Správy

Výzva MZVaEZ SR: Podnikatelia, pripravte sa na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Sev​erného Írska z EÚ

V nadväznosti na blížiaci sa termín vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z EÚ k 1. novembru 2019 je potrebné, aby sa podnikatelia pripravili a vykovali potrebné finálne kroky, vrátane príprav na prípadný tvrdý brexit bez dohody. Dalito.sk o tom informovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Mnohé z týchto prípravných krokov sú vzhľadom na rozdelenie kompetencií medzi členskými štátmi a EÚ koordinované na úrovni Európskej komisie.

V tejto súvislosti Európska komisia vyzýva všetky zainteresované strany, vrátane firiem, obchodných komôr, podnikateľských zväzov apod., aby využili zostávajúci čas a ubezpečili sa, že prijali všetky potrebné opatrenia. V nadväznosti na uvedené Európska komisia uverejnila Oznámenie o dokončení príprav na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie 1. novembra týkajúce sa práv občanov, formalít na hraniciach, obchodu, dopravy, finančných služieb, liekov a pod.


Oznámenie je k dispozícii na stránke TU.

Európska komisia zároveň za účelom uľahčenia príprav podnikateľov na tvrdý brexit uverejnila podrobný kontrolný zoznam, ktorý má pomôcť firmám obchodujúcim so Spojeným kráľovstvom urobiť finálne kroky, aby sa minimalizovalo narušenie obchodu a dodávateľsko-odberateľských reťazcov. Ide najmä o pripravenosť na colné konania, uvádzanie výrobkov na trh,  nepriame zdaňovanie, sanitárne a fytosanitárne kontroly apod.

Kontrolný zoznam je k dispozícii na stránke TU. 

Informácie o colných formalitách v súvislosti s brexitom v prístavoch Francúzska, Belgicka a Holandska sú k dispozícii na stránkach:

https://finance.belgium.be/en/ customs_excises/enterprises/ brexit

http://douane.gouv.fr/ articles/c957-entreprises- preparez-vous-au-brexit


https://www.getreadyforbrexit. eu/en

Informácie pre používateľov prístavov Spojeného kráľovstva a Eurotunelu sú k dispozícii na  stránke TU.

Zároveň si dovoľujeme dať do pozornosti podnikateľskej verejnosti podujatie organizované Slovenskou agentúrou  pre rozvoj investícií a obchodu SARIO dňa 10.10.2019 pod názvom „BREXIT & Colné postupy“, bližšie informácie sú na linku TU.

 Ako to bude so vzdelávaním a uznávaním dokladov po brexite 


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *