Správy

Vzdelávacie centrum, aké tu ešte lekári nemali

Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica (FNsP FDR) otvorili nové školiace stredisko. Ide o kľúčovú investíciu do vzdelávania všetkých zamestnancov.  Je to tak prvé novovybudované stredisko svojho druhu v rámci štátnych nemocníc.

Najväčšou pridanou hodnotou nových priestorov sú multimediálne technológie, ktoré ponúkajú nové možnosti vzdelávania nielen zdravotníkov nemocnice ale aj záujemcov zo Slovenska a zahraničia.

Moderné priestory môžu na vzdelávanie lekárov, sestier a ostatných zdravotníckych kategórií za poplatok využívať aj iné subjekty/foto: FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Päť prednáškových sál s celkovou kapacitou 160 miest je vybavených najmodernejšou multimediálnou technikou, ktorá umožní živé prenosy z operačnej sály nielen v našej nemocnici, ale odkiaľkoľvek, kde je dostupný internet.


Dalito.sk o tom informovala Ružena Maťašeje, hovorkyňa FNsP FDR.

Dvanásť nezávislých wifi

Účastníci workshopov, seminárov alebo kongresov môžu  operatérovi klásť otázky a komunikovať s ním. Dvanásť nezávislých wifi sietí ponúka široký priestor pripojenia a prepojenia prednáškových sál ako napríklad spúšťať prezentáciu na interaktívnej tabuli priamo z mobilu, alebo sledovať rovnakú prezentáciu vo všetkých prednáškových sálach.

Päť prednáškových sál s celkovou kapacitou 160 miest je vybavených najmodernejšou multimediálnou technikou, ktorá umožní živé prenosy z operačnej sály nielen v našej nemocnici, ale odkiaľkoľvek, kde je dostupný internet/foto: FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica

V stredisku je vytvorený priestor aj na inštalovanie rôznych trenažérov. Napríklad na seminári zameranom na chirurgickú liečbu ochorení močového mechúra, si lekár hneď natrénuje aj základnú manipuláciu s laparoskopickými nástrojmi.

V stredisku je vytvorený priestor aj na inštalovanie rôznych trenažérov/foto: FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica

„Špičkových odborníkov nevychováva len prax pri lôžku pacienta, zdravotníci sa musia vzdelávať a sledovať rýchlo meniace sa trendy v medicíne počas celého svojho profesionálneho života. Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov považujeme za jednu z našich priorít a chceme, aby v našej nemocnici pracovali erudovaní lekári, sestry, atď. , preto sa neustále snažíme zlepšovať podmienky ich profesionálneho rastu,“ vysvetľuje víziu vzniku školiaceho strediska Miriam Lapuníková, generálna riaditeľka nemocnice.

Za poplatok aj pre iných 


Moderné priestory môžu na vzdelávanie lekárov, sestier a ostatných zdravotníckych kategórií za poplatok využívať aj iné subjekty.

Stavebné úpravy, vybavenie a technológie si vyžiadali investíciu 360 000 EUR, ktoré nemocnica hradila z prostriedkov získaných podnikateľskou činnosťou.

Eduka centrum/foto: FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Školiace stredisko ponúka:

  • 5 multifunkčných klimatizovaných prednáškových sál s celkovou kapacitou 160 miest,
  • sály sú vybavené interaktívnymi tabuľami : ivestream do prednáškovej sály z akéhokoľvek miesta, kde je dostupný internet nielen z operačnej sály,  zrkadlenie 4 mobilných zariadení naraz, kreslenie do živého obrazu alebo na nekonečný papier,
  • multifunkčná wifi sieť, umožňujúca 12 nezávislých wifi sietí,
  • multifunkčné prepojenie prednáškových sál s možnosťou sledovania rovnakej prezentácie na všetkých obrazovkách,
  • ozvučenie  a ovládanie intenzity osvetlenia.

Emmku zachránil výnimočný zákrok v slovenských podmienkach

 

 


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *