Všetky formuláre: Kedy majú rodičia nárok na pandemické ošetrovné. Uzavreté školy a prázdniny

Dalito.sk/ilustračné foto: archív Dalito.sk
DALITO -

Rodičia detí, ktorých materské školy či školy sú v týchto dňoch rozhodnutím hygienika, zriaďovateľa či riaditeľa uzatvorené, majú po splnení ostatných zákonných podmienok naďalej nárok na dávku pandemické ošetrovné (0ČR). Podmienky nároku na dávku ani postup žiadosti o ňu sa nemenia. Nárok na pandemické OČR budú mať niektorí poistenci aj počas nadchádzajúcich zimných prázdnin. Všetky podmienky a pravidlá spracovala Zuzana Dvoráková z tlačového odboru Sociálnej poisťovne.

Pandemické OČR pri uzavretých školách a karanténe

Na pandemické OČR sa môžu spoľahnúť poistenci, ktorí sa starajú o deti do 11 rokov (resp. do 18 rokov pri deťoch s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom), ktorých škola alebo trieda bola uzatvorená rozhodnutím ministra, zriaďovateľa, riaditeľa školy alebo hygienika. Rovnako má na túto dávku nárok aj rodič, ktorému pediater potvrdil potrebu starostlivosti o dieťa z dôvodu, že dieťa je v karanténe. Ak poistenec ošetruje choré dieťa do 16 rokov veku a pediater mu potvrdil potrebu ošetrovania, tiež má nárok na pandemické OČR.

Rovnaká situácia pri starostlivosti je aktuálne aj v prípade detí, ktoré navštevujú materskú školu – ak je uzatvorená na základe rozhodnutia príslušného orgánu (ministra, zriaďovateľa, riaditeľa školy alebo hygienika), rodičia si môžu uplatniť nárok na pandemickú dávku.  Ošetrovné však nie je možné poberať vtedy, ak sa rodič rozhodne nedať dieťa do materskej školy alebo školy iba pre obavy z koronavírusu.

Zimné prázdniny a pandemická OČR

Počas školských prázdnin nárok na pandemické ošetrovné z dôvodu uzatvorenia školy spravidla nevzniká, vtedy je škola uzatvorená na základe školského zákona. Výnimky tvoria prípady, ak je škola aj počas obdobia školských prázdnin uzatvorená hygienikom (na čas určený hygienikom). Počas školských prázdnin majú nárok na pandemické ošetrovné aj poistenci, ak ošetrujú choré dieťa do 16 rokov alebo ak má dieťa do 11 rokov nariadenú karanténu (obe situácie potvrdzuje pediater). Ak ochorie dieťa 16-ročné a staršie, poistencovi vznikne nárok na bežné ošetrovné v rozsahu najviac 14 kalendárnych dní. Aj toto ochorenie na tlačive žiadosti potvrdzuje lekár.

Postup pri žiadosti o pandemické OČR sa nemení

Pri uzatvorených školách a počas zimných prázdnin sa postup žiadosti o pandemické OČR nemení. Tí, ktorí sa starajú o zdravé dieťa, pretože zariadenie, ktoré dieťa navštevuje, je uzatvorené rozhodnutím príslušného orgánu (cez prázdniny iba hygienikom), žiadajú o pandemické OČR prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke Sociálnej poisťovne tu: Žiadosť o pandemické ošetrovné. Tento formulár však Sociálnej poisťovni posielajú len vtedy, ak o dávku od 20. 3. 2020 ešte nikdy nežiadali. Ak ju už v minulosti poberali, stačí na konci kalendárneho mesiaca poslať pobočke SP vyplnený elektronický formulár Čestné vyhlásenie k pandemickej OČR. Poistenec v ňom vyznačí počet dní, počas ktorých sa o dieťa staral a ďalšie dôležité údaje. Rodičia sa pritom môžu pri starostlivosti o dieťa vystriedať, formulár zašle každý za seba. Ak poistenec o pandemické OČR žiada prvýkrát, zasiela oba elektronické formuláre – najskôr Žiadosť o pandemické ošetrovné a na konci mesiaca Čestné vyhlásenie k pandemickej OČR.

Rovnako prostredníctvom e-formuláru žiadajú o pandemické OČR aj poistenci, ktorých dieťa do 11 rokov veku má lekárom telemedicínsky („na diaľku“) nariadené karanténne opatrenie/izoláciu (v takomto prípade doklady o potrebe starostlivosti zasiela Sociálnej poisťovni pediater). Povinnosťou poistenca pritom zostáva na konci mesiaca zaslať pobočke formulár Čestné vyhlásenie k pandemickej OČR, v ktorom vyznačí dni, počas ktorých sa o dieťa staral alebo ošetroval.

Rodičia či iní poistenci, ktorí ošetrujú choré dieťa, žiadajú pobočku Sociálnej poisťovne o ošetrovné (aj pandemické) prostredníctvom originálu žiadosti o ošetrovné potvrdenej lekárom (tlačivo má k dispozícii lekár) a v prípade zamestnanca aj zamestnávateľom.

Výška pandemickej  OČR je rovnaká

Výška pandemickej OČR je rovnaká ako výška štandardnej dávky ošetrovné. Za deň je to 55% denného vymeriavacieho základu. Sociálna poisťovňa tento rok do októbra vyplatila svojim poistencom viac ako 262 tisíc dávok ošetrovné, z toho takmer 242 tisíc bolo pandemických dávok.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)