Zdravie

V Miláne ocenili UNLP Košice za špičkovú zdravotnú starostlivosť v neurochirurgii

UNLP Košice získala ocenenie za špičkovú zdravotnú starostlivosť o pacientov s cievnymi mozgovými príhodami.

„Ocenenie sme získali v Miláne na Európskom kongrese – „European Stroke Organisation Congress“. Naša nemocnica získala 1 diamantové a 3 zlaté ocenenia,“ uviedla v správe Ivana Vaněková, hovorkyňa nemocncie.

Ocenenie získali v Miláne na Európskom kongrese – „European Stroke Organisation Congress“/foto: UNLP Košice

Najväčší podiel na ocenení majú podľa nej pracovníci Neurologickej kliniky, ktorí zlepšením manažmentu pacientov s cievnou mozgovou príhodou (CMP) skrátili čas do podania trombolytickej liečby a tým prispeli k zvýšeniu počtu liečených pacientov, čo boli  hlavné kritériá na udelenie ocenenia, v spolupráci s Klinikou rádiológie a zobrazovacích metód UNLP Košice, ktorá sa podieľa na diagnostike a realizuje endovaskulárnu liečbu.


Podľa správy, v súčasnosti sú v UNLP Košice k dispozícii dvaja erudovaní invazívni rádiológovia, ktorí poskytujú prvotriednu zdravotnú starostlivosť 24 hodín 7 dní v týždni a ďalší sú vo výchove, čo sa odrazilo v náraste počtu endovaskulárnych výkonov.

„Kým v rokoch 2015 – 2017 to bolo 30 – 36 pacientov ročne, len za prvý polrok roku 2019 to bolo 112 pacientov, a to hovoríme len o pacientoch s tzv. nedokrvením mozgu,“ uviedla prednostka Neurologickej kliniky prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.

Minulý rok to dokonca bolo vyše týchto 70 zákrokov.

„Vďaka zlepšujúcej sa spolupráci a diagnostike na odosielacích pracoviskách a dostupnosti prístrojového vybavenia evidujeme masívny nárast endovaskulárnych zákrokov pri ischemických CMP. Predpokladáme, že do konca roka 2019 vykonáme do 250 mechanických trombektómií, čo je v porovnaní s minulým rokom mnohonásobný rozdiel,“ doplnil prednostku roky pôsobiaci špičkový rádiológ MUDr. Piotr Pedowski.

Na východnom Slovensku ide o momentálne jediné pracovisko, ktoré pokrýva tieto služby v takomto rozsahu.

Ocenenia sa udeľujú za jednotlivé štvrťroky. UNLP Košice získala 1 diamantové a 3 zlaté ocenenia.


„Je to dôkaz toho, že vyrovnane po celý rok zabezpečujeme starostlivosť o pacientov s cievnymi mozgovými príhodami na úrovni vyspelých európskych pracovísk. Ďalšie skvalitnenie starostlivosti očakávame po spustení nového angiografického prístroja, ktorý bude v prevádzke už čoskoro,“ spresnila hovorkyňa nemocnice Ivana Vaněková.

Na tomto oddelení vás už aj na toalete nebude napínať

 


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *