Správy

Výzva Lajčákovi a Sakovej: Zahraničným Slovákom nechodia volebné lístky!

Verejná výzva

ministrovi zahraničných vecí Miroslavovi Lajčákovi a
ministerke vnútra Denise Sakovej
.

Denne dostávame podnety od voličov, ktorí chcú voliť vo voľbách do NR SR 2020, požiadali včas o voľbu poštou a stále nedostali hlasovacie lístky.
Mnohí voliči, požiadali o voľbu poštou ešte v novembri – decembri minulého roku a aj keď majú kód pre sledovanie zásielok, ani po 1-2 mesiacoch nedostali zásielku s hlasovacími lístkami zo SR.


Nie je v našich silách skúmať, prečo Slovenská pošta nedokáže doručiť zásielky za viac ako 1-2 mesiace, ale sme presvedčení, že by sa MV SR malo zaujímať, prečo doručenie zásielok trvá tak dlho.

Do volieb zostávajú dva týždne. Aby sme predišli riziku, že hlasy zo zahraničia nebudú včas doručené na úrady deň pred voľbami, žiadame MZV SR aby v spolupráci s MV SR, umožnili voličom v zahraničí odovzdanie zásielok na veľvyslanectvách v cudzine a ich doručenie do SR diplomatickou poštou. V SR by ich MZV SR / MV SR rozoslalo na svoje náklady na príslušné obecné úrady.

Pretože dostávame otázky o tom, kto sú “ľudia v zahraničí, ktorí chcú voliť poštou” prinášame prehľad krajin, z ktorých voliči odoslali žiadosť o voľbu poštou, resp. o hlasovací preukaz.

23% voličov, ktorí požiadali o voľbu poštou bolo v čase podania žiadosti na území SR, je teda možné predpokladať, že žijú v SR.
Až 11,3% voličov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území SR bolo v čase podania žiadosti na území SR. Aj občania, ktorí nemajú trvalý pobyt v SR, sa na Slovensko stále vracajú.

Zdôrazňujeme, že voľbu poštou využívajú všetci voliči, bez ohľadu na to kde žijú. Hovoriť o voličoch, ktorí volia poštou ako o občanoch, ktorí žijú v zahraničí je veľmi zjednodušujúce a nepravdivé tvrdenie, ktoré má podľa nášho názoru len rozdeľovať spoločnosť.

Žiadosti o voľbu zo zahraničia


S TP na území SR
32 948
Bez TP na území SR
4 301
Spolu: 37 249

Žiadosti o hlasovací preukaz: 6 648

Žiadosti o voľbu poštou od voličov s trvalým pobytom na území SR boli podané z územia týchto krajín:
Czechia 23,9 %, Slovakia 22,7 %, United Kingdom 15,0 %, Germany 6,7 %
Switzerland 4,4 %, Austria 3,6 %, United States 2,9 %, Ireland 2,4 %, Netherlands 2,3 %, Denmark 2,0 %, France 1,5 %, Norway 1,4 %, Belgium 1,3 %, Spain 1,2 %, Australia 1,2 %, Canada 1,2 %, Italy 1,0 %, Sweden 0,5 %, Luxembourg 0,4 %, Poland 0,4 %

Žiadosti o voľbu poštou od voličov bez trvalého pobytu na území SR boli podané z územia týchto krajín:
Czechia 23,5 %, United Kingdom 12,2 %, Austria 12,1 %, Slovakia 11,3 %, Germany 8,2 %, Switzerland 5,8 %, United States 5,2 %, Canada 3,1 %, Ireland 1,9 %, Netherlands 1,9 %, Italy 1,8 %, Australia 1,7 %, France 1,6 %, United Arab Emirates 1,1 %, Belgium, 1,0 % Spain 1,0 %, Denmark 1,0 %, Sweden 0,8 %, Norway 0,8 %, Luxembourg 0,4 %

Žiadosti o hlasovacie preukazy (len voliči s TP na území SR) boli podané z územia týchto krajín:

Krajina: Slovakia 70,54 %, Czechia 12,11 %, United Kingdom 4,44 %, Austria
3,23 %, Germany 2,63 %, Switzerland 1,36 %, United States 0,72 %, Netherlands 0,65 %, Ireland 0,54 %, Hungary 0,47 %, Australia 0,41 %, Belgium 0,34 %, Denmark 0,23 %, Poland 0,23 %, Spain 0,18 %, Italy 0,18 %, Norway 0,18 %, Canada 0,16 %, France 0,15 %, Sweden 0,11 %

Ing. Samuel Zubo
predseda Srdcom doma o.z.


Na výzvu už na FB reagovala aj prezidentka SR Zuzana Čaputová:

„Pred časom som podporila iniciatívu Srdcom doma, ktorá pozývala našich občanov žijúcich mimo Slovenska, aby sa zúčastnili volieb. Je to dobrá iniciatíva, lebo je dôležité voliť – z Bratislavy, z ktoréhokoľvek slovenského mesta alebo dediny a rovnako aj zo zahraničia. Všetci zodpovední apelujú najmä na našich mladých ľudí, ktorí žijú a študujú v zahraničí, aby sa raz vrátili domov.

Potrebujeme váš talent a potrebujeme vaše skúsenosti. Keď sa uchádzame o váš prínos pre Slovensko, tak by sme mali rešpektovať aj vaše názory a postoje. Aj tie, ktoré vyjadríte vo voľbách. Počúvame dnes, že nie ku všetkým, ktorí ste o voľbu zo zahraničia v zákonnej lehote požiadali, sa hlasovacie lístky dostali, prípadne sa dostali nekompletné. Využite všetky možnosti, ako sa zúčastniť volieb, vrátane zaslania žiadosti o opätovné doručenie lístkov orgánu, ktorý ste o voľbu požiadali.

My všetci sme Slovensko a my všetci môžeme 29. februára ovplyvniť jeho budúcnosť.“Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *