Úplne všetko o organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania do konca školského roku 2019/2020

Všetko potrebné o vzdelávaní do konca školského roku 2019/2020 poskytlo DALITO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Všetky potrebné normy na jednom mieste. Od 1. júna sa časť detí a žiakov bude môcť vrátiť do škôl Zriaďovatelia budú môcť od 1. júna 2020 otvoriť materské školy a prvých päť ročníkov základných škôl, ako aj školské kluby detí. … Čítať ďalej Úplne všetko o organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania do konca školského roku 2019/2020