V Bratislavskom kraji vyrastie hokejová akadémia za milióny eur

Daito.sk/V každom samosprávnom kraji vznikne hokejová akadémia za 14 miliónov eur/foto: BSK
DALITO -

Bratislavský samosprávny kraj a Slovenský zväz ľadového hokeja dnes spečatili partnerstvo pri budovaní hokejového štadióna pre potreby regionálnej hokejovej stredoškolskej akadémie. Na vybudovanie prispeje župe aj štát.

Dalito.sk o tom informovala hovorkyňa župy Lucia Forman.

„Našim záväzkom z memoranda je podpora nielen samotného športu, ale aj vzdelávania žiakov – športovcov či rozvojových programov. Bratislavský kraj býva často hostiteľom vrcholových športových podujatí a je aj našou úlohou prispieť k tomu, aby nás na nich reprezentovali aj obyvatelia tohto kraja. Aj preto je jedným z bodov podpísaného memoranda, že je naším spoločným cieľom byť nápomocní a podporiť vznik regionálnej hokejovej akadémie pri Strednej športovej škole v Bratislave,“ zhrnul predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba a prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan dnes na pôde Bratislavskej župy podpísali Memorandum o spolupráci, ktorým spečatili spoločný cieľ pri podpore rozvojových programov hokeja v regióne.

Memorandum je prvým krokom aj k vybudovaniu hokejovej stredoškolskej akadémie, ktorá má vzniknúť v každom samosprávnom kraji a na ktoré vyčlenila Vláda SR v januári 14 miliónov eur.

„Sme radi, že aj v takom silnom a strategicky významnom regióne vyrastie hokejová akadémia. Našim cieľom je 8 akadémii v každom kraji po celom Slovensku. Toto memorandum je však len prvým krokom. Verím, že všetci spojíme sily, aby sme vytvorili priaznivé prostredie pre hokejový aj osobnostný rozvoj mladých ľudí,“ povedal prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan.

V každom samosprávnom kraji vznikne hokejová akadémia za 14 miliónov eur/foto: BSK

Slovenský zväz ľadového hokeja v podpísanom memorande deklaruje aj pomoc na systémovom riešení generačného problému pohybovej pasivity detí a mládeže a aj nastavenie nových štandardov nielen vo fungovaní samotných športových organizácií ale aj vo vzdelávaní športovcov či športových odborníkov v hokejovej oblasti.

Podpisom Memoranda o spolupráci nevznikajú jeho signatárom povinnosti finančného či majetkového plnenia.