Ústav srdcových chorôb na Východe náhle s novým vedením

Dalito.sk/ilustračné foto: archív Dalito
DALITO -

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. má od dnešného dňa nové vedenie, ktoré inštitúciu povedie až do ukončenia transparentného výberového konania.

“Manažment tohto špičkového medicínskeho zariadenia má pred sebou ambiciózne ciele, ktoré zvýšia kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zároveň vytvoria motivujúce pracovné prostredie,” uviedla hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová.

V tlačovom vyhlásení dodala, že rozšírenie spektra medicínskych výkonov a zvýšenie kvality poskytovaných služieb sú hlavnými prioritami vedenia VÚSCH, a.s., ktoré dnes vymenoval minister zdravotníctva SR Marek Krajčí. VÚSCH, a.s. patrí medzi tri špičkové zdravotnícke zariadenia so špecializáciou na liečbu srdcových ochorení, ktorých 100%-ným akcionárom je MZ SR. 

Minister zdravotníctva SR vymenoval do funkcie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa VÚSCH, a.s. Ing. Antona Juru, MBA, za podpredsedu predstavenstva Doc. MUDr. Martina Studenčana, PhD. a za člena predstavenstva MUDr. Štefana Lukačina, PhD.

 „Okrem rozšírenia spektra medicínskych výkonov a zvýšenia kvality poskytovaných služieb pacientov od nového vedenia očakávam aj skvalitnenie pracovných podmienok zamestnancov. Verím, že aj vďaka tomu sa podarí manažmentu pritiahnuť naspäť do nemocnice špičkových odborníkov, ktorí v uplynulých rokoch z VÚSCH odišli. Na konci dňa majú pozitívne zmeny pocítiť najmä pacienti, pre ktorých bude kvalitná zdravotná starostlivosť dostupná aj v ich regióne a nebudú nútení cestovať do zvyšných dvoch špecializovaných ústavov v Banskej Bystrici alebo Bratislave,” povedal minister zdravotníctva SR Marek Krajčí OĽaNO).

Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí sa zároveň osobne poďakoval odvolanému riaditeľovi VÚSCH, a.s. prof. MUDr. Františkovi Sabolovi, PhD., MPH. V blízkej dobe vyhlási výberové konanie na funkcie generálneho riaditeľa a členov predstavenstva. Do výberového konania sa bude môcť prihlásiť každý, kto splní podmienky.  

Poverené vedenie VÚSCH, a.s. podľa MZ SR:

Ing. Anton Jura, MBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

(nar. 1965)

Je skúseným manažérom v oblasti krízového manažmentu, ekonomického riadenia a v projektovom riadení zmien. Má dlhoročnú prax v špičkovom riadení v prevažne priemyselných spoločnostiach na Slovensku, ale aj v USA a Kanade. 

Doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., podpredseda predstavenstva

(nar. 1962)

Patrí k najskúsenejším klinickým kardiológom a zdravotníckym manažérom na Slovensku. V roku 2003 bol zakladajúcim riaditeľom VÚSCH a v súčasnosti pracuje ako prednosta kardiologickej kliniky Kardiocentra FNsP J. A. Reimana v Prešove.

MUDr. Štefan Lukačin, PhD., člen predstavenstva

(nar. 1969)

Patrí medzi najskúsenejších kardiochirurgov na Slovensku a už v roku 1997 bol spoluzakladateľom kardiochirurgického programu v Košiciach, z ktorého neskôr vznikol práve Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., z ktorého neskôr vznikol VÚSCH, a.s.

Reakcia Richarda Rašiho (HLAS-SD) na odvolanie zakladateľa VÚSCH:

“Odvolanie zakladateľa VÚSCH prof. Sabola je veľkou ranou pre Košice a celý regiónOdvolanie profesora Františka Sabola z postu generálneho riaditeľa Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb je veľkou ranou pre Košice a celý východoslovenský región. Je to rozhodnutie neodôvodniteľné, nesprávne a skutočne politicky hlúpe.

Profesor Sabol bol zakladateľom ústavu, viedol ho od jeho vzniku a vybudoval z neho zdravotnícke zariadenie európskej úrovne, v ktorom zachránili životy desaťtisícom ľudí. Do pozície riaditeľa ho vymenoval pravicový minister Zajac a ako špičkový kardiochirurg a manažér ním zostal počas pôsobenia vsetkých dalších ministrov. Ani dnes na jeho odvolanie nie sú žiadne racionálne dôvody – kardioústav poskytuje špičkovú starostlivosť, je pacientami vysoko hodnotený a dosahuje mimoriadne dobré hospodárske výsledky.

Profesor Sabol bol odvolaný na politický pokyn napriek tomu, že nová vládna koalícia sa pred voľbami zakrývala transparentnosťou pri výberových konaniach. A teraz plošne dosadzuje na vedúce miesta svojich nominantov. Aj v tomto prípade musím konštatovať, že riadenie špičkového zdravotníckeho zariadenia sa zásadne líši od riadenia hoc i veľkej firmy. Veď ide o životy a zdravie nás všetkých.”