V ambulanciách pribúdajú psychicky chorí aj ohrození násilím

Dalito.sk/ilustračné foto: FNLP Košice
DALITO -

Za rok 2018 pribudlo v psychiatrických ambulanciách vyše 70-tisíc ľudí, ktorým bola prvýkrát zistená duševná porucha. S podozrením na ohrozenie násilím bolo v psychiatrických ambulanciách vyšetrených 768 osôb. Vyplýva to z najnovších štatistík Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).

O nových štatistikách Dalito informoval hovorca NCZI Boris Chmel.

Ambulantná psychiatrická starostlivosť

V psychiatrických ambulanciách bolo v roku 2018 vyšetrených 383 888 pacientov s diagnostikovanou psychickou poruchou, čím sa ich počet priblížil k desaťročnému priemeru vyšetrených osôb (387 609) za obdobie rokov 2009 – 2018. „Z hľadiska pohlavia prevládali ženy počtom 221 490 oproti vyšetreným mužom, ktorých bolo 162 398. Prvýkrát v živote bola duševná porucha zistená 70 376 pacientom,“ uviedol generálny riaditeľ NCZI Peter Blaškovitš.

Dominujú ženy, najviac nových v Žiline

Najčastejšími dôvodmi ambulantnej liečby boli afektívne poruchy s počtom vyšetrených ľudí 120 201, nasledovali neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy s počtom vyšetrených 97 365 osôb a organické duševné choroby vrátane symptomatických s počtom pacientov 71 146.

PÁLHÁZY: „Duševná bolesť patrí k najhorším. Vrátane vyhorenia.”

Pri všetkých troch skupinách diagnóz dominovali ženy. „Prevaha mužov bola zrejmá predovšetkým pri poruchách psychiky a správania zapríčinených užívaním psychoaktívnych látok a poruchách psychického vývinu,“ dodal Blaškovitš.

S podozrením na ohrozenie násilím bolo v psychiatrických ambulanciách vyšetrených 768 osôb. Fyzické indikátory násilia boli zistené u 65 osôb, psychické indikátory u 633 osôb a fyzické a psychické indikátory súčasne u 70 osôb.

Najvyšší počet pacientov s psychickou poruchou evidovali ambulancie Banskobystrického kraja (825,5 na 10 000 obyvateľov kraja). Najviac novodiagnostikovaných pacientov bolo v Žilinskom (185,0/10 000 obyvateľov kraja).

VEĽKÝ JESENNÝ PREHĽAD 10 odtieňov depresie

Ústavná psychiatrická starostlivosť

Na psychiatrických oddeleniach zdravotníckych zariadení sme v minulom roku pre duševné poruchy a poruchy správania zaznamenali 43 971 hospitalizácií. Z celkového počtu hospitalizácií bolo 15 130 pacientov prijatých vôbec prvýkrát v živote.

Stovky tisíc duševne chorých Slovákov sa nelieči 

Najhorší alkohol 

Najviac hospitalizácií (26,4 %) si vyžiadala porucha psychiky a správania zapríčinená užitím alkoholu s výraznou prevahou mužov (33,2 mužov oproti 9,9 žien na 10 000 obyvateľov daného pohlavia). Ženy boli najčastejšie prijímané do ústavnej psychiatrickej starostlivosti s diagnózou afektívne poruchy, pričom prevažovali takmer dvojnásobne (15,2 žien oproti 7,8 mužov na 10 000 obyvateľov daného pohlavia). Afektívne poruchy zapríčinili 14,3 % zo všetkých psychiatrických hospitalizácií.

Najvyšší počet hospitalizácií podľa trvalého bydliska pacienta bol v Košickom kraji (112,5 na 10 000 obyvateľov kraja), Prešovskom (89,0/10 000) a Trenčianskom kraji (81,4/10 000). Najmenej ich bolo v Trnavskom kraji (61,4/10 000).

https://www.dalito.sk/hovorit-o-samovrazde-nie-je-tabu-na-zivot-si-siahaju-aj-deti/

Chýbajú aj súdni znalci 

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) už na svojej konferencii o zneužívaní deti upozornilo, že na Slovensku je málo súdnych znalcov v oblasti pedopsychiatrie a detskej psychológie.  Dôvodom, prečo sa odborníci tejto práce vzdávajú je ich preťaženosť a nedostatočna ochranu pri znaleckej činnosti. Pedopsychiatri a detskí psychológovia na konferenici upozornili, že sa im rodičia vyhrážajú z dôvodu, že sa im nepáči vypracovaný znalecký posudok na ich dieťa.

„Nie je možné, aby v demokratickej spoločnosti a v najlepšom záujme dieťaťa spoločnosť tolerovala akékoľvek vyhrážanie sa na adresu pedopsychiatrov a detských psychológov, ktorí vysoko odborne pristupujú k svojej práci,“ uviedlo v správe Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Odborníci často čelia čelia verbálnym útokom, ale aj veľkému množstvu sťažností, žalobám na ochranu osobnosti a trestným oznámeniam.

Pavel Černák: „Vyrástla nám generácia, ktorá má výraznú narcistickú a hraničnú organizáciu osobnosti.”