Poradňa

Všetky zmeny colných predpisov po Brexite

Už iba niekoľko dní zostáva do skončenia prechodného obdobia po Brexit-e, počas ktorého vo Veľkej Británii stále platí legislatíva Európskej únie, vnútorného trhu a colnej únie. Nielen podnikatelia, ale aj turisti či zákazníci, ktorí si zo Spojeného kráľovstva objednávajú tovar, sa tak musia pripraviť na zmeny. Finančná správa je pripravená pomôcť svojim klientom túto situáciu zvládnuť.

Európska únia a Veľká Británia sa stále snažia o uzavretie dohody o budúcich vzťahoch. Ak sa im to nepodarí, nebudú obe strany po ukončení prechodného obdobia viazané žiadnou dohodou o vzájomnom obchode. Od 1. januára 2021 je preto nevyhnutné pripraviť sa na uplatňovanie colných predpisov, či už pri obchodných transakciách, poštových zásielkach alebo bežnej turistike.

„Tovar, ktorý sa bude dovážať do EÚ zo Spojeného kráľovstva i vyvážať, bude podliehať colnému dohľadu a prípadným colným kontrolám. Dovoz alebo vývoz tovaru bude teda od 1. januára 2021 podliehať colnému konaniu. Na osoby, ktoré budú cestovať do Spojeného kráľovstva z EÚ a späť v rámci turistického styku, sa budú vzťahovať kontroly na hraniciach rovnako, ako pri cestách do/z tretích krajín (napr. USA, Ukrajina). Obmedzenia budú platiť aj na množstvo výrobkov, najmä tabakových a alkoholických nápojov, ktoré bude možné do EÚ doviezť bez toho, aby bolo nutné zaplatiť dovozné clo, DPH a spotrebnú daň. Cestujúci zo Spojeného kráľovstva budú mať pri odchode z EÚ nárok na vrátanie DPH. S obmedzeniami bude potrebné počítať aj pri zasielaní tovaru prostredníctvom poštových alebo kuriérnych prepravcov,“ upozornila Rybanská Martina, hovorkyňa Finančného riaditeľstva SR.


Na zmeny, ktoré prinesie Brexit, je pripravená aj finančná správa. Funguje špeciálna podstránka, na ktorej klienti nájdu odpovede na všetky otázky o Brexit-e: https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/clo/brexit#BrexitColOblast).

„Klientom bude so zmenami pomáhať aj call centrum finančnej správy, ktoré v colnej oblasti funguje non-stop: 048/ 43 17 222, voľba č. 5. Klienti môžu získať informácie aj prostredníctvom e-mailu. Stačí vyplniť jednoduchý formulár. K dispozícii je aj online četovanie,“ spresnila Rybanská.


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *