Všeobecní lekári ostali v prvej línii a ešte na tom aj prerobia

Dalito.sk/ilustračné foto: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Všeobecní praktickí lekári pre dospelých v súčasnosti v zdravotnom systéme, aj z hľadiska kontaktu s COVID-19  pozitívnymi pacientmi, patria k najviac exponovaným zdravotníckym odborníkom.

„Naše ambulancie už z definície primárnej zdravotnej starostlivosti aj v bežných podmienkach vyšetrujú netriedených pacientov s celým spektrom diagnóz. Dnes to navyše znamená, že do ambulancií môže prichádzať veľa COVID-19 pozitívnych pacientov, ktorí sú však asymptomatickí, tzn., že nemajú príznaky ochorenia. Odhady hovoria, že až 40 % z COVID-19 pozitívnych môže byť asymptomatických,“ upozornila Slovenská spoločnosť všeobecných praktických lekárov.

Napriek situácii, že lekárom s ochrannými pomôckami takmer nikto nepomohol, mnohí sa nezľakli a neostali doma, ale ordinovali ďalej, kým ich kolegom-špecialistom to hygienici zakázali a štát im ako náhradu preplatí 75% ich nákladov, ktoré mali pred šírením koronavírusu.

S dlhým nosom

A čo dostanú za nasadenie všeobecní praktickí lekári, ktorí ostali v prvej línii a nenastúpili napríklad na PN-ky?

„Podľa mňa v podstate nič, napriek tomu, že od marca plne vlastne suplujeme špecializovanú starostlivosť kolegov, ktorí sú momentálne v bezpečí doma a straty v podstate nebudú mať až také veľké, ako my, ktorí sme v ambulanciách a musíme investovať aj do bezpečnostných opatrení. Rúška, štíty, dezinfekčné gély, všetko som si musel vlastne zohnať a zaplatiť, niečo, vlastne nič, som dostal z VÚC a v jednej obálke mi zdravotná poisťovňa Dôvera poslala 10 jednorazových chirurgických rúšok, že ako veľmi si moju prácu a nasadenia vážia. To je všetko a potom ešte jeden pozdrav z poisťovne VšZP, o tom, ako ma vlastne za moje nasadenie zaplatia, či skôr nezaplatia a hotovo,“ zveril sa Dalito všeobecný lekár, z juhu Slovenska, ktorý chcel ostať v anonymite.

Obmedzenia im zakázali robiť aj preventívne prehliadky, takže finančný výpadok jeho ambulancie si ani neodváži odhadnúť napriek tomu, že je platený podľa toho, koľko mu patrí pacientov v obvode. Niečo mu síce prihodili za telefonické konzultácie, náklady na ochranu mal však nepomerne aj tak vyššie.

Sklamaný lekár za pacientov

Sklamaný je aj z toho, ako sa celý zdravotný systém na Slovensku zameral iba na COVID-19, a jeho chronickí pacienti sa ocitli v totálnej bezmocnej situácii a doplatili na sústreďovanie pozornosti len na pacientov s COVID. Akoby Slovensko iných pacientov ani nemalo.

Nestíham sa diviť, ako sa k tomu postavila vláda. Som zvedavý, či aj oni budú odvážni a zverejnia čísla, koľko ľudí počas epidémie zbytočne zomrelo len preto, že nedostali ani len ústavou garantovanú zdravotnú starostlivosť,“ zamyslel sa všeobecný lekár s dlhoročnou praxou.

Ministerstvo zdravotníctva medzičasom už oznámilo, že lekárom už neprekáža v tom, aby pokračovali aj v plánovaných operáciách.

Mnohých všeobecných lekárov vraj pobúrila správa Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorá síce ocenila trpezlivosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorú doteraz preukázali v súvislosti s tvorbou podmienok financovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ale vlastne selekciu lekárov nevyriešila.

„Najväčšia zdravotná poisťovňa na Slovensku v rámci prijatej stratégie nákupu zdravotnej starostlivosti garantuje od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020 alebo do termínu ukončenia núdzového stavu, všetkým poskytovateľom špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (s výnimkou ústavnej zdravotnej starostlivosti (ÚZZ)), a stomatologickým ambulanciám (s výnimkou ÚZZ) paušálnu úhradu zodpovedajúcu  75 % priemernej mesačnej úhrady za rok 2019. K uvedenej paušálnej úhrade dostanú títo poskytovatelia zdravotnej starostlivosti  od VšZP aj tzv. pripočítateľné položky za  A-lieky,  špeciálny zdravotnícky materiál, stomatoprotetiku a pod. v rozsahu 100 % ich skutočného použitia. Ak ambulantní špecialisti a stomatológovia vykážu zdravotnú starostlivosť vyššiu ako je hodnota navrhnutej paušálnej úhrady, VšZP sa zaväzuje uhradiť im skutočne poskytnutú, vykázanú a uznanú zdravotnú starostlivosť.  VšZP navrhuje poskytovateľom špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorí sú od 1. 4. 2020 v dohodovacom konaní, predĺženie platnosti príloh k zmluvám do 30. 6. 2020 a poskytovateľom v segmente stomatológia predĺženie platnosti zmlúv do 30. 9. 2020. Keďže ambulancie financované formou kapitácií nezaznamenali až taký veľký prepad produkcie ako ambulancie špecialistov a stomatológov, VšZP bude aj naďalej všeobecným lekárom pre dospelých, gynekológom a všeobecným lekárom pre deti a dorast hradiť zdravotnú starostlivosť formou kapitačných úhrad v rozsahu, ktorý pokrýva približne 75 % celkového mesačného príjmu týchto ambulancií. VšZP im zároveň na základe verejného prísľubu  garantuje nad rámec kapitácií zvýšené platby za rozšírené spektrum výkonov telemedicíny (poskytovanie zdravotnej starostlivosti formou telefonickej konzultácie alebo videokonzultácie),“ uviedla v stanovisku VšZP.

Všeobecní lekári, ktorí sú od marca v prvej línii tak vlastne za svoje služby, ktorými nahrádzali kolegov špecialistov nedostanú podľa nich zaplatené ani toľko, aby im to uhradilo náklady na opatrenia, ktoré museli v súvislosti s COVID-19 prijať.

Oslovili sme všetky tri zdravotné poisťovne s rovnakými otázkami:

  1. Doteraz v ambulanciách neboli špecialisti, ale ich prácu nahrádzali práve praktickí lekári, je toto nastavenie podľa vás férové, keďže oni boli doma a majú nárok na 75% náhrady a všeobecní v ohrozené nedostanú v podstate nič navyše?
  2. Priznávate, že sa všeobecným lekárom mohli zvýšiť aj náklady na ochranu a  bezpečnosť v ambulancii? Bude im to poisťovňa nejako zohľadňovať?
  3.  Pridali ste síce praktickým lekárom za predpis cez telefón a konzultáciu cez telefón, ale oni kompletne suplujú sektor špecialistov v podstate celý marec, od 6. marca, kedy boli ohlásení prví pacienti COVID-19. Prečo im teda prakticky pridávate tak málo až od 19.3. Veď takmer celý marec suplovali praktickí lekári špecialistov, ktorí si peniaze nemohli nahradiť ani preventívnymi prehliadkami, pritom náklady na ochranu pacientov pred šírením sa im násobne zvýšili aj vďaka štátnym opatreniam. 

Lekárom prvého kontaktu (všeobecní lekári pre deti a dorast, všeobecní lekári pre dospelých a gynekológovia) na rozdiel od špecialistov VšZP hradí kapitačné platby za poistencov. To znamená, že napriek poklesu výkonov je ich výpadok  príjmov  výrazne nižší ako v špecializovanej ambulantnej starostlivosti. Pre väčšinu ambulancií praktických lekárov poskytované kapitačné platby pokrývajú približne 75 % príjmu týchto ambulancií. Pravidlá ich financovania nie je preto potrebné z dôvodu mimoriadnej situácie zásadne meniť.  Navyše, VšZP verejným prísľubom garantovala praktickým lekárom zvýšené platby za rozšírené spektrum výkonov telemedicíny (poskytovanie zdravotnej starostlivosti formou telefonickej alebo videokonzultácie), ktoré sú hradené osobitne, nad rámec kapitácií. U praktických lekárov, ktorí sú, resp. budú skutočne aktívni, je preto predpoklad, že sumarizáciou pôvodných opatrení (kapitácie) a aktuálnych opatrení  (zvýhodnené výkony) môžu v konečnom dôsledku získať vyššiu mesačnú úhradu ako za bežných okolností,“ uviedla za VšZP jej hovorkyňa Slávka Gáborová.

