Významné vedecké osobnosti zdravotníckych výskumov 2022

ilustračné foto: Darko Stojanovic
DALITO -

Minister zdravotníctva ČR Vlastimil Válek (TOP 09) ocenil vedecké osobnosti za mimoriadne výsledky v oblasti zdravotníckeho aplikovaného výskumu a vývoja. Dalito.sk o tom informovalo tlačové oddelenie MZ ČR.

Ocenené projekty priniesli napríklad nové poznatky v oblasti mechanizmu dysfunkcie pravej komory u chronického srdečného zlyhania alebo v oblasti predikcie účinnosti terapie nádorov hlavy a krku, či uplatnenie molekulárnej a funkčnej diagnostiky v terapii v rámci ochorenia pomenovaného  ako primárna imunodeficiencia.

„Je mi nesmírnou ctí, že mohu řešitelům vybraných projektů s potěšením osobně předat ocenění za vynikající výsledky v aplikovaném zdravotnickém výzkumu a vývoji. Cena ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj je důkazem znamenité úrovně vědy a výzkumu ve sféře zdravotnictví, lze jejím prostřednictvím zviditelnit významné vědecké osobnosti působící ve sféře zdravotnictví, a konečně je to též cesta, jak těmto vědcům a jejich týmům ze jejich obětavou, náročnou, odpovědnou a kvalitní práci upřímně poděkovat,“ povedal pri udeľovaní cien český minister zdravotníctva Vlastimil Válek.

Ocenenia v kategórii Ceny ministra zdravotníctva ČR za zdravotnícky výskum a vývoj pre rok 2022 prevzali:

  • prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.  působící v Institutu klinické a experimentální medicíny s názvem: Mechanismy dysfunkce pravé komory u chronického srdečního selhání.
  • prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. FCMA působící ve Fakultní nemocnici Motol za projekt: Interakce buněk nádorového mikroprostředí jako nový nástroj predikce účinnosti terapie nádorů hlavy a krku.
  • prof. MUDr. Anna Šedivá, DSC. působící ve Fakultní nemocnici Motol za projekt: Moderní přístupy k primárním imunodeficiencím: uplatnění molekulární a funkční diagnostiky v terapii.
  • prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBA. působící ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze za projekt: Studium degradačních produktů bilirubinu vznikajících při fototerapii novorozenecké žloutenky.
  • Doc. Ing. Karel Holada, Ph.D. působící na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy za projekt: Nové možnosti intravitální diagnostiky prionových chorob z periferních tkání a mozkomíšního moku.

Čestné uznania ministra zdravotníctva za zdravotnícky výskum a vývoj pre rok 2022 prevzali:

  • Doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D. působící ve Středočeském technologickém institutu Masarykovy univerzity za projekt: Úloha microRNA a jejich cílových molekul v transformaci folikulárního lymfomu a agresivitě chronické lymfocytární leukémie.
  • prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. působící na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy za projekt: Biologie a imunopatologie selhání kostní dřeně a kombinované autoimunitní cytopenie (Evansova syndromu) u dětí.
  • prof. MUDr. Jan Martínek, Ph.D., AGAF působící v Institutu klinické a experimentální medicíny za projekt: G-POEM v léčbě refrakterní idiopatické a diabetické gastroparézy – randomizovaná a kontrolovaná „sham” studie.
  • prof. MUDr. Luděk Červenka, CSc., MBA působící v Institutu klinické a experimentální medicíny za projekt: Role renální dysfunkce v progresi chronického srdečního selhání a její možné klinické aplikace: preklinické studie na zvířecích modelech.
  • RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D. působící na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy za projekt: Stanovení fenotypu a funkce imunitních buněk jakožto prediktorů odpovědi na léčbu u pacientů se spinocelulárním karcinomem hlavy a krku.

Ceny ministra sú spojené s finanční odmenou vo výške 100 000 Kč. Víťazné projekty si tak tohto roku rozdelili celkovo 500 000 Kč. Päť riešiteľských tímov, ktorým udelili Čestné uznání ministra zdravotnictví, pri prevzalo diplomy.

(Ak sa vám tento článok páčil, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu