Poradňa

Už tento piatok je splatný prvý preddavok na poistné 2019 

Výška minimálneho preddavku na poistné u samostatne zárobkovo činných osôb (ďalej aj „SZČO“) a samoplatiteľov sa mení k 1. januáru kalendárneho roka.  Preddavok na poistné sa platí vždy do   8. dňa nasledujúceho mesiaca za predchádzajúci mesiac.

V tomto roku ho samostatne zárobkovo činné osoby a samoplatitelia prvýkrát uhradia  k 8. februáru 2019 za mesiac január.

Tým, ktorí boli samostatne zárobkovo činnými osobami v roku 2017, Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) preddavok na poistné na obdobie od 1. 1. 2019 do 31.12.2019 v rámci ročného zúčtovania poistného za rok 2017 vypočítala a oznámila.


Platitelia, ktorým ročné zúčtovanie poistného za rok 2017 nebolo vykonané a v roku 2019 sa považujú za SZČO, majú povinnosť uhrádzať minimálnu sumu preddavku na poistné. Minimálna výška preddavku v roku 2019 pre SZČO bez nároku na zníženú sadzbu poistného je 66,78 eura, pre SZČO s nárokom na zníženú sadzbu poistného 33,39 eura. Preddavok na poistné v roku 2019 je v porovnaní s rokom 2018 vyšší o 2,94 eura.

SZČO, ktorá je zároveň zamestnancom alebo poistencom štátu, nemá určenú minimálnu výšku preddavku na poistné. Aj v tomto prípade platí, že ak sa samostatne zárobkovo činnej osobe vykonalo ročné zúčtovanie poistného za rok 2017, vo výsledku zúčtovania mala aj výšku preddavku, ktorú je povinná odvádzať od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

Poistenci si informácie o vykonanom ročnom zúčtovaní za rok 2017, ako aj výšku preddavku na poistné v roku 2019 môžu overiť prostredníctvom svojho  konta v ePobočke. Po prihlásení treba  vstúpiť do  záložky Ročné zúčtovanie, kde je sprístupnený detail výpočtu ročného zúčtovania a výpočtu preddavku na poistné.

Výšku preddavku na poistné na obdobie od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 si SZČO môžu prepočítať pomocou kalkulačky zverejnenej na webstránke www.vszp.sk, kde je potrebné doplniť požadované údaje z daňového priznania za rok 2017.

Pri platení poistného a preddavkov na poistné na zdravotné poistenie je dôležité uviesť správny variabilný a špecifický symbol, na základe ktorých VšZP jednoznačne priradí platbu k správnemu predpisu a obdobiu. V prípade, že SZČO tieto identifikátory neuvedie, resp. ich uvedie nesprávne, vystavuje sa nebezpečenstvu, že VšZP platbu nebude vedieť identifikovať, a teda ani priradiť konkrétnemu platiteľovi poistného. Môže tak vzniknúť nedoplatok aj napriek tomu, že platiteľ úhradu na príjmový účet VšZP zaslal. Nedoplatky môžu mať za následok stratu nároku na plnú zdravotnú starostlivosť a mená poistencov sa môžu ocitnúť v zozname dlžníkov.

Dalito.sk o tom informovala Jana Martanovičová, hovorkyňa VšZP.


Môže vás zaujať:

Zamestnávatelia musia nahlasovať voľné miesta 

 Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *