Správy

Všetko o COVID-19 od nástupu novej vlády Igora Matoviča

Dalito.sk postupne zverejňuje všetky oficiálne stanoviská a tlačové správy na jednom mieste. Informácie pravidelne aktualizujeme podľa toho, ako sú zasielané do redakcie.

Informácie, ktoré hľadáte nájdete jednoducho, stlačením klávesníc Ctrl+F, do okienka zadáte požadované slovo a stlačíte Enter. Vyhľadávač vám v texte vyznačí všetko, čo by vás k danej téme mohlo zaujímať.

AKTUÁLNE ČÍSLA VÝSKYTU COVID-19 A POČTY VZORIEK na štátnej stránke NCZI TU alebo súkromnej TU . Čísla sú však relatívne, pretože štátne domény nestíhajú nápor záujmu a štát celkovo informuje o číslach veľmi chaoticky.


6. apríla 2020

16:33 PORUŠENIE KARANTÉNY OD DNES POKUTUJE AJ POLÍCIA

Policajt môže od dnes uložiť blokovú pokutu do 1000,- každému, kto nenastúpi do karantény alebo ju poruší. 

Teda každému, kto sa nepodrobí nariadenej izolácii alebo nestrpí nariadený zvýšený zdravotný dozor, lekársky dohľad alebo sa nepodrobí nariadeným karanténnym opatreniam, prípadne nesplní nariadené opatrenie pri ohrozeniach verejného zdravia. 

Blokovú pokutu môže okrem orgánu Policajného zoru od dnes uložiť aj orgán obecnej polície.

JUDr. Michal Slivkahovorca PPZ

16:27


16:02 Na Klinike infektológie a cestovnej medicíny UNLP Košice momentálne nemáme hospitalizovaného pozitívneho pacienta s ochorením COVID-19, na výsledok momentálne čaká 5 pacientov. Na ambulancii tejto kliniky sme v piatok a cez víkend v súvislosti s koronavírusom vyšetrili a vzorky odobrali spolu 21 pacientom. Čo sa týka Drive- in testovania, v piatok a cez víkend sme  vyšetrili 80 ľudí.  
15:43 Univerzita Komenského umožní študentom predčasné odubytovanie

Univerzita Komenského umožní študentom, aby sa po veľkonočných sviatkoch predčasne odubytovali z internátov. Odubytovanie prebehne na najväčšej slovenskej univerzite podľa presného časovému harmonogramu a pri zachovaní mimoriadne striktných bezpečnostných opatrení. Univerzita umožní študentom, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu odubytovať, aby si svoje veci nechali v izbe, v tom prípade im aj s ohľadom na náročnú sociálnu situáciu bude účtovať namiesto plnej sumy len symbolický poplatok.

„Univerzita Komenského berie situáciu mimoriadne vážne a zodpovedne. Spolu so Slovenskou technickou univerzitou sme už v nedeľu 8. marca 2020 rozhodli o prerušení prezenčnej výučby. Krátko nato sme uzavreli internáty, ktoré sú rizikovým prostredím s vysokou koncentráciou ľudí z celého Slovenska aj zo zahraničia. V súčasnosti prednášky aj skúšanie pokračujú dištančne. Mnohí naši študenti si však v izbách nechali študijné materiály či podklady k diplomovým prácam alebo budú chcieť po úspešných štátniciach nastúpiť do práce, preto im umožníme v prísnom režime mimoriadnych hygienických opatrení vyzdvihnúť si svoje osobné veci,“ povedal Marek Števček, rektor Univerzity Komenského v Bratislave.

Harmonogram odubytovania zabezpečí, aby každý deň na internáty prišiel len limitovaný počet študentov a počet ľudí neprekročil koncentráciu jeden človek na 25 m². Študenti môžu vstúpiť len v rúškach a rukaviciach, v prípade potreby bude dostupná dezinfekcia. Vstup do areálu nebude umožnený osobám s príznakmi respiračného ochorenia. Každá osoba je povinná pri vstupe do areálu odovzdať čestné vyhlásenie, ktorým deklaruje, že nemá vedomosť, že by v posledných 14 dňoch prišla do kontaktu s osobou, u ktorej je podozrenie na ochorenie COVID-19. Všetky povrchy budú internáty pravidelne a intenzívne dezinfikovať.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu nepredpokladá univerzita obnovenie prezenčnej výučby do leta. Keďže však prednášky, štátnice aj obhajoby pokračujú naďalej, univerzitu každý deň oslovovali desiatky študentov so žiadosťou o možnosť vyzdvihnutia si študijných materiálov. Zároveň mnohí študenti oboch lekárskych fakúlt, farmaceutickej fakulty aj prírodovedeckej fakulty pomáhajú v prvej línii – vo vstupných filtroch, v lekárňach alebo pri testovaní vzoriek.

V prípade potreby rozšírenia týchto opatrení budú títo študenti potrebovať ísť do svojich izieb a vyzdvihnúť si špeciálne oblečenie, ktoré sa často zhotovuje na mieru.

Študenti univerzity okrem pomoci v zdravotníckych zariadeniach, lekárňach či na telefonických linkách NCZI organizujú psychologickú pomoc pre ďalších študentov, pripravujú projekt duchovného poradenstva alebo stráženia detí zdravotníkom v prvej línii. Ďalšie skupiny študentov rozbehli tlač ochranných štítov či pracujú na prístrojoch na pomoc dýchaniu. Vo Vedeckom parku UK pracujú vedci z Prírodovedeckej fakulty UK a Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV na odhalení úplnej genetickej informácie nového koronavírusu u nás.


„Keďže sme najväčšou slovenskou univerzitou a naši študenti pochádzajú z celého Slovenska a z 87 krajín sveta, verím, že naša rýchla reakcia a pohotové opatrenia začiatkom marca prispeli k redukovaniu šírenia nákazy. V súčasnosti pracujeme dištančne, v čoraz viac odboroch sa nám už darí zabezpečovať prednášky a cvičenia plnohodnotne na diaľku. Zároveň sme pod heslom Univerzita Koná rozbehli množstvo aktivít zameraných na pomoc v prvej línii. Ďakujem všetkým študentom a zamestnancom, ktorí v tomto boji pomáhajú,“ dodal rektor Števček.

15:39 SaS: Požiadavka ZAP je nekorektná aj voči samotným pacientom 
Predsedníčka Výboru NR SR pre zdravotníctvo zo strany Sloboda a Solidarita (SaS) Janka Cigániková nesúhlasí s požiadavkou Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP), aby financovanie ambulancií bolo na úrovni 100 percent priemerných mesačných platieb za rok 2019.

„Táto požiadavka je nekorektná aj voči samotným pacientom, pretože lekári momentálne v ambulanciách nie sú celú štandardnú dobu. Aj dáta z Národného centra zdravotníckych informácii (NCZI) dokazujú, že počet vyšetrení v ambulanciách klesol skoro o polovicu. Ak však lekári pracujú telefonicky a vykazujú to ako e-vyštrenie, úhrada je lepšia, ako za bežné vyšetrenie. Uvedomujem si samozrejme, v akom riziku musia lekári pracovať a preto nastala dohoda aj na zdravotníckom výbore NR SR o stopercentnom preplácaní PN. Taktiež som požiadala poisťovne, aby mysleli na vyšetrenie infekčného pacienta, pričom by bolo zohľadnené aj preplácanie použitia ochranných prostriedkov,“ uviedla Janka Cigániková.

Poisťovne navyše ponúkli ambulanciám špecialistov preplatenie 75% bežných prímov a všeobecným, detským lekárom a gynekológom 85%. „Ak budú pracovať viac, dostanú aj viac zaplatené. Samozrejme, treba urobiť všetko pre to, aby sa ambulanciám znížili náklady na platy zamestnancov, odvody, nájmy, prípadne splátky úverov. Toto do značnej miery rieši záchranný balíček vlády pre podnikateľov, ktorý tieto náklady priamo prepláca, znižuje, alebo odkladá v čase. Ide teda o férovú záchrannú sieť pre tých, ktorí majú v súčasnej situácii výrazné výpadky,“ uzavrela predsedníčka zdravotníckeho výboru NR SR.
https://jankaciganikova.blog.sme.sk/c/532644/niektori-lekari-chcu-stopercentne-istoty-hoci-pacientov-i-vysetreni-je-vyrazne-menej.html

15:37 Donášku potravín pre seniorov rozšíril kraj do všetkých okresov

Službu donášky potravín a voľnopredajných liekov pre seniorov a ohrozené skupiny obyvateľstva rozšíril Banskobystrický samosprávny kraj od pondelka 6. apríla do všetkých trinástich okresov na svojom území. Doručenie je zadarmo, záujemcovia platia len hodnotu nákupu pri doručení.

BANSKÁ BYSTRICA. Donáška potravín a voľnopredajných liekov funguje od pondelka 6. apríla už vo všetkých okresoch Banskobystrického samosprávneho kraja. Na bezplatnom telefónnom čísle 0800 221 235 si môžu seniori a ohrozené skupiny obyvateľstva objednať potravinový nákup pondelka do piatku od 8:00 do 15:00, s doručením na nasledujúci pracovný deň.


Samotné doručenie nákupu až domov a aj hovor do call centra sú zadarmo, záujemcovia zaplatia len hodnotu nákupu priamo pri jeho prevzatí. Platba je pritom možná nielen v hotovosti, ale aj kartou.

BBSK službu rozšíril na celé územie kraja po tom, ako ju pilotne otestoval v okresoch Banská Bystrica a Brezno. Jej fungovanie je možné aj vďaka dobrovoľníkom, ktorí sa zaregistrovali do krajskej databázy.

„Za prvých sedem dní fungovania služby Staráme sa o starkých sme rozviezli spolu 32 nákupov, ktoré si objednalo 29 seniorov a senioriek, niektorí aj opakovane. Rozvoz sa uskutočnil do spolu trinástich miest a obcí,“ informovala Zuzana Lafférsová z BBSK, ktorá projekt nákupov pre seniorov koordinuje.

Na skvalitňovaní služby banskobystrická župa neustále pracuje, jej ambíciou je rozšíriť ponúkaný sortiment v krátkom čase aj o chladené výrobky, ktoré sú náročnejšie na prepravu i skladovanie.

„Je nesmierne dôležité, aby seniori, ktorí patria k najohrozenejším skupinám obyvateľstva v prípade ochorenia COVID-19, nemuseli kvôli nákupom opúšťať svoje domovy. Chceme sa o nich postarať tak, aby mohli zostať v bezpečí. Veríme, že službu donášky potravín ich bude využívať čoraz viac,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Služba nákupov pre seniorov – Staráme sa o starkých, je súčasťou krízového plánu Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý má za cieľ bojovať proti šíreniu nového koronavírusu a zmierniť dopady krízy na obyvateľov. Viac informácií o jednotlivých bodoch nájdete na webe www.bbsk.sk/koronavirus

15:02 Minister dopravy Andrej Doležal odvolal riaditeľa Letových prevádzkových služieb

Bratislava (6. apríla 2020) – Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal odvolal riaditeľa štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky Blažeja Zaujeca.

LPS dočasne povedie Rastislav Primus, doterajší vedúci odboru letových postupov. Do troch mesiacov bude v súvislosti s obsadením funkcie vyhlásené riadne výberové konanie.

12:56 INFO-KORONA: Pozor! V súčasnosti sa žiada o dôchodok zmeneným postupom

Sociálna poisťovňa opätovne upozorňuje poistencov, ktorí chcú v čase koronakrízy požiadať o niektorú z dôchodkových dávok (starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, sirotský dôchodok, vdovský/vdovecký dôchodok či invalidný dôchodok), že v súčasnosti až do odvolania nie je osobné spisovanie žiadostí v pobočkách možné. Pobočky si v súčasnosti môžu so žiadateľom o dôchodkovú dávku len dohodnúť termín (deň, hodinu), kedy príde osobne do pobočky podpísať vyplnenú žiadosť o dôchodok, ktorú medzitým vzájomnou telefonickou komunikáciou pripravia na základe doručenej žiadosti o spísanie žiadosti o dôchodok (ktorú zaslali elektronicky, poštou alebo osobne vhodením do určenej schránky v priestoroch pobočky) alebo na základe rezervácie.

Nasledovný postup je zverejnený aj na webovej stránke www.soc.posit.sk

O spísanie žiadosti o dôchodok preto treba požiadať jedným z nasledujúcich spôsobov:

1.      buď elektronicky cez webovú stránku Sociálnej poisťovne v časti Rezervačný systém, ktorý žiadateľa krok po kroku celým procesom požiadania o zvolenú dôchodkovú dávku postupne prevedie až po elektronickú rezerváciu spísania žiadosti o dôchodok, alebo

2.      vyplniť tlačivo na webovej stránke tu: Žiadosť o spísanie žiadosti o dôchodok a vyplnené ho zaslať buď cez e-schránku, alebo e-mailom alebo poštou na adresu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne podľa trvalého pobytu poistenca: Kontakty – pobočky; alebo

3.      vyplnené tlačivo Žiadosť o spísanie žiadosti o dôchodok vhodiť do schránky osobne v priestoroch pobočky Sociálnej poisťovne v jej obmedzených úradných hodinách Otváracie hodiny pobočiek SP.

Pobočky žiadosti o spísanie žiadosti o dôchodok a rezervácie spracúvajú postupne, priebežne. Vzhľadom na momentálnu situáciu v súvislosti s pandémiou prosíme o zhovievavosť.  Postup pobočky vo vzťahu k žiadateľom o dôchodok je potom nasledovný:

1.      Zamestnanec pobočky žiadosť o spísanie žiadosti o dôchodok alebo rezerváciu zaeviduje a následne žiadateľa o dôchodok individuálne kontaktuje za účelom prípravy žiadosti o dôchodok.

2.    Po kompletnej príprave žiadosti o dôchodok zamestnanec pobočky žiadateľa o dôchodok opätovne kontaktuje a oznámi mu, že mu zasiela do e-schránky alebo e-mailom alebo poštou tlačivo „Odsúhlasenie údajov“.

3.      V nasledujúci pracovný deň zamestnanec pobočky žiadateľa opätovne kontaktuje, aby získal jeho vyjadrenie k správnosti údajov v žiadosti, resp. skonzultoval s ním prípadné otázky a dohodol s ním ďalší postup pre skompletizovanie žiadosti.

4.      Ak žiadateľ o dôchodok nemá zriadenú e-schránku, zamestnanec pobočky s ním dohodne aj dátum a presný čas, kedy si príde do pobočky osobne podpísať žiadosť o dôchodok.

5.      V určený deň žiadateľ o dôchodok podpíše v pobočke svoju žiadosť. Musí sa pritom preukázať občianskym preukazom, resp. pasom. Zamestnanec mu vysvetlí ďalší postup. Žiadateľ dostane žiadosť v obálke, ktorú vlastnoručne podpíše, vloží späť do obálky a zalepenú ju vhodí do určenej schránky v priestoroch pobočky.

6.      Následne pobočka kompletnú žiadosť o dávku zaeviduje a zašle do ústredia Sociálnej poisťovne na ďalšie konanie o priznaní dôchodku.

7.      Po posúdení všetkých zákonných podmienok na priznanie dáv

10:21 Tlačová konferencia predsedu vlády SR po rokovaní s odborármi

Dnes, v pondelok 6. apríla 2020 o 12.00 h  v press centre Úradu vlády SR v Bratislave sa uskutoční tlačová konferencia predsedu vlády SR Igora Matoviča po rokovaní s predstaviteľmi KOZ.

5. apríla 2020

20:00 Experti premiérovi Matovičovi navrhli núdzový stav s obmedzením pohybu osôb s výnimkami od 8. apríla do 13. apríla 2020 počas veľkonočných sviatkov. Vláda to má odsúhlasiť zajtra.

16:50

12:29 COVID-19: Na Slovensku pribudlo 14 pozitívnych prípadov, celkovo ich je 485

Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 14 nových prípadov ochorenia COVID-19 (koronavírus), celkovo už máme 485 pozitívnych prípadov. Laboratóriá vyšetrili 1524 vzoriek, z toho 1510 bolo negatívnych. Počet testov s negatívnym výsledkom tak na Slovensku dosiahol podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácií 14 670.

Aktuálne je podľa štatistík NCZI hospitalizovaných 171 pacientov, z toho u 63 bol koronavírus potvrdený, v 108 prípadoch sa čaká na výsledok testov. Z ochorenia sa už podarilo vyliečiť 8 ľudí.

Do testovania sú zapojené aj súkromné laboratóriá, doteraz vyšetrili celkovo 2238 vzoriek.

Najviac prípadov výskytu je v Bratislavskom kraji – 158, nasledujú Trenčiansky kraj – 63, Žilinský kraj – 62, Prešovský kraj – 58, Trnavský kraj – 44, Košický kraj – 41, Nitriansky kraj – 30 a Banskobystrický kraj s 29 pozitívnymi prípadmi. Z celkového počtu pozitívnych prípadov ochorenia je 266 mužov a 219 žien. Najviac pozitívnych osôb je vo vekovej kategórii od 30 do 44 rokov – 150 osôb, nasledujú ľudia od 15 do 29 rokov, ktorých je celkovo 130, vo vekovej kategórii 45 – 59 je to 106 osôb a vo vekovej kategórii nad 60 rokov je pozitívnych 65 osôb. Najmenej je detí do 14 rokov – celkovo 31. Naviac občanov s pozitívnym výsledkom nad 65 rokov je v okrese Bratislava – 8 mužov a 9 žien.

K pozitívnym pacientom za predchádzajúci deň uvádzame dodatočné informácie:

Pohlavie Vek Názov okresu
Muž 76 Prievidza
Muž 70 Košice
Ženy 56 Galanta
Muž 55 Trenčín
Muž 49 Stará Ľubovňa
Ženy 46 Košice
Ženy 33 Košice
Ženy 26 Partizánske
Muž 26 Trenčín
Muž 25 Košice
Muž 25 Trenčín
Ženy 22 Košice – okolie
Ženy 8 Senec
Ženy 8 Senec

10:16 Tlačová konferencia predsedu vlády SR po zasadnutí konzília odborníkov

Dnes, v nedeľu 5. apríla 2020 po 17.30 h sa v press centre Úradu vlády SR v Bratislave uskutoční tlačová konferencia predsedu vlády SR Igora Matoviča po zasadnutí konzília odborníkov, ktoré premiér zvolal v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu počas blížiacich sa veľkonočných sviatkov.

4. apríla 2020

18:13 Hraničné priechody určené na návrat občanov z pobytu v zahraničí. 

Od pondelka 6.4.2020 od 07.00 hod. budú môcť slovenskí občania a ich rodinný príslušníci, ktorí sa vrátia na Slovensko z pobytu v zahraničí (netýka sa pendlerov) individuálne osobnou dopravou alebo pešo, použiť na vstup nasledovné hraničné priechody:

Rakúsko

Jarovce – Kittsee (diaľnica)

Bratislava Petržalka – Berg

Česká republika hraničný  priechod

Brodské – Břeclav (diaľnica

Drietomá – Starý  Hrozenkov)

Svrčinovec – Mosty u Jablunkova

Poľsko

Vyšný  Komárnik – Barwinek

Trstená – Chyžné

Maďarsko

Čunovo – Rajka (diaľnica)

Šahy – Parassapusta

Milhosť – Tornyosnémethy (rýchlostná cesta R4)

Komárno – Komárom

Ukrajina

Vyšné  nemecké – Užhorod

Ubľa – Maly Bereznyj

Na týchto hraničných priechodoch dostanú informácie o karanténnych opatreniach a ich povinnostiach podľa opatrenia hlavného hygienika, ktoré je účinné od 6.4.2020 od 07,00h, teda  povinnosť byť v karanténnom zariadení, ktoré určí  MV SR.

Povinnosť karanténneho opatrenia vyplýva z opatrenia úradu verejného zdravotníctva. Pendleri budú môcť naďalej využívať všetky hraničné priechody ako doposiaľ, vrátane uvedených, za podmienok upravených hlavným hygienikom. 

Podrobnosti sú zverejnené na policajnom facebooku: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3236662186363981&id=1488631054500445

12:54 Trnavská župa má kontajnerovú zubnú ambulanciu pre pacientov s ochorením COVID-19

Trnavská župa má kontajnerovú zubnú ambulanciu pre pacientov s ochorením COVID-19/foto: TŽ

Trnavský župan Jozef Viskupič dnes, spolu s ministrom obrany Jaroslavom Naďom, odovzdali zubným lekárom kontajnerovú zubnú ambulanciu. TTSK, aktuálne ako jediný kraj, má k dispozícii tento typ ambulancie, v ktorej bude poskytovaná zubná zdravotná starostlivosť. Kontajnerovú ambulanciu, ktorá je súčasťou vojenskej poľnej nemocnice, zapožičalo Ministerstvo obrany SR.

Trnavská župa má kontajnerovú zubnú ambulanciu pre pacientov s ochorením COVID-19/foto: TŽ

Ambulancia je určená pre pacientov, ktorí majú potvrdené ochorenie COVID-19. Tiež bude k dispozícii pre tých, ktorí majú výrazné príznaky choroby a veľkú pravdepodobnosť pozitivity na Covid-19 a potrebujú ošetrenie zubára. Fakultná nemocnica Trnava poskytla pre ambulanciu priestor, ako aj pripojenie na siete.

Trnavská župa má kontajnerovú zubnú ambulanciu pre pacientov s ochorením COVID-19/foto: TŽ

Trnavská župa sa dohodla so zubnými lekármi, ktorí budú takýchto pacientov ošetrovať. Pacienti budú objednávaní na presný čas. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti prebehne za prísnych hygienických a epidemiologických podmienok tak, aby nebol ohrozený ošetrujúci lekár, ako aj samotný pacient.

Už v súčasnej dobe má Trnavský kraj funkčnú karanténnu zubnú pohotovosť, ktorá slúži na ošetrovanie pacientov, ktorí sú aktuálne v povinnej karanténe.

Jozef Viskupič, trnavský župan

10:28 Včera Slovensko otestovalo 1889, z toho je nových prípadoch pozitívne testovaných 21.

Na Slovensku je momentálne 29 odberných testovacích miest.

13160 Celkový počet negatívnych vzoriek k 3. 4. 2020

471 Celkový počet pozitívnych vzoriek k 3. 4. 2020

Vláda podpísala s Chiranou (výrobca pľúcnych ventilácií) dohodu o 300 nových kusoch pľúcnych ventilácií do konca júna v počte 300 kusov. Momentálne má Slovensko 500 kusov, v polovici júla bude podľa odhadov potrebovať 1000 pľúcnych ventilácií.

foto: ÚV SR

3. apríla 2020

18:59 Dovoľte mi informovať Vás o stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov, ktoré sa uskutoční v pondelok 6. apríla 2020 o 14.00 h.

Prezidentka Zuzana Čaputová prijme v Prezidentskom paláci premiéra Igora Matoviča a predsedu NR SR Borisa Kollára. Diskutovať budú o aktuálnej situácii. 
Martin Strižinec | hovorca prezidentky SR

18:21 NOVÁ DOPRAVNÁ ZNAČKA „GREEN LANES“

Od dnes pred hraničnými priechodmi na vybraných úsekoch medzinárodných cestných ťahov v Schengenskom priestore pribudnú nové dopravné značky.

Budú označovať zelené jazdné pruhy, takzvané „green lanes“.

Polícia bude v prípade kolón uprednostňovať cezhraničnú medzinárodnú dopravu prevážajúcu najmä:

– zdravotnícky materiál, liečivá a materiál na ich výrobu,

– potraviny,

– pohonné hmoty,

– živé zvieratá a krmivo,

– vstupné produkty poľnohospodárskej výroby,

– poštové zásielky.

Prezídium Policajného zboru pripravilo aj mapu hraničných priechodov v rámci Transeurópskej dopravnej siete, ktorú pri vstupe na územie Slovenska pri kontrolách na hraničných priechodoch vodičom nákladnej dopravy rozdávame.

V prílohe posielam zvuk. Fotografie sú k dispozícii na policajnom facebooku https://www.facebook.com/policiaslovakia/posts/3234467346583465

18:06 Predseda vlády SR Igor Matovič navštívi spoločnosť Chirana Stará Turá

Zajtra, v sobotu 4. apríla 2020 predseda vlády SR Igor Matovič spolu s ministrom zdravotníctva SR Marekom Krajčím navštívia výrobnú spoločnosť Chirana Stará Turá (Námestie Dr. A. Schweitzera 194). Po stretnutí s jej vedením a symbolickom podpise zmluvy o záväzku spoločnosti vyrábať pľúcne ventilátory sa približne o 10.00 h uskutoční brífing pre médiá.

15:35 Scenáre dopadu koronavírusu na Bratislavu

Na štátnej úrovni sú prezentované rôzne krivky vývoja a dopady v súvislosti s koronavírusom. Aký scenár však môže očakávať hlavné mesto? Aké riziká čakajú Bratislavu? Magistrát zverejnil materiál s tromi scenármi, ktoré zrozumiteľne popisujú a postihujú celé spektrum možností vývoja situácie. Scenáre s identifikovanými rizikami zároveň tvoria podklad, na základe ktorého už tím odborníkov pracuje na konkrétnych plánoch, aké opatrenia je potrebné pripraviť a urobiť, aby dopady na fungovanie mesta a život jeho obyvateľov boli čo najmenšie.

Mesto Bratislava musí v súvislosti s koronavírusom pracovať s viacerými scenármi vývoja. Hlavným cieľom materiálu bolo preto vytvoriť spoločný opis scenárov – možných budúcností, aby si všetci zainteresovaní (primátor, poslanci, mestské časti, manažment a zamestnanci mestských podnikov a organizácií, prípadne aj verejnosť) nemuseli vytvárať vlastné predpovede a mohli svoje plánovanie a kroky robiť na istom základe. Z praktického hľadiska ide o to poznať, aké riziká mesto čakajú pri rôznych typoch vývoja situácie v roku 2020 a aké opatrenia je potrebné pripraviť a uviesť do praxe, aby došlo k obmedzeniu negatívnych dopadov na fungovanie mesta a život jeho obyvateľov.

Dokument vypracoval pod záštitou primátora mesta Bratislava Matúša Valla autorský tím, ktorý tvoril Miroslav Beblavý spoločne s Matúšom Luptákom (riaditeľ sekcie financií hl. mesta), Pavlom Škápikom (vedúci oddelenia dátovej politiky hl. mesta) a Ctiborom Košťálom (riaditeľ magistrátu).

Prvý scenár počíta s pozitívnejším vývojom situácie, v ktorom sa pandémiu podarí zastaviť a zvrátiť bez toho, aby infikovala drvivú väčšinu obyvateľstva. Scenáre 2 a 3 sú negatívnejšie, vychádzajú z predpokladu, že sa pandémiu nepodarí zastaviť a jedinou otázkou bude rýchlosť a intenzita jej priebehu. Východiskom pre scenáre boli modely Inštitútu zdravotnej politiky na Ministerstve zdravotníctva SR, ale aj doterajšie zahraničné skúsenosti.

Scenár 1: Mierny priebeh pandémie (pravdepodobnosť k 1. 4. 2020: 50%)

V tomto scenári sa situáciu na Slovensku v priebehu apríla podarí stabilizovať. Obnovenie ekonomickej a spoločenskej aktivity a pohybu obyvateľov možno očakávať od mája. Postupne budú otvárané obchody, reštaurácie, iné prevádzky aj keď je pravdepodobné, že mnohé obmedzenia (napríklad na reštaurácie / bary, masové podujatia…) budú platiť oveľa dlhšie. V roku 2020 pravdepodobne ešte budú zavedené viaceré preventívne opatrenia v obchodoch (rúška, dezinfekcia, obmedzené počty ľudí).

Pre Bratislavu by tento scenár znamenal, že počet nových prípadov nákazy bude do 10 denne, čo by predstavovalo do 200 simultánne chorých ľudí, z ktorých bude do 15 hospitalizovaných, z toho do 4 si bude vyžadovať intenzívnu starostlivosť a maximálne 1 úmrtie.

Pohyb obyvateľov, ekonomická a spoločenská aktivita v Bratislave sa bude obnovovať veľmi postupne. Bratislava bude trpieť pomalým a limitovaným otváraním hraníc. Možno očakávať prepad HDP o 5-10% na celoročnej báze. K obnoveniu rastu ekonomiky dôjde pravdepodobne už na prelome 2Q a 3Q. Nezamestnanosť sa po krátkodobom náraste rýchlo stabilizuje a začne mierne klesať.

Scenár 2: Zvládnutá pandémia (pravdepodobnosť k 1. 4. 2020: 40%)

Situácia bude dlhodobo vážna, pretože sa nepodarí krivku nákazy zvrátiť, ale podarí sa ju zásadne sploštiť. Počet nakazených dosiahne 25-30 % obyvateľstva v priebehu 8-12 mesiacov, to znamená 2-5% (100 – 200 tis.) mesačne.

Kritické funkcie štátu aj samosprávy budú zachované, no budú fungovať v rámci dlhodobého vysokého stresu. Časť verejných zamestnancov (do 25 %) bude vyradená na základe choroby, karantény alebo potreby starostlivosti o blízkych.

Obnovenie ekonomickej a spoločenskej aktivity a pohybu obyvateľov bude veľmi pomalé a možno predpokladať dlhodobé obmedzenia základných spoločenských a ekonomických funkcií (minimálne do konca roku 2020).

V prípade Bratislavy znamená tento scenár, že hospitalizovaných mesačne bude 1 – 1 500 obyvateľov, z toho intenzívnu starostlivosť bude potrebovať 300 – 500 ľudí. Zomrie mesačne 150 – 200 jednotlivcov. Pri trvaní takéhoto stavu po dobu 8 mesiacov tak zomrie odhadom 1 200 – 1 600 pacientov.

Prepad HDP bude 10-20 % na celoročnej báze. Obnovenie rastu ekonomiky možno očakávať počas 4Q 2020, alebo aj neskôr. Bratislava zažije najvýraznejšiu recesiu v modernej histórii. Nezamestnanosť po krátkodobom výraznom náraste bude rásť pomaly a začne sa stabilizovať až na jeseň, sezónne faktory obmedzia jej pokles v zime. Pravdepodobne dosiahne prvýkrát v histórii dvojciferné hodnoty (pokiaľ tomu nezabránia nadštandardné opatrenia štátu).

Scenár 3: Nezvládnutá pandémia (pravdepodobnosť k 1. 4. 2020: 10%)

Pandémia bude eskalovať za hranice schopností štátu a spoločnosti ich manažovať, možno očakávať simultánnu vysokú nakazenosť obyvateľstva, počet vážnych prípadov vysoko presahujúcich kapacitu zdravotníctva a zlyhania verejných služieb v niektorých ďalších oblastiach (verejné financie, verejná bezpečnosť).

Počet nakazených obyvateľov dosiahne 40-60 % obyvateľstva v priebehu 3-4 mesiacov, to znamená 15-20 % (750 – 1 000 tis.) mesačne.

Obnovenie ekonomickej a spoločenskej aktivity a pohybu obyvateľov pri tomto scenári bude veľmi pomalé a možno predpokladať dlhodobé obmedzenia základných spoločenských a ekonomických funkcií (minimálne do konca roku 2020).

V prípade Bratislavy by išlo o situáciu, že mesačne bude hospitalizovaných 5 – 10 000 obyvateľov, z toho s potrebou intenzívnej starostlivosti 1 500  – 3 000 obyvateľov. V tomto scenári je vzhľadom na preťaženie kapacít ťažko odhadnúť počet mŕtvych, ale bude niekoľkonásobne vyšší ako v prípade scenára č. 2. 

Nezvládnutá pandémia pravdepodobne povedie k drastickým opatreniam, ako je úplný zákaz vychádzania, možnosť úplného uzavretia hraníc zo strany susedov (aj pre nákladnú dopravu) a vnútroštátne obmedzenia mobility sú veľmi pravdepodobné.

Prepad HDP o 20-40 % celoročne, ale vzhľadom na rýchly priebeh obnovenie rastu ekonomiky pravdepodobne nastane počas 2020, avšak z veľmi nízkeho základu. Nezamestnanosť skokovo narastie, následne sa stabilizuje v priebehu niekoľkých mesiacov a pravdepodobne začne postupne klesať (ak nenastanú sekundárne šoky z vonkajšieho prostredia). S vysokou pravdepodobnosťou dosiahne dvojciferné hodnoty a je veľmi ťažké odhadnúť jej strop.

Uvedené tri scenáre sú podkladom na vypracovanie plánov pre najdôležitejšie oblasti s cieľom minimalizovať dopady na fungovanie mesta a život jeho obyvateľov:

 1. Plán naminimalizáciu mortality s dôrazom na riešenie rizikových skupín
 2. Plán na zabezpečenie dostupnosti kritických služieb a funkčnosť mestských orgánov
 3. Finančný plán
 4. Plán riešenia hospodárskych a sociálnych škôd

Kompletný materiál „Scenáre dopadu koronavírusu na Bratislavu“ nájdete na: https://bit.ly/2R7hTOU.

14:45 Ako majú postupovať zamestnanci a SZČO, ktorí počas koronakrízy nemohli vycestovať do zahraničia?

V súvislosti s koronakrízou  väčšina zamestnancov, ktorí inak pracujú v zahraničí (alebo striedavo v zahraničí a na Slovensku) momentálne nemôžu vycestovať a zostali v SR, pričom môžu pracovať z domu. Pre nich platia nasledujúce pravidlá.  

