Česká republika

V ČR od 25. mája posledná veľká vlna uvoľňovania, obchodníci hlásia tržby ako pred COVID-19, Česi sú pri mori vítaní bez testov aj karantény

Veľké uvoľnenie ekonomiky Česká republika má už za sebou pred týždňom. Podľa ČT obchodníci hlásia, že sa už vrátili približne do štádia, ako pred koronavírusom, otvorené sú aj obchodné centrá. Chorvátsko povolilo vstup českým turistom bez testov, aj Grécko bude Čechov púšťať do krajiny bez karantény. Od 3. júna otvára hranice aj Taliansko.

V Českej republike už beží inteligentná celoplošná karanténa, krajina má za sebou už aj celoplošné testovanie obyvateľov a aj testovanie podzemných vôd na koronavírus. Reguluje už aj ceny testov na koronavírus. Krajina sa zásobuje aj liekmi proti koronavírusu.

Ekonomika eurozóny i celej EÚ v prvom štvrťroku rekordne klesla, Nemecko spadlo do recesie. Po prvom mieste Slovenska v boji s koronavírusom v EÚ, Slovensko ekonomicky medzištvrťročne aj medziročne spadlo na úplne dno. Hneď po Francúzsku. Česká republika je z 20 hodnotených krajín medzikvartálne siedma najhoršia a medziročne 10.


Ako ďalej v Českej republike

Resort zdravotnictví připravil další hygienická pravidla pro provozy, které bude možné od 25. května opět otevřít. Týká se to zejména vnitřních prostor stravovacích provozů, hotelů, kempů a dalších ubytovacích zařízení, otevírají se vnitřní prostory hradů a zámků, zoologické a dendrologické zahrady nebo koupaliště. Konání hromadných akcí bude možné až pro 300 osob ve stejný čas. Povolují se také návštěvy ve zdravotnických a sociálních zařízení.  

Od 25. května se obnoví další velká část života v České republice,“ řekl na úvod tiskové konference ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. I v další vlně rozvolňování přijatých opatření však budou platit přísná hygienická pravidla. Ministerstvo zdravotnictví proto opět sestavilo metodické materiály pro provozovatele i občany, kterými je třeba se řídit. Metodické pokyny jsou k dispozici zde

„Dohodli jsme se s epidemiology na tom, že hromadné akce ve vnitřních i venkovních prostorech budou možné s účastí maximálně 300 osob, pokud by se i nadále vyvíjela epidemiologická situace dobře, od 8. června bychom zvýšili tento počet na 500 osob a od 22. června až na 1000 osob,“ pokračoval ministr ve výčtu dalšího rozvolňování pravidel.

Obnoví se také stravovací služby, jejichž provoz bude umožněn i uvnitř restaurací, barů nebo kaváren, bude však platit jen do 23 hodin. Mezi 23 a 6 hodinou ranní může fungovat pouze výdejní okénko, služba s sebou nebo rozvoz. 

„Je potřeba se poučit ze zahraniční zkušenosti například z Jižní Koreji, kde došlo k významnému navýšení počtu nakažených kvůli provozu nočních klubů a došlo tím v důsledku ke zhoršení epidemiologické situace,“ doplnil ministr. Stravování bude umožněno také v rámci nákupních center, ale i nadále platí, že budou omezeny odpočinkové zóny či dětské koutky a další místa, kde by mohlo docházet ke shlukování osob.


Mezi další obnovené provozy patří hotely, kempy a další ubytovny; budou umožněny služby, kde dochází k porušování integrity kůže (tetování, piercing), nově bude také možné využívat při sportovních aktivitách zázemí sportovních zařízení, tedy sprchy, šatny a umývárny.

„Doporučujeme zdržovat se v zázemí šaten co nejméně,“ zdůraznil Rastislav Maďar, vedoucí Pracovní skupiny pro řízení uvolňování karanténních opatření.

Rozvolňuje se také režim pro nošení roušek. Nadále platí, že roušku je třeba nosit ve všech vnitřních prostorech, v prostorech veřejné dopravy nebo venku, pokud se nacházíme v bezprostřední blízkosti dalších osob, mimo členů domácnosti. Podmínky, za kterých je nutné mít roušku na sobě naleznete v letáku zde.

Za specifických podmínek se povolí také návštěvy ve zdravotnických a sociálních zařízeních. „Konečně můžeme rozvolnit i toto omezení a příbuzní mohou navštívit své blízké, to je velmi pozitivní zpráva,“ uvedl ministr.  

O tom, jak budou vypadat letní tábory, které budou umožněny od 27. června, hovořila hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová. 

„Klademe velký důraz na dodržování pravidel osobní a provozní hygieny, tedy především mytí rukou vodou a mýdlem nebo použití dezinfekce. Dále je nutné na táborech zajistit tekoucí pitnou vodu, ideálně teplou, když to není možné tak dostatek dezinfekce, mýdla v dávkovači a udržovat vysoký hygienický standard ve stravovacím provozu,“ uvedla.

Dále je nezbytný pravidelný denní úklid, větrání všech provozních a ubytovacích prostor nebo dezinfekce celého tábora vždy před dalším turnusem. Pro tábory v pevných objektech a chatkách je nyní stanoven maximální počet 300 osob, od 8. června předpokládáme do 500 osob, pro stanové tábory platí maximální počet 100 osob.


Účastníci táboru s sebou musí mít prohlášení o bezinfekčnosti a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti. Metodické pokyny pro provoz táborů a zotavovacích akcí naleznete zde. Putovní tábory se konat nemohou.

Vzniká zde potenciální nebezpečí případného šíření nákazy, která by se vyskytla v kolektivu dětí nebo naopak lokálně v prostředí, kde by se děti pohybovaly,“ dodala doktorka Rážová.

Přestože se 25. května rozvolní téměř všechna omezení, je nezbytné v co největší míře i nadále omezovat míru rizika a nevystavovat tak sebe ani své okolí nebezpečí šíření onemocnění covid-19. „Prosím ještě chvíli to vydržme a i nadále buďme ohleduplní k ostatním,“ uvedl na závěr ministr Adam Vojtěch.    

Hygienická pravidla a letáky pro veřejnost jsou ke stažení zde.

Plán uvolňování přijatých opatření naleznete zde.

Ministerstvo zdravotnictví definovalo podmínky pro letní tábory v době epidemie koronaviru

Letní tábory se při zachování příznivé epidemiologické situace budou moci uskutečnit od 27. června. Zástupci pořádajících organizací se dohodli s hlavní hygieničkou na podmínkách jejich konání. Maximální počet dětí i pořadatelů jednoho pobytu bude do 300-500 lidí, podle epidemiologické situace, u stanových táborů maximálně 100 lidí. Jde vždy o celkový počet jak účastníků, tak organizátorů. Podmínkou účasti bude také aktuální potvrzení od lékaře či přísnější pravidla pro personál v kuchyni. Důležité bude omezit kontakty účastníků tábora s okolím, včetně výletů do míst, kde se koncentruje větší množství osob (města kulturní akce apod.). Pokud by se na táboře potvrdil případ nákazy koronavirem, musel by se tábor ukončit.


„Pokud bude dobrá epidemiologická situace a organizátoři budou dodržovat nastavená pravidla, není důvod, aby tábory neproběhly. Naopak bychom chtěli aktivity dětí v přírodě podpořit a umožnit jim tak v létě seberozvoj a dobrodružství, které tábory přináší. Zvýšený důraz klademe především na dodržování pravidel osobní a provozní hygieny všech účastníků. To znamená pravidelné mytí rukou za použití mýdla a jednorázových ručníků, používání dezinfekce, nošení roušek mimo areál tábora a volnou přírodu a dodržování preventivních pravidel při kašlání, kýchání a rýmě,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Maximální počet účastníků včetně vedoucích a dalšího personálu byl stanoven na 300 osob s možností navýšení na 500 osob od 8. června v případě, že bude přetrvávat pozitivní epidemiologický vývoj. Počet zúčastněných osob v sobě zahrnuje děti, vedoucí, zdravotníky, instruktory, případně personál kuchyně, personál zajišťující úklid apod. U stanových táborů bude maximální počet všech zúčastněných 100. Příměstské tábory nejsou legislativou upraveny, nejedná se o akce pobytové, ale o akce s denní docházkou. „Pořadatelům příměstských táborů bychom doporučovali držet se stejných pravidel jako u klasických letních táborů,“ uvedla hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová. Konání putovních táborů zatím není povoleno. Vzniká zde potenciální nebezpečí případného šíření nákazy, která by se vyskytla v kolektivu dětí nebo naopak lokálně v prostředí, kde by se děti pohybovaly.

„Organizátoři musí zajistit provozní hygienu všech prostor tábora, se zvláštním zřetelem na toalety a umývárny a jejich dostatečné sanitární vybavení. Zvlášť důležitá je tekoucí pitná voda, mýdlo v dávkovači, dle možností jednorázové ručníky a dezinfekce. Důležitá je také sanitace stravovacího provozu a vybavenost personálu v kuchyni ochrannými prostředky včetně pracovního pláště. Pod kontrolou musí být celý řetězec stravování od nákupu bezpečných potravin, použití pitné vody přes dodržení skladovacích podmínek, správné tepelné ošetření až po uchovávání pokrmů při bezpečných teplotách, zajištění provozní čistoty a vysokého stupně osobní hygieny. Z důvodu stávající epidemiologické situace je možná účast dětí na přípravě jídla pouze ve studené části, například jako je loupání brambor,“ popsala podmínky konání táborů hlavní hygienička s tím, že konkrétní hygienické požadavky se odvíjí od typu akce, jestli se koná v pevném objektu, chatkách nebo jde o stanový tábor. Zdůraznila také nutnost celkového úklidu a dezinfikování areálu tábora mezi jednotlivými běhy.

Povinnost nošení roušek účastníků tábora by měli organizátoři upravit dle aktuální epidemiologické situace a samozřejmě podle v té době platných mimořádných opatření. Roušky by se měly na táborech používat pouze při pohybu mimo areál tábora a volnou přírodu. Podle počtu účastníků organizátor vytvoří skupiny (oddíly) dětí, u kterých se omezí vzájemný kontakt, např. na táboře by se neměly pořádat společné akce pro všechny děti a pokud ano, měly by být skupiny dětí v bezpečných odstupech, nejlépe pokud by se jednalo o skupiny dětí ubytovaných ve stejné části tábora. „Podle situace také doporučujeme organizátorům omezit pohyb pouze na oblast areálu tábora nebo volné přírody a vyloučit dopravu hromadnými dopravními prostředky, návštěvu koupališť a bazénů, kulturních památek a akcí, pořádání výletů do měst,“ dodala hlavní hygienička Jarmila Rážová.

„Podmínkou účasti na letním táboře je každý rok potvrzení od lékaře. Letos bude potřeba, aby byl lékařský posudek vystaven aktuální a potvrdil tak způsobilost dítěte na tábor jet i vzhledem k epidemii koronaviru,“ vysvětlila hlavní hygienička a potvrdila, že kromě potvrzení od lékaře musí děti i ostatní účastníci jako jsou vedoucí, personál kuchyně a úklidu či instruktoři doložit potvrzení o bezinfekčnosti. „Potvrzení o bezinfekčnosti dokládá, že účastník nejeví příznaky covid-19 a ve 14 dnech před odjezdem nepřišel do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy covid-19.“

Z ostatních zásad se nesmí zapomenout na oddělenou a bezpečnou manipulaci s čistým a použitým prádlem a na manipulaci s odpadem, vždy s důrazem na zajištění příslušných hygienických a protiepidemických opatření. Dále je důraz kladen na opakovanou edukaci dětí a personálu před a v průběhu akce.

Hygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020 najdete ke stažení na webu MZ ČR.


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *