Vláda vymenovala nového štátneho tajomníka MPRV SR

Dalito.sk/Štátny tajomník MPRV SR Martin Kováč/foto: MPRV SR
DALITO -

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) bude mať nového štátneho tajomníka. Návrh na rokovanie vlády SR predložil minister Samuel Vlčan. Od 1. februára sa funkcie ujme Martin Kováč, ktorý strieda na tejto pozícii Milana Kyseľa. Dalito.sk o tom informoval tlačový odbor ministerstva.

Martin Kováč vyštudoval vodné hospodárstvo krajiny. Dlhé roky sa venuje adaptácii štruktúry krajiny na zmeny klímy, ktorá sa dotýka pôdohospodárstva v lesoch  aj na poľnohospodárskej pôde. S adaptáciou na zmenu klímy súvisí aj obnova pôdy a štruktúry krajiny, ktorá vyvážene zabezpečuje jej produkčné aj mimoprodukčné funkcie.

V tejto oblasti spolu s MPRV SR a jeho rezortnými organizáciami rozpracoval koncept Uhlíkovej a vodnej banky, ktorý umožní identifikovať a finančne podporovať obnovu a zabezpečovanie ekosystémových služieb pôdy a krajiny. Je to dôležitý nástroj pre efektívne riešenie úloh súvisiacich so zmenou klímy.

Martin Kováč pôsobil minulý rok v zbore poradcov oboch ministrov pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. V ostatnom polroku zastával funkciu  predsedu zboru poradcov ministra.

Oblasti, v ktorých chce nový štátny tajomník prispieť k odborným riešeniam sú: udržanie vody v krajine a zlepšenie kvality pôdy; rozpracovanie konceptu “Pôda – uhlíková a vodná banka krajiny” v rovine nových finančných nástrojov, ako aj v rovine budovania pôdohospodárskej znalostnej bázy.

Ďalej sa bude venovať podpore pozemkových úprav a príprave Registra užívacích vzťahov k pôde. Chce sa podieľať aj na podpore spolupráce farmárov a spracovateľov potravín v rámci komplexných produktových línií s cieľom zvýšiť pridanú hodnotu a tiež rozvíjať spoluprácu s územnou samosprávou a samosprávou v pôdohospodárstve.

(Ak vás informácia zaujala, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)