Matej Štepianský,  PR špecialista poisťovne Dôvera pre Dallito.sk uviedol, že na základe ich údajov poklesol počet kontaktov všeobecných lekárov s pacientami po zavedení protiepidemiologických opatrení o približne 20 percent.

„Zaviedli sme opatrenia, ktoré mali pomôcť obmedziť kontakt pacienta s lekárom s cieľom zabrániť prenosu ochorenia a zároveň zabezpečiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Jedným z opatrení bolo dvojnásobné zvýšenie úhrad za telefonickú konzultáciu. Každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti musí v aktuálnej situácii dbať na maximálnu ochranu zdravotníkov pre nákazou, čím vznikajú vyššie náklady na ochranné pomôcky. V rámci našich možností sme nakúpili ochranné pomôcky, najmä rúška a respirátory a distribuovali poskytovateľom po celom Slovensku,“ uviedol pre Dalito hovorca Dôvery a priložil aj link s aktualitami.

Hovorca UNION Matej Neumann zasa uviedol, že po nástupe krízovej situácie opakovane rokovali so zástupcami lekárov, tak s vedením Zväzu ambulantných poskytovateľov ako aj s ASL SR Zdravita. Výsledkom rokovaní bola dohoda, ktorá vychádza z epidemiologickej situácie, nariadení ústredného krízové štábu, dostupných zdrojov a akceptovali ju všetky zúčastnené strany.

„Rokovali sme aj o cenových podmienkach platných od 1. apríla, ktoré by boli upravované bez ohľadu na krízu. Napríklad mesačné kapitačné platby, ktoré majú všeobecní lekári garantované bez ohľadu na to, či ich pacient vyhľadá alebo nie, boli zvyšované o osem percent. Zdravotné poisťovne zaznamenávajú pre aktuálnu krízu mesačný výpadok príjmov zdravotného poistenia v desiatkach miliónov eur. V súčasnosti naliehame na vládu, aby tento problém urýchlene riešila. Union Všeobecní lekári majú až 82% z ich príjmov z garantovaných na základe kapitačných platieb. Zároveň sme im nad rámec kapitácie začali hradiť nové výkony telemedicíny, ktoré im dávajú možnosť generovania ďalších príjmov. Mnohí lekári uvádzajú, že denne majú až 40 tele-medicínskych konzulatácii denne, za čo si v Unione môžu zarobiť aj viac 200 eur/denne. K tomu majú uhradené kapitácie za všetkých pacientov v obvode. Keby predsa len konkrétny všeobecný lekár poklesol pod 75% priemerného mesačného príjmu od Union zdravotnej poisťovne v roku 2019, dali sme prísľub združeniam, že takýmto poskytovateľom budeme tiež sanovať výpadok ich príjmu,“ uviedol hovorca UNION.

1 reakcie na Všeobecní lekári ostali v prvej línii a ešte na tom aj prerobia

  1. je 5,maj a vobec nie je iste ze specialisti dostanu preplatene vobec nieco… zmluvy prestali byt k 1.4. platne, a este stale nie je dohovorene so VSZP ani nova zmluva, nie to pausalna platba. Dovera nema napr. v BA kraji ani 20perc. pokrztie, UNION ani 5 perc. preto su ako zmluvni partneri druheho a tretieho rangu…
    Prosim aby ste tu nezavadzali, ked nieco publikujete tak si prosim overte zdroj informacii. Specialisti su na rozdiel od obvodakov, ktori takmer vsetci zavreli stale otvreni, len NEDOSTANU NIC CO NEUROBIA (a ani to nie je iste, Dovera miluje zoskrtat aspon 25/30percent vykonov).
    Prosim nepiste k temam kde sa vobec neorientujete, zistite si ako su plateny OL (kapitacia) a specialisti (vykonovo)