V zahraničí pracujúci zamestnanci, živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) v súčasnosti často vykonávajú prácu z domu, tzv. „home office“. To, že v dôsledku mimoriadnych opatrení kvôli pandémii koronavírusu momentálne vykonávajú prácu z domu, nie je skutočnosťou, ktorá by spôsobovala zmenu v uplatniteľných právnych predpisoch, resp. zmenu štátu, v ktorom sú poistení na sociálne zabezpečenie. Platí pre nich nasledovné:

 • Ak zamestnanec alebo SZČO (s bydliskom na území Slovenska) začne vykonávať zárobkovú činnosť výlučne z domu, pričom doteraz vykonával zárobkovú činnosť výlučne v inom členskom štáte EÚ, nie je potrebné túto zmenu oznámiť Sociálnej poisťovni. Zamestnanec alebo SZČO ostáva poistený na sociálne zabezpečenie v danom členskom štáte.
 • Ak zamestnanec alebo SZČO začne vykonávať zárobkovú činnosť z domu, avšak stále vykonáva činnosť v inom členskom štáte EÚ (napr. pár dni v mesiaci vykonáva činnosť v sídle firmy), pričom doteraz vykonával zárobkovú činnosť výlučne v inom členskom štáte EÚ, nie je potrebné túto zmenu oznámiť Sociálnej poisťovni, resp. žiadať Sociálnu poisťovňu o určenie uplatniteľnej legislatívy. Zamestnanec alebo SZČO ostáva poistený na sociálne zabezpečenie v danom členskom štáte EÚ.

Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje vyslaných zamestnancov alebo SZČO, že ak svoju činnosť v zahraničí, na ktorú mali vystavené formuláre PD A1, prerušujú v dôsledku pandémie koronavírusu, netreba túto skutočnosť oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ak nenastane niektorá z nižšie uvedených skutočností:

V čase mimoriadneho režimu je možné vyššie uvedené oznámenia doručiť pobočke Sociálnej poisťovne najlepšie elektronicky prostredníctvom e-schránky, poštou alebo osobne do schránky pri vstupe do budovy pobočky Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa tiež upozorňuje zamestnancov alebo SZČO vykonávajúcich zárobkovú činnosť na území dvoch alebo viacerých členských štátov, že ak svoju činnosť v zahraničí, na ktorú mali vystavené formuláre PD A1, prerušujú v dôsledku pandémie koronavírusu, netreba túto skutočnosť oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Upozorňujeme, že vyššie uvedené situácie sa vzťahujú na prerušenie výkonu zárobkovej činnosti v inom členskom štáte, resp. zmeny miesta/spôsobu výkonu práce v dôsledku mimoriadnych opatrení kvôli pandémii koronavírusu, t.j. ak k prerušeniu výkonu zárobkovej činnosti v inom členskom štáte, resp. zmeny miesta/spôsobu výkonu práce dôjde na základe iných skutočností, je potrebné takúto skutočnosť oznámiť Sociálnej poisťovni, resp. postupovať v zmysle platnej európskej a slovenskej legislatívy v danej oblasti.

14:10 Trnavská župa distribuovala 1.500 ambulanciám ďalšie ochranné pomôcky

Trnavská župa dnes distribuovala 1.500 ambulanciám ochranné pomôcky pre lekárov a sestry. Prostredníctvom siedmych distribučných miest v každom okrese dostali lekári pomôcky nevyhnutné pre bezpečné fungovanie v ambulanciách.

„Dnes sme lekárom do 1.500 ambulancií v celej župe distribuovali ochranné pomôcky zo štátnych hmotných rezerv a vlastnými silami sme im zabezpečili rúška šité v našich DSS, štíty z projektu pomoznemocnici.sk, či z daru firmy INAT. Hoci nám nebol dodaný požadovaný počet ochranných pomôcok, všetko čo sme obdržali, sme hneď obratom poskytli lekárom,“ povedal J. Viskupič.

Trnavský kraj už distribuoval aj ochranné zdravotnícke pomôcky, respirátory a textilné rúška, z vlastných obmedzených zdrojov, pre lekárov v pľúcnych a ORL ambulanciách a zubárov, ktorí pri výkone svojho povolania patria ku skupine najviac vystavenej riziku nákazy novým koronavírusom. Onkológovia zase pracujú s pacientami, ktorí majú oslabenú imunitu a sú najnáchylnejší na ochorenie.

Fakultnej nemocnici v Trnave, ktorá ako jediná v kraji má infektologické oddelenie, a nemocnici v Galante župa pomohla zabezpečiť hygienický stan, ktorý slúži na filtráciu osôb prichádzajúcich do nemocnice s cieľom znížiť riziko možnej nákazy novým koronavírusom medzi pacientmi a zdravotníckym personálom, ako aj medzi pacientmi navzájom.

Navyše, Fakultnej nemocnici TT  župa dala k dispozícii 60 lôžok vo svojich zariadeniach sociálnych služieb, ktoré bude môcť nemocnica použiť, v prípade potreby uvoľnenia svojich lôžkových kapacít, pre pacientov, ktorí nemajú infekčné ochorenie.

13:22 Na Klinike infektológie a cestovnej medicíny UNLP Košice momentálne nemáme hospitalizovaného pozitívneho pacienta s ochorením COVID-19, máme dvoch suspekných pacientov, u ktorých čakáme na výsledky. Na ambulancii tejto kliniky sme včera v súvislosti s koronavírusom vyšetrili a vzorky odobrali 14 pacientom, z toho nikto boli prijatí na hospitalizáciu. Čo sa týka Drive- in testovania, včera sme  vyšetrili 37 osôb. 

12:37 Minister školstva rokoval s rektormi o opatreniach v oblasti vysokých škôl

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling prijal zástupcov Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) a predsedu výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo Roberta Redhammera.

     Predmetom rokovania boli kroky, ako riešiť vzniknutú situáciu v oblasti vysokého školstva, koordinácia vysokých škôl a opatrenia, ktoré vysoké školy už prijali v reakcii na šírenie koronavírusu.

     Rektori naznačili, že nebudú predlžovať akademický rok a že vedia zrealizovať aj prakticky všetky štátne záverečné skúšky do konca akademického roka aj pri mimoriadnych opatreniach. Prezident SRK Rudolf Kropil potvrdil, že na vysokých školách dnes prebieha výučba dištančnou formou, boli zrušené verejné podujatia a prijímacie konania na vysokých školách prebiehajú v zjednodušenej forme elektronicky.

     Prezident SRK Rudolf Kropil a minister školstva Branislav Gröhling sa zhodli na potrebe koordinovanej činnosti, ako aj na úprave legislatívy vo oblasti vysokého školstva, na ktorej už ministerstvo pracuje. 

     „Považujem za kľúčové vyslať spoločný signál študentom aj pracovníkom vysokých škôl. Chcem ich ubezpečiť, že ministerstvo aj vysoké školy reflektujú súčasnú situáciu a zohľadnia ju pri fungovaní a činnosti vysokých škôl, vo výučbe, pri prijímacích konaniach či záverečných skúškach,“ uviedol minister školstva.

     „Odporúčam vysokým školám, aby komunikovali so študentami. Informovanie študentov je veľmi dôležité a je to aj súčasťou zabezpečovania kvality vo vzdelávaní, ktoré bude predmetom budúcich akreditácií,“ uviedol Robert Redhammer. Dodal, že pri akreditácii bude dôležitejšie to, či školy naučia študentov obsah vzdelávania študijného programu než to, akými metódami ich to naučia.

12:15 MZ SR: COVID-19: Počet pozitívnych prípadov stúpol o 24, celkovo máme 450 chorých

Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 24 nových prípadov ochorenia COVID-19 (koronavírus), celkovo máme 450 pozitívnych prípadov. Počet vyšetrených pacientov s negatívnym výsledkom bol 1430, počet testov s negatívnym výsledkom sa tak vyšplhal na 11 192.

Aktuálne je podľa štatistík NCZI hospitalizovaných 165 pacientov, z toho u 67 bol koronavírus potvrdený, v 98 prípadoch sa čaká na výsledok testov.

Do testovania sú zapojené aj súkromné laboratóriá, doteraz vyšetrili celkovo 909 vzoriek.

Najviac prípadov výskytu je v Bratislavskom kraji – 155, nasledujú Žilinský kraj – 59, Trenčiansky kraj – 54, Prešovský kraj – 53, Trnavský kraj – 40, Košický kraj – 32, Nitriansky kraj – 30 a Banskobystrický kraj s 27 pozitívnymi prípadmi. Z celkového počtu pozitívnych prípadov ochorenia je 244 mužov a 206 žien. Najviac pozitívnych osôb je vo vekovej kategórii od 30 do 44 rokov – 143 osôb, nasledujú ľudia od 15 do 29 rokov, ktorých je celkovo 120, vo vekovej kategórii 45 – 59 je to 94 osôb a vo vekovej kategórii nad 60 rokov je pozitívnych 62 osôb. Najmenej je detí do 14 rokov – celkovo 28.

Vyliečených z koronavírusu je na Slovensku už 8 pacientov

Z ochorenia sa už podarilo vyliečiť 8 ľudí. K včera komunikovaným piatim prípadom pribudli ďalší traja vyliečení z trenčianskeho regiónu.  Oba testy im vyšli negatívne.

Noví vyliečení:

 • žena, bola hospitalizovaná vo FN Trenčín , následne  poslaná do domácej karantény,
 • žena, bola hospitalizovaná vo FN Trenčín, následne poslaná do domácej karantény,
 • muž, iba domáca karanténa.

TK predsedu vlády SR Matoviča s predstaviteľmi bankového sektora

11:32 Vláda aj národná rada akceptovali pri „Lex korona“ vo finančnej oblasti požiadavky samosprávnych krajov

Poslanci Národnej rady SR schválili vládny balík opatrení, tzv. „Lex korona“ Ministerstva financií SR. Vládny návrh zákona obsahoval požiadavky Združenia samosprávnych krajov – SK8.

Samosprávne kraje v tomto aj v budúcom roku očakávajú výrazný výpadok bežných príjmov (podielová daň). Celkový výpadok pre župy, podľa odhadu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, je viac ako 254 miliónov Eur. Zároveň župy majú významné neplánované výdavky s opatreniami, ktoré prijímajú proti šíreniu COVID-19. Zároveň sa očakávajú nižšie príjmy v spojitosti s uzatvorením jedální a internátov, či obmedzeniami vo verejnej doprave a pod.

 1. Prijatý zákon umožní samosprávam používať na  krytie bežných výdavkov aj financie z rezervných fondov, kapitálových príjmov a úverov. Cieľom je, aby samosprávy mohli financovať mimoriadne výdavky v súvislosti s koronavírusom, ale aj reagovať na výpadok vlastných príjmov v priebehu najbližšieho obdobia.
 2. Zmeny rozpočtu, ktorými sa realizuje použitie peňažných fondov a úverov na úhradu kapitálových, ale i bežných výdavkov, je možné dnes vykonať len do 31.8. príslušného roka. Novela zákona umožňuje predĺžiť tento termín do 31.12, aby samosprávy mohli použiť financie z úveru či peňažných fondov v prípade potreby, až do konca roka.
 3. Vláda tiež akceptovala žiadosť SK 8, aby pri nákupoch materiálu, prístrojov, zariadení a služieb za účelom zamedzenia šírenia pandémie a pri bezprostrednom ohrození života mohli župy využívať aj preddavky. To znamená, že bude možné dodávateľom poskytnúť okamžité zálohové platby, a to aj bez existujúceho zmluvného vzťahu. Toto opatrenie urýchľuje proces nákupov nevyhnutných pomôcok v mimoriadnych situáciách.

Všetky tieto prijaté opatrenia zjednodušia samosprávam život a župy budú môcť flexibilnejšie reagovať na aktuálnu situáciu, no neriešia samotné výpadky finančných príjmov rozpočtov samosprávnych krajov. V krátkej čase chcú župy rokovať s ministrom financií o konkrétnych opatreniach, ktoré by riešili očakávaný masívny výpadok v ich príjmoch. Bude veľmi dôležité, aby aktuálna kríza nemala, v konečnom dôsledku, zásadný dopad na poskytovanie služieb pre verejnosť.

11:24 O výsledkoch testov prvých 39 zamestnancov Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina, ktorí boli 1. 4. 2020 testovaní pre ochorenie COVID-19 v súvislosti s kontaktom s pacientom pozitívne testovaným pre ochorenie COVID-19 počas prvej hospitalizácie v čase pred prejavením príznakov. Išlo o 9 lekárov, 20 sestier a 10 iných zdravotníckych a nezdravotníckych pracovníkov.

V 38 prípadoch bol výsledok negatívny, títo zamestnanci môžu zrušiť domácu izoláciu a vrátiť sa do práce podľa usmernení hlavného hygienika.

V prípade jedného nezdravotníckeho zamestnanca FNsP Žilina bol test pozitívny. Ide o zamestnanca, ktorý vykonával na oddelení obslužné práce pri použití štandardných ochranných prostriedkov (rúško, rukavice), je v domácej izolácii, do dnešného dňa nemá príznaky ochorenia COVID-19. Vzhľadom na obmedzenie zdravotníckych výkonov na danom oddelení už nebol zamestnanec v období od 21. 3. 2020 do 3. 4. 2020 v kontakte s inými pacientmi žiadneho z oddelení.

V tomto období vykonával zamestnanec pomocné práce mimo aktívnych oddelení len počas dvoch dní, kedy bol v kontakte s veľmi nízkym počtom predovšetkým nezdravotníckych zamestnancov. Aktuálne prebieha posudzovanie epidemiologickej anamnézy a klinického stavu kontaktov daného zamestnanca zo strany Regionálneho úradu verejného zdravotníctva i našej nemocnice. Ďalší prípadne dotknutí zamestnanci budú okamžite umiestnení do domácej izolácie a v prípade úzkeho kontaktu absolvujú na 6. deň od posledného kontaktu test. Nie je potvrdený pôvod prenosu ochorenia, preto nie je možné stanoviť, či dva pozitívne prípady spolu vôbec môžu súvisieť.

Dnes prebehli výtery ďalším 13 zamestnancom FNsP Žilina, ktorí boli v kontakte s pacientom – 67-ročným mužom – 28. 3. 2020. Naďalej sú v domácej izolácii.

Zamestnanci z kontaktu s pacientom zo dňa 31. 3. 2020 budú testovaní na 6. deň – v pondelok 6. 4. 2020. Naďalej sú v domácej izolácii.

10:50 Rokovanie Ústredného krízového štábu SR

Dnes, v piatok 3. apríla 2020 o 15.00 h na Úrade vlády SR v Bratislave zasadne Ústredný krízový štáb SR.

9:38 Brífing predsedu vlády SR so zástupcami bankového sektora

Dnes, v piatok 3. apríla 2020 o 11.30 h v press centre Úradu vlády SR v Bratislave sa uskutoční brífing predsedu vlády SR a podpredsedu vlády a ministra financií SR Eduarda Hegera so zástupcami bankového sektora.
Téma: Kľúčová dohoda s bankami o odklade splátok úverov.

9:31 Aktuálne adresy nápomocné v boji proti koronavírusu v Slovenskej republike

Úrad vlády SR zriadil a sfunkčnil dve kontaktné adresy, ktoré prispejú k väčšej informovanosti o situácii s COVID-19 v Slovenskej republike, a budú tiež platformou na prijímanie ponúk rôznorodej pomoci od občanov, firiem či iných subjektov.

Na adrese:  koronachcemvediet@vlada.gov.sk  sa môžu informovať všetci, ktorí potrebujú informácie o koronavíruse či prijatých opatreniach, ktoré nebolo možné dohľadať na iných webových sídlach.

Adresu: koronachcempomoct@vlada.gov.sk  môžu využiť všetci tí, ktorí chcú akýmkoľvek spôsobom byť nápomocní v boji proti koronavírusu, napríklad ponukou služieb, tovaru, inováciami, nápadmi a podobne.

Na otázky odpovedá analytický a podporný tím pracovníkov Úradu vlády SR a dobrovoľníkov  v spolupráci s ministerstvami a ostatnými orgánmi štátnej správy pod gesciou permantentného krízového štábu so sídlom na Úrade vlády SR.

Úrad vlády SR

9:28 Opatrenie ÚVZ SR  – Príprava a výdaj stravy školským stravovacím zariadením pre seniorov a sociálne znevýhodnené deti

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. b) a § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 dňom 12.3.2020 od 6:00 hod. a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariadil podľa § 48 ods.4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. opatrenie č. OLP/2576/2020 zo dňa 12.3.2020, ktoré sa mení a dopĺňa zákaz, týkajúci sa zariadení pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z.  n a s l e d o v n e:

Zakazuje sa prevádzka zariadení pre deti a mládež, vrátane zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. okrem zariadení školského stravovania s účinnosťou od 3.4.2020 tak, že je možná (na základe individuálneho rozhodnutia zriaďovateľa zariadenia) príprava a výdaj stravy

 1. pre seniorov
 2. a sociálne znevýhodnené deti 

prostredníctvom  zariadení školského stravovania za dodržania nasledovných podmienok:

Ad I/ pre seniorov:

 1. Prevádzkovateľ zariadenia školského/predškolského stravovania oznámi miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Slovenskej republike (ďalej len  „RÚVZ v SR“), že bude realizovať poskytovanie stravy pre seniorov.
 2. Prevádzkovateľ predloží pred zahájením tejto činnosti na miestne príslušný RÚVZ v SR dodatok Prevádzkového poriadku, vypracovaný na aktuálne podmienky pre konkrétne zariadenie a v nadväznosti na aktuálnu situáciu v súvislosti s ochorením COVID -19, ktorý musí obsahovať najmä:

A/ Preventívne opatrenia pre zamestnancov:

 • relevantný spôsob kontroly aktuálneho zdravotného stavu zamestnancov (zmeria si teplotu sám doma, v prípade zvýšenia teploty nad fyziologickú úroveň  nejde do práce, oznámi skutočnosť zamestnávateľovi, kontaktuje ošetrujúceho lekára, lekára kontaktuje aj v prípade zdravotných ťažkostí v súvislosti  s respiračným systémom (kašeľ, sťažené dýchanie, nádcha);
 • pokiaľ zamestnanec žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou s ochorenia COVID-19, alebo bol s takouto osobou v kontakte, alebo v blízkej rodine je niektorý príslušník rodiny v karanténe, bezodkladne oznámi túto skutočnosť zamestnávateľovi – v takomto prípade je z prípravy stravy vylúčený;
 • preškoliť a viesť dokumentáciu o preškolení zamestnancov o poznatkoch, všetkých preventívnych opatreniach, ktoré musí poznať a realizovať v praxi každý zamestnanec ohľadom ochorenia COVID-19;
 • upraviť spôsob sanitácie v prevádzke (druhy používaných čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, čistiacich pomôcok), vedenia dokumentácie o vykonávaní sanitácie v prevádzke;
 • zásady pre zamestnancov vypracované v súlade s odporúčaniami Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre verejnosť, najmä:
 • umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu;
 • nedotýkať sa neumytými rukami očí, nosa i úst;
 • zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša;
 • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky respiračného ochorenia;
 • dodržiavať vzdialenosť najmenej dva metre medzi sebou;
 • nechodiť do oblastí s vysokou koncentráciou ľudí;
 • v domácnosti dbať na zvýšenú dezinfekciu povrchov;
 • nosiť ochranné rúško v uzavretých priestoroch, na nákupoch, v hromadnej doprave, všade tam, kde sa zhromažďuje väčší počet ľudí;
 • v prípade ochorenia zostať doma a telefonicky kontaktovať svojho zamestnávateľa a ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby;
 • spôsob dodávania, príjmu a preberania tovaru;
 • spôsob prípravy pokrmov – prísne dodržiavanie zásad systému HACCP – základným predpokladom systému je dodržiavanie správnej výrobnej a hygienickej praxe, ktorá tvorí základ a vytvára vhodný rámec systému kritických bodov pri výrobe a manipulovaní s potravinami;
 • spôsob balenia a výdaja stravy a povinnosti pre zamestnancov, ktorí zabezpečujú balenie stravy:
 • spôsob balenia stravy pre dodávanie stravy do zariadení, ktoré prevádzkovateľ dodáva v prepravných termonádobách resp. termoportov
 • spôsob balenia stravy pre rozvoz
 • balenie stravy je možné vykonávať len do jednorazových nevratných obalov;
 • spôsob rozvozu stravy, vykonávanie sanitácie a dezinfekcie prepravného vozidla, dezinfekcie termoportov, termonádob;

B/ Súčasťou prevádzkového poriadku musí byť aj vypracovaný krízový plán, ktorý musí obsahovať:

 1. Kapacitu stravovacieho zariadenia (počet pripravených jedál).
 2. Zodpovednú osobu za prevádzku, zástupcu – telefonický kontakt, mailovú adresu, tak, aby vždy bola jeden zodpovedná osoba zastihnuteľná, vrátane osobnej prítomnosti v prevádzke.
 3. V prípade ochorenia alebo nariadenej karantény zamestnancovi prevádzky zariadenia školského stravovania musí spôsob riešenia prípravy stravy (napr. vytvorenie pracovných skupín, ktoré podľa rozpisu pripravujú stravu a tieto skupiny nie sú vo vzájomnom kontakte).

Ad II/ pre sociálne znevýhodnené deti:

 1. Pre prípravu a výdaj stravy obdobne platia ustanovenia uvedené v bode I. vrátane vypracovania prevádzkového poriadku.
 2. Pre sociálne znevýhodnené deti  je možné pripravovať a podávať len suchú stravu     formou napr.  formou obložených bagiet.

Termín: ihneď dňom zahájenia prípravy a výdaja stravy pre vyššie uvedenú skupinu obyvateľstva

Zodpovedný: zriaďovateľ a vedúci  zariadenia a vedúci stravovacej prevádzky

O d ô v o d n e n i e

Potreba vyňať zariadenia školského stravovania zo zákazu prevádzky vybraných zariadení vyplynula z kontextu opakovaných požiadaviek vedenia samospráv v Slovenskej republike o umožnenie poskytovania stravovania seniorom  a  sociálne znevýhodneným deťom  jednotlivých obcí v tejto zložitej epidemiologickej situácii, nakoľko  v krízovom období sa vôbec neuvažuje o poskytovaní školského stravovania žiakom a týmto by sa dala možnosť využitia kapacít predmetných stravovacích zariadení.

Seniori často predstavujú veľkú skupinu tzv. cudzích stravníkov, ktorým školské stravovacie zariadenia bez ohľadu na súčasnú krízovú situáciu ponúkajú  svoje služby na dobrovoľnej báze, v závislosti od personálnych a technických možností. V prípade, že by školské stravovacie zariadenia boli zahrnuté do zákazu prevádzky, nebola by možnosť v mnohých prípadoch realizácie stravovania pre zraniteľnú populačnú skupinu seniorov a sociálne znevýhodnených detí.

V prípade, že sa samospráva obce rozhodne poskytovať uvedené  stravovanie prostredníctvom školského stravovacieho zariadenia, je potrebné túto skutočnosť vopred konzultovať s  miestne príslušným RÚVZ v SR tak, ako je to uvedené vyššie.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zdôrazňuje, že cieľom doplnenia opatrenia je snaha vyjsť v ústrety pri zabezpečení bazálnych potrieb seniorom a sociálne znevýhodneným deťom v zmysle poskytovania  plnohodnotného stravovania v zložitej životnej situácii, akej sú aktuálne vystavení. Uvedené je plne v súlade s hlavným poslaním verejného zdravotníctva, ktorým je ochrana a podpora verejného zdravia.

Podávanie suchej stravy sociálne znevýhodneným deťom sa zdôvodňuje z hľadiska epidemiologického rizika ako najmenej rizikové.

2. apríla 2020

20:08 Vicepremiérka Remišová presadila požiadavky Slovenska v Európskej komisii v rámci opatrení proti koronavírusu

Podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí)/foto: ÚV SR

Európska komisia (EK) dnes zverejnila ďalší balík návrhov opatrení, ktoré súvisia so súčasnou krízou spôsobenou ochorením COVID-19. Mimoriadne pozitívne je, že v ňom zohľadnila viacero slovenských návrhov. Tie prezentovala minulý týždeň počas videokonferencie s Európskou komisiou a členskými štátmi Európskej únie (EÚ) podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová.

„Som nesmierne rada, že si Európska komisia vypočula naše návrhy a zahrnula ich do návrhu novej legislatívy na boj proti koronavírusu. Pre Slovensko sú to vynikajúce správy. Nevyčerpané financie vláda môže v aktuálnej krízovej situácii rýchlo a flexibilne nasmerovať tam, kde to naši ľudia a firmy najviac potrebujú,“ povedala vicepremiérka Veronika Remišová.

Podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí)/foto: ÚV SR

Podpredsedníčka vlády Veronika Remišová žiadala EK o to, aby boli maximálne zjednodušené pravidlá pri čerpaní eurofondov. „Našim cieľom je mať voľné ruky pri presúvaní peňazí medzi jednotlivými fondami a kategóriami regiónov, aby sme tieto finančné prostriedky použili v oblastiach najviac postihnutých koronavírusom a podľa toho, čo ľudia najviac potrebujú,“ vysvetlila Remišová.

Podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí)/foto: ÚV SR

Európska komisia predstavila tri návrhy, ktoré pomôžu členským štátom v tomto boji. Prvým návrhom je veľká sloboda a flexibilita vo využití doposiaľ nevyčerpaných eurofondov. Znamená to, že budeme môcť presúvať peniaze do oblastí a regiónov, ktoré sú ochorením COVID-19 najviac zasiahnuté. Jednoduchšia bude najmä administratíva. Najdôležitejšie však je, že EÚ navrhuje, aby projekty určené na sanáciu škôd boli financované vo výške 100- percent, t. zn. bez potreby akéhokoľvek spolufinancovania.

Podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí)/foto: ÚV SR

18:58 Stretnutie prezidentky SR s členmi permanentného krízového štábu

Zajtra, v piatok 3. apríla 2020 o 10.00 h sa na Úrade vlády SR v Bratislave stretne prezidentka SR Zuzana Čaputová s členmi permanentného krízového štábu.

18:01 Pozitívne testovaný pacient prevezený do Martina

Zo žilinskej nemocnice bol na Kliniku infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice Martin dňa 1. 4. 2020 v doobedňajších hodinách prevezený pacient pozitívne testovaný na ochorenie COVID-19.

Šesťdesiatsedemročný muž z okresu Žilina bol v utorok 31. 3. 2020 prijatý do  žilinskej nemocnice. Pri príjme mu bol na základe podozrenia zrealizovaný test na COVID-19 a následne bol hospitalizovaný do izolačnej izby v časti oddelenia vnútorného lekárstva bez kontaktu s inými pacientmi oddelenia. Personál, ktorý sa o pacienta odo dňa príjmu na internom oddelení staral, bol vybavený osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami a k pacientovi pristupoval ako k osobe podozrivej z ochorenia v súlade s aktuálnym Usmernením hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2.

V stredu 1. 4. 2020 výsledky testu potvrdili pacientovi vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19, následne bol prevezený do nemocnice v Martine. Ihneď prebehlo posúdenie epidemiologickej anamnézy a klinického stavu pracovníkov nemocnice, ktorí boli v bezprostrednom styku s pacientom. Do domácej izolácie bolo odoslaných spolu 62 zamestnancov FNsP Žilina. Ide o vyšší počet pracovníkov, keďže pacient bol v období pred prejavením príznakov hospitalizovaný v žilinskej nemocnici pre iné zdravotné ťažkosti nesúvisiace s COVID-19 a navštívil tiež urgentný príjem.

Ešte v prvej polovici marca absolvoval šesťdesiatsedemročný muž vo FNsP Žilina inú operáciu nesúvisiacu s ochorením COVID-19 ani iným respiračným ochorením. Počas celej doby hospitalizácie nespĺňal žiadnu z rizikových podmienok, nevyskytli sa žiadne klinické príznaky. Pacient bol domov prepustený 22. 3. 2020 bez príznakov. Do domácej izolácie boli po pozitívnom výsledku testu pacienta v utorok 1. 4. 2020 odoslaní aj zamestnanci FNsP Žilina, ktorí s mužom prišli do kontaktu počas tejto hospitalizácie. V súlade s usmernením hlavného hygienika všetci z nich absolvovali ešte v daný deň test na COVID-19.

Dňa 28. 3. 2020 navštívil šesťdesiatsedemročný muž opäť žilinskú nemocnicu. Sanitkou bol privezený na urgentný príjem, nebola potvrdená cestovateľská anamnéza ani kontakt s potvrdeným alebo pravdepodobným prípadom COVID-19, nameraná nebola ani telesná teplota nad 38 °C. Zamestnanci, ktorí v daný deň prišli do kontaktu s pacientom, sú od stredy 1. 4. 2020 v domácej izolácii. V súlade s usmernením hlavného hygienika test prebieha až na 6. deň od kontaktu, výter tak bude zrealizovaný v piatok 3. 4. 2020.

Ďalší preventívne izolovaní sú zamestnanci z prvého kontaktu dňa 31. 3. 2020, ktorí absolvujú test na 6. deň, čiže 6. 4. 2020. O výsledkoch budeme ďalej informovať.

16:43 Novým štátnym tajomníkom na ministerstve dopravy sa stal Jaroslav Kmeť

Na pozícii štátneho tajomníka v rezorte dopravy bude pôsobiť Jaroslav Kmeť. K spolupráci si ho vybral minister dopravy a výstavby A. Doležal na základe odborných skúseností.

Jaroslav Kmeť doteraz pôsobil ako generálny riaditeľ sekcie IT verejnej správy na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Je absolventom doktorandského štúdia na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. V rámci profesionálneho pôsobenia zastával viaceré manažérske posty a má skúsenosti v oblasti marketingu a stratégie.

Jaroslav Kmeť nastupuje na post štátneho tajomníka v rezorte dopravy po odstúpení Jána Marosza (OĽaNO).

15:20 Na Klinike infektológie a cestovnej medicíny UNLP Košice momentálne nemáme hospitalizovaného pozitívneho pacienta s ochorením COVID-19. Na ambulancii tejto kliniky sme včera v súvislosti s koronavírusom vyšetrili a vzorky odobrali 11 pacientom, z toho dvaja boli prijatí na hospitalizáciu, na výsledky čakáme. Čo sa týka Drive- in testovania, včera sme  vyšetrili 48 ľudí.  

14:43 COVID-19: Slovensko má spolu 5 vyliečených pacientov

Slovensko má spolu 5 vyliečených pacientov z koronavírusu. K trom vyliečeným pribudli ďalší dvaja pacienti hospitalizovaní vo Fakultnej nemocnici F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici.

Pacienti boli prepustení do domácej karantény, včera im prišli výsledky druhého kontrolného odberu s negatívnym výsledkom. K vyliečenej mužovi a žene z Košíc a ďalšiemu mužovi z banskobystrického regiónu tak pribudli ďalší dvaja. Sumárna štatistika za Slovensko je tak 5 vyliečených ľudí.

V slovenských nemocniciach je aktuálne hospitalizovaných podľa štatistík NCZI 118 ľudí z toho s potvrdeným ochorením COVID-19 je to 57 pacientov, s podozrením na toto ochorenie 61 ľudí.

Štatistiky za 1.apríl 2020:

Počet vyšetrených pacientov s negatívnym výsledkom za predchádzajúci deň = + 1165

Počet vyšetrených pacientov s pozitívnym výsledkom za predchádzajúci deň = + 26

Celkový počet pacientov s negatívnym výsledkom = 9 862

Celkový počet pacientov s pozitívnym výsledkom = 426

K pozitívnym pacientom za predchádzajúci deň uvádzame dodatočné informácie:

Z 26tich pozitívnych je podľa štatistík NCZI 14 žien a 12 mužov.

Z celkového počtu 426 pozitívnych je 198 žien a 228 mužov.

Pohlavie  Vek Názov okresu
Muž 27 Banská Bystrica
Muž 74 Bardejov
Žena 72 Bardejov
Muž 62 Bardejov
Muž 21 Bratislava
Žena 47 Bratislava
Muž 18 Bratislava
Žena 26 Brezno
Žena 23 Brezno
Žena 22 Brezno
Muž 70 Ilava
Žena 38 Košice
Žena 57 Košice
Muž 68 Košice
Žena 48 Malacky
Muž 46 Martin
Žena 65 Poprad
Žena 29 Poprad
Muž 31 Prievidza
Žena 30 Prievidza
Žena 24 Sabinov
Žena 42 Senec
Žena 26 Tvrdošín
Muž 30 Žiar nad Hronom
Muž 67 Žilina
Muž 20 Žilina

14:19 Vyhlásenie MZVEZ SR

Slovenská republika vníma princíp právneho štátu ako základnú demokratickú hodnotu. Zdieľame preto názor členských štátov Európskej únie, že dôsledné dodržiavanie tohto princípu je nevyhnutné aj v mimoriadnej situácii, ktorej dnes všetci čelíme. EÚ je spoločenstvom založenom na spolupráci a dialógu. Otázku právneho štátu a jeho uplatňovania v rámci EÚ považujeme za legitímnu a sme pripravení na otvorenú diskusiu s členskými štátmi a európskymi inštitúciami o opatreniach, ktoré prijímajú všetky členské štáty.

Statement of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic

 The Slovak Republic regards the Rule of Law as a fundamental democratic value. We share the EU member states view that strict adherence to this principle is essential even in this extraordinary situation we are all facing today. The EU is a community based on cooperation and dialogue. We therefore regard the issue of the rule of law and its implementation within the EU as a legitimate one and we are ready for an open discussion with the Member States and the European institutions on the measures  all EU member states take.

12:09 Vyhlásenie: Minister zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) k aktuálnym vyšetreniam

Za včerajšok urobilo Slovensko 1191 testov, z toho je 26 pozitívnych. Spolu je teda na Slovensku vyšetrených 9 862 osôb, s pozitívnym výsledok 426.

118 hospitalizovaných, z toho 3 na jednotke intenzívnej starostlivosti, jeden na ventilácii, 3 vyliečení. Minister vo vyhlásení o úmrtí nehovoril vôbec, takže naďalej platí, že na Slovensku v súvislosti s koronavírusom doteraz nikto nezomrel. https://ezdravie.nczisk.sk/sk?category=COVID

Do testovania sa zapojili aj súkromné laboratóriá, ktoré urobili včera 590 vzoriek. Stúpol pomer pacientov nad 65 rokov s koronavírusom, iba včera to boli piati pacienti.

10:26 Rodičia, pozor! Žiadosti o OČR neposielajte opakovane, blokujete ich vybavenie

Sociálna poisťovňa vyzýva poistencov, aby nezahlcovali e-mailové schránky jej pobočiek opakovanými žiadosťami o dávky, najmä o dávku ošetrovné. Blokujú tak prácu zamestnancov, ktorí žiadosti triedia a posudzujú ich vybavenie. Pobočky v posledných dňoch zaznamenávajú prípady, keď sa poistenec, ktorý poslal žiadosť len raz, nemôže dostať na rad, lebo stovky až tisíce iných poistencov poslali žiadosť aj čestné vyhlásenie k žiadosti minimálne trikrát, z rôznych IP adries a často aj denne menia údaje. Takýmto hromadným zasielaním opakovaných žiadostí poistenci sťažujú prácu zamestnancom Sociálnej poisťovne a ich snahu ich o efektívne a priebežné vybavovanie, keďže musia neustále vyhľadávať a kontrolovať údaje tých istých poistencov.

Žiadosť o dávku ošetrovné (OČR) stačí pobočke poslať e-mailom, cez e-schránku či poštou len raz a až na konci mesiaca potom zaslať čestné vyhlásenie s vyznačením dní, za ktoré poistenec žiada dávku čerpať z dôvodu starostlivosti o dieťa. Ak sa rodičia na OČR striedajú, každý posiela žiadosť a vyplnené čestné vyhlásenie vždy za seba a tiež len raz. Priznanie a výplata dávky sa automaticky predlžuje aj na ďalší mesiac dovtedy, kým bude trvať krízová situácia a budú uzatvorené školské a predškolské zariadenia, či zariadenia sociálnych služieb.

Sociálna poisťovňa nárok na dávku posúdi a prizná ju, ak poistenec spĺňa aj ostatné podmienky zákona o sociálnom poistení (o. i. je v čase žiadosti nemocensky poistený; živnostníci nesmú mať nedoplatok vyšší ako 5 eur).

Dávky sa vyplácajú pozadu – to znamená, že dávka za marec bude po jej posúdení a spracovaní vyplatená v aprílových výplatných termínoch, pričom každá pobočka má určené vlastné lehoty výplat (po 15. 4. 2020).

apríla 2020

18:50 Tlačová správa – Blackout by znamenal kolaps podnikateľského sektora

Z hľadiska šírenia koronavírusu a počtu nakazených zvládame situáciu veľmi dobre, nezaznávame prudký nárast infikovaných ľudí, rizikových pacientov, či vysokých úmrtí, tak ako je tomu v iných krajinách.  Z hospodárskeho hľadiska je situácia už teraz napätá, blackout by znamenal kolaps podnikateľského sektora.

Blackout by mal význam len vtedy, ak by sa doň zapojili všetky krajiny európskeho kontinentu, čo je v dnešnej dobe voľného pohybu osôb a globalizácie prakticky nemožné, preto by mohol mať význam iba vo veľmi uzavretých krajinách. Ani potom by sme však nemali stopercentnú istotu, že sa vírus nevráti opäť. Z čoho budú potom firmy platiť zdravých a práceschopných ľudí? A z čoho bude štát vyplácať nezamestnaných, ak podnikatelia a bežní občania prestanú prispievať do štátnej kasy?

Firmy sledujú  aktuálnu situáciu s plnou vážnosťou, nemalo by sa k takémuto kritickému scenáru pristupovať laxne, preto si myslíme, že aj takáto problematika by sa mala riešiť na rokovaní hospodárskeho krízového štábu, po ktorom opätovne voláme, a nie riešiť ju s verejnosťou odkazmi cez médiá.

15:16 Z Kliniky infektológie a cestovnej medicíny UNLP Košice sme dnes do domácej liečby poslali dve hospitalizované pacientky, ktoré už mali negatívne výsledky a ich zdravotný stav bol dobrý. Na ambulancii tejto kliniky sme včera v súvislosti s koronavírusom vyšetrili a vzorky odobrali 14 pacientom, z toho traja boli prijatí na hospitalizáciu, na výsledky čakáme. Čo sa týka Drive- in testovania, včera sme  vyšetrili 63 ľudí. 

Mgr. Ivana Vaněková, PR manažérka a hovorkyňa UNLP Košice

14:50 V piatok vydá hlavný hygienik SR usmernenie k prevádzke školských kuchýň

Zriaďovatelia budú môcť na základe vlastného rozhodnutia využiť školské kuchyne na to, aby za sprísnených hygienických a bezpečnostných podmienok navarili a doviezli jedlo sociálne odkázaným ľuďom, prioritne seniorom.

„Školské kuchyne budú môcť navariť jedlo, ktoré bude následne dovezené stravníkom. Rovnako ako to dnes robia reštaurácie. Rozdiel je, že takéto jedlo bude cenovo dostupnejšie. Najmä pre sociálne odkázaných seniorov, ktorí sa externe stravovali v domovoch dôchodcov a v dnešnej situácii o túto možnosť prišli,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling.

Usmernenie k prevádzke školských kuchýň vydá v piatok 3. apríla 2020 hlavný hygienik Slovenskej republiky. Zároveň oznámi, za akých sprísnených opatrení sa bude môcť jedlo v školských kuchyniach pripravovať a následne v balenej forme bude môcť byť doručené. Zriaďovatelia budú môcť túto možnosť využiť ako formu pomoci sociálne slabším občanom, ktorí nemajú možnosť dostať sa k cenovo dostupnému stravovaniu.

14:09 Povinnosť predškolských zariadení posielať zoznamy detí zostáva už len pre štátom „nedotované“

Sociálna poisťovňa tento týždeň vyzvala predškolské zariadenia, aby jej posielali zoznamy detí, ktoré ich zariadenie navštevujú.  Mali tak urobiť dodnes, teda tri dni po nadobudnutí novely zákona o sociálnom poistení. Tento krok je dôležitý kvôli tomu, aby si Sociálna poisťovňa vedela overiť, či dieťa, s ktorým je rodič na OČR a žiada o dávku, naozaj navštevuje takéto zariadenie.

Medzičasom však Sociálna poisťovňa zabezpečuje poskytnutie zoznamov detí centralizovane, od ministerstva školstva. Táto povinnosť teda pre väčšinu predškolských zariadení nateraz odpadá. Zoznamy však aj naďalej musia poslať tie súkromné predškolské zariadenia, ktoré fungujú na základe plného samofinancovania a nedostávajú príspevok od ministerstva školstva (teda tým pádom ministerstvu ani neposielajú zoznamy detí, ktoré ich zariadenie navštevujú).

Zoznamy treba posielať v rámci elektronickej komunikácie prostredníctvom e-schránok, ktorú ako právnické osoby povinne používajú v komunikácii so štátnymi a verejnoprávnymi inštitúciami. Vzorový zoznam detí, štruktúru ktorého je potrebné dodržať, je k dispozícii tu: Zoznam detí predškolského zariadenia.

Názov súboru posielajte v tvare:

skratka okresu_skratka druhu zariadenia_mesto_ulica_názov zariadenia

(napr. PK_SZ_Báhoň_SNP_Materská škola).

Sociálna poisťovňa si uvedomuje časovú náročnosť tohto kroku a preto ubezpečuje zriaďovateľov týchto zariadení, že za oneskorené poslanie zoznamov ich nebude sankcionovať. Dôležité je však  to, aby  tieto zoznamy poslali v čo najkratšom čase, lebo Sociálna poisťovňa ich potrebuje pre výpočet dávok u rodičov, ktorí zostali s deťmi doma a navštevujú takéto „štátom nedotované“ predškolské zariadenia.

V každom kalendárnom mesiaci trvania krízovej situácie sú zariadenia povinné zaslať iba prípadné zmeny v zoznamoch.

13:44 Aukcia na podporu výroby zelenej energie je pre koronakrízu zrušená

Ministerstvo hospodárstva SR zrušilo  aukciu na podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Dôvodom je epidemiologická situácia spôsobená šírením koronavírusu. „Rezort hospodárstva sa pre takýto postup rozhodol, aby vzhľadom na súčasnú krízovú situáciu neznevýhodnil žiadneho záujemcu. Prioritou je pre nás totiž čo najnižšia ponuka, a to aj pre jej následné prenesenie do koncovej ceny elektriny,“ vysvetlil štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek.

Aukciu vyhlásil rezort na začiatku februára. Bola súčasťou reformy podpory obnoviteľných zdrojov energie. Štátny tajomník K. Galek avizuje, že „k aukcii sa ministerstvo vráti po skončení koronakrízy .“ MH SR si totiž uvedomuje záväzky, ktoré má v tejto oblasti Slovensko voči Európskej únii.

12:38 Dnes sa o 14. hod. pred budovou ministerstva školstva (Stromová 1, Bratislava) uskutoční brífing ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Grőhlinga. Jeho témou bude šírenie poplašnej správy, že od 6. apríla 2020 sa má obnoviť vyučovací proces na všetkých druhoch škôl.

11:24 Zariadenia sociálnych služieb: Ako právnické osoby posielajte zoznamy klientov  cez e-schránky 

Sociálna poisťovňa upozorňuje zariadenia sociálnych služieb, ktoré uzavreli svoje prevádzky na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu, aby jej ako právnické osoby, ktoré musia mať zavedenú elektronickú poštu, posielali  zoznamy svoji klientov prostredníctvom týchto zabezpečených e-schránok. Novela zákona o sociálnom poistení týmto zariadeniam určila povinnosť do troch dní od účinnosti, teda do stredy 1. apríla 2020 vrátane, poslať Sociálnej poisťovni mailom zoznam fyzických osôb, ktorým bežne poskytujú sociálne služby, avšak pre uzatvorenie zariadenia im ju v súčasnosti poskytovať nemôžu.

Sociálna poisťovňa si uvedomuje časovú náročnosť tohto kroku a preto ubezpečuje zriaďovateľov týchto zariadení, že za oneskorené poslanie zoznamov ich nebude sankcionovať. Dôležité je však  to, aby  tieto zoznamy poslali v čo najkratšom čase, lebo Sociálna poisťovňa ich potrebuje pre výpočet dávok u ľudí, ktorí sa v tejto výnimočnej situácii starajú o ich klientov.

11:06 Predseda vlády SR Igor Matovič na tlačovej konferencii s koaličnými partnermi

 • opäť nezačal základnou informáciou o aktuálnych číslach výskytu koronavírusu na Slovensku, ktoré doteraz oficiálna štátna stránka zverejňuje ešte k 30. marcu
 • S koaličnými partnermi zakladajú Fond vzájomnej pomoci, ktorý bude riešiť individuálne problémy žiadateľov. Do fondu budú prispievať koaliční ministri a poslanci. Premiér sa vzdal celého svojho platu do konca ukončenia epidémie. Vyzval aj opozičných poslancov, že sa môžu pridať. Oslovia aj podnikateľov, kto môže, nech pomôže. Z fondu budú pomáhať tým ľuďom, na ktorých zákon nemyslí, lebo aj taký je politický život sociálnej legislatívy. Cieľom je rýchla a adresná pomoc najkritickejším osudom ľudí. Riaditeľov štátnych firiem, ktorí zarábajú 10 až 20 tisíc eur mesačne, aby sa solidárne pridali tiež. Aj súkromné firmy, ktorým bude štát v tejto situácii epidémie pomáhať.
 • 877 včera vyšetrili, nových pozitívnych je 37 z nich 16 v Bratislave: najmladší 5 rokov, najstaršia 87 pani
 • BlackOut (vypnutie krajiny), o ktorom premiér uvažuje (odpovedá na otázky SME Jána Krempaského)- si predstavuje premiér ako vypnutie krajiny na 90% zníženej mobility. Je to myšlienka a nevie povedať kedy. Či to bude apríl, máj, jún… Čím skôr zrealizujeme dobré opatrenie, tým je to pre krajinu lepšie, ak sa rozhodneme týmto ísť, Slovensko bude mať čas sa pripraviť. Matovič stále trvá na tom, že sa na tom najprv spoločnosť musí dohodnúť. Nesplnenia slov ohľadom testovania vysvetlil Matovič normálnou ľudskou chybou, na ktorú má nárok každý.
 • Matovič stále tvrdí, že trh uvoľňuje ako jediná krajina. Malé prevádzky napríklad záhradníctva v ČR otvorili už 16. marca. Teda oveľa skôr.

9:44 Tlačová konferencia predsedu vlády SR a koaličných partnerov

Dnes, v stredu 1. apríla 2020 o 11.00 hod. sa v press centre Úradu vlády SR v Bratislave uskutoční tlačová konferencia predsedu vlády SR Igora Matoviča a koaličných partnerov.  

Téma: Založenie fondu vzájomnej pomoci.

9:16 Podpora kúpy elektromobilov pozastavená, 2. kolo výzvy na budovanie nabíjacích staníc zrušené 

Ministerstvo hospodárstva SR dočasne pozastavilo dotačný projekt na podporu kúpy elektromobilov. Dôvodom je súčasná situácia spôsobená koronakrízou. Doteraz podpísané zmluvy s vyše stovkou úspešných žiadateľov zostávajú v platnosti, ich žiadosti o vyplatenie dotácie vybavuje MH SR priebežne. V prípade ďalších žiadostí pokračuje proces ich administratívneho spracovania, projekt bude pokračovať po skončení krízy. Rezort hospodárstva zároveň rozhodol o zrušení druhého kola výzvy na budovanie nabíjacích staníc. 

Ako vysvetlil štátny tajomník MH SR Karol Galek, „súčasná kríza zasiahla aj automobilový priemysel, časť podnikov pozastavila výrobu, čo môže spôsobiť nedostatok elektrických vozidiel na trhu.“ Obstaranie vozidla do 12 mesiacov od podpísania zmluvy je pritom zmluvnou podmienkou na poskytnutie dotácie. „Rozhodnutie o pozastavení dotačného projektu sme urobili v záujme kupujúcich, aby im nevypršala lehota, v ktorej si elektromobil môžu zabezpečiť,“ zdôraznil K. Galek. Zároveň rezort hospodárstva pri svojom rozhodnutí o pozastavení dotačného projektu prihliadal aj na fakt, že jeho prípadné úplné zrušenie by malo negatívny vplyv na podnikateľské prostredie.

Prvé kolo podpory budovania nabíjacích staníc bolo vyhlásené minulý rok v júli. Určené bolo pre samosprávy. Zmluvy o poskytnutie dotácie na vybudovanie nabíjacích staníc pre elektromobily s technológiou AC rezort uzavrel so 71 mestami a obcami. Druhé kolo výzvy malo byť vyhlásené v apríli.

9:10 INFO-KORONA: Pozor! Počas pandemickej PN a karantény nie sú vychádzky možné

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že ak ošetrujúci lekár vystaví tzv. pandemickú PN-ku, na základe ktorej je daný poistenec v karanténe pre zabránenie šíreniu koronavírusu COVID-19 a má byť izolovaný v domácom prostredí, vychádzky nemá povolené. Ak by osobe, ktorá je uznaná dočasne práceneschopnou z dôvodu karantény, boli počas izolácie v domácom prostredí vychádzky povolené, odporovalo by to zmyslu nariadenej izolácie.

Pri bežnej práceneschopnosti určuje ošetrujúci lekár poistencovi čas možných vychádzok najčastejšie v rozsahu štyroch hodín denne, napr. od 10.00 do 12.00 h a od 14.00 do 16.00 h, vždy to závisí od konkrétnej diagnózy pacienta. Čas vychádzok ošetrujúci lekár zaznamená, ak ich povolil, na tlačive Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti a v zdravotnej dokumentácii dočasne práceneschopnej osoby.

8:30 Od 2. apríla čakajú cestujúcich zmeny, autobusy budú premávať v režime Sobota Plus

Autobusové linky prímestskej autobusovej dopravy, ktoré prevádzkuje SAD Zvolen a SAD Lučenec, budú v Banskobystrickom kraji premávať  od štvrtka 2. apríla v upravenom režime Sobota Plus. Zredukovanie počtu spojov patrí k ďalším opatreniam pred šírením nového koronavírusu.

Od štvrtka 2. apríla bude prímestská autobusová doprava v Banskobystrickom kraji premávať v upravenom režime, nazvanom Sobota Plus. Oproti súčasnému, prázdninovému režimu, ubudnú najmä spoje, ktoré nezabezpečujú prepravu do zamestnaní alebo nemocníc, ale napríklad do turistických destinácií (Srdiečko, Čertovica a pod.).

„Tieto zmeny zavádzame spolu s dopravcami v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa ochorením známym ako COVID-19. Rovnako tak reagujeme na zásadný pokles počtu cestujúcich – v porovnaní s bežným režimom dnes prímestské spoje využíva len približne štvrtina cestujúcich,“ informoval Miroslav Vyka, vedúci oddelenia verejnej dopravy Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja.

Dopravné služby na prímestských autobusových linkách budú SAD Zvolen a SAD Lučenec poskytovať až do odvolania v núdzovom režime, vychádzajúcom zo sobotného rozsahu cestovných poriadkov s viacerými úpravami.

Konkrétne informácie o cestovných poriadkoch jednotlivých liniek nájde cestujúca verejnosť v priebehu 1. apríla na výveskách jednotlivých autobusových zastávok, na internetových stránkach dopravcov i na webovej stránke kraja – www.bbsk.sk/sobotaplus

V pracovné dni budú cestovné poriadky doplnené o vybrané spoje, ktoré sú dôležité pre dochádzku do zamestnaní a do nemocníc. V okresoch, kde je frekvencia dopravy v rámci sobotného režimu nedostatočná, budú počas pracovných dní zaistené aspoň tri spoje denne.

„O zmenách cestovných poriadkov sme informovali všetkých starostov a primátorov, rovnako tak približne štyritisíc zamestnávateľov v kraji. Veríme, že situáciu pochopia a budú ústretoví, v tejto chvíli je ochrana pred šírením nákazy a prevencia pred veľkým náporom na zdravotníctvo absolútnou prioritou,“ povedal vicežupan Ondrej Lunter.

BBSK je rovnako pripravený v prípade funkčne a ekonomicky oprávnených požiadaviek flexibilne komunikovať s dopravcami o prípadných dodatočných úpravách v cestovných poriadkoch.

31. marca 2020

16:14 Mestský úrad v Žiline

Rodičia detí nemusia od 1. apríla uhrádzať poplatky za prevádzku škôl a školských zariadení, napríklad za školský klub či materskú školu. Finančné prostriedky zaplatené za mesiac marec školy zohľadnia po opätovnom nástupe detí do škôl a školských zariadení. Rozhodlo o tom mesto Žilina z dôvodu úplného uzatvorenia škôl na základe prijatých opatrení v oblasti školstva v súvislosti s eliminovaním rizika ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV2.

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podľa nových opatrení podávať od 30. apríla do 31. mája 2020 bez nutnosti osobnej prítomnosti detí, pričom sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.

Zápisy žiakov do prvých ročníkov žilinských základných škôl na školský rok 2020/2021 sa podľa rozhodnutia zriaďovateľa, ktorým je mesto Žilina uskutočnia od 15. do 17. apríla. Odporúčaná je elektronická komunikácia bez osobnej prítomnosti detí. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Prijímacie skúšky do základných umeleckých škôl sa uskutočnia počas troch kalendárnych týždňov, a to najskôr do dvoch týždňov od opätovného otvorenia škôl. Minister školstva okrem iného rozhodol, že v školskom roku 2019/2020 sa ruší vykonanie externého testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl, tzv. Testovanie 9. 

16:11 OD ZAJTRA BUDÚ ZMENY NA NIEKTORÝCH HRANIČNÝCH PRIECHODOCH S MAĎARSKOM

Slovenský a maďarský minister vnútra sa dohodli, že od zajtra 01. apríla od 06:00 hod. dôjde k zmene na niektorých hraničných priechodoch s Maďarskom:

Prvou zmenou bude, že na štyroch hraničných priechodoch sa rozšíri režim aj o nákladnú prepravu pre zabezpečenie zásobovania oboch krajín, teda nasledovné štyri priechody budú otvorené nie len pre osobnú, ale aj pre nákladnú cieľovú dopravu a to len pre slovenských a maďarských prepravcov (bez ohľadu na vodiča, ide o prepravcu a rozhodujúci je prepravný list), teda len pre prípady nakládky a vykládky na území Slovenska alebo Maďarska, čo znamená, že nie pre tranzit nákladnej dopravy, čo budú obe strany kontrolovať. Týka sa to týchto hraničných priechodov:

•             Medveďov – Vámosszabady,

•             Šiatorská Bukovinka – Salgótarján Somoskoujfalu,

•             Kráľ – Banréve,

•             Slovenské Nové Mesto – Sátoralújhely.

Len pre občanov Slovenska alebo Maďarska v prípade, že idú osobnou dopravou alebo pešo, čo sa týka pendlerov do 30 km, za rovnakých podmienok ako doteraz, bude otvorený hraničný priechod:

•             Slovenské Ďarmoty – Balassagyarmat

Ďalej je pre majiteľov alebo užívateľov pôdy v slovensko-maďarskom pohraničnom pásme do 30 km od hranice povolené obrábanie pôdy pre občanov oboch krajín. 

15:27 Ministerstvo školstva rokuje s vydavateľmi o uvoľnení licencií na digitálne učebnice

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dnes s vydavateľmi rokuje o tom, aby sprístupnili všetky digitálne učebnice, na ktoré má udelenú licenciu. Zdarma ich budú môcť používať nielen učitelia, ale aj rodičia a žiaci. 

Momentálne sa digitálne verzie učebníc nachádzajú v e-aktovke, kam majú prístup výlučne učitelia a žiaci, aj to iba počas vyučovania. Cieľom rezortu školstva je uvoľnenie licencií a sprístupnenie digitálnych učebníc a pracovných zošitov na voľné používanie počas trvania mimoriadnej situácie tak, aby tieto učebnice mohli využívať aj rodičia a žiaci z domu. Medzi tieto učebnice patria napríklad šlabikáre, čítanky, pracovné zošity zo slovenského jazyka, učebnice matematiky spolu s pracovnými zošitmi, pracovné učebnice prírodovedy a vlastivedy, učebnice geografie a mnohé ďalšie. 

Po prvých rokovaniach sa podarilo s niekoľkými dodávateľmi učebníc dohodnúť na uvoľnení licencií. Rokovania naďalej pokračujú.

„Naším cieľom je čo najviac vyjsť v ústrety rodičom a žiakom a uľahčiť im toto obdobie, keď sa vzdelávajú z domu. Preto chceme vyrokovať, aby mali k dispozícii tieto učebnice. Zároveň chcem apelovať na učiteľov, aby sa snažili učiť na diaľku, aby boli zhovievaví k rodičom a snažili sa ich odbremeniť. Tiež apelujem na zriaďovateľov, aby sa uistili, že na ich školách výučba naozaj prebieha na diaľku.“

Ministerstvo školstva dnes rokuje s dodávateľmi učebníc aj o tom, aby nielen v súčasnej mimoriadnej krízovej situácii, ale vždy, ak by sa krajina dostala do stavu núdze, sa licencie uvoľnili a učebnice boli k dispozícii všetkým bezplatne.

15:05 Krajský internát na Medickej prichýli prvých 200 repatriantov z Veľkej Británie

Košický samosprávny kraj na základe požiadavky ministerstva vnútra vyčlenil v jednotlivých regiónoch kraja 10 zariadení s celkovou kapacitou 1200 izieb s 3500 lôžkami, ktoré by v prípade potreby mohli slúžiť na karanténne účely pre repatriantov alebo záchranárov v prvej línii.

Na Školský internát na Medickej 2 v Košiciach, ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, pricestuje v utorok 31. marca približne 200 repatriantov z Veľkej Británie. Ide o prvých navrátilcov zo zahraničia, umiestnených v Košickom kraji. V karanténe pobudnú najviac 14 dní, respektíve do času, kým neabsolvujú testy na koronavírus s negatívnym výsledkom. Tie by mali byť vykonané približne v piaty deň pobytu. Aj po testovaní s negatívnym výsledkom ich ešte čaká povinná domáca 14-dňová karanténa. Pre ubytovaných platí prísny zákaz vychádzania z izieb, môžu však využívať balkóny. Za porušenie karantény hrozí pokuta vo výške 1 659 eur.

Umiestnenie presídlencov zastrešil Košický samosprávny kraj v spolupráci s Okresným úradom Košice. „Priestory či hygienické balíčky pre presídlencov pripravili zamestnanci nášho internátu. Avšak do prevádzky počas ich umiestnenia nebudú zaangažovaní. Tú zabezpečí desiatka odborne zaškolených dobrovoľníkovi z Dobrovoľného hasičského zboru v Ruskove a Slovenského Červeného kríža, ktorým touto cestou ďakujem za ich nezištnú prácu,“ uviedol košický župan Rastislav Trnka. Pre svoju prácu dostali špeciálne ochranné obleky a pomôcky.

Dobrovoľníci repatriantov zaregistrujú pri príchode a zabezpečia aj ďalší chod v zariadení počas karantény. Ubytovaným pred dvere izby rozdistribuujú hygienické balíčky a taktiež pred dvere izby dostanú 3-krát denne stravu.

Počas pobytu platia navrátilci zo zahraničia len za stravu, čo predstavuje 15 eur na deň. Tú zabezpečuje kuchyňa na Školskom internáte pri Hotelovej akadémii na Južnej triede 10 v Košiciach. V prípade potreby vie uvariť pre kapacitu obidvoch zariadení. Na Medickú bude strava distribuovaná za prísnych hygienických podmienok v termoprepravkách.

Poriadok na izbe musia ubytovaní dodržiavať sami. „Na internáte Medická je bunkový systém ubytovania. Bunku tvoria dve dvojposteľové izby, pre tieto dve izby je k dispozícii vždy vlastné sociálne zariadenie. Celkovo tak máme k dispozícii 170 buniek, teda 340 izieb. Repatriantom sme dali na výber, či chcú bývať individuálne, alebo podľa vlastnej voľby s ďalšími osobami. Príbuzenský vzťah nie je pri ubytovaní podmienkou,“ ozrejmil župan Trnka.   

Košický samosprávny kraj na základe požiadavky ministerstva vnútra vyčlenil v jednotlivých regiónoch kraja 10 zariadení s celkovou kapacitou 1200 izieb s3500 lôžkami, ktoré by v prípade potreby mohli slúžiť na karanténne účely pre repatriantov, zdravotnícky personál alebo záchranárov v prvej línii. Zariadenia postupne prechádzajú dezinfekciou. Na karanténne umiestnenie zdravotníkov sú už k dispozícii Školský internát pri Hotelovej akadémii v Košiciach a Internát Dúha na Špitálskej ulici v Michalovciach.

Okrem nich župe na tento účel poslúžia aj Škola v prírode Kysak a internát pri SOŠ Grešákova 1 v Košiciach. V Rožňave kraj vyčlenil internát pri Obchodnej akadémii, Akademika Hronca 8, v Spišskej Novej Vsi Školský internát pri Hotelovej akadémii. V Sobranciach je ako karanténne zariadenia pripravená zrekonštruovaná Turistická ubytovňa v správe SOŠ obchodu a služieb v Sobranciach a vo Viničkách Turistická ubytovňa pri SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku.

Na riešenie situácie v súvislosti s COVID-19 vyčlenil Košický samosprávny kraj z rezervného fondu viac ako 3 065 000 eur. Použité budú najmä na nákup ochranných pomôcok, dezinfekčných prostriedkov, či prípravu a zabezpečenie karanténnych zariadení.

13:44 Na Klinike infektológie a cestovnej medicíny sú momentálne hospitalizované 2 pacientky s ochorením COVID-19. Prvá už mala dvakrát za sebou negatívne výsledky vzoriek (ako som informovala včera), v najbližších dňoch bude prepustená. Druhá pacientka bola v domácej izolácii, keďže sa jej zdravotný stav zhoršil, včera sme ju prijali do nemocnice- momentálne je jej zdravotný stav dobrý, je stabilizovaná, nemá zápal pľúc. 

 Včera 30.3.2020-  bolo na ambulancii tejto kliniky v súvislosti s COVID-19 vyšetrených 19 osôb. Náš Ústav lekárskej a klinickej mikrobiológie včera testoval vzorky spolu od 43 pacientov, 3 boli pozitívne- vzorky odoslané z prešovskej nemocnice. Čo sa týka Drive- in, vyšetrených bolo včera 53 pacientov. 

13:00 Od začiatku apríla bude v platnosti mimoriadny cestovný poriadok v prímestskej autobusovej doprave

Základom meniaceho sa cestovného poriadku bude prázdninový režim. Celkovo dôjde k dočasnému zrušeniu 853 spojov v kraji.

Autobusy prímestskej dopravy v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji budú od stredy 1. 4. 2020 až do odvolania premávať v novom režime. Dohodli sa na ňom zástupcovia oboch samosprávnych krajov v spolupráci s IDS Východ s.r.o. Dôvodom je súčasná situácia týkajúca sa nového koronavírusu. Zmeny sa dotknú zmluvných dopravcov Košického kraja, spoločností ARRIVA Michalovce a.s., eurobus a.s. aj dopravcov Prešovského kraja, SAD Prešov, a.s., SAD Poprad, a.s., SAD Humenné, a.s. a BUS KARPATY spol. s r.o.

„Na východe Slovenska evidujeme v posledných týždňoch výrazný pokles cestujúcich, nakoľko mnohí v súvislosti so šírením ochorenia COVID – 19 pracujú z domu, alebo využívajú individuálnu dopravu. Poloprázdne autobusy premávajú aj v dôsledku domácej výučby žiakov a študentov. Dochádza tak k nehospodárnej prevádzke autobusov. Základom pre tvorbu mimoriadneho cestovného poriadku je prázdninový režim. Snažili sme sa prispôsobiť jednotlivé spoje tak, aby bola zabezpečená základná dopravná obslužnosť,“ informoval košický župan Rastislav Trnka.

Celkovo dôjde k dočasnému zrušeniu 853 spojov, ktoré prevádzkujú zmluvní dopravcovia Košického samosprávneho kraja. Konkrétne oproti bežnému cestovnému poriadku sa teraz zníži počet denne vypravených autobusov o 123.

„Chcem verejnosť upokojiť, že aj napriek dočasnému zrušeniu, na prvý pohľad vysokého počtu spojov, obyvatelia neostanú odrezaní od okolitého sveta. Dopravná obslužnosť bude zabezpečená alternatívnou formou, keďže pri tvorbe cestovného poriadku sa prihliadalo aj na dostupnosť vlakových spojov na trasách zrušených liniek autobusov,“ vysvetlil Trnka.

O podobe mimoriadneho cestovného poriadku budú cestujúci informovaní priamo na označníkoch autobusových zastávok, na stránkach oboch dopravcov – www.eurobus.sk, www.arriva.sk, cestujúcim odporúčame dopravné spojenie vyhľadať na www.cp.sk.

11:28 Poistenci: Používajte jednoduché formuláre, žiadosti o ošetrovné nefoťte

Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, aby používali formuláre – Žiadosť o ošetrovné | Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné – ktoré sú zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne už len vo worde.

Tieto formuláre je možné jednoducho vyplniť v počítači, uložiť si ich a potom zaslať ako prílohu mailu do Sociálnej poisťovne (obe môžu byť aj bez podpisu). Sociálna poisťovňa sa obracia na žiadateľov o ošetrovné, aby v prílohách neposielali scany alebo fotografie žiadostí, pretože tým preťažujú mailové schránky pobočiek Sociálnej poisťovne a zdržujú postup vybavovania pre ďalších žiadateľov.

Rešpektovaním tohto upozornenia pri zaslaní akéhokoľvek mailu pomôžete zamestnancom Sociálnej poisťovne pri ich súčasnom nasadení vybavovať všetky žiadosti priebežne a včas.

10:09 TB Igora Matoviča, predsedu vlády SR

“ Vláda je presvedčená, že budeme medzi 5 najlepšími krajinami, ktoré pandémiu najlepšie zvládajú na svete, “ generálny riaditeľ odboru stratégie Inštitútu zdravotnej polikliniky Martin Smatana.

Počet vyšetrených pacientov s negatívnym výsledkom za predchádzajúci deň = + 661

Počet vyšetrených pacientov s pozitívnym výsledkom za predchádzajúci deň = +27

Celkový počet pacientov s negatívnym výsledkom = 7 857

Celkový počet pacientov s pozitívnym výsledkom = 363

K pozitívnym pacientom za predchádzajúci deň uvádzame dodatočné informácie:

Pohlavie Vek Názov okresu
Žena 3 Bánovce nad Bebravou
Muž 29 Bardejov
Žena 64 Bratislava
Žena 68 Bratislava
Muž 68 Bratislava
Muž 4 Bratislava
Žena 9 Bratislava
Žena 43 Čadca
Muž 24 Galanta
Žena 23 Hlohovec
Žena 64 Hlohovec
Žena 40 Martin
Žena 54 Michalovce
Žena 41 Nitra
Žena 80 Nitra
Muž 65 Nové Zámky
Muž 60 Prievidza
Žena 23 Rožňava
Žena 27 Rožňava
Muž 25 Svidník
Muž 43 Trebišov
Muž 48 Trebišov
Muž 68 Trenčín
Muž 59 Trnava
Žena 21 Žiar nad Hronom
Muž 63 Žilina
Žena Neznámy Bratislava

úmrtia: žiadne

10:18 Ako majú postupovať vyslaní zamestnanci a SZČO v čase korona-krízy pri prerušení činnosti v zahraničí

V zahraničí pracujúci (vyslaní) zamestnanci, živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) v súčasnosti často v súvislosti s korona-krízou prerušujú svoju činnosť v členských štátoch EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Švajčiarska. Sociálna poisťovňa ich preto upozorňuje, že ak svoju činnosť v zahraničí, na ktorú mali vystavené formuláre PD A1, prerušujú viac ako na 2 mesiace, treba to oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Postupovať treba podľa toho, či išlo o vyslanie do iného členského štátu alebo o výkon zárobkovej činnosti na území dvoch a viacerých členských štátov únie, EHP a Švajčiarska:

1.       Vyslanie zamestnanca/samostatne zárobkovo činnej osoby do iného členského štátu:

·      Ak zamestnanec alebo SZČO prerušuje výkon zárobkovej činnosti v inom členskom štáte, tzn. že neplánuje ďalej využívať inštitút vyslania, Sociálna poisťovňa im odporúča oznámiť túto skutočnosť prostredníctvom tlačiva „Oznámenie zamestnávateľa a zamestnanca o zmenách, ktoré nastali počas vyslania“ alebo „Oznámenie samostatne zárobkovo činnej osoby o zmenách, ktoré nastali počas doby vyslania“. Oba formuláre sú dostupné na webovej stránke Sociálnej poisťovne https://www.socpoist.sk/475-menu/1168s.

·       Ak zamestnanec alebo SZČO prerušuje výkon zárobkovej činnosti v inom členskom štáte na obdobie nie dlhšie ako dva mesiacenie je potrebné informovať Sociálnu poisťovňu a vystavený formulár PD A1 ostáva naďalej v platnosti.

2.       Vykonávanie činnosti na území dvoch alebo viacerých členských štátov zamestnanca/samostatne zárobkovo činnej osoby:

·       Ak zamestnanec alebo SZČO prerušuje výkon zárobkovej činnosti v inom, resp. iných členských štátoch, tzn. že ďalej nebude vykonávať zárobkovú činnosť na území dvoch alebo viacerých členských štátov, Sociálna poisťovňa im odporúča oznámiť túto skutočnosť prostredníctvom tlačiva „Oznámenie osoby zvyčajne zamestnanej/samostatnej zárobkovo činnej na území dvoch alebo viacerých členských štátoch“, ktoré je dostupné na webovej stránke Sociálnej poisťovne https://www.socpoist.sk/475-menu/1168s .

·        Ak zamestnanec alebo SZČO prerušuje výkon zárobkovej činnosti na území dvoch alebo viacerých členských štátov na obdobie nie dlhšie ako dva mesiacenie je potrebné informovať Sociálnu poisťovňu a vystavený formulár PD A1 ostáva naďalej v platnosti.

Upozorňujeme, že v čase mimoriadneho režimu je možné vyššie uvedené oznámenia doručiť pobočke Sociálnej poisťovne najlepšie elektronicky (e-mailom: E-mailové adresy pobočiek SP alebo prostredníctvom e-schránky), poštou alebo osobne do schránky pri vstupe do budovy pobočky Sociálnej poisťovne.

8:51 Dnes bude na stredoškolských internátoch Medická 2 v Košiciach umiestnených približne 200 repatriantov, sú to Slováci, ktorí  sa vracajú z Veľkej Británie a musia byť povinne umiestnení do karantény, resp. testovaný.

Pôvodná informácia bola, že prídu o 9.00 hod., avšak teraz sme dostali informáciu, že dorazia do Košíc o 14:00 hod. Budem Vás v priebehu dňa informovať.

8:31 Dnes o 10.00 h – brífing predsedu vlády I. Matoviča + rokovanie vlády SR

Dnes, v utorok 31. marca 2020 o 10.00 h sa v press centre Úradu vlády SR v Bratislave uskutoční tlačová konferencia predsedu vlády SR Igora Matoviča, ministra zdravotníctva SR Mareka Krajčího a generálneho riaditeľa odboru stratégie Inštitútu zdravotnej polikliniky Martina Smatanu. Téma: Predpoklad ďalšieho šírenia koronavírusu v SR.

Popoludní o 14.00 h sa uskutoční rokovanie vlády SR.

10:21 Sociálna poisťovňa žiada zariadenia sociálnych služieb: do zajtra pošlite zoznam klientov

Sociálna poisťovňa upozorňuje zariadenia sociálnych služieb, ktoré na základe usmernenia Ústredného krízového štábu uzavreli prevádzku (zatiaľ denných stacionárov),  že do troch dní od účinnosti novely zákona o sociálnom poistení, teda do stredy 1. apríla 2020 vrátane, musia Sociálnej poisťovni mailom poslať zoznam  fyzických osôb, ktorým mali poskytovať sociálnu službu, avšak pre uzatvorenie zariadenia pre určitú skupinu fyzických osôb im ju poskytovať nemôžu s uvedením mena, priezviska a rodného čísla klienta, ktorého sa uzatvorenie zariadenia priamo týka. Na tento účel je vytvorená mailová adresa: KORONAzariadenia@socpoist.sk Sociálna poisťovňa si na základe žiadosti o OČR podanej zákonom stanoveným rodinným príslušníkom overí, či ošetrovanému naozaj mala byť poskytovaná sociálna služba v danom zariadení.

Tento zoznam musia zariadenia sociálnych služieb poslať Sociálnej poisťovni na základe novely zákona o sociálnom poistení schválenej minulý týždeň.

V prípade, že Sociálna poisťovňa nedostane od takýto zoznam, dávky rodinným príslušníkom nebude môcť vyplatiť.  Ak bude zoznam zaslaný oneskorene, oneskorí sa aj výplata dávky.

Vzorový zoznam klientov je k dispozícii tu: Zoznam klientov zariadenia sociálnych služieb.

Z dôvodu jeho rýchlejšieho a technicky jednoduchšieho spracovania prosíme o jeho vyplnenie a zaslanie  e-mailom.

V každom kalendárnom mesiaci trvania krízovej situácie sú zariadenia sociálnych služieb povinné zaslať iba prípadné zmeny v zoznamoch.

10:19

Sociálna poisťovňa žiada predškolské zariadenia: do zajtra pošlite zoznam detí

Sociálna poisťovňa upozorňuje predškolské zariadenia, ktoré na základe usmernenia Ústredného krízového štábu uzavreli prevádzku, že do troch dní od účinnosti novely zákona o sociálnom poistení, teda do stredy 1. apríla 2020 vrátane, musia Sociálnej poisťovni poslať zoznam detí, ktoré navštevujú zariadenie (s uvedením mena, priezviska a rodného čísla dieťaťa). Na tento účel je vytvorená mailová adresa: KORONAzariadenia@socpoist.sk

Sociálna poisťovňa si na základe žiadosti o OČR podanej rodičom, overí, či dieťa naozaj za normálnych okolností navštevuje predškolské zariadenie, resp. či bolo zapísané v tomto zariadení počas krízovej situácie a teda či rodič spĺňa túto podmienku na priznanie dávky ošetrovné  (OČR). Tento zoznam musia predškolské zariadenia poslať Sociálnej poisťovni na základe novely zákona o sociálnom poistení schválenej minulý týždeň. Sociálna poisťovňa nemôže vyplatiť OČR takému rodičovi s dieťaťom v predškolskom zariadení (netýka sa základných škôl), kde si nebude môcť overiť, že dieťa takéto zariadenie naozaj navštevuje. Iné zdroje v tomto smere Sociálna poisťovňa nemá.

V prípade, že Sociálna poisťovňa nedostane od predškolského zariadenia takýto zoznam, dávky rodičom nebude môcť vyplatiť.  Ak bude zoznam zaslaný oneskorene, oneskorí sa aj výplata dávky.

V každom kalendárnom mesiaci trvania krízovej situácie sú predškolské zariadenia povinné zaslať iba prípadné zmeny v zoznamoch.

Vzorový zoznam detí je k dispozícii tu: Zoznam detí predškolského zariadenia.

Z dôvodu jeho rýchlejšieho a technicky jednoduchšieho spracovania prosíme o jeho vyplnenie a zaslanie  e-mailom.

30. marca 2020

21:25 Výzva Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou v Európe, vrátane Slovenska a vo svete, vyvolanou pandémiou ochorenia COVID-19, s neustále sa meniacou situáciou na hraničných priechodoch jednotlivých štátov, obmedzením leteckej a autobusovej prepravy osôb, ako aj možným postupným uzatváraním hraníc ďalších štátov, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vyzýva občanov SR, aby rešpektovali platné cestovné odporúčanie rezortu diplomacie v stupni číslo 3 – necestovať do všetkých štátov sveta, platné od 16. marca 2020.

Občanov SR, ktorí sú v zahraničí, zároveň informujeme, že od polnoci 2. apríla 2020 rezort diplomacie prestáva prijímať žiadosti o registrácie občanov SR, ktorí majú záujem o repatriáciu. Dôvody sú viaceré, okrem iného aj to, že v mnohých prípadoch občania SR na poslednú chvíľu nevyužijú možnosti organizovanej repatriácie, respektíve o ňu žiadajú len formálne, nakoľko ich obvyklý pobyt je v zahraničí. Existujú aj prípady, keď sa už repatriovaní občania vrátili naspäť do krajiny, odkiaľ na Slovensko pricestovali.

Po ukončení prijímania žiadostí o registráciu k repatriáciám rezort diplomacie následne pristúpi k ich ukončeniu. Repatriačná preprava je primárne a v rámci dostupných možností organizovaná v tých miestach, kde nie je možnosť inej formy prepravy. Pokiaľ je ešte stále možné sa z danej krajiny dostať alebo aspoň priblížiť k SR iným spôsobom – lietadlom, vlakom, autobusom, alebo inak individuálne, občania by mali využiť túto možnosť.

16:22

15:53 COVID-19: Darovanie krvi je dôležité aj počas obdobia koronavísu

V dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej novým koronávirusom COVID-19 zaznamenala Národná transfúzna služba (NTS) SR na svojich pracoviskách pokles darcovstva krvi, čo sa odrazilo na výraznom znížení zásob krvných prípravkov. „Zaznamenali sme pokles darcov oproti štandardu, teda stavu pred vypuknutím pandémie – v priemere o 74% za celú SR,“ informovala generálna riaditeľka NTS SR Renáta Dundová.

„Je nevyhnutné, aby darcovstvo krvi počas obdobia koronavírusu pokračovalo, pretože pacienti potrebujú krv kontinuálne. Krv je nenahraditeľná tekutina, nedá sa vyrobiť žiadnou chemickou cestou,  vieme ju získať len od dobrovoľných darcov krvi,“ apeluje minister zdravotníctva Marek Krajčí.

NTS SR preto okamžite konala a prostredníctvom médií vyzvala na darovanie krvi.

„V uplynulom týždni prišlo na naše prevádzky 3688 darcov, čo je o 2801 darcov viac, ako týždeň pred tým,“ uviedla R. Dundová.

Máme o 254 darcov týždenne viac ako pred pandémiou COVID-19

Počty odberov 01/2020 – 03/2020
  Január Február Marec
1. týždeň 2. týždeň 3. týždeň 4. týždeň výzva
Týždenne Ø 3142 Ø 3457 3026 1826 891 3149
Mesačne #### #### 8892

Vo všetkých zdravotníckych zariadeniach na celom území SR je až do odvolania pozastavená plánovaná zdravotná starostlivosť, v nemocniciach sú však aj naďalej akútni pacienti, ktorí potrebujú k liečbe transfúzne lieky – krv. Ide najmä o onkologických a hematologických pacientov, pacientov na traumatológii, úrazovej chirurgii, gynekológii a taktiež pacientov so srdcovo-cievnymi ochoreniami. V neposlednom rade sú to aj pacienti čakajúci na transplantáciu.

NTS SR v súvislosti s pandémiou COVID-19 zaviedla prísnejšie hygienické a preventívne opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu.

Darcovia môžu prísť na odberové pracovisko iba s ochranným rúškom alebo prekrytím tváre. Povinná je dezinfekcia rúk, meranie teploty darcu a vyplnenie tzv. checklistu.

Okrem štandardných podmienok musí darca v tomto období spĺňať aj ďalšie kritériá, a to: nevyskytovať sa za posledných 14 dní v zahraničí, nebyť v ostatných 14 dňoch v kontakte s osobou, ktorá sa vrátila zo zahraničia, je v karanténe alebo sa u tejto osoby objavili príznaky respiračného ochorenia alebo ochorenia COVID-19, a tiež nemať v posledných 14 dňoch niektorý z nasledujúcich príznakov respiračného ochorenia ako suchý kašeľ, dýchavičnosť, zvýšenú teplotu, zimnicu, bolesť v krku, bolesti svalov, hnačku alebo zvracanie. NTS SR na odberových pracoviskách zaviedla pre darcov zároveň časenky – každý darca krvi sa môže objednať na odber telefonicky na presný čas.

Zámerom tohto opatrenia je minimalizovanie zvýšenej koncentráciu ľudí na jednom mieste. Objednávanie je možné od 7.00-17.00 hod. (zoznam telefónnych čísiel je na webovej stránke www.ntssr.sk).

„Formou časeniek budeme riadiť darcov tak, aby bol zabezpečený dostatok krvi počas celej doby pandémie, ktorá môže trvať aj niekoľko mesiacov. Apelujeme na darcov, potrebujeme vás stále, táto výzva je výzvou v núdzovom stave a je trvalá,“ povedala riaditeľka NTS SR R. Dundová.

Z dôvodu ochrany zdravia transfúzna služba zrušila aj mobilné výjazdy za darcami, ktoré predstavovali až 30% zásob krvi. NTS SR v súčasnosti darcov kontaktuje iba telefonicky – zrušila doterajšie SMS výzvy, pretože nie je možné vyhodnotiť, či sa darca nenachádza v karanténe. Darovať krv je možné v pondelok až v piatok počas odberových hodín, ktoré sú od 7.00 hod do 14.00 hod s výnimkou utorka, kedy je možné prísť darovať krv až do 17.00 hod. Všetky aktuálne informácie ohľadom darovania krvi sú dostupné na webovej stránke www.ntssr.sk

Opatrenia týkajúce sa spracovania krvi (počas pandémie COVID-19):

 • červené krvinky – 14-dňová karanténne uskladnenie v chladiacich boxoch, tzn. darca je povinný počas 14 dní po odbere oznámiť NTS SR zhoršenie svojho zdravotného stavu, krv sa následne zlikviduje
 • krvné doštičky – exspirácia 5 dní, resp. do 5 dní musia byť podané, baktérie a vírusy sa zlikvidujú tzv. patogénnou inaktiváciou
 • krvná plazma – podlieha 4-mesačnej karanténe (bez ohľadu na aktuálnu pandémiu COVID-19). NTS SR informovala, že zásob krvnej plazmy je v SR aktuálne dostatok.

Pokyny pre darcov krvi (všeobecné základné kritériá):

 • Musíte mať vek od 18 do 60 rokov. Pokiaľ ste pravidelným darcom, môžete darovať krv až do svojich 65 rokov. Frekvencia darovania je pre mužov 3 mesiace a pre ženy 4 mesiace od posledného odberu.
 • Musíte mať telesnú hmotnosť minimálne 50 kg.
 • Nesmiete byť nosičom vírusu HIV (mať AIDS)
 • Nemôžete byť po prekonaní hepatitídy (žltačky) typu B a C.
 • Nemôžete trpieť na iné závažné a chronické ochorenia.

Krv nedarujte v prípade (resp. trvalo nemôžete darovať krv):

 • Užívania drog vnútrožilovo či vnútrosvalovo teraz alebo v minulosti.
 • Poskytovaní alebo prijímaní platených sexuálnych služieb.
 • Pohlavného styku medzi mužmi.
 • Promiskuitného spôsobu života s častým striedaním sexuálnych partnerov.
 • Užívania anabolických steroidov, ktoré nie sú predpísané lekárom.
 • Liečby poruchy zrážania krvi krvnými prípravkami.

Darovanie krvi nie je spôsobom otestovania sa na nosičstvo krvou prenosných chorôb! Pamätajte na to ešte predtým, než sa rozhodnete stať sa darcom krvi.

Pre ženy nie je vhodné ísť darovať krv počas menštruácie, resp. tesne pred ňou alebo po nej.

V prípade, že si nie ste istí, či ste vhodným kandidátom na darovanie krvi, vopred zavolajte do transfúziologického pracoviska a vašu situáciu skonzultujte s lekárom.

Doplňujúca informácia:

Koronavírus je respiračná (nie krvná) nákaza. Všetky respiračné vírusy sa prenášajú vzdušnou cestou z človeka na človeka, ide o tzv. kvapôčkový prenos, pričom postihnutý je primárne respiračný trakt. Prenos chrípky (vrátane SARS, MERS a iných koronavírusov) transfúziou krvi zatiaľ vo svete zaznamenaný nebol zaznamenaný.

15:24

14:33 Trnavská župa ako prvá riešila už cez víkend povinnú karanténu pre občanov vracajúcich sa zo zahraničia

Na základe krízovej situácie na štátnych hraniciach rozhodol v piatok Centrálny krízový štábu (CKŠ) o povinných karanténach pre občanov, ktorí sa vracajú zo zahraničia. Ide o individuálne návraty alebo o hromadnú repatriáciu (autobusmi). Ministerstvo vnútra (MV SR) následne vyzvalo samosprávne kraje, aby občanov začali ubytovávať.

„V Trnavskom samosprávnom kraji sme zareagovali ihneď. Vyčlenili sme štyri zariadenia v našej pôsobnosti, ktoré prichádzajú do úvahy, pričom jeden internát rozbehol túto činnosť už hneď v sobotu, kedy sme ubytovali prvých pricestovaných občanov,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Ďalšie internáty budú aktivované v stredu. Ide o zariadenia v Piešťanoch, Senici a Dunajskej Strede a tiež o školu v prírode v Moravskom Svätom Jáne. Následne župa pripraví kapacity aj v ďalších okresoch.

Už počas soboty vypracovali odbory zdravotníctva a školstva TTSK v spolupráci s CKŠ metodiku, ako postupovať v súvislosti triážami a s prijímaním a následných pobytom ľudí v spomínaných zariadeniach, ako aj s prevádzkou zariadení.

Vznikli tiež tzv. triážne skupiny, ktoré majú na starosti základnú komunikáciu s občanmi, zber informácií, poučenie osôb a vyhodnotenie ich zdravotného stavu, pričom trnavská župa nateraz týmto ľuďom poskytla všetky ochranné prostriedky ako obleky, FFP3 respirátory, či štíty. Ďalšie prostriedky už majú zabezpečiť CKŠ a MV SR. 

„Na základe skúseností z víkendu sme pripravili odporúčania aj pre CKŠ, pre všetky ďalšie zariadenia, ktoré chystáme otvoriť v našej župe, a aj pre všetky zariadenia v ostatných samosprávnych krajoch,“ doplnil J. Viskupič.

13:18 Na Klinike infektológie a cestovnej medicíny je momentálne hospitalizovaná 1 pacientka (stále tá istá), keďže mala už negatívne výsledky vzoriek, v najbližších dňoch bude, ak to jej klinický stav dovolí, prepustená. Cez víkend bolo na ambulancii tejto kliniky v súvislosti s COVID-19 vyšetrených 7 osôb. Náš Ústav lekárskej a klinickej mikrobiológie cez víkend testoval vzorky spolu od 21 pacientov, všetky boli negatívne. Čo sa týka Drive- in, vyšetrených bolo v sobotu (v nedeľu toto testovanie nie je) spolu 30 osôb. 

Pre upresnenie:

– Drive- in robí UNLP Košice v spolupráci s RÚVZ. U nás v nemocnici ho fyzicky vykonávame- odber vzoriek, tie ale testuje a o výsledkoch informuje už RÚVZ. 

– Náš Ústav testuje vzorky našej nemocnice aj prešovskej nemocnice 

12:44 Sociálna poisťovňa upravuje od 1. apríla úradné hodiny: v stredu budú od 13.00 – 16.00h

Sociálna poisťovňa od 1. apríla 2020 mení pri stále platnom stave obmedzenia pohybu verejnosti v jej priestoroch rozsah úradných hodín vo všetkých svojich pobočkách nasledovne:

pondelok 8.00 – 11.00 hod.

utorok 8.00 – 11.00 hod.

streda 13.00 – 16.00 hod.

štvrtok 8.00 – 11.00 hod.

piatok 8.00 – 11.00 hod.

Tento krok súvisí  s úlohou krízového štábu Ministerstva vnútra SR postupovať pri vybavovaní agendy jednotne s inými úradmi. Rozšírenie úradných hodín v stredu popoludní tak umožní verejnosti vybaviť si svoje záležitosti so Sociálnou poisťovňou raz v týždni aj v popoludňajších hodinách.

12:14 Aktuálne štatistiky za včera (nedeľa – 29.3.) zo štátnych laboratórií:

Počet vyšetrených pacientov s negatívnym výsledkom za predchádzajúci deň = + 379

Počet vyšetrených pacientov s pozitívnym výsledkom za predchádzajúci deň = +22

Celkový počet pacientov s negatívnym výsledkom = 7 196

Celkový počet pacientov s pozitívnym výsledkom = 336

K pozitívnym pacientom za predchádzajúci deň uvádzame dodatočné informácie:

PohlavieVekNázov okresu
Muž19Malacky
Muž24Bratislava
Muž26Prievidza
Muž26Vranov nad Topľou
Muž28Trenčín
Muž28Vranov nad Topľou
Žena33Banská Bystrica
Žena34Bratislava
Muž36Senica
Žena40Bratislava
Muž41Bratislava
Muž45Ilava
Žena47Nové Zámky
Žena49Bratislava
Žena53Banská Bystrica
Žena53Trenčín
Muž55Trenčín
Muž57Bratislava
Muž57Nové Zámky
Muž61Trenčín
Žena63Topoľčany
Muž73Bratislava

12:34 Aj ZUŠ a CVČ v Bratislave šijú ochranné rúška

Základné umelecké školy (ZUŠ) a centrá voľného času (CVČ) v Bratislave sú tak ako všetky školy a školské zariadenia kvôli situácii s koronavírusom zatvorené. V umeleckom vzdelávaní však pokračujú ďalej. Učitelia vyučujú online. Okrem toho, niektoré CVČ a ZUŠ prispôsobili svoju činnosť situácii a začali šiť dnes veľmi potrebné ochranné rúška.

Spolu 12 ZUŠ a 5 CVČ, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto SR Bratislava, pokračuje vo svojej výchovno-vzdelávacej činnosti online. Väčšina ZUŠ nezmenila ani intervaly a cez internet vyučujú v rovnakom čase, ako aj za normálnych okolností, t. j. 1 až 3 x do týždňa. Takmer všetky ZUŠ-ky majú zriadené profily na sociálnych sieťach, cez ktoré tiež operatívne komunikujú so žiakmi a ich rodičmi.

V spolupráci s rodičmi sa darí dodržiavať a plniť zadané úlohy v rámci vyučovacieho procesu, ktoré dostávajú žiaci v závislosti na umeleckom odbore (tanečnom, hudobnom, výtvarnom, literárno-dramatickom, a ďalších). Pedagógovia dbajú aj na spätnú väzbu, či už prostredníctvom zaslania fotografie pri výtvarných dielach alebo videonahrávok pri tanečnom odbore. Vážime si a skutočne oceňujeme prístup rodičov v tejto neľahkej situácii.

Veľmi prospešnou a spoločensky zodpovednou aktivitou, ktorou sa zaoberajú pedagógovia takmer všetkých ZUŠ a CVČ spolu so svojimi žiakmi a ich rodičmi je aj šitie ochranných rúšok, ktoré sú aktuálne veľmi potrebné a je ich nedostatok. Veľká časť zo stoviek už vyrobených rúšok v ZUŠ a CVČ ide aj klientom, klientkám v našich zariadeniach pre seniorov.

29. marca 2020

15:02

12:49 R. SULÍK: Prvé opatrenia pre podnikateľov sú rozumné a presne cielené

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s vecne príslušnými rezortami vypracovalo prvých 7 základných opatrení na pomoc slovenskému hospodárstvu v čase koronakrízy. Upravia sa napríklad podmienky preplácania miezd zamestnancov vo firmách, ktoré sú povinne zatvorené, a to až do výšky 80 % platu zamestnanca.

Vyplácať sa tiež budú príspevky pre živnostníkov a zamestnancov vo firmách, ktoré zaznamenali pokles tržieb. Zamestnanci v karanténe a na OČR dostanú 55 % z ich hrubej mzdy. Upravujú sa aj pravidlá odkladu platenia odvodov a preddavkov dane z príjmu pri poklese tržieb o viac ako 40 %. Podnikatelia budú mať tiež možnosť započítať si doteraz neuplatnenú stratu od roku 2014. „Ide o prvú pomoc, s ktorou som veľmi spokojný. Sú to rozumné, presne zamerané opatrenia,“ zdôraznil minister hospodárstva Richard Sulík. Ubezpečil, že „sa postupne bude robiť niekoľko desiatok sektorovo zameraných opatrení, ale o to presnejšie cielených.“

Minister hospodárstva Richard Sulík zároveň odkázal zamestnávateľom, že „ich nenecháme padnúť na dno“.  Poprosil ich, aby veľmi dobre zvážili každú jednu výpoveď. Pomoc sa totiž nebude vzťahovať na zamestnancov vo výpovednej dobe. Podmienkou teda bude zachovanie pracovného miesta.

„Opatrenia podnikateľom nenahradia zisky. V čase krízy všetci utrpia, ale spoločnými silami ju bude možné prekonať,“ vyhlásil šéf rezortu hospodárstva. Podľa ministra financií Eduarda Hegera ide o naozaj masívnu pomoc.

Rozsah tejto pomoci bude pri priamej pomoci vo výške 1 miliardy eur mesačne a v bankových zárukách vo výške pol miliardy eur mesačne,“ uviedol minister financií. Časť opatrení bude financovaných z eurofondov, na časť si bude musieť Slovensko požičať.

11:25 Aktuálne čísla a výsledky testovania za 28. marec 2020. Včera urobili štátne laboratóriá 720 vzoriek, počet nových prípadov je 22. Vláda stále nedokázala prepojiť výsledky testovania štátnych laboratórií aj so súkromnými, ako je to už týždne v ČR.

 • Celkový počet negatívnych vzoriek: 6817
 • Celkový počet pozitívnych vzoriek: 314
 • Celkový počet hospitalizovaných: 85 (k 26. 3. 2020)
 • Celkový počet uzdravených: neznáme
 • Celkový počet úmrtí v súvislosti s koronavírusom: 0

11:33 MZ SR: Počet pozitívnych prípadov ochorenia COVID-19 (koronavírus) na Slovensku stúpol o ďalších 22 nových prípadov, počet pozitívne testovaných je momentálne spolu 314.

Ďalších 698 vzoriek bolo negatívnych, celkovo bolo na Slovensku otestovaných 6817 osôb s negatívnym výsledkom.

Bližšie informácie k pozitívnym prípadom:

·       Muž, okres Považská Bystrica

·       Muž, okres Prievidza

·       Žena, okres Košice

·       Muž, okres Galanta

·       Muž, okres Zlaté Moravce

·       Muž, okres Žilina

·       Žena, okres Senica

·       Žena, okres Humenné

·       Muž, okres Bardejov

·       Žena, okres Bratislava

·       Žena, okres Dunajská Streda

·       Muž, okres Partizánske

·       Muž, okres Bratislava

·       Muž, okres Považská Bystrica

·       Žena, okres Považská Bystrica

·       Muž, okres Bratislava

·       Muž, okres Prievidza

·       Žena, okres Považská Bystrica

·       Muž, okres Partizánske

·       Žena, okres Rimavská Sobota

·       Muž, okres Bratislava

·       Muž, okres Partizánske

10:25 ÚV SR: Prvá pomoc zamestnancom, živnostníkom a firmám, riešenia dopadov krízy koronavírusu, vláda chce zákony do parlamentu na schválenie predložiť v utorok

 • štát preplatí 80% platu zamestnanca vo firmách, ktorých prevádzky boli alebo sú povinne zatvorené. Za zamestnancov, ktorí sú dnes doma a nemôžu dnes pracovať+daň za zamestnanca+odvody
 • príspevky pre zamestnancov sa budú odvíjať podľa poklesu tržieb, podľa prepočtov z marca a apríla , od 180 eur do 540 eur. Ak firma má pokles tržieb a polovica zamestnancov je doma a nepracuje, tak na tých sa vzťahuje príspevok, je to pomoc asi pre 800 tisíc zamestnancov a 200 tisíc SZČO. Ide o najväčšiu pomoc v dejinách Slovenska pre udržanie pracovných miest v krajine. prostriedky môžu byť začať vyplácať v poradí žiadosti od 15. apríla. Zamestnanci nemôžu byť vo výpovednej lehote
 • štát poskytne bankové záruky 500 mil. eur, aby dokázali financovať potreby firiem,
 • pre OČR, 50% z ich hrubej mzdy odklad platby odvodov
 • odklady preddavkov z dane príjmu, ak alikvotný pokles ich tržieb bude mesačne viac ako 40%
 • započítanie si neuplatnenia straty z podnikania od roku 2014 a doteraz si ju nezapočítali v ďalších rokoch, tak si ju môžu uplatniť celú naraz
 • vláda bude prijímať aj ďalšie dielčie opatrenia, príde napríklad aj na cestovné kancelárie

28. marca 2020

22:59 Téma: Prvá pomoc zamestnancom, živnostníkom a firmám

V nedeľu 29. marca 2020 o 10.00 h sa v press centre Úradu vlády SR v Bratislave uskutoční tlačová konferencia predsedu vlády SR Igora Matoviča, predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára, podpredsedu vlády a ministra hospodárstva SR Richarda Sulíka, podpredsedníčky vlády SR pre investície a informatizáciu Veroniky Remišovej a podpredsedu vlády a ministra financií SR Eduarda Hegera.

13:42 Vláda sa chystá zakázať respirátory.

12:45 MZ SR: COVID-19: Na Slovensku je aktuálne 85 ľudí hospitalizovaných s koronavírusom

85 ľudí je podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácií hospitalizovaných s ochorením COVID-19 (koronavírus) v slovenských nemocniciach. „Ďalší ľudia sú v domácej izolácii,“ uviedol minister zdravotníctva SR Marek Krajčí. Vo vážnom stave na pľúcnej ventilácii je v nemocnici jeden pacient.

Cestovateľská anamnéza

Cestovateľská anamnéza je podľa štatistík NCZI potvrdená u 73 osôb, číslo však môže byť aj o niečo vyššie, nie všetci pacienti atribút cestovateľskej anamnézy priznali. „Ľudia s ochorením COVID-19 v súvislosti s cestovateľskou anamnézou uviedli krajiny ako Chorvátsko, Rakúsko, Česko, Francúzsko, Ekvádor, Brazília, Švajčiarsko, Nemecko, Taliansko, USA, Belgicko, Anglicko, Slovinsko, Poľsko, Španielsko, Dominikánsku republiku, Maledivy či Austráliu,“ povedal šéf rezortu zdravotníctva Marek Krajčí.

„V súvislosti s koronavírusom je najčastejšie nakazená veková kategória od 30 do 44 rokov. Je to takmer 34 % z nakazených,“ vysvetlil minister zdravotníctva.

Percentuálne vyjadrenia vekových skupín nakazených na Slovensku (vrátane 2 vyliečených) podľa štatistík NCZI:

0-14 rokov = 7.89%

15-29 rokov = 24.44%

30-44 rokov = 33.84%

45-59 rokov = 21.05%

viac ako 60 rokov = 12.78%

Počet vyšetrených pacientov s negatívnym výsledkom za predchádzajúci deň = + 724

Počet vyšetrených pacientov s pozitívnym výsledkom za predchádzajúci deň = +23

Celkový počet pacientov s negatívnym výsledkom = 6119

Celkový počet pacientov s pozitívnym výsledkom = 292

K pozitívnym pacientom za predchádzajúci deň je potrebné uviesť nasledujúce informácie:

 • Žena, Okres Ružomberok, 86r
 • Žena, Okres Ružomberok, 9r
 • Žena, Okres Ružomberok, 40r
 • Muž, Okres Rimavská Sobota, 81r
 • Žena, Okres Bratislava, 54r
 • Muž, 62r
 • Muž, Okres Martin, 55r
 • Žena, Okres Pezinok, 49r
 • Žena, UN Martin, 48r
 • Žena, Okres Zlaté Moravce, 46r
 • Žena, 44r
 • Muž, Okres Bratislava, 44r
 • Žena, Okres Prievidza, 38r
 • Žena, Okres Dunajská Streda, 38r
 • Žena, Okres Myjava, 35r
 • Muž, Okres Čadca, 31r
 • Žena, Okres Kežmarok, 29r
 • Muž, Okres Čadca, 24r
 • Muž, Okres Košice, 23
 • Žena, Okres Dunajská Streda, 23r
 • Muž, Okres Dunajská Streda, 22r
 • Muž, UN Martin, 23r
 • Žena, Okres Kysucké Nové Mesto, 23r

12:36 Brífing predsedu vlády – oznámenie rozhodnutia Ústredného krízového štábu

 • testovaných včera 747, negatívnych 724, pozitívnych 23 (z toho jeden rizikový pacient, má 86 rokov): celkovo je testovaných 6119 bez súkromných laboratórií, spolu nakazených je 292 ľudí
 • hospitalizovaných je momentálne 85 ľudí, ďalší v domácej izolácii, dvaja sú na JIS a jeden pacient je ventilovaný v kritickom zdravotnom stave
 • 73 nakazených je zatiaľ zo zahraničia, dvaja sa vyliečili
 • z celkového počtu nakazených je od 0-14 rokov infikovaných 8%
 • 15-29 rokov – 24,4%
 • 30-44 rokov: 34%
 • 45-59 rokov: 21%
 • nad 60 rokov: 12,78%
 • lekárne aj veterinárne ambulancie ostávajú otvorené
 • do karantény chodili ľudia zo zahraničia zatiaľ len organizovaní, zachytávať chce štát všetkých občanov, ktorí sa vrátia zo zahraničia

Opatrenia Ústredného krízového štábu SR

 • výrazne sprísňujú hygienický štandard v doteraz otvorených prevádzkach a otvoria aj nové – ľudí rozdelia v čase, zabezpečia dezinfekciu a umožnili sa ekonomicke pomaličky sa otvoriť a zabezpečiť základné potreby bežného života
 • povinnosť rúšok v prevádzkach, dezinfekcia rúk alebo rukavice povinne už pri vstupe do obchodu, dvojmetrové odstupy ľudí , ak chcú nechať otvorené
 • 1 nakupujúci na 25 metrov štvorcových (predajná plocha prevádzky delene 25) v čase nákupu v prevádzke
 • za týchto sprísnených hygienických podmienok otvárajú: optiku, leasingové služby, STK a emisná kontrola, servis telekomunikačných služieb, advokáti, notári… , kľúčové služby, zberné dvory, textil a galantéria, servis bicyklov, záhradníctva a jej technika, elektro, železiarstvo, farby-laky
 • tieto prevádzky môžu byť otvorené aj v obchodných centrách, iba vyššie spomenuté, všetko je zamerané len na malé prevádzky
 • vláda žiada ľudí, aby ostali zodpovední a dodržiavali pravidlá
 • ak ľudia nebudú dodržiavať výzvy a opatrenia, vláda sa vráti k pôvodnému stavu

12:07 Všetky hraničné priechody (vrátane HP Brodské na D2) sú prejazdné od 10.00 hod.

Včera sme vás informovali (pôvodná tlačová správa je nižšie), že sme uzavreli hraničné priechody pre nákladnú dopravu nad 7,5 tony z dôvodu zdĺhavého vybavovania dopravy na maďarskej strane.

9:41 ČR čísla aktualizuje pravidelne. SR na oficiálnej stránke od 26. marca 2020 stále nič.

7:26 Brífing predsedu vlády DNES, v sobotu 28. marca 2020 o 12.00 h – oznámenie rozhodnutia Ústredného krízového štábu

Dnes, v sobotu 28. marca 2020 o 12.00 h sa v presscentre Úradu vlády SR v Bratislave uskutoční brífing predsedu vlády SR Igora Matoviča, na ktorom oznámi rozhodnutie Ústredného krízového štábu SR.

27. marca 2020

21:23 MZ SR: Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí dnes večer bude prítomní pri pristáti lietadla s dodávkou ochranných pomôcok pre Slovensko. Lietadlo pristane na letisku M.R. Štefánika v Bratislave dnes o 22.35 h. Minister zdravotníctva následne poskytne vyjadrenie médiám.

19:27 Ministerstvo zdravotníctva SR ako jediný akcionár Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. rozhodlo o zmene na poste generálneho riaditeľa.

K uvedenému rozhodnutiu pristúpilo z dôvodu identifikovania potreby zefektívnenia činnosti poisťovne v súvislosti s potrebou prijatia nevyhnutých opatrení  zdravotnej poisťovne vyplývajúcich zo situácie ohľadom ochorenia Covid-19. 

Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí doterajšej generálnej riaditeľke VšZP, a.s. Ľubici Hlinkovej ďakuje za odvedenú prácu a želá jej všetko dobré v ďalšom profesionálnom živote. Poverený riadením poisťovne až do výsledku riadneho výberového konania bude jeden z aktuálnych členov predstavenstva poisťovne.

18:52 Ochranné prostriedky už sú v niektorých nemocniciach a postupne sa rozvážajú ďalšie.

Uplynulú noc sa prebrala napríklad jedna z donášok v Univerzitnej nemocnici Bratislava, ale napríklad aj v Univerzitnej nemocnici L.P. v Košiciach, Fakultnej nemocnici F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici, v Univerzitnej nemocnici v Martine, fakultnej nemocnici v Prešove a postupne sa distribuujú ochranné pomôcky ďalej.

Správa štátnych hmotných rezerv sa dohodla na spolupráci s Generálnym štábom ozbrojených síl SR a vďaka ich pomoci sa ochranné prostriedky postupne distribuujú zo skladu Správy štátnych hmotných rezerv v Slovenskej Ľupči do terénu.

15:45 Tlačová konferencia predsedu vlády SR po rokovaní Ústredného krízového štábu

Dnes, v piatok 27. marca 2020 po skončení rokovania vlády sa na Úrade vlády SR v Bratislave zídu členovia Ústredného krízového štábu. Po skončení zasadnutia sa uskutoční tlačová konferencia predsedu vlády SR Igora Matoviča.

15:15 Dovoľujem si ponúknuť do vašej pozornosti podstránku Banskobystrického samosprávneho kraja, kde sú sústredené všetky opatrenia, služby pre obyvateľov a informácie ohľadom nového koronavírusu. Informácie budeme priebežne aktualizovať.

www.bbsk.sk/koronavirus

14:04 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie pomáha pri domácom vzdelávaní

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP), priamo riadená organizácia ministerstva školstva, je počas prerušenia vyučovania v školách nápomocný nielen učiteľom, školským špeciálnym pedagógom a sociálnym pedagógom, školským psychológom, asistentom učiteľa, ale aj rodičom a žiakom.

„Snažíme sa o to, aby bolo ministerstvo školstva orgánom, ktorý bude oporou pre školy, rodičov a žiakov a bude im nápomocný. Obzvlášť v tejto situácii je to dôležité. Som rád, že  na rôznych frontoch vyvíjame úsilie, aby sme pomohli žiakom aj rodičom. Vieme, že pri žiakoch zo znevýhodneného prostredia školu úplne nahradiť nedokážeme. Ale verím, že aspoň takýmito opatreniami dokážeme čiastočne kompenzovať vzniknutú situáciu,“ hovorí minister školstva Branislav Gröhling.

Novú formu podpory ponúkol ihneď po zatvorení škôl a zriadil krízové telefónne linky a mailovú komunikáciu pre rodičov, učiteľov, odborných zamestnancov. Prostredníctvom nich sa môžu pýtať, ako dieťaťu vysvetliť situáciu súvisiacu so šírením koronavírusu COVID-19, ale aj ako ho vzdelávať doma, ak ide o dieťa so zmyslovým, zdravotným alebo iným znevýhodnením alebo má špecifické vývinové poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia a podobne).

Pre rodičov, ktorí akútne potrebujú podporu psychológa, je dostupná samostatná telefonická linka 02 4488 1649 (v pracovných dňoch od 9.30 h do 14.30 h) a taktiež nonstop podpora prostredníctvom e-mailu koronavirus@vudpap.sk. Bezplatná telefonická zelená linka 0800 864 833 (pracovné dni od 9.00 do 18.00) je k dispozícii nielen rodičom, ale aj tínedžerom v krízových situáciách, ktoré si vyžadujú radu sociálneho mediátora, prípadne psychologickú a špeciálnopedagogickú intervenciu.

„Na neočakávané situácie musíme byť pripravení. Všetci, ktorých sa to týka. Tentokrát sú to školy, rodiny, učitelia, deti, my všetci. Ak sme nemali čas pripraviť sa, musíme reagovať rýchlo, pružne, efektívne. Nemôžeme si dovoliť nechať ich v tom samých,“ hovorí riaditeľka VÚDPaP Janette Motlová.

Ďalšou oblasťou pomoci zo strany Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie sú usmernenia školským poradniam, ako robiť dištančnou formou priame klientské stretnutia alebo ako identifikovať rizikových klientov, ktorí potrebujú podporu na udržanie duševného zdravia.

Aktuálne VÚDPaP vydal sériu ďalších podporných materiálov. Spomenúť možno 11 dobrých rád pre rodičov ako sa učiť doma – medzi ne patrí napríklad prihliadanie na osobnostné vlastnosti dieťaťa, na počet a rôzny vek súrodencov či režim rodiny. Odporúčania pre učiteľov a rodičov prinášajú aj Zásady komunikácie učiteľ-rodič-žiak pri domácom vzdelávaní v mimoriadnej situácii. Pre žiakov 1. stupňa sa odporúčajú interaktívne a čo najnázornejšie formy zadávania úloh – krátka audio alebo video nahrávka od učiteľa, využívanie prierezových tém (napr. jedna téma: zvieratká v lese – využitie v matematike, slovenskom jazyku a prvouke).

Odporúčania sa zameriavajú aj na zmapovanie vývinu dieťaťa pred zápisom do základnej školy, keďže deti sa tento rok osobne nezúčastnia na zápise a rodičia tak nemusia vedieť, či sú ich deti školsky zrelé. Pre nich VÚDPaP sprístupnil aplikáciu www.welcome-idea.eu, kde si môžu online urobiť skríning dieťaťa a vytvoril taktiež špeciálnu mailovú schránku welcome@vudpap.sk, kde môžu dosiahnuté výsledky konzultovať priamo so psychologičkou. Následne dostanú rady, podnety a podporu, ako postupovať v najbližšom období.

Najväčšou výzvou pre VÚDPaP je práca s deťmi, ktoré sú v marginalizovaných rómskych komunitách a nemajú dostupnosť na internet, ani možnosť vytlačiť si pracovné listy. Preto pracovníci VÚDPaP aktuálne riešia, akým spôsobom naštartovať spoluprácu s terénnymi sociálnymi pracovníkmi a komunitnými centrami. V záujme riešenia tohto problému VÚDPaP poskytuje online podporu pre odborných zamestnancov. Taktiež bol spustený online webinár, ako komunikovať s rodičmi z marginalizovaných rómskych komunít, ako im vysvetliť situáciu, čo ich čaká počas obdobia, keď sú deti doma a prístup k vzdelávaniu je oslabený.

Počet používateľov webovej stránky VÚDPaP narástol za posledné tri dni z 595 (24. marca) na 1 725 (26. marca). Počet otvorení webstránok VÚDPaP bol najvyšší v stredu 25. marca a predstavoval 13 399 vzhliadnutí.

Najčastejšie navštevovanou stránkou bolo Bezplatné sprístupnenie špeciálnych vzdelávacích hier pre deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a/alebo mentálnym postihnutím (3 201 pozretí), ďalej Zoznam činností (1 994), ako aj Aplikácia pre rodičov a pedagógov (1 369) a stránka 11 dobrých rád pre rodičov, ktoré svoje deti musia v týchto náročných dňoch učiť doma (594).

13:32 Sociálna poisťovňa vyzýva poistencov na komunikáciu cez elektronické schránky

Sociálna poisťovňa upozorňuje všetkých poistencov, ktorí majú zriadenú aktívnu elektronickú schránku,  že korešpondencia (rozhodnutia, potvrdenia a iné dokumenty) im bude zasielaná výlučne do ich elektronickej  schránky. Sociálna poisťovňa odporúča, aby v prípade, že potrebujú kontaktovať Sociálnu poisťovňu, v čo možno najväčšej miere využívali komunikáciu prostredníctvom elektronickej schránky. Ich záležitosti budú vybavené rýchlejšie a  pre obe strany efektívnejšie.

Tým poistencom, ktorí nemajú elektronickú schránku aktívnu na doručenie, budú dokumenty zo strany Sociálnej poisťovne doručované listinne prostredníctvom Slovenskej pošty.

9:32 Brífing predsedu vlády SR Igora Matoviča

Dnes, v piatok 27. marca 2020 o 11.00 h v press centre Úradu vlády SR v Bratislave sa uskutoční brífing predsedu vlády SR Igora Matoviča na tému Sľuby plníme: výrazné zvýšenie počtu testovaných ľudí.

11: 02 Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) + minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽaNO) z TB na ÚV SR

 • včera v štátnych laboratóriách otestovali za jeden deň 912 z toho 42 nových pozitívnych pacientov na COVID-19
 • prvého človeka s koronavírusom zachytilo už aj súkromné laboratórium. Po Slovensku rozvážal potraviny
 • jeden pacient v rizikovom veku už bojuje o život, je na pľúcnej ventilácii
 • pozitívnych pacientov je zatiaľ 269 pacientov
 • uzatvárať všeobecné ambulancie by sa nemali, lekári by mali byť minimálne na telefónoch, iba tak dostanú zaplatené paušálne platby
 • záhradníctva ešte budú riešiť na Krízovom štábe dnes
 • Štát začne zverejňovať aj počty hospitalizovaných
 • začnú prerozdeľovať ochranný materiál privezený pre zdravotníkov. Do nedele nebude na Slovensku zdravotnícke zariadenie (musia požiadať) bez ochranných prostriedkov, ktoré vlastní štát , povedal premiér
 • s americkým experimentálnym liekom Remdesivir, ktorý pomohol aj českému taxikárovi, počíta aj slovenská vláda, je to však podľa ministra zdravotníctva veľmi ťažké už získať

12:22 Vicepremiérka Veronika Remišová žiada Európsku komisiu o uvoľnenie pravidiel, aby sa eurofondy mohli čo najrýchlejšie presmerovať na boj proti koronavírusu

Vicepremiérka SR Veronika Remišová (Za ľudí) počas videohovoru/foto: Tomáš Bokor

Bratislava, 27. marca 2020 – Ministri členských krajín zodpovední za eurofondovú politiku absolvovali videokonferenciu, na ktorej riešili balík opatrení na zmiernenie dopadov koronavírusu. Na sanáciu škôd spôsobených pandémiou Európska komisia plánuje využiť 37 miliárd eur.

Dnes nežijeme pokojné mierové časy a nie je čas na zbytočnú byrokraciu alebo technokratické prekážky. Každý jeden občan pociťuje následky pandémie vo svojom živote. Slovensko potrebuje okamžitú  pomoc. Požiadala som Európsku komisiu o maximálne zjednodušenie pravidiel a o flexibilitu tak, aby sme mohli všetky dostupné peniaze presmerovať na opatrenia na boj proti koronavírusu. Potrebujeme podporiť živnostníkov, podnikateľov, aby sme pomohli firmám udržať pracovné miesta. Potrebujeme peniaze pre nemocnice a našich zdravotníkov, na nákup zdravotníckeho materiálu. Musíme urýchlene riešiť finančnú a pracovnú situáciu ľudí, ktorí  musia ostať v dôsledku opatrení proti koronavírusu doma, aby vôbec prežili túto ťažkú situáciu. Slovensko robí všetko pre to, aby sme boj s vírusom vyhrali. To isté musí urobiť Európska komisia tak, aby sa peniaze z eurofondov uvoľnili na riešenie problémov, ktorým teraz čelíme“, povedala Veronika Remišová.

Európska komisia (EK) na žiadosť štátov EÚ upravuje legislatívny rámec tak, aby členské štáty mohli finančné prostriedky z eurofondov, ktoré doteraz nevyužili, urýchlene presmerovať do oblastí, ktoré sú najviac zasiahnuté koronavírusom. V najväčšej miere sa zmeny dotknú Európskeho fondu na podporu regionálneho rozvoja, v rámci ktorého sa rozsah oprávnených aktivít rozšíri o prevádzkový kapitál pre malé a stredné podniky a zdravotnícke vybavenie. 

Vicepremiérka Veronika Remišová žiada, aby mali členské štáty v čase mimoriadnej situácie „rozviazané ruky“, aby mohli voľne presúvať finančné prostriedky medzi operačnými programami bez potreby schválenia zo strany EK. Podmienkou však je, že presunutých môže byť 8 percent alokácie prioritnej osi, avšak maximálne do výšky 4 percent alokácie celého programu. Z eurofondov by sa mali dať hradiť aktivity súvisiace s COVID-19.

V praxi to znamená napríklad väčšiu podporu systémov zdravotnej starostlivosti, ako je najmä financovanie zdravotníckych zariadení, liekov, testov či prevencie chorôb. Súvisí to aj so zvyšovaním informovanosti, s elektronickým zdravotníctvom, poskytovaním ochranných prostriedkov, zdravotníckych pomôcok (vrátane respirátorov, masiek a podobne), s prispôsobením pracovného prostredia či s prístupom k starostlivosti pre bezbranné osoby. Takisto z Európskeho sociálneho fondu môžu byť podporené krátkodobé pracovné dohody a komunitné služby pre starších a chorých ľudí, ako aj nábor zamestnancov. Európsky fond regionálneho rozvoja v prípade potreby by mal podporovať financovanie prevádzkového kapitálu v malých a stredných podnikoch, a to aj poskytovaním grantov. Členské štáty tak môžu poskytovať urgentnú a dočasnú pomoc vo forme úverov pre všetky spoločnosti v ťažkostiach.

„V nasledujúcich dňoch sa stretnem s každým ministrom novej vlády a budeme diskutovať o tom, kde sú voľné peniaze v jednotlivých rezortoch a kam ich môžeme okamžite presmerovať, tak, aby sme uľahčili situáciu ľudom, ktorí trpia v dôsledku krízy. Predchádzajúca vláda nám zanechala eurofondy v katastrofálnom stave, mnohé podporené projekty sú nezmyselné, zle riadené a čakajú nás  veľké korekcie a prepadnutie stámiliónov eur. Urobím všetko preto, aby som tento neporiadok a chaos upratala, aby nám peniaze neprepadli, a aby sme ich použili tam, kde sú najviac potrebné,“ zdôraznila vicepremiérka Veronika Remišová.

Dnes sa vicepremiérka Veronika Remišová už stretla s ministrom pôdohospodárstva Jánom Mičovským a diskutovali o tom, kde nasmerovať prostriedky z programu Rozvoja vidieka a z Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorého platby sú kvôli zlému manažmentu predchádzajúcej vlády zastavené zo strany Európskej komisie. Spoločne s ministrom pôdohospodárstva plánujú zásadné ozdravenie fondov určených na regionálny rozvoj.

12:40

Seniorom z Košického kraja pomáhajú aj dobrovoľníci

Starším ľuďom počas preventívnej karantény pomáhajú aj krajskí dobrovoľníci. Za posledné dni sa 16tim šičkám podarilo vyrobiť 1 700 textilných rúšok.

Najrizikovejšej skupine obyvateľov pomáha v týchto dňoch aj Dobrovoľnícke centrum Košického kraja (DCKK). Aktuálne je do služby pomoci seniorom zapojených približne 40 dobrovoľníkov. Do aktivít sa hlásia ďalšie desiatky dobrovoľníkov, najmä študenti psychológie či sociálnej práce, aj opatrovateľky, ktoré by za iných okolností vykonávali svoju prácu za hranicami Slovenska.

„V Košickom kraji žije v rámci Slovenska najvyšší počet ľudí nad 65 rokov, a to takmer 123 000. Aj preto sa snažíme robiť všetko pre to, aby naši seniori boli čo najviac chránení a aby sa ich šírenie koronavírusu dotklo čo najmenej. Ochranné pomôcky sa snažíme prioritne distribuovať tým, ktorí sú najviac ohrození možnou nákazou, okrem lekárov teda aj seniorom. Som vďační, že v tejto snahe nám pomáhajú aj krajskí dobrovoľníci,“ informoval predseda KSK Rastislav Trnka.

Krajskí dobrovoľníci šijú textilné rúška, ktoré putujú práve seniorom. Za posledné dni takto 16 šičiek vyrobilo 1 700 rúšok.

Okrem šitia a distribúcie rúšok zriadilo krajské dobrovoľnícke centrum aj službu telefonátov seniorov a osamelým ľuďom. Rozhovor im poskytujú študenti psychológie a pracovníci z liniek dôvery. V prípade ak má niekto záujem o túto službu, stačí zavolať na telefónne číslo 0905 601 861. Dobrovoľníkov môžu kontaktovať aj v prípade, ak potrebujú napríklad vyvenčiť domáceho miláčika, či priniesť knihu na prečítanie. Dobrovoľnícke centrum Košického kraja chce byť nápomocné aj vtedy, keď sa rodinný príslušník nevie dovolať seniorovi. Okrem polície, je možné upovedomiť aj dobrovoľníkov, ktorí situáciu preveria. Kontaktovať ich môžete na spomínanom čísle 0905 601 861, ako aj e-mailom na dckk@dckk.sk.

Infolinku pre seniorov spustil aj Košický samosprávny kraj. V prípade poskytnutia akýchkoľvek informácií môžu starší ľudia využiť telefónnu linku 055 7268 199.

Košický kraj poskytuje informácie o koronavíruse prostredníctvom call centra

Obyvatelia z celého kraja sa môžu dovolať na tri telefónne čísla každý pracovný deň v čase od 8:00 do 15:00 hod.

V súvislosti so šírením nákazy nového koronavírusu zriadil Košický samosprávny kraj call centrum pre obyvateľov kraja. Dovolať sa môžu na tri samostatné infolinky. Od piatka 27. marca je obyvateľom k dispozícii linka so všeobecnými informáciami o koronavíruse, a to na telefónnom čísle 055 7268 196. Zriadená je aj linka pre lekárov a zdravotnícky personál. V prípade otázok môžu volať na telefónne číslo 055 7268 197. Informácie budú poskytované aj najviac ohrozenej skupine ľudí, seniorom. Tí sa môžu v prípade potreby obrátiť na telefónne číslo 055 7268 199.

„Uvedomujeme si, že správy o novom koronavíruse pribúdajú deň čo deň. Nie všetky sú relevantné, preto chceme predísť dezinformáciám. Na dopyt občanov budú odpovedať zamestnanci Úradu KSK, ktorí majú skúsenosti s poskytovaním poradenstva v oblasti zdravotníctva aj sociálnych vecí. Všetci boli preškolení a od 27. marca sú k dispozícii každému, kto má nejasnosti týkajúce sa aktuálnej situácie. Informácie budú poskytovať aj lekárom a zdravotníckemu personálu,“ vysvetlil predseda KSK Rastislav Trnka.

Call centrum bude v prevádzke od pondelka do piatka, sedem hodín denne. Linky budú obsluhovať zamestnanci referátu poskytovania služieb občanovi Úradu KSK.

 • Infolinka pre občanov – 055 7268 196
 • Infolinka pre lekárov a zdravotnícky personál – 055 7268 197
 • Infolinka pre seniorov – 055 7268 199

11:39 V rámci repatriácie priletelo dnes takmer 300 občanov na Slovensko, 119 z nich absolvuje karanténu v zariadenia MV SR  – Opatrenia v súvislosti s mimoriadnou situáciou

Dnes, 27.3.2020, sa uskutočnila repatriácia štátnych príslušníkov Slovenskej republiky z USA z letiska Washington na letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Okrem našich slovenských občanov sa na palube lietadla nachádzali aj štátni príslušníci Českej republiky, Slovinska a Maďarska. Táto náročná akcia sa uskutočnila za výraznej súčinnosti a podpory prevádzkovateľa Letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave.

Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru úzko spolupracoval so zastupiteľskými úradmi zúčastnených krajín, pričom na územie Slovenskej republiky bolo úspešne dopravených 278 ľudí.

Z uvedeného počtu bolo 162 občanov Slovenskej republiky, z ktorých 119 bolo umiestnených do karanténnych zariadení v Gabčíkove a v Liptovskom Jáne a 43 mladistvých osôb bolo umiestnených do domácej karantény.

Občania ostatných krajín, v spolupráci so zastupiteľskými úradmi ich krajín na Slovensku, boli prevezení do domovských krajín a v tejto chvíli sa už nachádzajú v karanténe v ich krajinách.

Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru naďalej pokračuje v súčinnosti so zainteresovanými stranami v repatriácii občanov Slovenskej republiky. Pri tejto náročnej činnosti sú využívané aj ďalšie policajné útvary, ako je napríklad špeciálne dopravné oddelenie známe ako PUMA a Útvar osobitného určenia Prezídia PZ známe ako Lynx Commando.

Aj táto spoločná akcia ukázala pripravenosť a ochotu zúčastnených krajín spoločne zabezpečovať návraty svojich občanov do domovských krajín.

9:32 UNLP Košice šije rúška pre svojich zamestnancov

Nedostatočné zásoby ochranných prostriedkov a ich sťažené distribuovanie trápia v posledných dňoch takmer všetky slovenské nemocnice a tá naša nie je výnimkou. Preto sme sa rozhodli si ochranné rúška šiť vo vlastnej réžii. S akciou sme začali už minulý týždeň.

V nemocničnej šijárni šijú rúška pre našich zamestnancov pani Veronika a Helenka. Denne vedia ušiť 60-100 rúšok podľa zvoleného typu.  Nemocnica nakúpila materiál- bielu látku zo 100% bavlny a gumičky na výrobu stoviek rúšok, ktoré budú postupne distribuované všetkým zamestnancom nemocnice.

Do akcie sa zapojili aj ďalšie šikovné zamestnankyne UNLP Košice, ktoré rúška šijú doma. Všetkým zapojeným za pomoc ďakujeme.

8:20 Na letisku v Bratislave pristál repatriačný let z Washingtonu, civilné lety ostávajú aj naďalej z letiska zakázané

Dnes v noci o 3.22 h pristálo na Letisku M. R. Štefánika lietadlo Boeing 767-300, ktoré prepravilo cestujúcich na Slovensko z amerického Washingtonu. Je to už tretí repatriačný prílet do Bratislavy od zákazu civilných letov po dvoch príletoch z Londýna. Dnes je v pláne aj repatriačný odlet do nórskeho Osla a v nedeľu odlet do Štokholmu a prílet z neho.

Civilné lety z Letiska M. R. Štefánika ostávajú aj naďalej zakázané

Civilné lety zo všetkých slovenských letísk, vrátane letov z/do Letiska M. R. Štefánika, ostávajú aj naďalej zakázané. Oznámenie o prevádzkovo významných obmedzeniach dočasného a krátkodobého charakteru, tzv. NOTAM, vydáva Medzinárodná kancelária NOTAM (NOF) na základe podkladov Dopravného úradu, Ministerstva dopravy a výstavby SR alebo prevádzkovateľa letiska s platnosťou až na 3 mesiace s možným opakovaným predĺžením, aktuálne teda platil do 7. hodiny rannej dňa 27. marca. Zákaz civilných letov je od dnes rezortom dopravy predĺžený o ďalších 14 dní, minimálne do 10. apríla 2020. V období zákazu letov, od 13. 3. do 27. 3. vrátane, bolo z/do Letiska M. R. Štefánika pôvodne plánovaných 15 charterových a 396 pravidelných letov, ktoré museli byť zrušené.

Ryanair a Pobeda zrušili všetky aprílové lety z Bratislavy

Dopravca  Ryanair zrušil počas apríla všetky svoje lety z Letiska M. R. Štefánika, rovnako aj letecký dopravca Pobeda, ktorý zabezpečuje lety medzi Bratislavou a Moskvou. Ruská federácia zakázala vstup do krajiny pre všetkých cudzincov do 1. mája 2020. Cestujúci, ktorých lety boli z dôvodu zákazov civilných letov zrušené, boli alebo budú informovaní leteckou spoločnosťou e-mailom či SMS správou o ďalšom postupe. Spravidla je im ponúknutá možnosť vrátenia ceny za letenku, alebo zmena rezervácie letu na iný dátum v budúcnosti, či do inej destinácie.

Spolu 7 repatriačných letov od zákazu civilných letov

Od zákazu letov, od 13. marca 2020, sa realizovalo, alebo je plánovaných, zatiaľ spolu 7 repatriačných príletov a odletov z/do Bratislavy – z Veľkej Británie, USA či Švédska, aj odlet nórskych občanov do Nórska. Cestujúci, ktorí priletia na Slovensko, sú priamo z letiskovej plochy po absolvovaní pasovej/hraničnej kontroly a vyzdvihnutí batožiny prepravení do určených zariadení Ministerstva vnútra SR, kde sú im vykonané testy na ochorenie Covid-19. Po negatívnych výsledkov sú prepustení do domácej karantény, kde zotrvajú celkovo od príletu spolu 14 dní.

Dátum repatriačného letuPrílet do BratislavyOdlet z Bratislavy
20. 3. 2020Londýn-Stansted, Veľká Británia 
24. 3. 2020Londýn-Stansted, Veľká BritániaLondýn-Stansted, Veľká Británia
27. 3. 2020Washington, USA 
27. 3. 2020 Oslo, Nórsko
29. 3. 2020Štokholm, NórskoŠtokholm, Nórsko

Celkovo 243 letov na letisku po zákaze civilných letov a typy lietadiel

V období od zákazu letov, 13. 3. 2020 do 26. 3. 2020 vrátane, odbavilo Letisko M. R. Štefánika spolu 243 letov. Sú medzi nimi zarátané lety všeobecného letectva (súkromné lety), nákladné lety, premiestňovacie lety lietadiel, záchranárske lety, repatriačné lety, štátne lety či technické lety.

Na Letisku M. R. Štefánika po dlhom období opäť pristálo lietadlo typu Boeing 767-300 s 279 cestujúcimi na palube, ktoré prepravilo cestujúcich z amerického Washingtonu na Slovensko.

Tento typ lietadla priviezol napríklad v roku 2011 do Bratislavy hokejistov tímu New York Rangers. Nákladná verzia tohto typu lietadla, Boeing 767-200, pristáva na letisku v Bratislave niekoľkokrát týždenne pre prepravnú spoločnosť DHL. Okrem toho pristávajú na bratislavskom letisku aj lety so zdravotníckymi pomôckami, ktoré prepravujú nákladné typy lietadiel ako napr. Antonov An124, Iľjušin Il-76, no tiež Boeingy 737 či Airbus A319 z flotily Leteckého útvaru MV SR.

26. marca 2020

22:16 Predseda vlády I. Matovič po prvej videokonferencii s európskymi lídrami: sme pripravení urobiť všetko potrebné na ochranu občanov

Predseda vlády SR Igor Matovič dnes (26. marca 2020) využil svoje prvé rokovanie s európskymi lídrami na vyslanie rozhodného signálu maximálnej mobilizácie novej vlády Slovenskej republiky v boji proti pandémii COVID-19.  

Počas rokovania lídrov, ktoré prebehlo formou videokonferencie a nahradilo štandardný marcový samit, potvrdil jednoznačné proeurópske smerovanie novej vlády. Uistil európskych lídrov, že Slovensko bude partnerom, na ktorého sa bude dať spoľahnúť a bude podporovať spoločné a efektívne európske riešenia, a to nielen v odpovedi na aktuálnu krízu.

Nová slovenská vláda berie situáciu na národnej, ale aj európskej úrovni mimoriadne vážne. Sme na jednej lodi, na rozbúrenom mori a musíme spoločne veslovať,“ zdôraznil slovenský premiér.

Potvrdil, že opatrenia na zastavenie šírenia nového koronavírusu sú pre neho od nástupu do úradu prioritou číslo jedna. Vláda podľa neho venuje absolútnu pozornosť zaisteniu adekvátneho zdravotníckeho vybavenia, vrátane ochranných prostriedkov, či testovacích kapacít. Súčasne potvrdil, že tak, ako sa vláda usiluje o ochranu občanov, ktorí sú aktuálne doma, poskytne pomoc aj všetkým občanom, ktorí sú vonku – tak, aby sa mohol domov vrátiť každý, kto uviazol v tretej krajine a chce sa vrátiť.
 
Predseda vlády jasne pomenoval aj zostávajúce nedostatky, ktoré ešte stále limitujú efektivitu európskej reakcie: „Potrebujeme doriešiť zostávajúce problémy. Koronavírus nemôže ovplyvniť fungovanie vnútorného trhu, ani Schengenu. Nikto nemôže obmedziť dodávku tovarov, ani spôsobiť, že repatriovaný občan má problém dostať sa do svojej domovskej krajiny. Potrebujeme jasné usmernenia, ktoré budú všetci bez výnimky dodržiavať.“
 
Predseda vlády súčasne poukázal na to, že kým prvá salva opatrení prijatých novou vládou bezpodmienečne smeruje k ochrane občanov, bezprostredne za ňou nasledujú opatrenia na ochranu nášho hospodárstva:

Ak chceme, aby boli naši občania disciplinovaní v znášaní obmedzení spojených so šírením vírusu, potrebujú vidieť, že situáciu máme pevne v rukách. A to platí aj v ekonomickej rovine. My sme reagovali na národnej úrovni a je dôležité, že rýchle kroky urobila aj Európska komisia a európski ministri financií. Tieto kroky berú vietor z plachiet všetkým tým, ktorí by chceli chronicky polemizovať, či je Únia schopná v kríze pohotovo reagovať. Posilnená flexibilita a možnosť presmerovať nevyčerpané prostriedky v rámci štrukturálnych fondov na boj s novým koronavírusom, sú skvelou správou pre Slovensko. Pri akýchkoľvek úvahách o ekonomických opatreniach musíme energiu investovať do riešení, s ktorými vieme efektívne zmierniť ekonomické dopady krízy.“
 
Pred videokonferenciou lídrov sa uskutočnila aj koordinácia krajín Vyšehradskej skupiny. Vo vzťahu k Česku, Poľsku a Maďarsku ako susedným krajinám je osobitne dôležitá otázka pohybu cezhraničných pracovníkov. Predseda vlády apeloval na to, že v aktuálnej situácii sa cezhraniční pracovníci nemôžu stať občanmi druhej kategórie a našou úlohou je hľadať najlepšie vzájomné riešenia. Zároveň ocenil dobrú spoluprácu so susedmi pri návratoch občanov, aj vďaka ktorej sa k dnešnému dňu poradilo repatriovať viac ako 1500 slovenských občanov.

16:46 Trenčianska univerzita prerušuje prezenčnú výučbu až do odvolania, zapísaným študentom vráti poplatok za prijímacie konanie a študentov oslobodí od poplatkov za ubytovanie

Prezenčná forma výučby na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne bude prerušená až do odvolania. Vyučovanie bude naďalej pokračovať v dištančnom režime, t. j. učitelia komunikujú so svojimi študentmi elektronickou formou prostredníctvom e-learningu, Akademického informačného systému, fakultných chatov, cez Skype, cloudové úložiská a ďalšie nástroje, pričom študenti majú zabezpečený vzdialený prístup ku všetkým študijným materiálom vrátane univerzitnej knižnice.

Praktické laboratórne cvičenia na Fakulte zdravotníctva, Fakulte priemyselných technológií a Fakulte špeciálnej techniky prebehnú v náhradnom termíne, pravdepodobne na prelome mesiacov jún a júl.

Vykonanie zápočtov a skúšok bude predĺžené až o 2 týždne do 11. júla. Prebehne predovšetkým v dištančnom režime, vo výnimočných prípadoch v termíne od 29. júna aj prezenčnou formou za prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení.

Upravené sú tiež termíny štátnych záverečných skúšok, ktoré pravdepodobne prebehnú začiatkom júla, v doktorandskom štúdiu až  v poslednom augustovom týždni. Aktualizovaný harmonogram organizácie štúdia pre letný semester akademického roka 2019/2020 zverejnia jednotlivé fakulty na svojich webových  stránkach.

Rektor univerzity Jozef Habánik sa rozhodol odpustiť poplatok za ubytovanie za mesiac apríl študentom, ktorí sú ubytovaní v študentskom domove, ale ho aktuálne nevyužívajú, pretože sa vzdelávajú z domu.

Zároveň univerzita venuje zvýšenú pozornosť a pomoc zahraničným študentom, ktorí sú ubytovaní  na internátoch a pre uzatvorené hranice nemôžu vycestovať domov.

V rámci programu Erasmus+ budú po dohode s Bieloruskou ambasádou dňa 2. apríla 2020 repatriovaní 4 študenti Bieloruskej štátnej technologickej univerzity. Dvaja študenti Fakulty priemyselných technológií, ktorí boli na vzdelávacom pobyte na univerzite Braganca v Portugalsku a tento pobyt predčasne ukončili sa aktuálne nachádzajú v karanténnom zariadení Ministerstva vnútra SR.

Zároveň boli upravené aj lehoty a podmienky v prijímacom konaní. Prihlášky na univerzitu a jej fakulty na bakalárske študijné programy je možné podať až do konca júna 2020, tam kde sú prijímacie skúšky do 15. júna 2020 (prijímacie skúšky sa budú konať až po uskutočnení maturitných skúšok). Prihlášku na štúdium stačí podať elektronicky a ostatné potrebné dokumenty, ako napríklad výpis známok alebo lekárske potvrdenie stačí dodať ku dňu zápisu na štúdium. Na študijné programy 2. stupňa je možné podať prihlášku až do 10. júla 2020.

Všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí splnia podmienky prijatia a na štúdium sa zapíšu, univerzita vráti poplatok spojený s prijímacou skúškou.

16:38 Minister hospodárstva rokoval so zástupcami zamestnávateľov a priemyselných komôr

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) rokoval so zástupcami najväčších zamestnávateľských zväzov a priemyselných komôr o aktuálnej situácii spôsobenej šírením koronavírusu a pripravovaných opatreniach na zmiernenie dopadov na podnikateľský sektor. Minister ubezpečil zástupcov zväzov a komôr, že rezort si uvedomuje zložitosť situácie, v ktorej sa pre koronakrízu ocitli. „Prvý balík približne 50-tich opatrení bude predstavený v čo najkratšom čase. Následne o nich rozhodne vláda a časť bude musieť schvaľovať parlament,“ priblížil Richard Sulík. Rokovania sa zúčastnil aj minister financií Eduard Heger.

Cieľom navrhovaných zmien je pomôcť firmám a podnikateľom s scash-flow a udržaním zamestnanosti. Ide o opatrenia, ktoré znížia prevádzkové náklady, pomôžu pri vykrývaní strát, natiahnutí v čase rôznych povinností a týkať by sa mali aj náhrady škôd. Opatrenia sa budú ďalej dopĺňať v závislosti od vývoja situácie. Šéf rezortu hospodárstva zároveň uviedol, že na zmiernenie koronakrízy budú v čo najväčšej možnej miere použité prostriedky z eurofondov.

Zároveň však zdôraznil, že opatrenia budú prijímané na úrovni jednotlivých členských štátov. „Každá členská krajina vie prijať rýchlejšie a lepšie cielené opatrenia ako by to bolo z úrovne únie,“ dodal Sulík.

Rokovania na pôde ministerstva hospodárstva sa zúčastnili napríklad zástupcovia Republikovej únie zamestnávateľov, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Asociácie priemyselných zväzov, Klubu 500 či Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

16:06 Dnes bolo spustené poradenské call centrum rezortu školstva  

     Učitelia  a rodičia sa môžu od dnešného dňa obracať so svojimi otázkami k aktuálnej situácii šíriacej sa epidémie koronavírusu COVID-19 na odborníkov call centra rezortu školstva. K dispozícii im bude v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 16:00 hod. na bezplatnom telefónnom čísle 0800 138 033 alebo e-mailovej adrese helpdesk@iedu.sk.

Vďaka týmto kontaktom získajú zároveň aj ďalšie cenné informácie súvisiace so spustením portálu www.ucimenadialku.sk, ktorý má pomôcť učiteľom, zriaďovateľom, ale aj žiakom a ich rodičom zvládnuť obdobie počas prerušeného vyučovania na školách. Pracovníci call centra budú zároveň sumarizovať všetky otázky, na ktoré nevedia momentálne odpovedať, aby ich mohli sprostredkovať kompetentným zamestnancom  rezortu školstva Call centrum rezortu  školstva bude môcť vybaviť  v priemere 50 – 70 hovorov za hodinu. Momentálne disponuje 5 pracovníkmi, ktorí dnes ukončili školenie, aby vedeli adekvátne reagovať na otázky učiteľov aj verejnosti.     

V tejto súvislosti by sme radi zdôraznili, že ministerstvo školstva disponuje obmedzeným počtom liniek, a tak sa potenciálne môže stať, že pri veľkom nápore sa občania nebudú môcť okamžite dovolať do call centra. V takomto prípade odporúčame kontaktovať zamestnancov rezortu cez email, na ktorý im bude doručená odpoveď.

     „Chcem, aby rezort školstva bol inštitúciou, ktorá bude nápomocná rodičom, žiakom aj ľuďom pôsobiacim v školstve. Sme tu preto, aby sme vytvorili oporný systém pre školy, rodičov aj žiakov a v tejto výnimočnej situácii to považujem za obzvlášť dôležité,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling.

     Poradenský servispre materské, základné a stredné školy dnes spustil aj Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ). Jeho cieľom je prispieť k zabezpečeniu kontinuity plnenia štátnych vzdelávacích programov v súvislosti s prerušením výučby v školách z dôvodu opatrení proti šíreniu koronavírusu.

     So svojimi otázkami z oblasti štátnych vzdelávacích programov a vzdelávacích štandardov sa môžu školy obracať na ŠPÚ prostredníctvom e-mailu spu@statpedu.sk alebo priamo na konkrétnych odborníkov podľa zamerania pre tieto oblasti:

–     oblasť slovenského jazyka a literatúry,
–     oblasť cudzích jazykov,
–     oblasť matematiky, informatiky a prírodovedných predmetov,
–     oblasť humanitných predmetov,
–     oblasť vzdelávacích programov pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením,
–     oblasť predprimárneho vzdelávania,
–     oblasť výchovy a vzdelávania národnostných menšín,
–     oblasť učebníc.

15:10 Žadatelé o dávky nebudou muset na úřady, navrhuje vláda. Schválila i dotační program na ošetřovné pro OSVČ
26. března 2020

Vláda Andreje Babiše ve čtvrtek 26. března projednala formou videokonference další opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 a na pomoc postiženým pandemií. Ministři odsouhlasili například mimořádné zrušení povinnosti doložit úřadům dokumenty potřebné na výplatu dávek, finanční pomoc pro lesníky a zemědělce či finanční prostředky na repatriaci Čechů ze zahraničí.

Ministři vzali na vědomí výjimku ministra vnitra, kterou se nově s účinností od 26. března řeší problematika přeshraničních pracovníků, tzv. pendlerů. Ti se nyní dělí na různé kategorie podle místa přechodu hranice a podle typu práce vykonávané v zahraničí. Přesné znění podmínek naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/clanek/preshranicni-pracovnici-tzv-pendleri.aspx.

Vláda schválila návrh mimořádného zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020. Zákon má umožnit, aby Úřad práce ČR vycházel při stanovení výše a výplaty těchto dávek na 2. kalendářní čtvrtletí roku 2020 z údajů o příjmech a nákladech na bydlení, které byly doloženy pro nárok na výplatu a výši uvedených dávek na 1. čtvrtletí roku 2020. Jedná se o vyplácení přídavku na dítě, příspěvku na bydlení a zvýšení příspěvku na péči.

Důvodem předložení návrhu je, aby statisíce žadatelů o dávky v době vyhlášené karantény nemusely o potvrzení kontaktovat zaměstnavatele a příslušné úřady a instituce. Zároveň se tím minimalizuje zatížení Úřadu práce ČR i České pošty. Příslušné doklady je totiž nutné získat a předložit do konce dubna. Vláda požádá Parlament, aby tento návrh projednal ve stavu legislativní nouze.

Ministerstvo práce a sociálních věcí také předložilo zjednodušení správního řízení v oblasti nepojistných sociálních dávek. Podrobnosti v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí na https://www.mpsv.cz/web/cz/-/mpsv-omezi-kvuli-covid-19-papirovani.

Vláda vzala na vědomí také změnu nařízení ministra zdravotnictví o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách. Ze zákazu byly nově vyňaty také zámečnictví a servis dalších výrobků pro domácnost, opravy, údržba a instalace strojů a zařízení pro domácnost, provozovatelé pohřebišť, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských ostatků do uren a myčky automobilů. Zákaz z prodeje ubytovacích služeb se nově od 27. března nebude týkat osob, které potřebují ubytování za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti. Celé znění opatření na stránkách Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-vyjimky-z-uzavreni-obchodu/.

Vláda vzala na vědomí také vyhlášení programu podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 s názvem Ošetřovné pro OSVČ. Vyhlášením tohoto dotačního programu realizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu záměr podpořit živnostníky, kteří kvůli mimořádnému opatření vlády, jímž byly uzavřeny základní a střední školy, museli přestat vykonávat svou živnost a starat se o děti. Vláda už odsouhlasila, že stát těmto podnikatelům vyplatí 424 korun za den.

Vláda se zabývala také problematikou dezinfekčních prostředků, s jejichž zajištěním je problém kvůli enormní poptávce. Centralizovaným nákupem dezinfekčních přípravků osobní hygieny určených k dezinfekci rukou bylo vládou pověřeno Ministerstvo průmyslu a obchodu. Ke zvládnutí situace požádal ministr průmyslu a obchodu ministra zdravotnictví o povolení dodávání přípravku Anti-COVID na trh a zároveň o rozšíření výčtu držitelů povolení k této výjimce. To umožní zapojit do výroby dezinfekčního přípravku na bázi ethanolu další zájemce. Ministerstvo průmyslu a obchodu se zavázalo kontrolovat výši produkce, strukturu a výši dodávek dezinfekčních přípravků na ruce na trh a v případě, že bude trh již saturován, informovat Ministerstvo zdravotnictví, které bezodkladně vydaná povolení zruší.

Ministři se zabývali také pokrytím výdajů, které vznikly Ministerstvu zahraničních věcí v souvislosti s nutnou repatriací českých občanů, kteří v důsledku rozhodnutí některých států a celkového omezení mezinárodní dopravy z důvodu koronavirové pandemie zůstali v zahraničí. Podle odhadů se ke 12. březnu jednalo o zhruba 200 000 osob. Ministerstvo při repatriaci spolupracuje i s dalšími státy, přesto náklady odhadlo na 111 milionů korun. Vláda rozhodla, že tyto finanční prostředky pokryje z vládní rozpočtové rezervy.

Vláda řešila také zvýšení finančních prostředků k dodatečnému navýšení dotace z vládní rozpočtové rezervy pro národní doplňkové financování Programu rozvoje venkova pro rok 2020. Tyto peníze by měly sloužit k řešení krizové situace podnikatelů v zemědělství, potravinářství a lesnictví. Hlavním smyslem opatření, která navrhl ministr zemědělství, je zajištění potravinové soběstačnosti obyvatel ČR a podstatné navýšení výrobních kapacit potravinářského průmyslu. Vláda odsouhlasila, že pro tyto účely uvolní z vládní rozpočtové rezervy 3,3 miliardy korun.

Vláda odsouhlasila také žádost ministra zemědělství o zvýšení finančních prostředků k dodatečnému navýšení dotace pro Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s., pro rok 2020. Posílení rozpočtu PGRLF o jednu miliardu korun z vládní rozpočtové rezervy umožní fondu mimo jiné akceptovat odložení splátek u komerčních úvěrů, uvolnit čí snížit zástavy peněžních vkladů či souhlasit s odkladem splátek jistiny úvěrů poskytnutých PGRLF, přičemž fond bude saturovat případné vzniklé náklady. I tyto kroky mají zajistit zemědělcům a lesníkům v krizové situaci více hotovosti na řešení jejích dopadů. Více na stránkách Ministerstva zemědělství http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2020_na-zvyseni-sobestacnosti-dostanou.html.

Vláda schválila také vydání nové vyhlášky Ministerstva obrany, která umožní poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020. I vojáci tak budou moci v případě potřeby vyvolané mimořádnými opatřeními vlády zabezpečit péči o své děti. V době služebního volna bude mít voják nárok na služební plat. Více na stránkách Ministerstva obrany http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/vojaci-se-budou-moci-postarat-o-sve-male-deti–armada-pomuze-s-inteligentni-karantenou–220478/.

Vláda vzala na vědomí také další mimořádné opatření ministra zdravotnictví, kterým nařizuje poskytovatelům zdravotních služeb akutní lůžkové péče vyplnit o každém pacientovi s koronavirem tzv. záznam o hospitalizovaném pozitivním nálezu. Tento záznam musí následně odeslat do Informačního systému infekčních onemocnění, jehož správcem je Ministerstvo zdravotnictví. Podrobnosti v tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví na https://www.mzcr.cz/dokumenty/o-kazdem-pacientovi-s-onemocnenim-koronavirem-musi-nemocnice-zpracovat-zaznam-o-_18825_4107_1.html.

Ministerstvo také poskytovatelům akutní lůžkové péče nařídilo vyhradit uvnitř zdravotnického zařízení zvláštní prostory pro třídění pacientů včetně pacientů předávaných zdravotnickou záchrannou službou, aby bylo možné hned identifikovat pacienty s podezřením na onemocnění COVID-19 nebo ty, kteří už tuto nemoc prokazatelně mají. Celá informace na stránkách Ministerstva zdravotnictví https://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-naridilo-vsem-nemocnicim-vyclenit-prostor-pro-triaz-p_18828_4107_1.html.

Ministerstvo zdravotnictví také opět upravilo pravidla pro poskytování lázeňské péče. Zrušilo nařízení z 23. března a vydalo nové, platné od 25. března, které se týká výhradně poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče. Informace naleznete na https://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-se-nove-tyka-pouze-lazenske-lecebn_18827_4107_1.html.

13:32 V NEMOCNICIACH POMÁHAJÚ AJ ZDRAVOTNÍCI Z PREŠOVSKEJ UNIVERZITY

Vyše tridsať študentov z Fakulty zdravotníckych odborov  (FZO) Prešovskej univerzity v Prešove (PU) vypomáhajú ako dobrovoľníci v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. Fakulta taktiež disponuje 3D tlačiarňou a pre zdravotníkov bezplatne vyrába PET-G štíty.

Iniciatíva vypomáhať nemocniciam a zdravotníckym zariadeniam vznikla na Fakulte zdravotníckych odborov. „Uvažovali sme ako študentky a študenti končiacich ročníkov dokážu zavŕšiť absolvovanie klinickej praxe pred konaním štátnych skúšok. V tejto súvislosti sme sa rozhodli navrhnúť nemocniciam a zdravotníckym zariadeniam výpomoc našich študentov ako dobrovoľníkov v súčasnej epidemiologickej situácii. Oslovili sme preto Fakultnú nemocnicu J. A. Reimana v Prešove a ďalšie zazmluvnené nemocnice v regióne, v ktorých naša fakulta realizuje praktickú výučbu a študenti vykonávajú klinickú prax,“ priblížila doc. Štefánia Andraščíková, dekanka FZO. Fakulta následne hromadnou univerzitnou mailovou poštou zaslala všetkým študentom výzvu na dobrovoľnícku pomoc a podporu jednotlivým zdravotníckym zariadeniam.

 „Na našu výzvu zareagovali študenti veľmi promptne. Z nemocníc v Prešove, Starej Ľubovni, Bardejove a Michalovciach sme obratom dostali informáciu o prihlásení sa dobrovoľníkov z radov našich študentov,“ doplnila dekanka. Ide o 19 študentov z  odboru ošetrovateľstvo, tri pôrodné asistentky, dvoch študentov fyzioterapie, štyroch záchranárov a dve dentálne hygieničky. Títo študenti sú zatiaľ nasadení v prvej línii a rozpísaní  do služieb na vstupných filtroch do nemocníc, kde prichádzajúcim pacientom merajú teplotu, získavajú nevyhnutné informácie z ich anamnézy, zisťujú dôvod návštevy nemocnice a edukujú ich o ďalších postupoch a opatreniach.

Fakultnou iniciatívou sa zároveň inšpirovala aj sieť súkromných nemocníc, ktorá v týchto dňoch spustila výzvu na vytváranie tímov dobrovoľníkov z radov študentov lekárskych fakúlt, fakúlt ošetrovateľstva a ďalších zdravotníckych odborností.  Tí sa môžu pripojiť k tímu lekárov, sestier a ostatných zdravotných pracovníkom v týchto náročných časoch.

Spolupráca s Národnou transfúznou stanicou

Všetci študenti FZO zapojení do pomoci ako dobrovoľníci  v zdravotníckych zariadeniach budú mať započítanú alikvotnú časť klinickej praxe. „Chcem podotknúť, že študenti hneď pripomenuli, že to nerobia kvôli uznanej praxi, ale preto,  že chcú úprimne pomôcť,“ ocenila Andraščíková, ktorá zároveň dodala, že fakultu kontaktovala aj Národná transfúzna stanica. „Ak by boli potrebné odbery krvi, nebudeme váhať osloviť zamestnancov fakulty, pedagógov a študentov a mobilizovať ich k tejto aktivite,“ poznamenala dekanka, ktorá zároveň ubezpečuje, že všetci z FZO,  síce nepriamo – z druhej línie, sú pripravení v zálohe na akúkoľvek pomoc a podporu zdravotníkom, pacientom, občanom a všetkým, ktorí to budú potrebovať.

Bezplatné PET-G štíty pre zdravotníkov

Vzhľadom na to, že Katedra medicínsko-technických odborov FZO disponuje aj 3D tlačiarňou, rozhodla sa v spolupráci so súkromnou firmou Cofin tlačiť transparentné PET-G štíty na ochranu tváre pre zdravotníkov. Celú realizáciu má na starosti vedúci katedry dr. Marek Chmelík, ktorý uviedol, že do nemocníc a zdravotníckym záchranárom v Prešovskom kraji bolo doposiaľ dodaných prvých 60 kusov.

Internát ako núdzová nemocnica či karanténne zariadenie

Jednou z ďalších foriem pomociPrešovskejuniverzity súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou je aj poskytnutie Študentského domova na Nám. Mládeže č. 2, ktorý v prípade nevyhnutnosti môže poslúžiť Prešovskému samosprávnemu kraju ako tzv. núdzová / krízová nemocnica s kapacitou 160 lôžok. Internát doposiaľ využilo päť členov posádky Záchrannej služby Košice, ktorí tam boli umiestnení v rámci karantény.

12:49 Portál ucimenadialku.sk zaznamenal enormný záujem zo strany pedagógov a rodičov

     Len prvý deň fungovania zaznamenal novospustený portál www.ucimenadialku.sk enormný záujem zo strany pedagógov a rodičov. Počas tohto dňa ho navštívilo 119 602 návštevníkov, počet pozretí jednotlivých stránok sa pohyboval na úrovni 588 678 vzhliadnutí. Najviac navštevovanými na stránke boli online zdroje, ktoré môžu využiť učitelia pri aplikácii dištančného vzdelávania, aktuálne zmeny termínov v organizácii školského roka, no často vyhľadávanými boli aj odporúčania na zadávanie úloh online, rady a tipy.

     Počas prvého dňa bolo do schránky doručených viac ako 250 podnetov od rodičov, učiteľov, zriaďovateľov či rôznych subjektov (napr. neziskové organizácie). Čo sa týka otázok, zamerané boli najmä na pracovnoprávne vzťahy a rôzne praktické otázky, ako realizovať v tejto krízovej situácii vzdelávanie online formou.

     Rezort školstva pristupuje veľmi zodpovedne k vybavovaniu všetkých otázok a podnetov, avšak vzhľadom na vysoký počet mailov nemôže byť na všetky otázky odpovedané promptne. Niektoré odpovede sa riešia priebežne a touto cestou by sme preto chceli poprosiť o trpezlivosť. Predpokladáme, že po prvotnom nápore otázok a mailov budeme vedieť aktualizovať stránku na dennej báze a dopĺňať všetky nápady, podnety, odpovede a nové informácie ihneď.

     „Veľmi ma teší enormný o túto stránku. Dokazuje to, že mnohé školy majú záujem učiť tvorivo a inovatívne. Sme v neštandardnej situácii, ale považujem ju za šancu na to, aby sme spoločne so školami podporovali flexibilné a kreatívne školstvo. Verím, že portál Učíme na diaľku bude aj naďalej využívaný a pomôže v tomto období učiteľom, rodičom a hlavne žiakom pri ich vzdelávaní,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling.

     Zároveň by sme chceli  poďakovať všetkým návštevníkom stránky za ich podporu, ochotu pomôcť, ale aj za ich nápady na zlepšenie či kritiku. Vážime si, že aj takouto formou prispievajú k zvládnutiu tejto mimoriadnej situácie.

11:11 TLAČOVÝ BRÍFING PREDSEDU VLÁDY SR IGORA MATOVIČA

Tlačový brífing predsedu vlády SR Igora Matoviča sa uskutoční v press centre  Novej budovy Úradu vlády SR o 12:00 hodine. Téma: Vyhlásenie premiéra po kľúčovom stretnutí so zástupcami laboratórií v SR.

10:27 Na Slovensku pribudlo ďalších desať nových prípadoch potvrdeného ochorenia COVID-19

Úrad verejného zdravotníctva eviduje k dnešnému ránu (za včerajší deň) celkovo 226 nakazených, pričom počet pozitívnych prípadov stúpol o 10.  Ďalších 325 vzoriek bolo negatívnych, pričom celkovo v Slovenskej republike evidujeme 4 525 negatívnych prípadov.

Stručný popis potvrdených prípadov:

1. muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava

2. žena, okres Partizánske

3. muž, okres Prievidza, príchod z Brazílie

4. žena, okres Považská Bystrica

5. muž, Bratislava-Kramáre, okres Dunajská Streda

6. žena, karanténa Gabčíkovo

7. muž, karanténa Gabčíkovo

8. muž, karanténa Gabčíkovo, okres Bratislava

9. muž, okres Liptovský Mikuláš, návrat zo Španielska

10. žena, okres Zlaté Moravce

10:45 Na Klinike infektológie a cestovnej medicíny je momentálne hospitalizovaná len jedna pacientka s potvrdeným ochorením COVID-19, jej stav je momentálne stabilizovaný. Ďalší dvaja hospitalizovaní pacienti na výsledok čakajú, zvyšní hospitalizovaní sú negatívni. Včera bolo na ambulancii vyšetrených 7 osôb. 

Drive- in: včera nahlásených na RÚVZ 35 pacientov, z tohto počtu 33 osôb na vyšetrenie prišlo- výsledky má RÚVZ.   UNLP Košice

25. marca 2020

20:02 Štátny tajomník M. Klus s rezortnými partnermi z Českej republiky a Maďarska o spoločnom úsilí pri repatriácii občanov  

 
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Martin Klus rokoval 25. marca 2020 prostredníctvom videokonferencie so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky Alešom Chmelařom a štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a obchodu Maďarska Ferencom Kuminom.

Rozhovoru dominovala predovšetkým téma koordinácie repatriácií slovenských, českých a maďarských občanov späť do ich vlastí.

V tejto súvislosti venovali partneri pozornosť predovšetkým možnostiam spoločného zdieľania prepravných kapacít v rámci leteckých transferov. Zarezonoval tiež apel na zjednotenie režimu pre cestný tranzit občanov, ktorí sa vracajú domov cez územie susedných štátov, ako aj potreba zabezpečiť plynulý transfer občanov z repatriačných letov cez hranice domov. Ako konštatoval štátny tajomník M. Klus: „Slovensko vysoko oceňuje ústretový prístup okolitých štátov voči našim občanom. Východiskom pre ďalší spoločný postup pri starostlivosti o občanov našich krajín je vzájomné porozumenie a zohľadnenie všetkých bezpečnostných, logistických a zdravotníckych opatrení. Slovenská republika sa snaží využiť aj vlastné kapacity, ktoré má k dispozícii a v rámci možností poskytneme pomoc aj naším partnerom“.

Partneri sa taktiež zhodli na pokračovaní vzájomnej komunikácie, ktorej účelom by mala byť predovšetkým včasná výmena informácií, spoločný postup pri plánovaní a efektívnom využívaní organizovanej mimoriadnej dopravy.

18:22 MZ SR: Nemocnice sa postupne pripravujú na väčší počet pacientov s ochorením COVID-19 (koronavírus). Postupne sa budú niektoré oddelenia premieňať na tzv. červené pavilóny. V najkrízovejšom variante sa celé zdravotnícke zariadenie pretransformuje na tzv. COVID-nemocnicu.

Ministerstvo zdravotníctva pracuje na stratégii postupnej reprofilizácii  lôžok či oddelení na tzv. červené pavilóny. „Aktuálny stav je pre Slovensko postačujúci. Disponujeme ešte desiatkami voľných lôžok na aktuálnych infekčných oddeleniach, no musíme myslieť dopredu a byť pripravení. Preto štartujeme v najväčšej Univerzitnej nemocnici Bratislava, ktorá má pripravení plán reprofilizácie, prispôsobovať ho bude aktuálnemu stavu,“ povedal minister zdravotníctva SR Marek Krajčí.

„Univerzitná nemocnica Bratislava sa dôsledne pripravuje na situáciu, ktorá by v súvislosti so stúpajúcim počtom potvrdených COVID-19 pacientov mohla nastať. V spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva robíme všetky potrebné kroky, tak aby sme i naďalej poskytovali neodkladnú zdravotnú starostlivosť všetkým pacientom a zároveň sme sa dokázali bezpečne postarať o všetkých pacientov s COVID-19 , ktorí si vyžadujú hospitalizáciu.

Nemocnica, ktorá bude určená pre pacientov s COVID-19 tzv. Červená nemocnica bude pavilón Infektológie na Kramároch, ktorý v súčasnosti aj slúži týmto pacientom, ďalej plánujeme tieto priestory rozšíriť o samostatnú budovu Kliniky geriatrie. Pacienti, ktorí sú na Klinike geriatrie na Kramároch hospitalizovaní a ktorí si vyžadujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť budú postupne umiestňovaní do iných našich nemocníc, kde bude o nich plnohodnotne postarané. Medzitým plánujeme pripraviť aj monoblok Nemocnice akad. L. Dérera (nemocnica na Kramároch), ktorá bude pripravená pre pacientov s potvrdeným COVID-19, ktorí si zároveň budú vyžadovať neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Pacienti, ktorí sú v monobloku nemocnice na Kramároch hospitalizovaní a i naďalej si vyžadujú zdravotnú starostlivosť budú bezpečne premiestnení do našich ďalších nemocníc, kde bude o nich plnohodnotne a predovšetkým bezpečne postarané. Ak to bude potrebné a situácia si to bude vyžadovať, plánujeme pre týchto pacientov vyhradiť aj samostatný pľúcny pavilón v nemocnici v Ružinove.

Priestory nemocnici postupne pripravujeme, plánujeme rozmiestniť prístroje na umelú pľúcnu ventiláciu, mapujeme technické zázemie a ostatné prístrojové vybavenie. Všetky opatrenia sú realizované predovšetkým v záujme bezpečia pacienta a tiež nášho personálu. Našim cieľom je zamedziť možnému stretu pozitívnych pacientov s pacientmi, ktorí neboli infikovaní zabrániť tak v čo najväčšej miere ďalšiemu šíreniu a predovšetkým postarať sa o všetkých pacientov v súlade s prísnymi bezpečnostnými opatreniami.“

Renáta Vandriaková, riaditeľka UNB

18:05 MZ SR: Osobné ochranné prostriedky vyššieho typu budú distribuované prednostne tým poskytovateľom, ktorí majú najvyššiu pravdepodobnosť kontaktu s nakazeným pacientom. Sú to hlavne záchranky, urgentné príjmy, personál infekčných oddelení, kde už takýto pacienti sú, myslíme ale aj na všeobecných lekárov či stomatológov. Postupne budeme vybavovať aj ďalších poskytovateľov. Tvárových rúšok je dosť, budeme ich distribuovať rovnomerne v závislosti od počtu personálu a počtu ošetrených pacientov.

17:26 Ministerstvo zdravotníctva v súvislosti s opatreniami týkajúcimi sa ochorenia COVID-19 (koronavírus) zakázalo vývoz liekov, zdravotníckych pomôcok a diagnostických zdravotníckych pomôcok do zahraničia. Na Slovensku tak platí stop vývozu týchto položiek do zahraničia.

 „Týmto opatrením chceme pacientom na Slovensku zabezpečiť prístup k liekom a zdravotníckym pomôckam a zamedziť tak prípadnému riziku ich nedostatku,“ vysvetlil minister zdravotníctva SR Marek Krajčí. Zákaz sa nevzťahuje na držiteľov povolení na výrobu liekov vyrábaných na území Slovenska pre iný štát.

16:41 LEX COVID – dáta od operátorov budú slúžiť len v rámci boja proti šíreniu pandémie

Vicepremiérka Veronika Remišová sa dnes stretla so zástupcami mobilných operátorov, rezortu dopravy a telekomunikačného úradu v súvislosti s pripravovaným riešením pre identifikovanie osôb, potencionálne nakazených koronavírusom. Deklarovali spoločný záujem, a to chrániť občanov tejto krajiny
pred šírením pandémie.

„Počet nakazených koronavírusom narastá a táto vláda robí maximum a prijíma viacero opatrení v boji s COVID-19. Jedným z nich je aj návrh zákona, ktorý včera schválila vláda a ktorý, bohužiaľ, opoziční poslanci absolútne nesprávne interpretujú, aby si nahnali aj v týchto ťažkých časoch politické body,“ uviedla vicepremiérka Remišová.

Pripravované riešenie pomôže identifikovať potencionálne nakazených koronavírusom tak, že operátori call centra budú telefonicky kontaktovať už infikované osoby, na základe ich súhlasu použijú lokalizačné dáta od mobilných operátorov a pomôžu im spomenúť si, kde sa vo vymedzenom časovom úseku pohybovali, a s kým sa stretli, to znamená, koho mohli nakaziť. Vytvorí sa tak zoznam potencionálne infikovaných osôb, ktorý bude poskytnutý Úradu verejného zdravotníctva SR a tieto osoby budú následne prednostne testované.

Aktuálny návrh zákona sa netýka zberu prevádzkových údajov, ani obsahu prenášaných údajov, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva. Operátori budú poskytovať len dáta o pohybe, bez akýchkoľvek správ, hovorov, alebo prepojení na iné telefónne čísla. Dáta sa budú využívať a uchovávať len počas maximálne nevyhnutého času. V Českej republike boli vymazané po šiestich hodinách.

„Toto opatrenie robíme s cieľom zbierať údaje na to, aby sme dokázali identifikovať chorých a ochrániť potencionálne nakazených, a touto úpravou zavádzame špecifikáciu, na aký účel ideme využívať lokalizačné dáta pri mimoriadnej situácii v zdravotníctve. V žiadnom prípade nie je toto opatrenie nástrojom na sledovanie ľudí, ako sa to snažili opoziční poslanci „prekrútiť“. Spoločnými silami musíme urobiť všetko preto, aby sa nám podarilo zabrániť hromadnému nárastu chorých a minimalizovať dopad pandémie na ekonomiku a hlavne na životy ľudí. Ochrana ľudského života je to najvyššie dobro, ktoré osobne sledujem,“ upresnila Remišová.

13:51 Od štvrtka 26. marca dochádza k zmenám v prímestskej autobusovej doprave, Košický samosprávny kraj

Doterajší prázdninový režim, ktorý v kraji platil od 13. marca, sa bude od zajtra meniť. V kraji bude premávať o 156 spojov menej, ktoré v súčasnosti cestujúci nevyužívajú.

V prímestskej autobusovej doprave v Košickom samosprávnom kraji dochádza od štvrtka 26. marca k ďalším zmenám. Týkať sa budú oboch zmluvných dopravcov, spoločnosti ARRIVA Michalovce a.s. a eurobus a.s.

„Mnohé z našich autobusov nie sú v súčasnej mimoriadnej situácii využívané. Školy, inštitúcie či služby sú zatvorené a mnohí ľudia pracujú z domu. Tí, ktorí potrebujú chodiť do práce, preferujú z bezpečnostných dôvodov individuálnu dopravu. Nemáme v pláne spoje zrušiť, len dočasne upraviť ich režim. Prioritne budú obmedzené tie autobusové linky, ktoré sú využívané minimálne, alebo linky na trasách, ktoré obsluhujú iní dopravcovia. Cestujúci sa nemusia obávať, dopravná obslužnosť medzi mestami aj obcami bude zabezpečená, informoval košický župan Rastislav Trnka.

Celkovo sa zmena dotkne 156 autobusových spojov, ktoré bežne najazdia 4 834 kilometrov denne. Ide o spoje v časoch, v ktorých cestujúci štandardne nedochádzajú do zamestnania. Pôjde napríklad o autobusy do Bardejovských kúpeľov, ktoré sú momentálne pre verejnosť zatvorené, obmedzené budú aj spoje na trase Košice – Humenné, Spišský Hrušov – Spišská Nová Ves, Trebišov – Sečovce, či Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec.

V autobusoch oboch dopravcov stále platí prísny hygienický režim. Sú čistené polymérovou dezinfekciou a cestujúci môžu nastúpiť, len ak majú chránené ústa aj nos. Cestujúcim sa tiež odporúča dodržiavať vzájomný odstup dvoch metrov.

Na uvedené obmedzenia nadviaže od 1. apríla 2020 mimoriadny cestovný poriadok, ktorý na území Košického aj Prešovského samosprávneho kraja upraví dopravnú obslužnosť. Pripravili ho jednotliví dopravcovia v spolupráci s IDS Východ, s.r.o.

Rozsah služieb autobusových dopravcov bude znížený, pričom bude zodpovedať aktuálnym dopravným požiadavkám cestujúcej verejnosti. O podobe mimoriadneho cestovného poriadku budú cestujúci informovaní zvyčajným spôsobom na autobusových zastávkach, na stránkach dopravcov, samosprávnych krajov a na www.cp.sk.

13:30 Mimovládne organizácie s ministerstvom školstva pripravili portál pre žiakov a rodičov

Viac ako 100 webinárov, on-line hodín, odporúčania pre učiteľov, odborných zamestnancov, poradne, rodičov aj vysoké školy. To všetko už od dnes nájdete na www.ucimenadialku.sk. Stránka vznikla v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a rezortu školstva a poslúži ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase mimoriadneho stavu.

„Viem, že vyučovanie v škole nenahradíme úplne. Ale verím, že tento portál pomôže mnohým učiteľom v ich práci a k žiakom dostane interaktívne a zaujímavé vzdelávacie materiály. Ide o spoločné úsilie viacerých aktérov v školstve. Veľmi ma teší, že sme dokázali portál v krátkom čase vytvoriť, naplniť ho kvalitným obsahom a dokonca to nestálo nič,“ hovorí minister školstva Branislav Gröhling.

Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, ale aj zriaďovateľom škôl a žiakom, študentom a rodičom, zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení v oblasti školstva. Zároveň stránka ponúka inšpirácie a kontakty na možnosti podpory pre rodičov pri vzdelávaní detí doma, ktoré by im mohli čiastočne uľahčiť situáciu.  Sú na nej sústredené všetky dôležité termíny a usmernenia pre školy a školské zariadenia tak, aby sa nimi mohli tieto zariadenia jasne a jednoznačne riadiť.

Okrem toho na tejto stránke nájdete prehľad elektronických zdrojov dostupných on-line, ktoré sú určené pre učiteľov, žiakov a rodičov. Zoznam sa zameriava na zdroje pre materské, základné a stredné školy. Nachádzajú sa tu odkazy na rozmanité druhy materiálov, ako sú napr. interaktívne učebné materiály pre žiakov, náučné videá, interaktívne cvičenia a testy, elektronické učebnice, metodické materiály pre učiteľov či mobilné aplikácie.
Pre čo najširšie použitie sme do zoznamu zaradili výlučne zdroje, ktoré sú v slovenskom alebo českom jazyku a vo väčšine prípadov sú dostupné zadarmo.


Súčasťou webovej stránky je aj prehľad dostupných komunikačných nástrojov a platforiem, elektronických zdrojov a existujúcej podpory pre školy, pedagogických a odborných zamestnancov, ako aj pre rodičov. Mnohé spoločnosti poskytujúce on-line vzdelávanie sa rozhodli zadarmo sprístupniť svoj obsah po dobu trvania mimoriadnej situácie.

„Hoci súčasná situácia je pre nás všetkých nová a často nie je ľahká, veríme, že vďaka spoločnému hľadaniu riešení, vzájomnej empatii a dôvere, ale aj inšpirácii a podpore sa ju podarí zvládnuť. Stránka, na ktorej vzniku sa podieľali viaceré mimovládne organizácie ako Slovenská komora učiteľov, Centrum inkluzívneho vzdelávania, To dá rozum, Komenského inštitút, či iniciatíva Deti nepočkajú spolu so zástupcami Inštitútu vzdelávacej politiky ministerstva školstva môže byť prvým krokom,“ hovorí Miroslava Hapalová.

„Bude veľmi dôležité, aby sme v tomto náročnom čase dokázali predísť inej pandémii – pandémii zlých vzťahov. Aj preto odporúčame, aby všetky zložky komunikovali partnersky a rovnocenne. Treba sa vyhnúť príkazom zhora nadol a začať spolupracovať, hľadať dohody pre každého prijateľné – tak zriaďovateľ k riaditeľom, riaditeľ k učiteľom a učitelia k žiakom i rodičom. Všetci sme rovnocenne na jednej lodi a musíme si vychádzať v ústrety,“ dodáva Viktor Križo.

Stránka sa bude priebežne aktualizovať. Akékoľvek námety, inšpirácie, pripomienky a otázky je možné zasielať na info@ucimenadialku.sk.

12:53 Košický kraj pripravuje karanténne zariadenia

Na potreby zdravotníkov v prípade núdzového stavu myslí aj Košický samosprávny kraj. Poskytnúť vie viac ako 1200 izieb v školských internátoch, ktoré sú z dôvodu prerušenia výučby aktuálne prázdne.

Košický samosprávny kraj vyčleňuje kapacity vo svojich školských zariadeniach pre prípad karantény aj pre zdravotníkov. Aktuálne prebieha dezinfekcia školských internátov.

„Aj napriek tomu, že situácia v súvislosti s pandémiou koronavírusu je v našom kraji relatívne pokojná, môže sa to rýchlo zmeniť a my chceme byť v tejto ťažkej dobe čo najviac nápomocní a hlavne pripravení. V každom regióne nášho kraja sme preto zabezpečili ubytovacie kapacity pre prípad ubytovania záchranárov, ozbrojených zložiek, dobrovoľníkov, ale aj každého ohrozeného alebo nakazeného človeka vírusom COVID-19. Už teraz máme k dispozícii desať zariadení s viac ako 1 200 izbami a 3 500 lôžkami,“ informoval košický župan Rastislav Trnka.

Dezinfekciou už prešiel internát a hotel pri Hotelovej akadémii v Košiciach, kde je k dispozícii 155 lôžok.

„Už dnes budú v týchto priestoroch ubytovaní prví záchranári z košickej záchranky, ktorí musia byť 48 hodín v karanténe, postupne tu budú ubytovaní aj lekári a ďalší zdravotníci. V záujme ochrany ich zdravia sme ochotní poskytnúť im náhradné ubytovanie. Situácia sa mení zo dňa na deň, chceli sme preto vopred pripraviť naše zariadenie pre prípad potreby,“ dodal Trnka. Uvoľnené priestory budú okrem zdravotníckeho personálu, hasičov či policajtov v prípade krízy slúžiť aj pre tých, ktorí budú musieť byť v povinnej karanténe.

V rámci kraja je pripravená Škola v prírode Kysak, v Košiciach bude pre prípad potreby k dispozícii aj Školský internát, Medická 2 a internát pri SOŠ, Grešákova 1. V Rožňave kraj vyčlenil internát pri Obchodnej akadémii, Akademika Hronca 8, v Michalovciach je to Internát Dúha na Špitálskej ulici, v Spišskej Novej Vsi Školský internát pri Hotelovej akadémii. V Sobranciach je ako karanténne zariadenia pripravená zrekonštruovaná Turistická ubytovňa v správe SOŠ obchodu a služieb v Sobranciach a vo Viničkách Turistická ubytovňa pri SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku.

Na riešenie situácie v súvislosti s COVID-19 vyčlenil Košický samosprávny kraj z rezervného fondu viac ako 3 065 000 eur. Použité budú najmä na nákup ochranných pomôcok, dezinfekčných prostriedkov, či prípravu a zabezpečenie karanténnych zariadení.

11:59 SaS: Test na koronavírus poslanca za SaS Alojza Baránika je negatívny. Tvrdenia, že má koronavírus sa ukázali len ako ďalšie klamstvo Smeru. Celá kauza vznikla len z dôvodu opatrnosti Alojza Baránika. Ondrej Šprlák, komunikačné oddelenie SaS

11:55

10:33 ÚV SR: Letka ministerstva vnútra doviezla z Turecka stotisíc respirátorov FFP3 pre zdravotníkov.

Ochranná pomôcka je určená pre zdravotné sestry a lekárov, ktorí sú v prvej línii v boji proti koronavírusu.

10:33 NCZI informuje verejnosť o koronavíruse aj prostredníctvom aplikácie Moje ezdravie

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) pokračuje v podpore zvyšovania informovanosti občanov v súvislosti s koronavírusom a pripravilo aplikáciu Moje ezdravie, ktorá obsahuje aktuálne opatrenia a nariadenia.

„V aplikácii pre občanov Moje ezdravie  ľudia jednoduchým a prehľadným spôsobom získajú informácie o aktuálne platných nariadeniach štátu a relevantných inštitúcií,“ uviedol generálny riaditeľ NCZI Peter Blaškovitš. Postupne pribudnú ďalšie funkcionality, občan bude môcť napríklad prostredníctvom dotazníka požiadať  o pomoc pri potrebe vyšetrenia na COVID-19, či zaregistrovať sa do domácej karantény.

Moje ezdravie je aplikácia, ktorej spustenie pre občanov bolo naplánované aj pred vypuknutím pandémie. NCZI vzhľadom na situáciu urýchlilo jej vývoj a publikovanie pre občanov. V aktuálne dostupnej verzii sú dôležité upozornenia a usmernenia.

Aplikácia bude operatívne dopĺňaná o ďalšie dôležité časti s informáciami o postupoch ako sa správať po návrate zo zahraničia, o prehľade otvorených prevádzok a služieb. Bude obsahovať rôzne rady a tipy ako užitočne využiť čas doma a ďalšie dôležité aktualizované údaje. Pribudnú aj často kladené otázky a odpovede, ktoré sú vyberané z otázok smerovaných na infolinku NCZI.

 „Našou snahou je okrem našej infolinky 0800 221 234 a webu korona.gov.sk aj takýmto spôsobom poskytnúť občanom to najpodstatnejšie, čo sa v súvislosti s ochorením COVID-19 na Slovensku udeje,“ dodal Blaškovitš.

10:07 Letisko BTS vybavuje repatriačné lety Slovákov a nákladné lety so zdravotníckymi pomôckami

Letisko M. R. Štefánika vybavuje v týchto dňoch repatriačné prílety Slovákov zo zahraničia. Po zákaze civilných letov, ktorý nariadil Ústredný krízový štáb SR od 13. marca, sa prvý prílet Slovákov z Veľkej Británie, z Londýna-Stanstedu, uskutočnil v piatok 20. marca a ďalší prílet z Londýna večer 24. marca. V pláne sú tento týždeň aj prílety z Washingtonu či Štokholmu.

Letisko Bratislava vybavuje v týchto dňoch repatriačné lety Slovákov a nákladné lety so zdravotníckymi pomôckami/foto: letisko

Prvý prílet Slovákov z Veľkej Británie zorganizovala v koordinácii s Ministerstvom zahraničných vecí SR a Ministerstvom vnútra SR spoločnosť charter advisory s.r.o., let zabezpečil letecký dopravca Go2Sky s príletom na bratislavské letisko v piatok 20. marca 2020 približne o 21.15 h.

Počas celého letu museli mať všetci cestujúci tvárové rúška. Po prílete boli v koordinácii s Ministerstvom vnútra SR prepravení do povinnej karantény, kde každý z cestujúcich podstúpil testovanie na ochorenie COVID-19. Na základe negatívnych výsledkov, po pár dňoch, môžu byť prepustení zdraví cestujúci do domácej karantény. Keďže ide o súkromné lety bez financovania tretích strán, náklady si hradil každý cestujúci sám formou letenky.

Spoločnosť charter advisory s.r.o. zorganizovala v spolupráci s rezortami vnútra a zahraničia aj repatriačný odlet z Bratislavy do Londýna-Stanstedu v utorok 24. marca a následný prílet Slovákov z Londýna do Bratislavy v ten istý deň o 20. h.

Let zabezpečil dopravca Go2Sky svojím Boeingom 737-800. Spoločnosť zároveň pripravuje v koordinácii s MZVaEZ SR, ako aj so slovenskou, českou, maďarskou a slovinskou ambasádou prepravu občanov týchto krajín z USA. „Lietadlo s takmer 300 pasažiermi odletí z Washingtonu v stredu 25. marca neskoro v noci,“ spresnil spolumajiteľ a generálny riaditeľ spoločnosti charter advisory s.r.o Martin Feč. Pristáť by malo vo štvrtok ráno, 26. marca, približne o 9.05 hod. na letisku v Bratislave.  

„V spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a ambasádami participujúcich krajín pôjdu slovenskí občania rovno do karantény. Občania ostatných krajín budú okamžite po prílete prevezení do vlastnej krajiny, kde sa budú riadiť bezpečnostnými opatreniami a pokynmi danej krajiny,“ doplnil Feč.

V prípade organizovaných skupín a repatriačných letov organizovaných Slovenskou republikou je vracajúcim sa občanom SR podľa opatrenia vedúceho hygienika nariadená izolácia v  zariadeniach určených MV SR na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19  a následne po zistení negatívneho výsledku testov tieto osoby musia podstúpiť domácu izoláciu v celkovej dobe 14 dní od návratu. Z toho dôvodu sa cestujúcim po prílete nemeria na letisku telesná teplota a nevypĺňajú na palubách lietadiel dotazníky.

Registrácia Slovákov na evakuačné lety domov sa nachádza TU.

K dispozícii je aj nonstop špeciálny mail: flyhome@charteradvisory.cz

Okrem toho pristávajú na Letisku M. R. Štefánika v týchto dňoch aj lety so zdravotníckymi pomôckami (rúškami, respirátormi či testermi), ktoré priváža na Slovensko flotila Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR, plánované sú aj prílety nákladných lietadiel An124 Ruslan či ďalšie humanitárne cargo lety. Zároveň je letisko i naďalej otvorené pre súkromné lety, záchranárske lety či technické lety, civilné lety sú zakázané aktuálne s platnosťou do 27. marca, o prípadnom ďalšom predĺžení zákazu letov rozhodnú štátne orgány.

8:33 Brífing predsedu vlády SR Igora Matoviča

Dnes, v stredu 25. marca 2020 o 9.30 h v novej budove Úradu vlády SR sa uskutoční brífing predsedu vlády SR Igora Matoviča, na ktorom bude informovať o aktuálnej situácii v súvislosti s koronavírusom.

Následne, o 10.00 h sa uskutoční rokovanie vlády SR.

24. marca 2020

19:17 Štátny tajomník Martin Klus rokoval prostredníctvom videokonferencie s českým ministrom zahraničných vecí Tomášom Petříčkom


Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus uskutočnil 24. marca videorozhovor s ministrom zahraničných vecí Českej republiky Tomášom Petříčkom.

Predmetom rozhovoru boli najmä opatrenia prijímané oboma krajinami v súvislosti so snahou zastaviť šírenie pandémie nového koronavírusu. Obe strany podčiarkli dôležitosť vzájomnej i regionálnej koordinácie pri riešení repatriácií svojich občanov. 

„Oceňujeme ústretovosť  a spoluprácu Českej republiky pri návratoch slovenských občanov späť na naše územie. Slovenská republika bude taktiež aj naďalej poskytovať potrebnú pomoc českej strane, či už ide o tranzit českých občanov cez územie SR, repatriáciu českých občanov späť do vlasti alebo výmenu informácií medzi slovenskými a českými firmami zameraných na výrobu zdravotníckeho materiálu,“ uviedol M. Klus.

Česká strana zároveň požiadala o súčinnosť pri pozemnom tranzite českých občanov z Ukrajiny, prípadne ukrajinských občanov z Česka do Ukrajiny, kde štátny tajomník vyjadril pripravenosť zabezpečiť koordináciu zodpovedných príslušných štátnych orgánov.

Partneri si vymenili aj informácie o doterajších skúsenostiach oboch krajín v uskutočnených opatreniach, ktorých cieľom je zabránenie šírenie nového koronavírusu.

TB ÚV SR ráno 9,00 hod

15:41 Vyučovanie na školách je prerušené do odvolania, písomné maturity sú zrušené

Vyučovanie na školách bude prerušené až do odvolania, uviedol dnes na tlačovej konferencii po rokovaní Vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.

„Písomné maturity“ sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda „ústne maturity“, by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020, do 2 týždňov od otvorenia škôl.
Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.

 „Budem robiť všetko preto, aby sme školský rok štandardne ukončili. Možno to situácia s vírusom skomplikuje, ale ja verím, že to spoločne zvládneme a hlavne ostaneme zdraví. Chcel by som tiež ubezpečiť učiteľov a rodičov, že neprebrané učivo nebudeme považovať za problém a presunieme ho do ďalšieho ročníka,“ ubezpečuje minister školstva.

Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna. Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. 

Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31.mája 2020.

V prípade vysokoškolákov chce minister školstva apelovať na Slovenskú rektorskú konferenciu, aby akceptovala tento stav a nastavila štandardy vzdelávania podľa súčasnej situácie.

Minister už v súvislosti s prerušenou výučbou na školách rokoval s riaditeľom RTVS Jaroslavom Rezníkom. Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami.
Rovnako predstavil novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie, ktorá bude k dispozícii v najbližších dňoch.

Budem sa snažiť hľadať ďalšie riešenia, ako toto celé rodičom aj učiteľom uľahčiť. Chcel by som zároveň vyzvať rodičov aj učiteľov, aby boli zhovievaví, aby spolu komunikovali, počúvali sa a snažili sa vzájomne si pomôcť. Pre nás všetkých je to nová situácia. Preto sa snažme, prosím, čo najviac spolupracovať,“  vyhlásil minister.

15:25 Reakciu strany Sloboda a Solidarita (SaS) na informácie, ktoré odzneli na dnešnej schôdzi NR SR.

Člen rodiny poslanca NR SR za SaS Alojza Baránika má príznaky choroby, ktoré niektoré zdroje považujú za príznak koronavírusu. Alojz Baránik preto preventívne ostal doma v karanténe a nezúčastnil sa na utorkovom rokovaní NR SR. Alojz Baránik zároveň požiadal o otestovanie v najbližších dňoch. 

14:34 COVID-19: Trnavská župa poskytla materiálnu pomoc karanténnemu stredisku v Piešťanoch a  najohrozenejším lekárom dodala respirátory a rúška

Trnavský samosprávny kraj dnes poskytol materiálnu pomoc pre ľudí nachádzajúcich sa v povinnej karanténe, po návrate zo zahraničia, v účelovom zariadení ministerstva vnútra Signál Piešťany. Župa tiež dodala vybraným lekárom z oblasti onkológie, pneumológie, ORL a zubného lekárstva ochranné respirátory a textilné rúška.

„Obrátili sa na nás predstavitelia Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, či vieme pomôcť ľuďom v karanténe so základným materiálnym vybavením. Rovnako ako v prípade Gabčíkova, sme im zabezpečili základné hygienické potreby či lieky,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič. Župa už v sobotu podobne materiálne pomohla ľuďom v karanténnom zariadení v Gabčíkove.

Trnavský kraj dnes tiež distribuoval ďalšie ochranné zdravotnícke pomôcky pre lekárov špecialistov a zubárov. Ako dodal Jozef Viskupič, „lekári v krčných a pľúcnych ambulanciách, či zubári patria, pri výkone svojho povolania, ku skupine najviac vystavenej riziku nákazy novým koronavírusom. Onkológovia zase pracujú s pacientami, ktorí majú oslabenú imunitu a sú najnáchylnejší na ochorenie. Preto sme im dnes poskytli respirátory a textilné rúška z vlastných zdrojov“.

Župa už minulý týždeň distribuovala lekárom pre deti a dospelých, v 309 ambulanciách na území kraja, ochranné prostriedky vyčlenené zo Štátnych hmotných rezerv. Vzhľadom na malé množstvo pomôcok od štátu, župa lekárom doplnila dodávku o respirátory a rúška z vlastných zdrojov, ktoré sú však výrazne obmedzené. 

Jozef Viskupič, trnavský župan

9:30 Hlavný hygienik Mikas ohlásil čísla po 24 hodinách, na Slovensku je momentálne 204 nakazených koronavírusom, 19 nových prípadov.

Nové prijaté opatrenia z úst Igora Matoviča:

Bude povinnosť nosiť rúška všade, MIMO SVOJHO BYDLISKA! Ľudia musia v rade stáť aspoň dva metre od seba, VŠADE, okrem bydliska. Od 30. marca vo všetkých nemocniciach a obchodoch (verjených miestach s väčšou koncentráciou) bude merať teplota čela.

Riaditeľ RTVS má zabezpečiť vysielanie svätej omše každý deň od 18,00 hod, aj vysielanie vyučovacích slotov.

Ministerstvo dopravy ruší bezplatnú prepravu vo vlakoch pre študentov do ukončenia krízy. Majú sedieť doma a nie cestovať zbytočne. Dôrazne vláda vyzýva dôchodcov, aby využívali hromadnú dopravu len v absolútne nutných prípadoch. Dôchodcovia totiž vo veľkom cestujú vlakmi zadarmo na výlety, napríklad do Tatier. Ak upozornenie nezaberie, vláda túto výhody zoberie aj dôchodcom. Vychádzať z domu a z bytu majú len za účelom nákupu, venčenia psa a lekára. Ak sa inak nebude dať, vláda príjme aj zákaz vychádzania.

Rezort dopravy musí zabezpečiť zasielanie cielených správ tým, ktorým potrbujú zasielať cielené posolstvá, upozornenia ako sa majú správať a podobne.

Doplniť zásoby dezinfekčných prostriedkoch (ŠHR). Obete krízy budú oslobodené od DPH. Vláda bude rokovať s českou vládou o udelenie výnimky dvoch kľúčových liekov, ktoré ČR už zakázala vyvážať.

Platí zákaz hromadných verejných podujatí do odvolania.

Obce a mestá majú zriadiť dostatočne množstvo telefónnych liniek, kde si seniori môžu objednať donášku potravín.

Sociálne zariadenia majú zakázané návštevy . (SR ma málo pľúcnych ventilátorov)

Núdzový stav v sociálnych zariadeniach.

Uzatvára sa činnosť denných stacionárov a MPSVR SR vyzve, aby zamestnanci stacionárov chodili za klientmi domov.

Preventívne zdravotné prehliadky vo vzťahu k práci vláda odsúva.

Plynutie lehôt na všetkých ministerstvách, aby ľudí nestresovala a nepresúvala zbytočne byrokracia.

V skrátenom legislatívnom konaní v čase krízy budú štátne organizácie využívať lokalizačné dáta ľudí podľa mobilov v záujme ochrany verejného zdravia.

MZ SR musí vypracovať sieť nemocníc, aby sme zabezpečili efektívnu liečbu COVID-19. Vyčleniť pavilóny a nemocnicie. Musí vyrokovať zo zdravotnými poisťovňami minimálnu garantovanú výšku príjmu ambulancií tak, aby museli fingovať. Dnes však nemajú pacientov a nemajú na mzdy. Sú nevyhnutné na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti.

Potraviny, mäso, krmivo pre zvieratá, noviny, drogéria: uzavrie za účelom sanitárneho dňa vždy v nedeľu a oddych zamestnancov.

Vláda určí špeciálne otváracie hodiny nad 65 rokov od 9,00 do 12,00 hod vo všetkých otvorených prevádzkach.

MZV SR má zosumarizoť sumár všetkých opatrení v EÚ v iných krajinách.

Vláda spustí masívnu reklamnú kampaň o koronavíruse aj v RTVS a verejno-právnych médií.

Rezort spravodlivosti vypracuje výnimku pre poskytovanie služieb pre notárov a advokátov. Zákonné lehoty nebudú plynúť od 12. marca do 30. apríla predbežne. Právnické osoby budú môcť prijímať opatrenia bez fyzického kontaktu. Do 30. apríla nebude môcť prísť k dražobnému právu a exekúcie majetku.

Vláda zabezpečí prítomnosť polície a armády pred tými nemocnicami, kde už aj dnes prichádza k výtržnostiach a nerešpektovaniu usmernení aj hygienických. Pred nemocnicami, kde sa robia odbery budú odberné miesta, kde budú robiť odber vzoriek v autách.

Vláda zabezpečí 200 tisíc kvalitných genetických testov na koronavírus.

MZ SR má identifikovať lieky a ochranné prostriedky na nevyhnutné zabezpečenie nemocníc a ambulancií a vydá zákaz na ich vývoz mimo územia SR.

Obrana má určiť tých vojakov, ktorých môžme predbežne zaškoliť do pozície sanitárov v prípade potreby. Vopred.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

14:08 Univerzita Komenského dnes vydala vyhlásenie, že prerušuje prezenčnú výučbu až do odvolania.

„Momentálne bola výučba prerušená do 27. marca. Pracujeme na tom, aby sme sa mohli do školy vrátiť čím skôr.  Situáciu pozorne sledujeme, no aby rektor nemusel každé dva týždne vydávať nový príkaz, rozhodol dnes o prerušení prezenčnej výučby až do odvolania. Hneď ako sa niečo zmení, dáme vám včas vedieť!“

Univerzita Komenského prerušila prezenčnú výučbu od 9. marca 2020, odvtedy funguje v režime dištančnej výučby. Pedagógovia komunikujú so študentmi elektronicky prostredníctvom mailov, videohovorov, využívajú e-learning, Moodle, MS Teams a ďalšie nástroje. Knižnice fungujú v režime na diaľku a poskytujú vzdialený prístup ku všetkým materiálom potrebným k štúdiu.

UK upravila podmienky ohľadom prijímacích skúškok. Prihlášky na fakulty, ktorým ešte neuplynul termín na podanie prihlášok, akceptuje v elektronickej podobe bez nutnosti posielania papierových dokladov, ktoré bude možné doložiť neskôr. Prírodovedecká fakulta UK predlžuje termín podávania prihlášok do 31. marca 2020. Všetky opatrenia komunikuje na webe a oficiálnom FB univerzity.

13:45 SK8: RTVS musí informovať o dianí vo všetkých regiónoch

Predseda združenia samosprávnych krajov – SK8 Jozef Viskupič vyzýva generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka, aby televízia a rozhlas sprostredkovávali informácie proporcionálne zo všetkých regiónov Slovenska. Hlavne v ťažkých časoch, ktoré momentálne žijeme je dôležité, aby ľudia boli informovaní o dianí vo všetkých regiónoch.

Ako predseda združenia samosprávnych krajov SK 8 chcem vyjadriť zásadnú požiadavku na zmenu spôsobu, akým RTVS zabezpečuje informovanie o dianí v našich krajoch. Rozhodnutia o preventívnych opatreniach na školách, v sociálnych a zdravotníckych zariadeniach či kultúrnych inštitúciách sa neprijímajú len v Bratislave, ale aj v Hriňovej, Martine, či Dunajskej Strede,“ povedal J. Viskupič.

Predseda SK 8 sa obrátil otvoreným listom na J. Rezníka a vyzval ho, aby zabezpečil dôsledné dodržiavanie verejnoprávnosti ako esencie existencie RTVS prostredníctvom pravidelného informovania verejnosti o dianí vo všetkých krajoch Slovenskej republiky.

11:59 Výzva Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

V súvislosti s neustále sa meniacou situáciou na hraničných prechodoch jednotlivých štátov, obmedzením leteckej a autobusovej prepravy osôb, ako aj možným postupným uzatváraním hraníc ďalších štátov, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vyzýva občanov SR, aby rešpektovali platné cestovné odporúčanie rezortu diplomacie v stupni číslo 3 – necestovať do všetkých štátov sveta, platné od 16. marca 2020.

Prioritnou úlohou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR je v súčasnosti postupné zabezpečovanie repatriácie občanov SR zo zahraničia do vlasti.

V prípade občanov, ktorí v podmienkach mimoriadnej situácie aj napriek tomuto odporúčaniu vycestujú do zahraničia, rezort diplomacie z objektívnych dôvodov nemôže garantovať ich repatriáciu do SR.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR opakovane pripomína, že po návrate zo zahraničia platí v SR povinná 14-dňová karanténa.

12:46 Výnimka na dojazd nákladiakov – Opatrenia v súvislosti s mimoriadnou situáciou

Prezídium Policajného zboru

povoľuje

všeobecnú výnimku z § 39 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na

29. marca 2020 a 5. apríla 2020

 s cieľom zníženia koncentrácie vodičov nákladných motorových vozidiel na odpočívadlách, resp. odstavných plochách a zabezpečenia plynulého tranzitu cez územie Slovenskej republiky.

Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku na území Slovenskej republiky.

Povolením výnimky nie je dotknuté oprávnenie policajta zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutne potrebný čas alebo mu prikázať smer jazdy podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona, ak si to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.

12:48 VšZP pružne reaguje na potreby zdravotného systému s cieľom pomôcť poistencom i poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP), v súvislosti s opatreniami prijatými na spomalenie šírenia ochorenia Covid-19, poskytla 19. 3. 2020 verejný prísľub poskytovateľom všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti, že zdravotnú starostlivosť až do odvolania núdzového stavu, resp. do odvolania tohto prísľubu, uhradí za týchto podmienok:

VšZP zaplatí za telefonické medicínske konzultácie viac

VšZP podporuje všetky opatrenia, ktorých cieľom je spomaliť šírenie ochorenia Covid-19, napr. aj obmedzenie osobných návštev u lekára. V tejto súvislosti zaznamenala mnoho sťažností poistencov, ktorí sa do ordinácií nedokážu dovolať. Na zlepšenie dostupnosti telefonickej medicínskej konzultácie preto VšZP prijala tieto opatrenia:

 • Poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti VšZP garantuje úhradu telefonickej medicínskej konzultácie nad rámec kapitačnej platby, v ktorej je tento spôsob ordinovania bežne zahrnutý. Úhrada za telefonickú konzultáciu bude vo výške ako pre nekapitovaného poistenca.
 • Pediatrom z dôvodu odlišného platobného mechanizmu VšZP garantuje úhradu výkonu telefonickej medicínskej konzultácie v cene kontrolného vyšetrenia.
 • V špecializovanej ambulantnej starostlivosti VšZP garantuje úhradu telefonickej medicínskej konzultácie v dvojnásobnej výške.

Pri preventívnych prehliadkach VšZP zohľadní epidemiologickú situáciu

V súčasnej epidemiologickej situácii dochádza k prerušeniu vykonávania preventívnych prehliadok, čo sa odrazí pri vyhodnocovaní tohto parametra k 1. 7. 2020 a 1. 1. 2021. Garantujeme všeobecným lekárom pre dospelých, všeobecným lekárom pre deti a dorast i gynekológom, že túto skutočnosť ústretovo zohľadníme tak, aby nemala negatívny vplyv na príjmy ambulancií.

VšZP uhradí poskytnutú zdravotnú starostlivosť aj bez výmenného lístka

Spomaliť šírenie vírusu napomôže aj obmedzenie návštev všeobecného lekára z dôvodu potreby vystavenia výmenného lístka k špecialistovi. Garantujeme preto, že špecializovanú ambulantnú starostlivosť uhradíme aj bez odporúčania všeobecného lekára.

V ústrety pacientom i lekárnikom

Mnohí poistenci VšZP sú odkázaní na lieky, ktoré im môže predpísať iba lekár špecialista. Z dôvodu ochrany pacientov umožníme, aby im lieky mohli predpísať aj všeobecní lekári na základe predchádzajúcich informácii o poistencovi (napr. z liekovej knižky) a to formou eReceptu bez potreby návštevy ambulancie.

Preto, keď verejná lekáreň alebo výdajňa zdravotníckych pomôcok vydá liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu na základe preskripčného záznamu, lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu, ktorého predpísaním všeobecný lekár pre dospelých alebo všeobecný lekár pre deti a dorast porušil povinnosť dodržiavať preskripčné a indikačné obmedzenia, uhradíme zdravotnú starostlivosť poskytovateľovi lekárenskej starostlivosti a nebudeme si uplatňovať náhradu plnenia voči predpisujúcemu lekárovi prvého kontaktu.

VšZP predlžuje platnosť lekárskych poukazov

Platnosť lekárskych poukazov na zdravotnícke pomôcky predlžujeme z pôvodných 30 dní na 60 dní od dátumu ich vystavenia. Pri individuálne zhotovených zdravotníckych pomôckach môže byť predĺženie platnosti až o 90 dní.

Poukazy po spracovaní a schválení budeme poistencom posielať poštou, pričom každého poistenca na to vopred telefonicky upozorníme. V prípade, že bude potrebné do poukazu doplniť údaje, tiež na to poistenca upozorníme telefonicky a následne aj listom.  Rovnako budeme postupovať aj pri neschválení poukazu.

Z dôvodu ochrany zdravia našich poistencov i zamestnancov, VšZP obmedzila režim práce pobočiek a skrátila ich stránkové hodiny. Ak poistenci nestihli predložiť svoj lekársky poukaz v pobočkách, môžu ho vložiť do schránky v najbližšej pobočke alebo ho poslať poštou výlučne na kontaktnú adresu Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava. 

11:08 MZ SR Počet pozitívnych prípadov ochorenia COVID-19 (koronavírus) v pondelok stúpol o 19, na Slovensku tak máme celkovo 204 pozitívnych prípadov ochorenia. Ďalších 432 vzoriek bolo negatívnych, celkovo bolo na Slovensku zistených 3736 negatívnych prípadov.


Stručný popis dnes potvrdených prípadov:

1. žena, FN Nitra, okres Topoľčany

2. žena, Bratislava-Kramáre, hospitalizovaná, okres Malacky

3. žena, Bratislava-Kramáre, hospitalizovaná

4. muž, FN Nitra, okres Nitra

5. žena, FN Nitra, okres Topoľčany

6. žena, drive – RÚVZ Košice, okres Čadca

7. muž, Bratislava-Kramáre, okres Dunajská Streda

8. žena, Bratislava-Kramáre, okres Senec

9. muž, Bratislava-Kramáre, okres Zvolen

10. muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava

11. muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava

12. muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava

13. muž, Bratislava-Kramáre, okres Senec

14. žena, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava

15. žena, FN Trnava, okres Piešťany

16. žena, Bratislava-Kramáre, trvalé bydlisko Španielsko, prechodný pobyt okres Bratislava

17. žena, Bratislava-Kramáre, okres Malacky

18. žena, karanténa Gabčíkovo, okres Čadca

19. žena, ÚNV Ružomberok, okres Liptovský Mikuláš

10:20 BBSK a UMB spojili sily v boji proti dopadom pandémie nového koronavírusu

Banskobystrický samosprávny kraj a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa dnes dohodli na spoločnom postupe pri zabezpečovaní dobrovoľníckych aktivít. Spoločným cieľom je čo najviac minimalizovať dopady krízy, spôsobenej ochorením COVID-19.

Minimalizovať dopady krízy, spôsobenej šírením nového koronavírusu, sa spolu s Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) rozhodla aj Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB). Rektor Vladimír Hiadlovský a župan Ján Lunter pristúpili k dohode, ktorá koordinuje spoločný postup univerzity a samosprávneho kraja vo viacerých oblastiach.

„Veľmi nás teší, že na krízový plán BBSK sa vedenie univerzity rozhodlo aktívne zareagovať a priložiť ruku k spoločnému dielu. V týchto časoch je spolupráca ešte dôležitejšia ako kedykoľvek v minulosti a len koordinovaný spoločný postup nám pomôže súčasnú situáciu zvládnuť,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Krízový plán kraja pritom počíta s viacerými systémovými opatreniami, ktoré sa však nezaobídu bez pomoci dobrovoľníkov. Práve pri ich nábore bude nápomocná aj UMB.

„Oslovíme našich študentov a zamestnancov, aby sa zaregistrovali ako dobrovoľníci. UMB má dlhoročné pozitívne skúsenosti s dobrovoľníctvom, preto naši dobrovoľníci môžu byť užitoční nielen pri službe donášky potravín a liekov pre najohrozenejšie skupiny, ale vedia sa eventuálne postarať aj o deti pracovníkov v prvom kontakte. Ide o lekárov, lekárnikov, zdravotné sestry, policajtov, hasičov či záchranárov, ktorým výkon ich povolania neumožňuje zostať doma,“ doplnil rektor UMB Vladimír Hiadlovský.

Spolupráca BBSK a UMB im tak umožní venovať sa v čase krízy svojej práci s vedomím, že o ich deti je bezpečne postarané.

Kraj pripravuje tiež krízové centrá, určené pre rozšírenie kapacít nemocníc, a rovnako karanténne zóny, kde nájdu bezpečné útočisko ľudia vracajúci sa zo zahraničia, ktorí musia podstúpiť štátom nariadenú 14-dňovú karanténu.

Pre registráciu dobrovoľníkov vytvoril BBSK  jednoduché online prihlasovanie.

Dobrovoľníci pre všeobecné aktivity sa môžu prihlasovať tu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhj3zP4I_vk5GhdBxOpPajtu9lF17C68UDU_65gXoOjdeUFg/viewform?fbclid=IwAR1uTo6r2sZCN25pNMp8wm7BHjXDrlhLfTUDyOuMBnW334XDKZPBybREDw8

Pre dobrovoľníkov na prácu s deťmi je určený tento formulár:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvb9nBe2hZLYabv40rSZbW3Kcr9mKlSyji-j9Mhll74mX76g/viewform

23. marca 2020

20:10 Rokovanie vlády SR

Zajtra, v utorok 24. marca 2020 o 10.00 h sa uskutoční rokovanie vlády SR. Program bude zverejnený na www.rokovania.gov.sk

18:04 Karanténne centrá bude kraj otvárať postupne, donáška potravín začne fungovať do stredy

Jednotlivé body krízového plánu, ktorý Banskobystrický samosprávny kraj predstavil začiatkom minulého týždňa, dostali reálnu podobu. Známe sú prvé termíny spustenia služieb, počty doposiaľ prihlásených dobrovoľníkov i objednaných ochranných pracovných prostriedkov.

BANSKÁ BYSTRICA. Šesť bodov krízového plánu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý má pomôcť ľuďom zostať v bezpečí, posilniť kapacity zdravotníctva na zvládanie krízy a zabrániť masívnemu šíreniu nového koronavírusu, dostalo konkrétnu podobu.

„V databáze dobrovoľníkov máme do tejto chvíle zaregistrovaných viac ako 150 ľudí. Ďalších 18 sa prihlásilo na špecifické pozície kuchárov pre zariadenia sociálnych služieb, dvanásť ďalších prešlo prísnym výberom ako vhodní kandidáti na stráženie detí pracovníkov prvého kontaktu,“ hovorí Zuzana Lafférsová, ktorá má projekt dobrovoľníkov na starosti.

Vybraní dobrovoľníci nesmú mať pozitívnu cestovateľskú anamnézu, zdravotné problémy ani príliš vysoký vek, aby sami nepatrili medzi rizikovú skupinu obyvateľstva. Pre ich prácu im BBSK zabezpečí všetky potrebné osobné ochranné pracovné prostriedky.  

„Rozbehlo sa už aj prepájanie dobrovoľníkov na stráženie detí a rodičov „v prvej línii“. Zatiaľ máme dve požiadavky na stráženie od zamestnancov zariadení sociálnych služieb a jednu od zdravotnej sestry z nemocnice,“ doplnila Zuzana Lafférsová.

Požiadavky rodičov kraj zatiaľ zbiera cez riaditeľov zariadení sociálnych služieb a nemocníc v miestach, odkiaľ pochádzajú prihlásení dobrovoľníci. Keď bude dobrovoľníkov viac, ponuku kraj rozšíri aj pre rodičov – záchranárov, hasičov, policajtov či lekárnikov.

Postaraj sa o starkých

V uplynulom týždni spustil BBSK cez sociálne siete iniciatívu pod názvom Postaraj sa o starkých, ktorú zdieľalo len z facebookovej stránky kraja viac ako 160 ľudí. Tá smerovala práve k náboru dobrovoľníkov, na ktorých stojí systém zabezpečenia nákupov pre seniorov a najohrozenejšie skupiny obyvateľstva.

„Tento projekt je tesne pred spustením, call centrum, kde na bezplatné telefónne číslo zavolajú seniori a nahlásia svoju objednávku potravín, začne fungovať najneskôr v stredu. Prvé objednávky by mali byť doručené vo štvrtok,“ povedala Zuzana Lafférsová.

Tento týždeň bude call centrum fungovať ešte v testovacom režime a službu nákupov zabezpečovať len pre ľudí z okresov Banská Bystrica a Brezno.

„Potrebujeme zistiť, aké kapacity dobrovoľníkov budeme potrebovať, ako dlho trvá prijatie jednej objednávky a jej pripravenie v obchode, aké sú kapacity vozidiel na rozvoz a či korektne fungujú všetky prepojené systémy. Ak bude všetko v poriadku, rozšírime službu neodkladne na celý kraj,“ doplnila Zuzana Lafférsová.

Karanténne centrá otvoria postupne

Priestory štyroch internátov, ktoré BBSK na pokyn Ústredného krízového štábu vytypoval ako priestory pre karanténne centrá, sú v tejto chvíli pripravené, čaká ich už len dezinfekcia.

„V prípade, že o prevádzku karanténnych centier sa bude starať štát, sme schopní mu prvé karanténne centrum v Lučenci odovzdať už túto stredu. Stále však pracujeme na tom, aby sme vedeli prevádzku zabezpečiť aj vo vlastnej réžii. Momentálne prebieha materiálovo-technické dovybavenie internátov a nastavovanie prevádzkových poriadkov pre všetky štyri budúce karanténne centrá,“ povedala Janka Pálková, ktorá sa príprave karanténnych centier venuje.

Kraj bude hľadať do karanténnych centier aj pomocný personál, na časť prác opäť využije dobrovoľníkov. Centrá sa budú otvárať postupne, v poradí Lučenec, Rimavská Sobota, Banská Bystrica a Banská Štiavnica.

Konkrétny termín ich otvorenia bude závisieť na odozve štátu i na postupnom napĺňaní jednotlivých kapacít.

„Stále platí aj naša ponuka na vytypovanie a prípravu  vhodných priestorov pre rozšírenie izolačných miestností nemocníc. Zatiaľ na ňu odozvu od štátu nemáme, poverili sme však krajského lekára BBSK aby oslovil riaditeľov nemocníc a spolu s nimi nadefinoval požiadavky na takéto priestory,“ povedal vicežupan Ondrej Lunter s tým, že list s touto otázkou dnes odišiel na Ústredný krízový štáb SR a tiež novým ministrom vnútra a zdravotníctva.

BBSK objednal tisícky ochranných prostriedkov

Nedostatok osobných ochranných pracovných prostriedkov rieši Banskobystrický samosprávny kraj aj po vlastnej línii. Aktívne zháňa a kontaktuje dodávateľov po celom svete ako aj  firmy a sociálne podniky v kraji.

„V tejto chvíli máme objednaných 30-tisíc textilných rúšok, viac ako 10-tisíc párov ochranných rukavíc pre opatrovateľky a dobrovoľníkov, jednu tonu dezinfekčných  gélov na ruky a 700 respirátorov FFP3. Väčšina týchto ochranných prostriedkov by nám mala byť dodaná v priebehu tohto týždňa, a okamžite prístupná k distribúcii“ povedal Ján Michalský, ktorý za Úrad BBSK koordinuje zabezpečovanie ochranných prostriedkov.

Kraj tiež zabezpečil časť potrebných ochranných štítov a okuliarov, získať sa pokúša tiež sterilné rukavice pre lekárov, jednorazové chemické overaly, ďalšie respirátory FFP2 a FFP3 či vrecia na biologický odpad.

Čo je krízový plán BBSK?

Krízový plán predstavil BBSK začiatkom uplynulého týždňa a na jednotlivých projektoch odvtedy intenzívne pracujú zamestnanci Úradu a Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja.

„Ďakujem všetkým, ktorí s nasadením pracujú na tom, aby sa nám všetky body krízového plánu podarilo naplniť a ochrániť tak našich obyvateľov. V situácii ako je táto sa naša spoločnosť doposiaľ nenachádzala. Vyžaduje si rýchle rozhodovanie, koordinovaný postup, disciplínu a vzájomnú spoluprácu,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Ten zároveň poďakoval všetkým dobrovoľníkom, ktorí doposiaľ na výzvu BBSK zareagovali a rovnako podnikateľom, ktorí s krajom v čase krízy spolupracujú na zabezpečení ochranných prostriedkov.

16:30 MZ SR Štátny tajomník Martin Klus s európskymi partnermi o postupe pri repatriácii občanov

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus dnes (23. marca 2020) zastupoval Slovensko na rokovaní ministrov zahraničných vecí EÚ, ktoré sa z dôvodu obmedzení spojených so šírením nového koronavírusu konalo formou videokonferencie.

Ústrednou témou rokovania boli spôsoby zefektívnenia spolupráce členských štátov a európskych inštitúcií v reakcii na šírenie nového koronavírusu. Dôraz bol kladený predovšetkým na súčinnosť pri výkone konzulárnych služieb a možnosti posilnenej koordinácie pri repatriáciách občanov.

S týmto cieľom bol vytvorený aj koordinačný mechanizmus založený na bezprostrednej výmene informácií medzi členskými štátmi, monitorovaní situácie a žiadostí o návraty občanov do krajín EÚ a následnom hľadaní možností spoločnej prepravy. Štátny tajomník poukázal na plnú pozornosť, ktorú rezort diplomacie venuje komunikácii so slovenskými občanmi, ktorí čelia komplikáciám pri návratoch na územie Slovenskej republiky.

Poukázal som na dobrú skúsenosť spolupráce s viacerými partnermi, aj vďaka ktorej sa k dnešnému dňu podarilo repatriovať viac ako tisíc slovenských občanov,“ zdôraznil M. Klus.

Zároveň zdôraznil, že je nevyhnutné zachovať tranzit cez členské štáty EÚ kvôli pozemnej preprave repatriovaných osôb i zásobovaniu obyvateľstva.

Členské štáty sa tiež venovali spoločnému postupu v boji proti dezinformáciám a mýtom spojeným so šírením nového koronavírusu. Štátny tajomník v tejto súvislosti uviedol:

Jednoznačne je potrebné investovať viac energie do vyvracania falošných naratívov spojených s novým koronavírusom, avšak zároveň aktívne formovať spoločnú strategickú komunikáciu ohľadom pozitívnych elementov celoeurópskej spolupráce v boji s touto výzvou. Pozitívnym príkladom je práve prebiehajúca spolupráca pri repatriáciách, ako aj ekonomické opatrenia prijaté na úrovni EÚ, s cieľom ochrániť európsku ekonomiku, vrátane dôrazu, ktorý členské štáty kladú na udržanie voľného pohybu tovarov. Práve v týchto opatreniach sa prejavuje zdieľaná solidarita a súdržnosť Únie v reakcii na pandémiu koronavírusu.“

Okrem vnútroeurópskej dimenzie pandémie členské štáty venovali pozornosť aj širším regionálnym a globálnym dopadom spojeným so šírením nového koronavírusu, ktoré EÚ priebežne vyhodnocuje a podľa potreby je pripravená reagovať.

V rámci širšieho regionálneho diania bola pozornosť venovaná vývoju v Sýrii, s dôrazom na provinciu Idlib, ako aj vzťahom EÚ s Tureckom.

14:15 Zabezpečenie plynulej výroby potravín je pre nás alfou a omegou

Súbežne s prijímaním nových nariadení zo strany štátu poľnohospodári a potravinári denne pracujú na opatreniach v snahe ochrániť vlastných zamestnancov a zabezpečiť plynulú výrobu potravín a starostlivosť o zvieratá.

Vidiek sa spája pre zabezpečenie plynulej výroby potravín a zdravia obyvateľstva. Poľnohospodári okrem práce pri zvieratách a zakladaní tohtoročnej úrody zabezpečujú ochranné rúška a dezinfekčné prostriedky pre zamestnancov. Na základe povolenia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR v podnikoch pripravujú ubytovacie priestory pre ľudí, ktorí ostanú v karanténe, aby sa mohli naďalej starať o zvieratá.

Tam, kde je to možné, sa tímy ľudí rozdeľujú do menších skupín, aby v prípade nákazy minimalizovali výpadok väčšieho počtu zamestnancov. Niektoré podniky zvažujú, že zadelia ľudí na prácu v týždenných turnusoch.

„Rozhodli sme sa, že okrem všetkých ochranných a preventívnych opatrení si na družstve zriadime rezervný tím ľudí. Je zložení z rodinných príslušníkov, študentov, administratívnych pracovníkov. Prídu na krátke zaškolenie na farmy, aby v čase potreby zvládli základnú manipuláciu a starostlivosť o zvieratá“, opisuje preventívne plány predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Lučenci Rastislav Slocík.

Podľa predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emila Macha si práve v týchto dňoch zaslúžia obrovskú úctu a poďakovanie všetci ľudia, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na výrobe potravín.

„Práve dnes je mimoriadne podstatné, aby sme všetkým týmto ľuďom vyjadrili veľkú úctu a vďaku za ich náročnú prácu. Dnes vidno, že práve koronavírus vidiek spojil. Bez ohľadu na to, čo sa deje, sa v našich dedinách a mestách naďalej seje, sadí, chová, spracováva a produkuje. Potravinárske podniky fungujú, obchody sú naďalej zásobované potravinami. Máme čo jesť, máme sa kde liečiť“, dodal predseda SPPK Emil Macho.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora zároveň pracuje každý deň na podnetoch, ktoré jej posielajú jej členovia – poľnohospodári a potravinári – v súvislosti s koronavírusom, mimoriadnou situáciou a prijímaním ochranných a preventívnych opatrení zo strany štátu. 

14:15 Voda z verejného vodovodu je bezpečná

Voda z verejného vodovodu je bezpečná. Podľa všetkých dostupných informácií je šíriaci sa koronavírus veľmi citlivý na dezinfekciou na báze chlóru, ktorá sa bežne pridáva do pitnej vody. Pitná voda z kohútika tak nemá potenciál stať sa prenášačom vírusu. Navyše spôsob ťažby vody z podzemných studní, ktoré využíva BVS, je z tohto pohľadu mimoriadne bezpečný, pretože voda prechádza podložím a počas tohto procesu sa prirodzene čistí. Ľudia sa preto nemusia báť používať vodu z verejných vodovodov.

Chcem uistiť verejnosť, že sme spravili všetky potrebné preventívne opatrenia, aby sa ľudia mohli spoľahnúť na to, že voda, ktorú pijú a používajú na umývanie rúk je maximálne bezpečná“, povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Peter Olajoš.

Koronavírus je podľa aktuálne dostupných informácií na dezinfekciu chlórom ešte citlivejší ako viaceré patogény, ktoré sa z vody týmto spôsobom bežne odstraňujú.

Laboratórium BVS aj v tejto mimoriadnej situácii, vykonáva kontrolu kvality dodávanej pitnej vody z vodárenských objektov a to v legislatívne predpísanom rozsahu sledovaných ukazovateľov kvality pitnej vody. Tieto fakty okrem Úradu verejného zdravotníctva potvrdila aj Svetová zdravotnícka organizácia, ktorá navyše zdôraznila, že doteraz nebola pitná voda ani v jednom prípade potvrdená ako zdroj prenosu tohto ochorenia.

Opatrenia, ktoré BVS prijala na boj proti koronavírusu, sú preto sústredné hlavne na ochranu svojich zamestnancov tak, aby boli vytvorené personálne zálohy v prípade nárastu chorobnosti. BVS preto už  týždeň funguje v krízovom personálnom režime. V maximálne možnej miere je využívaný home office.

Preorganizovali sa smeny na technických objektoch tak, aby sa minimalizovalo prípadné šírenie nákazy alebo sa vyškolil ďalší personál na obsluhu kľúčových činností v BVS. V rámci týchto opatrení by prichádzalo do úvahy napríklad aj operatívne nasadenie ľudí naprieč regiónom BVS alebo optimalizácia pracovných postupov tak, aby ich v prípade potreby mohli vykonávať aj menej početné skupiny zamestnancov.

BVS chce okrem týchto preventívnych opatrení rokovať s príslušnými inštitúciami o tom, aby boli v prípade podozrenia na koronavírus zamestnanci vodární, ako dodávateľ strategickej komodity testovaní prioritne. Cieľom je garantovať bezpečnú dodávku vody aj v prípade nárastu chorobnosti.

10:29 Policajný zbor ďakuje občanom za sledovanie svojich sociálnych sietí a médiám za denné informovanie verejnosti

Koronavírus: Policajný zbor ďakuje občanom za sledovanie svojich sociálnych sietí a médiám za denné informovanie verejnosti

Policajný zbor (PZ) kontinuálne od 12. marca 2020 informuje verejnosť o všetkých témach súvisiacich s koronavírusom prostredníctvom svojich stránok na Facebooku a Instagrame. Na oboch sociálnych sieťach bol zaznamenaný rekordný nárast návštevnosti, čitateľnosti obsahu a počtu fanúšikov. PZ patrí v rámci Európy medzi najsledovanejšie polície, pričom v prepočte na počet obyvateľov je najsledovanejší.

V rámci všetkých štátnych inštitúcií sme sa stali lídrom v kvalite, kvantite a celkovom zásahu na sociálnych sieťach ohľadom informovania verejnosti o pandémii v Slovenskej republike. Popri mojich kolegoch, ktorí dňom a nocou strážia naše hranice by som rád vyzdvihol prácu nášho komunikačného tímu, pre ktorý neplatí pracovný čas a je sprostredkovateľom medzi dianím v uliciach a verejnosťou. Ďakujem občanom, za neustále narastajúci záujem o našu prácu, čo vplýva aj na zvyšovanie dôvery smerom k Policajnému zboru. Poďakovanie patrí aj médiám, ktoré taktiež na dennej báze prinášajú aktuality a preventívne témy, čím prispievajú k vysokej informovanosti verejnosti,“  povedal prezident PZ Milan Lučanský.

Hlavná stránka PZ na Facebooku „Polícia Slovenskej republiky“ od uvedeného dňa až do nedele 22.3. priniesla spolu 81 statusov týkajúcich sa koronavírusu, čo je takmer 7 statusov za deň. V tomto počte nie sú zarátané zdieľané statusy z iných stránok a niekoľko málo statusov o iných témach.

Po formálnej stránke statusy priniesli verejnosti sumarizáciu niekoľkokrát upravovaných mimoriadnych opatrení, aktualizácie ohľadom otvorenosti, respektíve zatvorenosti hraničných priechodov, aktuálne fotogalérie, živé videoprenosy, mimoriadne statusy o dopravnej situácii, upozornenia na internetový podvody spojené s témou koronavírusu, ale aj vysvetlenie šírených dezinformácií.

Samozrejme, že nás teší zvýšený počet fanúšikov a sledovateľov, avšak oveľa viac si vážim, keď sa nami zdieľané informácie dostanú aj k tým, ktorí našu stránku nesledujú. Našim cieľom je informovať a pôsobiť edukatívne a preventívne na čo najviac občanov Slovenskej republiky bez ohľadu na to, či oficiálne budeme mať jedného fanúšika, alebo 300 000 fanúšikov,doplnil Lučanský.

Podľa dostupných štatistík v administrátorskom rozhraní dosiahla hlavná stránka PZ na Facebooku nasledovné hodnoty v období od 14. do 20. marca:

12 983 nových fanúšikov (celkovo 275 476)

– 19 898 nových sledovateľov (celkovo 317 676)

– 2 279 251 dosah príspevkov (zobrazenia)

– 2 325 575 interakcia s príspevkom (lajky, komentáre, zdieľania)

– 2 437 056 trojsekundových pozretí videí

Strategickú pozíciu v edukácii a prevencii priniesla v kritickej chvíle stránka Hoaxy a podvody – Polícia SR, ktorá v danom období zverejnila 19 statusov. Po obsahovej stránke sa PZ na tejto platforme venoval vysvetľovaniu dezinformácií o koronavíruse, ktoré boli verejnosťou masovo zdieľané. Na stránke boli publikované aj tri zvukové nahrávky s charakterom poplašnej správy. K dnešnému dňu sa podarilo vypátrať jednu z autoriek, pričom kriminálna polícia naďalej analyzuje prichádzajúce tipy na autorov zvyšných dvoch nahrávok. Verejnosti boli v statusoch poskytnuté aj infografiky z dielne Svetovej zdravotníckej organizácie preložené do slovenského jazyka, ktoré vyvracajú časté mýty o spôsobe liečby koronavírusu. Fanúšikovia boli taktiež upozorňovaní na rôzne podvody spojené s vírusom.

Počet fanúšikov stránky Hoaxy a podvody – Polícia SR za dané obdobie sa zvýšil o viac ako 15 000, pričom celkový počet preshiahol 60 000 fanúšikov, čo potvrdilo líderské postavenie stránky zameranej na hoaxy v rámci Slovenskej republiky.

Fotografie z terénu boli zverejňované kontinuálne aj na Instagrame policiaslovakia. Súčasťou poskytovaného spravodajstva sa stali série odpovedí na otázky verejnosti. Komunikačnou stratégiou v tejto oblasti bolo získanie si pozornosti mladšieho publika vtipnými odpoveďami na niektoré jeho otázky, pričom väčšina ďalších odpovedí poskytovala užitočné informácie v súvislosti s koronavírusom v reálnom čase. Zvolená stratégia sa ukázala byť ako správna, keďže čítanosť každej zverejnenej odpovede presiahla hranicu 30 000 čitateľov. Základom úspešnej komunikácie v 21. storočí je taká interakcia s publikum, ktorá zvyšuje jeho pozornosť, na miesto vágneho, oficiálneho a pre laikov nudného jazyka.

V priebehu uvedeného obdobia sa celkový počet fanúšikov účtu policiaslovakia na Instagrame zvýšil o viac ako 27 000 a k dnešnému dňu presiahol hranicu 175 000.

Aktívne spravodajstvo o koronavíruse prinášalo aj osem facebookových stránok v gesciách jednotlivých krajských riaditeľstiev. Ich spravodajstvo bolo zamerané na aktuality z regiónov, z ktorých časť bola zdieľaná na hlavnej stránke PZ.

Prehľad počtu fanúšikov/sledovateľov krajských stránok na Facebooku k dnešnému dňu:

– Polícia SR – Bratislavský kraj: 32 453

– Polícia SR – Trnavský kraj: 13 608

– Polícia SR – Nitriansky kraj: 17 806

– Polícia SR – Trenčiansky kraj: 10 890

– Polícia SR – Žilinský kraj: 17 127

– Polícia SR – Banskobystrický kraj: 19 892

– Polícia SR – Prešovský kraj: 13 787

– Polícia SR – Košický kraj: 24 318

Celkový počet sledovateľov PZ na sociálnych médiách presiahol hranicu 700 000.

Súčasťou aktivít PZ na sociálnych sieťach je aj zabezpečovanie odpovedí na otázky občanov. K dnešnému dňu boli takýmto spôsobom v reálnom čase zodpovedaných viac ako 1000 otázok, ďalšej časti bola poskytnutá automatická, upravená odpoveď s návodom, kde sa nachádzajú všetky dôležité informácie o koronavíruse.

Policajný zbor bude v nastavenom tempe spravodajstva pokračovať naďalej, aby širokému publiku na sociálnych sieťach priniesol najaktuálnejšie spravodajstvo, varoval ho pred dezinformáciami a podvodmi, ako aj mladé publikum zaujal preventívnymi radami.

Rúško nie je hanba. Spolu to zvládneme. 

Ďakujeme zodpovedným občanom za ich prístup, ktorý je pre celý svet ukážkový.

9:46 Predseda vlády SR Igor Matovič a minister zdravotníctva SR Marek Krajčí budú dnes o 10.45 h informovať o aktuálnych informáciách týkajúcich sa koronavírusu vrátane výsledkov testov dvoch lekárov na klinike v Univerzitnej nemocnici Bratislava v bratislavskom Ružinove.

9:13 Ústredný krízový štáb na ÚV SR

Dnes, o 11.00 h na Úrade vlády SR v Bratislave zasadne Ústredný krízový štáb SR. Následne o 14.00 h sa uskutoční rokovanie vlády SR.

22. marca 2020

17:18 Boris Kollár: Prioritou parlamentu bude rýchlo prijať zákony, ktoré pomôžu ľuďom zvládnuť túto krízu

(Kancelária NR SR) Nový predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár sa v nedeľu zúčastnil televíznych diskusných relácií, v ktorých predstavil aktuálne priority vlády a takisto aj svoju predstavu vedenia parlamentu.

Nedeľné dopoludnie venoval aktuálny šéf parlamentu diskusným reláciám v TA3 a RTVS. V nich predstavil svoju víziu vedenia zákonodarného pléna a svoje aktuálne priority.

„Mojou osobnou ambíciou je, aby parlament fungoval a pracoval pre ľudí. Budem sa snažiť o to, aby sme prijali zákony čím skôr. Aby sme v tejto ťažkej dobe pomohli ľuďom, ktorí to potrebujú,“ uviedol Boris Kollár. Reagovať tak chce na náročnú situáciu nielen na Slovensku, ktorú spôsobil koronavírus Covid-19.

„Teraz sme všetci na jednej lodi. A keď sa všetci nespojíme, neskončí to dobre. Bývalá vláda urobila veľa dobrých krokov, tie horšie tá nová opraví a urobí lepšie. Celá zodpovednosť je teraz na nás a musíme rýchlo konať.“ Podľa jeho slov tak teraz nie je v pléne NR SR priestor na hašterenie a poslanci by sa mali sústrediť na pomoc ľuďom. K spolupatričnosti vyzýva aj občanov.

„Hlavná zodpovednosť tejto vlády je zabezpečiť ľudí na Slovensku, aby mali čo jesť a aby mali základný príjem, aby všetci toto obdobie zvládli. Zomknime sa ako národ – máme tu množstvo šikovných ľudí, veľa fabrík. Začnime si vyrábať to, čo dokážeme. Musíme si naštartovať náš priemysel. Vieme si vyrábať dezinfekčné prostriedky, rúška. Nečakajme, že nám niekto zrazu dodá pol milióna testov, alebo rúšok,“ predstavil niektoré z možných riešení Kollár.

Na najbližšej schôdzi NR SR, ktorú šéf parlamentu zvolal na utorok, sa budú obsadzovať posty podpredsedov NR SR. Nominovaný na tento post je aj bývalý predseda vlády Peter Pellegrini. Ako Kollár uviedol, bývalý premiér môže rátať s jeho podporou. „Náš klub bude hlasovať za zvolenie Petra Pellegriniho za podpredsedu NR SR.“

Ako ďalej uviedol, chce presadiť aj to, aby sa k opozičným návrhom zákonov pristupovalo zodpovedne.

„Na každej schôdzi by sme sa mohli dohodnúť, aby sme opozícii pustili nejaké dobré zákony – také, ktoré ľuďom môžu reálne pomôcť a budú mať zmysel aj z ekonomického hľadiska. Keď opozícia príde s niečím rozumným, prečo by sme ich návrhy nepodporili,“ uviedol s tým, že by sa takto mohla založiť nová tradícia. Ako ešte dodal, momentálne neuvažuje ani nad úpravami rokovacieho poriadku, ktorý predstavil jeho predchodca.

„V tomto čase nebudem meniť rokovací poriadok. Teraz musíme rýchlo prijímať zákony, aby sme túto pandémiu zvládli,“ uzavrel Boris Kollár.

11:57 MZ SR, hovorkyňa Eliášová Bližšie informácie k včera potvrdeným novým 41 prípadom:

– muž, Revúca, cestovateľská anamnéza ČR

– žena, ÚNV Ružomberok, cestovateľská anamnéza ČR

– žena, ÚNV Ružomberok,

– muž, karanténa Gabčíkovo, Nové Zámky, cestovateľská anamnéza Rakúsko

– žena, FN Nitra, Golianovo

– žena, FN Nitra, Kočovce-Rakoľuby

– žena, FN Trnava, Senica

– muž, FN Trnava, Suchá nad Parnou, ČR

– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19

– žena, Bratislava-Kramáre, Vysoká pri Morave, kontakt s COVID-19

– žena, Bratislava-Kramáre, Veľký Krtíš, kontakt s COVID-19

– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19

– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava

– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19

– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19

– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava

– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava

– žena, Bratislava-Kramáre, Veľký Meder,kontakt s COVID-19

– žena, Bratislava-Kramáre, Pezinok, kontakt s COVID-19

– žena, Bratislava-Kramáre, Ohrady, kontakt s COVID-19

– muž, Bratislava-Kramáre, Dolná Strehová

– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava

– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19

– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19

– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava

– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19

– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava

– žena, Bratislava-Kramáre, Hrabovka, kontakt s COVID-19

– žena, Bratislava-Kramáre, Dunajská Streda

– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19

– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19

– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19

– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava

– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava

– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19

– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19

– žena, FNsP Prešov

– muž, FNsP Prešov, cestovateľská anamnéza-Taliansko

– muž, FNsP Prešov, cestovateľská anamnéza-Taliansko

– žena, Michalovce

– muž, drive-in RÚVZ KE cestovateľská anamnéza

Pre bližšie informácie, prosím, kontaktujte jednotlivé regionálne úrady verejného zdravotníctva.

11:00 TA3 Igor Matovič: Vláda Petra Pellegriniho nás doteraz ohľadom šírenia koronavírusu zavádzala.

10:12 MZV SR Zasadnutie Rady EÚ pre zahraničné veci k zabráneniu šírenia vírusu COVID-19

Ministri zahraničných vecí členských štátov Európskej únie sa budú v pondelok 23. marca 2020 venovať možnostiam zefektívnenia spolupráce v boji proti šíreniu ochorenia COVID-19. Slovensko bude zastupovať štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus.  „Hlavná pozornosť bude, logicky, venovaná koordinácii pri repatriácii občanov členských krajín EÚ,“ zdoraznil M. Klus s tým, že zasadnutie sa kvôli novému koronavírusu uskutoční formou videokonferencie. ​Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *