Česká republika

Viete o zosuve pôvody vo vašom okolí? Nahláste to NASA

Americký národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) pomocou analýzy informačných prostriedkov vytvára celosvetovú databázu zosuvu hornín a zemín. Spolupracujú na nej aj vedci z Ústavu struktury a mechaniky hornín AV ČR. Na portál môžete prispieť aj laická verejnosť. NASA totiž vytvorila aplikáciu Reportér zosuvov, ktorá každému, kto má záujem, umožňuje do databázy vložiť informácie o týchto prírodných javoch.

Dalito.sk na to upozornila Markéta Růžičková, špecialistka mediálnej komunikácie Akadémie vied Českej republiky.

Vytváření databází o místě, době vzniku sesuvů a škodách, které způsobily, je základní krok pro prevenci možných budoucích škod. „Umožňuje to kvalifikovaně předpovídat nejvíce ohrožená místa i charakter škod, a tedy i navrhovat způsoby, jak jim předcházet,“ říká Josef Stemberk, ředitel Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR. „Databáze, na které pracují naši vědci, přispívá k získání realistické představy o této problematice nejen na území České republiky, ale i v celosvětovém měřítku,“ dodává Josef Stemberk.


Do vytváření databáze se mohou zapojit i laici. „Není potřeba nic speciálního, pouze přístup k internetu. Informace, které se objeví o sesuvu v médiích nebo které znají ze svého okolí, mohou zájemci vložit přímo do aplikace, která je provede krok za krokem,“ vysvětluje Jan Klimeš z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR.

„Zapojení veřejnosti je důležité, jejich informace výrazně pomohou vědcům ve studiu těchto jevů,“ zdůrazňuje geograf.

Návod, jak s webovou aplikací NASA pracovat, přeložili do češtiny studenti Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

Zprávy o vzniku sesuvů a skalních říceních zveřejněné v médiích sledují a zaznamenávají vědci Ústavu struktury a mechaniky hornin od roku 2011. (https://www.irsm.cas.cz/ext/sesuvy/). Nyní je vložili i na portál NASA.

„Vytvářená databáze podává aktuální, celorepublikový přehled nejen o vzniku nebezpečných sesuvů, ale i o jejich negativních dopadech na společnost. Celkem bylo tímto způsobem zaznamenáno 183 sesuvů a skalních řícení, které poškodily nebo zničily 19 domů, v pěti případech vedly k vykolejení nebo poškození vlaků, způsobily zranění nebo smrt 15 lidem a dalších 71 osob muselo být dočasně evakuováno,“ uvádí Jan Klimeš.

Adresa portálu NASA:


https://maps.nccs.nasa.gov/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=824ea5864ec8423fb985b33ee6bc05b7.

Hlavní a oficiální zdroj informací o rozšíření sesuvů na území České republiky je databáze svahových nestabilit, kterou spravuje Česká geologická služba: https://mapy.geology.cz/svahove_nestability/

Velký počet záznamů o sesuvech v České republice, jak je vidět v celosvětové databázi NASA, je zatím výsledkem pouze analýzy zpráv zaznamenaných v českých médiích. V budoucnu by ho mohly doplnit záznamy vytvářené samotnými obyvateli s pomocí webového rozhraní Reportér sesuvů, které vytvořila NASA a k němuž je k dispozici český návod.

Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *