Poradňa

Všetky tlačivá dávky v nezamestnanosti pri evidencii na úrade práce

Sociálna poisťovňa pripomína, že od 1. júla 2020 je možné si uplatniť nárok na dávku v nezamestnanosti dvomi spôsobmi:

·         v pobočke Sociálnej poisťovne na tlačive Žiadosť o dávku v nezamestnanosti alebo

·         na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako súčasť žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.


„Sociálna poisťovňa upozorňuje, že ak si uplatníte nárok na dávku v nezamestnanosti ako súčasť žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodinynie je potrebné duplicitne podať žiadosť o túto dávku aj v Sociálnej poisťovni. Údaje v žiadosti úrad práce bezodkladne elektronicky poskytne Sociálnej poisťovni, nie je potrebné kontaktovať Sociálnu poisťovňu a overovať ich doručenie. Kontakt žiadateľa o dávku so Sociálnou poisťovňou teda nie je potrebný, výnimkou je len to, ak ste pracovali v zahraničí,“ uviedol Marian Škotka z tlačového oddelenia Sociálnej poisťovne.

Pobočka Sociálnej poisťovne je povinná rozhodnúť o nároku na dávku v nezamestnanosti najneskôr do 60 dní odo dňa začatia konania, pričom za deň začatia konania sa považuje deň, keď bola žiadosť o dávku doručená Sociálnej poisťovni, bez ohľadu na to, či ste si nárok uplatnili priamo v Sociálnej poisťovni alebo na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako súčasť žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

„To znamená, že zákonná lehota pobočky na rozhodnutie o dávke v nezamestnanosti nezačína plynúť od dátumu zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, resp. odo dňa ukončenia zamestnania, ale až dňom doručenia žiadosti o túto dávku Sociálnej poisťovni. Príslušná pobočka Sociálnej poisťovne posúdi splnenie všetkých zákonných podmienok na priznanie dávky, vydá o tom rozhodnutie a po priznaní dávku vyplatí,“ doplnil Škotka s tým, že


Sociálna poisťovňa ubezpečuje verejnosť, že jej zamestnanci robia všetko preto, aby boli nároky žiadateľov o dávku v nezamestnanosti posúdené a vyplatené čo najskôr, keďže v mimoriadnom čase pandémie klienti často riešia zložité životné situácie.

„V určitých prípadoch však celková lehota rozhodnutia o nároku nezávisí od Sociálnej poisťovne, keďže pre posúdenie nároku sú potrebné aj podklady poistenca od bývalých zamestnávateľov, resp. ak ste pracovali v inom členskom štáte Európskej únie podklady od príslušnej inštitúcie tohto členského štátu,“ spresnil.

Bližšie informácie o dávke v nezamestnanosti sa nachádzajú na internetovej stránke Sociálnej poisťovne tu:


 Dávka v nezamestnanosti a Dávka v nezamestnanosti a Európska únia.


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *