V Prahe po prvý raz pristálo lietadlo s bijúcim srdcom zo zahraničia. Dievčatko zachránila Slovenka

Dalito.sk/Transplantačný tím IKEMu po privezení bijúceho srdca zo Slovenska/foto: IKEM
DALITO -

Pražský IKEM po prvý raz v histórii využil pri transplantácii srdca metódu tzv. prevozu bijúceho srdca medzi dvoma štátmi. V Česku nový orgán zachránil život dievčatka.  Špeciálny prístroj používa české stredisko transplantácií od jesene 2019. Zatiaľ to však bolo vždy v rámci republiky. Prístroj je unikátny tím, že umožňuje transport bijúceho srdca vo fyziologických podmienkach od zomrelého darcu až k príjemcovi. Nová metóda pomáha pri prevozoch práve na väčšie vzdialenosti.

V Českej republike zachránila dievčatko dospelá darkyňa zo Slovenska. Prevoz orgánu klasickou pozemnou cestou v sanitke by bol príliš dlhý a orgán by s veľkou pravdepodobnosťou zlyhal. Preto sa českí lekári po prvý raz rozhodli pre let s bijúcich orgánom  s prístrojom srdcovej perfúzie ex vivo aj medzištátne.

Riziko zlyhania

„Standardní uchování orgánu pomocí kardioplegického roztoku a lokálního chlazení ledovou tříští by představovalo významné riziko z pohledu následné funkce převáženého srdce. V případě využití konvenčního přístupu jsme limitováni časem, resp. délkou studené ischemie orgánu. Ta nesmí překročit 4 hodiny, protože s každou další hodinou stoupá riziko selhání o 50 %. V tomto konkrétním případě jsme byli konfrontováni se vzdáleností odběrového centra a nepřízní počasí, kdy by se odhadovaný čas studené ischemie blížil 6 hodinám. Proto jsme zvolili metodu ex vivo perfuze srdce a transport realizovali kombinací letecké a pozemní dopravy, kterou zajistila Armáda České republiky a složky IZS České a Slovenské republiky. Díky metodě převozu bijícího srdce jsme přivezli do Dětského kardiocentra FN Motol kvalitní orgán, který mohl být dívce úspěšně transplantován,“ popísal situáciu MUDr. Miroslav Koňařík, vedúci programu ex vivo perfúzie srdca v IKEM.

Prístroj funguje na princípe pneumatickej pumpy s oxygenátorom, ktorá je razená do cirkulačného okruhu. Na systém je napojený darovaný orgán a následne premývaný zmesou krvi darcu a ďalších roztokov. Srdce takto môže byť napojené a biť až desať hodín.

V budúcnosti

Od októbra 2019 takto v Českej republike už zachránili sedem ľudských životov. Vždy však išlo o vnútroštátny transport.

„Tento přístroj má dvě zásadní využití. První jsou odběry od dárců ze vzdálených míst s možností prodloužení času transportu k příjemci. Druhá varianta využití je rekondice orgánů od tzv. marginálních, tedy okrajových dárců. V dnešní době, kdy je obecně velmi málo vhodných štěpů, zvažujeme i transplantace orgánů, které by se dříve nepoužily. V žádném případě se ale nejedná o „druhořadá“ srdce, nýbrž o orgány od dárců, kteří prodělali negativní epizodu v důsledku mozkové smrti. Taková srdce jsou bičována hormonálními i jinými působky, což může přechodně snižovat jejich funkci. Tehdy srdce vyjmeme z toxického prostředí dárce, napojíme na okruh bijícího srdce a po několika hodinách jsme schopni kvalifikovaně posoudit míru zotavení jeho funkce a metabolické kondice. Právě to nám umožňuje použít i orgány, které by donedávna pomocí standardních postupů nemohly zachránit život čekatelům na transplantaci,“ vysvetlil prof. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D., prednosta Kliniky kardiovaskulárnej chirurgie IKEM.

IKEM v minulom roku transplantoval 45 sŕdc, 5 z nich zachránil život práve vzácny prístroj. Novú metódu sa IKEMu podarilo etablovať predovšetkým vďaka neverejnému sektoru. Prístroj stál 7,5 miliónov českých korún (300 tisíc eur).

Hovorkyňa slovenského Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb Soňa Valášiková pre Dalito povedala, že ich ústav túto metódu nepoužíva.

Rekordný IKEM

Inštitút klinickej a experimentálnej medicíny v Prahe má za sebou výnimočný nielen rok rok 2019, kedy jeho chirurgovia transplantovali 540 orgánov, čo bolo najviac v histórii českej transplantačnej medicíny v rámci jedného centra. Navyše, takýto vysoký počet vyniesol centrum na čelo európskych transplantačných centier.

Najnovší rekord v celej histórii zapísal v minulom roku, kedy pôvodný počet prepísal o dva orgány, spolu teda 542. Počas pandémie chirurgovia najčastejšie transplantovali ľadviny. V IKEM transplantujú pľúca aj slovenským pacientom. Na Slovensku na tento zákrok nemáme podmienky.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)