Správy

Vedci SAV vyvinuli unikátny materiál pre zubné implantáty

Výskumný tím vedcov z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV vyvinul jedinečný kompozitný materiál BIACOM® (BIoActive COmposite Metal) pre kostné implantáty na báze titánu. Implantáty vyrobené z tohto materiálu sú vhodné pre trvalú prítomnosť a funkciu v ľudskom tele, pre aplikácie vystavené vysokému a cyklickému mechanickému namáhaniu, čo platí najmä pre zubné implantáty.

Dalito.sk o tom informovala Monika Tináková, hovorkyňa SAV.

„BIACOM® pozostáva z dvoch vzájomne nerozpustných kovov rôznych vlastností. V nosnej trvalej matričnej titánovej štruktúre sa nachádza biologicky odbúrateľná zložka – horčík, vo forme homogénne rozmiestnených, účelovo usmernených a navzájom spojitých vláken. Špecifická mikroštruktúra titánovej matrice poskytuje kompozitnému implantátu mechanickú pevnosť, únavovú životnosť a chemickú odolnosť, zatiaľ čo zložka horčíka znižuje modul pružnosti t.j. tuhostná konštanta charakteristická pre daný materiál a zlepšuje integráciu kostného tkaniva“ povedal Martin Balog z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV.


3D model a makroskopická snímka BIACOM® zubného implantátu s detailom jeho povrchu/foto: SAV

Postupným odbúravaním horčíkovej zložky najprv z povrchu a neskôr z jadra implantátu sa vytvárajú póry, ktoré vedú k ďalšiemu poklesu modulu pružnosti. Zároveň tak vytvárajú priestor na pevnú fixáciu implantátu v kosti.

Póry umožňujú prerastenie kostného tkaniva do implantátu, a tým sa vytvára kvalitné mechanické prepojenie medzi kosťou a implantátom.

„Použitím nového materiálu pripraveného konvenčnými metódami práškovej metalurgie sa podarilo zredukovať hlavné nedostatky doteraz používaných titánových implantátov z materiálov triedy 4 a 5. Nevýhodou titánu triedy 4 a 5 je ich modul pružnosti,  ktorý je výrazne väčší ako modul kosti, čo môže viesť až ku lokálnemu uvoľneniu implantátu. Zároveň, doteraz používané titánové implantáty mali nedostatočnú povrchovú aktivitu, ktorú treba vylepšiť dodatočnými operáciami“ povedal A.M.H. Ibrahim z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV.


Trojica BIACOM® implantátov zasadených do stehennej kosti ovce/foto: SAV

Špecifické BIACOM® zubné implantáty boli vyrobené v spolupráci so slovenskou súkromnou firmou, ktorá je zameraná na výrobu a predaj biomedicínskych titánových implantátov.

„BIACOM® implantáty sme podrobili skúškam podľa príslušných ISO štandardov s výbornými výsledkami, pričom sa posúdili mechanické a únavové vlastnosti a korózne správanie. V spolupráci so zahraničnými a domácimi partnermi (School of Dental Medicine v Záhrebe, Institute of Genetic Engineering and Biotechnology v Gebze a Biomedicínske centrum SAV) sa vyhodnotila biokompatibilita v in-vitro podmienkach a realizovali sa predbežné in-vivo implantačné testy na veľkých zvieracích modeloch,“ povedal Peter Krížik z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV.

Za účelom zabezpečenia priemyselno-právnej ochrany BIACOM® implantátov boli podané viaceré patentové prihlášky:  medzinárodná PCT, EPO a izraelská patentová prihláška. Vedci a odborníci zapojení do projektu momentálne intenzívne realizujú aktivity za účelom komerčného uplatnenia tohto jedinečného riešenia.Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *