na tisíc obyvateľov.

Ešte výraznejšie sa rast miery úmrtnosti prejavil vo vekovej skupine seniorov (vo veku nad 65 rokov). V tejto vekovej kategórii na tisíc obyvateľov zomrelo až 78 osôb, kým napríklad rok predtým (v r. 2019) to bolo 46 osôb. Najkritickejšia situácia za celý rok 2020 bola v decembri v Nitrianskom kraji, kde zaznamenali mieru úmrtnosti seniorov až na úrovni 93 zomretých na tisíc obyvateľov v tomto veku. Zomieral tak každý jedenásty senior žijúci v tomto regióne. Vážna situácia bola v priebehu posledného mesiaca roka aj v Trenčianskom kraji, v Trnavskom kraji a v Prešovskom kraji, kde zomieralo viac ako 80 osôb na tisíc obyvateľov v seniorskom veku.

Hrubá miera úmrtnosti za rok 2020 je prepočítaná na počet obyvateľov k 1. januáru 2020, pretože nie je ešte známa hodnota stredného stavu obyvateľstva, z ktorej sa počíta miera úmrtnosti. Po spresnení môže prísť k určitým úpravám ukazovateľa, ale nepredpokladáme, že tieto zmeny zásadnejšie zmenia hodnoty hrubej miery úmrtnosti.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)