Vedci vedia lepšie vyhodnotiť vrodenú mutáciu u onkologických pacientok

Výzkumníci z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR, 1. Lékařské fakulty UK a dalších pracovišť lékařské genetiky zmapovali u českých pacientek … Čítať ďalej Vedci vedia lepšie vyhodnotiť vrodenú mutáciu u onkologických pacientok