V Británii budú musieť ľuďom preplácať energie za home office. Na Slovensku od marca

Dalito.sk/ilustračné foto: Shutterstock.com - Dean Drobot

Martin s Andreou pracujú z domu už takmer rok. Od prvého odporúčania zamestnávateľa, na základe vládnych odporúčaní, aby všetci, ktorí môžu pracovať z domu tak urobili až do odvolania. Vlastne oveľa skôr.

„Obaja pracujeme pre zahraničnú firmu. Obaja sme kedysi chodili do kancelárií, ale obaja pre pandémiu pracujeme z domu už vlastne mesiace. Dokonca oveľa dlhšie, ako odporúčali vládne nariadenia. Kým slovenským epidemiológom to trvalo dlhšie a aj v lete povedali, že sa môžeme vrátiť do kancelárií, náš zamestnávateľ nám to neodporučil a riadili sme sa pokynmi firmy-matky zo zahraničia. Dokonca sme doma ostali oveľa skôr, ako si kto na Slovensku uvedomili, ako je koronavírus nebezpečný,” povedala pre Dalito.sk Andrea, ktorá z domu pracuje už od februára 2020. Rovnako ako jej manžel, ktorý do firmy ide naozaj iba vo výnimočných prípadoch. Aj to musí mať súhlas nadriadených z druhej strany planéty. Napriek tomu, že pobočka firmy sídli v Bratislave. Ak dostane povolenie, používať môže iba firmou zakúpené rúška, ktoré spĺňajú potrebné parametre ochrany pred covid.

Rovnako na tom je aj Mária, ktorá sa v týchto dňoch pre britskú mutáciu koronavírusu nevie vrátiť do Londýna, kde vyštudovala a pracuje dodnes. Zrušili jej už štyri lety. A tak pracuje z domu v Bratislave rovnako, ako od vypuknutia pandémie v byte v Londýne.

Na práci z domu prerábajú

Všetky tieto a ďalšie príbehy majú jedno spoločné. Nezanedbateľné zvýšenie energií, ktoré spotrebujú pri práci z domu. Napríklad v Británii už vyrátali, že zamestnancovi, ktorý je pre covid nútený pracovať z domu, stúpli domáce náklady za energie o 18%.

Pre vládne uznesenia a zákazy pre pandémiu ostali milióny ľudí aj povinne doma pracovať z home office. Na Slovensku mnohí aj pre povinné celoplošné testovanie, ktoré celé rodiny pracujúcich ľudí uväznilo doma z karanténnych dôvodov. Aj im enormne narastajú náklady na energie, ktoré sa naopak zamestnávateľom znižujú. 

V iných krajinách tento problém už riešia. V Británii už pracujú na zákone, že zamestnávateľ musí časť nákladov za energie uhradiť, alebo to pracovníkovi odrátajú z daní.

Platiť bude zamestnávateľ

Dalito.sk sa s otázkou, ako to chce vyriešiť Slovensko obrátilo na tlačové oddelenia ÚV SR, MF SR a MH SR. Reagovalo len ministerstvo sociálnych vecí.

Jeho tlačové oddelenie upozornilo, že nárok na preplácanie zvýšených energií v súvislosti s nariadeným home office budú v budúcnosti mať aj zamestnanci na Slovensku.

„Vo vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (návrh zákona je v súčasnosti v legislatívnom procese – v NR SR) sa navrhuje doplniť povinnosť pre zamestnávateľa uhrádzať za podmienok podľa § 145 ods. 2 Zákonníka práce preukázateľne zvýšené výdavky spojené s používaním vlastného náradia, vlastného zariadenia a vlastných predmetov potrebných na výkon domáckej práce alebo telepráce  (napr. náklady na elektrinu, na nadštandardné pripojenie na internet potrebné na výkon práce),” uviedla Michaela Slivková Kirňaková, hovorkyňa MPSVR SR. 

Doplnila, že základným pravidlom zákonníka práce je podľa nej povinnosť zamestnanca používať nástroje, prostriedky a zariadenia zamestnávateľa. O použití vlastných prostriedkov musí existovať dohoda so zamestnancom.

„Predmetom dohody (resp. rozsah môže vyplývať aj z vnútorného predpisu) je aj otázka úhrady nákladov a spôsobu ich preukazovania,” spresnila hovorkyňa s tým, že zmena by mohla začať platiť od 1. marca 2021 po štandardnom legislatívnom procese.

Asociáciu zamestnávateľských zväzov a združení vie, že v  priebehu posledných mesiacov sa zvýšil podiel pracovníkov, ktorí majú k dispozícii možnosť pracovať z domu.  

„Urýchlila to samozrejme aj  koronakríza, kedy bol a stále je home office  najčastejšie využívaným opatrením zamestnávateľov proti šíreniu nákazy.  Čo sa týka preplácania nákladov, zamestnávatelia prioritne postupujú podľa Zákonníka práce, kde spomínaný príplatok/refundácia nákladov v súvislosti s HO,  nie je bližšie definovaná. Napriek tomu, sa v  poslednej dobe sa stretávame so situáciami, kedy niektorí zamestnávatelia dobrovoľne a teda nad rámec Zákonníka práce prispievajú svojim zamestnancom príplatok/ bonus  napr. na zvýšené náklady, ktoré súvisia s prácou z domu. Prispievajú napríklad na elektrinu, internet,  pohodlnejšie vybavenie, či pitný režim… V aktuálnej situácii pre prácu na HO zapožičiavajú firmy prac. prostriedky ako monitor, notebook, kancelárske vybavenie a pod…,” uviedla pre Dalito.sk Miriam Filová z AZZZ SR.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)