Česká republika

V Česku chcú uprednostniť očkované deti

Poslanecká sněmovna dnes ve třetím čtení schválila vládní návrh na úpravu zákona o ochraně veřejného zdraví připravený Ministerstvem zdravotnictví. Novela mimo jiné upravuje povinnost přijmout očkované dítě i pro další subjekty, v jejichž náplni je péče o dítě starší 3 let v předškolních zařízeních. Nově nebude očkování podmínkou pro pobyt dítěte ve škole v přírodě. Zavádí se také bezplatné očkování dětí do jednoho roku věku proti meningokoku. Novela nyní putuje do Senátu.

„Hlavním důvodem k předložení návrhu je potřeba adaptace unijních nařízení. Novela ale obsahuje i řadu dalších úprav, včetně legislativně technických, které ve svém důsledku přispějí k odstranění aplikačních problémů zákona v každodenní praxi – zlepší například kontrolu kvality koupacích vod, zaměstnavatelům upřesní podmínky ochrany zdraví zaměstnanců zejména při práci s chemickými látkami a směsmi či zjednoduší legislativní požadavky pro prodejce kojeneckého a dětského oblečení a obuvi z druhé ruky,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (nom. ANO).

Z důvodu klesající proočkovanosti populace a zájmu ministerstva tento negativní trend zvrátit, se navrhuje rozšířit povinnost přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo které má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, i na další subjekty vykonávající činnost, v jejichž náplni je výchova dětí nad 3 roky věku v předškolních zařízení a jsou dozorovány orgány ochrany veřejného zdraví.


Důvodem bylo srovnání povinností pro všechny poskytovatele péče o děti starší 3 let, které dosud nezahájily povinnou školní docházku, tzn. mateřské školy, dětské skupiny, stanovené živnosti.

Nově se navrhuje, aby doklad o provedeném pravidelném očkování nebo doklad o tom, že je dítě k nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, vydal poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.

Doklad o očkování nebude podle schváleného pozměňovacího návrhu podmínkou pro pobyt dítěte ve škole v přírodě. Pro účast na zotavovacích akcích, tedy táborech, ale zůstane tato povinnost zachována. Očkování proti meningokoku u dětí do jednoho roku věku bude zdarma.

Na Slovensku podobný návrh neprešiel.Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *