3 odpovede

VOĽBY 2020: Zahraniční Slováci v strese. Prípady, keď to ide aj inak

Na sociálnych sieťach stále nájdete Slovákov žijúci v zahraničí, ktorí upozorňujú, že doteraz si v poštovej schránke nenašli volebné lístky zo Slovenska.  Zasielalo ich Ministerstvo vnútra SR, Slovákom s trvalým pobytom na Slovensku obecné a miestne úrady. O voľbu poštou mohli Slováci žijúci v zahraničí požiadať do 10. januára. Mnohé úrady žiadosti však nevybavovali postupne, ale až po tomto termíne. Sú zahraniční Slováci, ktorí sa tak dostávajú do časové stresu, či im vôbec bude umožnené voliť, teda zúčastniť sa na parlamentných voľbách 2020.

Svet je v pohybe a nie všetci si môžu dovoliť na hlasovacie lístky čakať na jednej adrese celé týždne. Na volebné lístky tak stále čakajú tisíce zahraničných Slovákov, ktorí sa oprávnene obávajú, že lístky nedostanú včas. Však lístky musia poštou cestovať aj späť na Slovensko a to najneskôr do piatku, 28. februára.

Obec zašle lístky najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb, čo nemusí byť v prípade vzdialených krajín alebo krajín mimo Európskej únie potrebná lehota aj na zaslanie lístkov späť. Veď napríklad, iba Dubničania chcú voliť z Austrálie, Číny, Kene, Indonézie, Thajska či Litvy.


Časový volebný stres rieši aj Andrej, ktorý už takmer 10 rokov pracuje v Nórsku, trvalý pobyt má na Slovensku.

O volebné lístky som riadne požiadal v termíne. Dodnes ich nemám doručené, možno aj z dôvodu pošty na nórskej strane. Neviem, ale nechápem, prečo to slovenská strana robí takto na poslednú chvíľu. Najnovšie musím pracovne odletieť na Slovensko 8. februára a do Nórska sa vrátiť 25. februára, teda štyri dni pred parlamentnými voľbami na Slovensku. Ak lístky nedostanem do odletu, na ich zaslanie tak budem mať 4 dní. Pochybujem, že sa volieb budem môcť zúčastniť.  Ak ich do odletu dostanem, môžem ich zobrať so sebou a vyriešiť to osobne? Rozmýšľam nad tým, či si politici na Slovensku vôbec uvedomujú, že žijeme v globálnom svete, ktorý je neustále v pohybe,  že tu už máme 21. storočie. A už vôbec nerozumiem tomu, na čo som si vybavoval občiansky preukaz čipom, ktorý mi je aj pri voľbách na dve veci. Je to trápne,“ reagoval sklamaný pre Dalito.

Andrej určite nie je jediný kto sa obáva, že sa na parlamentných voľbách nakoniec nebude môcť zúčastniť. Oslovili sme Ministerstvo vnútra SR s troma otázkami, ako postupovať v takýchto prípadoch. Či je vôbec možné, že by si zaslané hlasovacie lístky zobral zo zahraničia so sebou a predčasne ich osobne odovzdal, napríklad na obecný úrad volebného okrsku.


Na otázky Dalito.sk odpovedali Michaela Paulenová z tlačového odboru Ministerstva vnútra SR (MV SR) a Eva Chmelová, v. r., riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán MV SR.

Sú zahraniční Slováci, ktorý dodnes nedostali volebné lístky. Boja sa, že prídu o právo voliť. Viete im zaručiť, že im budú zaslané tak, aby sa stihli aj vrátiť do stanoveného termínu na Slovensko?

Obec, mesto, alebo ministerstvo vnútra je povinné dodržať lehotu na zaslanie obálok. Za prípadnú stratu zásielky, resp. jej zdržanie niekde v zahraničí však nemôže niesť Slovenská republika zodpovednosť. V predchádzajúcich voľbách neboli zaznamenané sťažnosti na oneskorené zasielanie zásielok. V súčasnosti sme zaznamenali niekoľko urgencií, že volič nedostal hlasovacie lístky a o dve hodiny nám napísal, že už ich prevzal.


Čo v takom prípade, ak sa k hlasovacím lístkom dostane volič zo zahraničia až 25. februára, lebo do jeho odletu mu neboli zaslané?

Volič udáva v žiadosti adresu v zahraničí, na ktorej si hlasovacie lístky preberie. Ďalší postup je už výlučne v rukách voliča. Volič má určiť takú adresu v zahraničí, na ktorej si môže hlasovacie lístky prevziať.

Ak ho ešte hlasovacie lístky zastihnú v zahraničí v deň odletu na Slovensko, môže ich zobrať so sebou a osobne ich odovzdať, napríklad na miestnom úrade 25. februára, v deň jeho odletu späť do zahraničia?


Spôsob doručenia návratnej obálky voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia volebný zákon už neurčuje, tzn. volič môže návratnú obálku zaslať poštou aj z územia Slovenskej republiky alebo ju osobne doručiť do podateľne svojho obecného (mestského) úradu. Dôležité je, aby bola návratná obálka doručená obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb, t. j. najneskôr v piatok 28. februára 2020. V prípade, že volič má trvalý pobyt na Slovensku, môže v mieste svojho trvalého pobytu hlasovať vo volebnej miestnosti, vo svojom okrsku. To však len v prípade, že hlasovacie lístky skutočne neodposlal, resp. že obec trvalého pobytu jeho návratnú obálku nedostala.

Podnety k volebným lístkom môžete zasielať na mailové adresy: volby@minv.sk , ovr.svs@minv.sk  .


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *