Správy

Za osem mesiacov tržby za vlastné výkony a tovar v priemysle medziročne klesli o 14,7 %. Najviac sa darí herniam a stávkam

Tržby vybraných odvetví v auguste 2020 boli stále nižšie ako pred rokom, v priemysle, stavebníctve a informačných technológiách dokonca zaznamenali vyššiu mieru poklesu ako v júli. Najvýraznejší pokles bol v stavebníctve, kde podniky a organizácie mali medziročne tržby nižšie o 18,4 %. Vo vybraných trhových službách, ako aj v doprave a skladovaní sa miera zaostávania tržieb oproti júlu stlmila. Uviedol Štatistický úrad SR v tlačovej správe.

Z jednotlivých konkrétnych činností aj v auguste najväčší pokles tržieb zaznamenali činnosti cestovných agentúr a kancelárií, ich tržby boli medziročne nižšie o 80 %. Po dlhodobom raste, klesli druhý mesiac po sebe aj tržby v počítačovom programovaní.

Priaznivý bol vývoj najmä v pozemnej doprave a doprave potrubím, kde tržby po piatich mesiacoch poklesu znova rástli. Najviac si prilepšili herne a stávkové kancelárie, ktorých tržby sa medziročne zvýšili o 17,6 %.


Vývoj v auguste 2020 v porovnaní s júlom 2020 [1])

V porovnaní s júlom sa v auguste tržby za vlastné výkony a tovar (ďalej len tržby) najpriaznivejšie vyvíjali v priemysle, kde vzrástli o 0,7 %. Medzimesačný rast dosiahli aj v doprave a skladovaní a vo vybraných trhových službách, u obidvoch zhodne o 0,4 %.

Menej priaznivý bol vývoj v stavebníctve a v informačných a komunikačných činnostiach. V obidvoch odvetviach došlo k poklesu tržieb, v stavebníctve o 6,2 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 1,1 %.

Vývoj v auguste 2020 v porovnaní s augustom 2019

Tržby v priemysle medziročne klesli o 3,2 %. Vývoj podľa sekcií SK NACE Rev. 2 ovplyvnil pokles v dodávke vody a odpadoch o 6,4 %; dodávke elektriny a plynu o 5,1 %; priemyselnej výrobe o 2,9 % a rast v ťažbe a dobývaní o 3,1 %.

Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom poklese tržieb, najvýznamnejšie zníženie zaznamenali vo výrobe kovov o 9,3 %, ostatnej výrobe o 18,6 %, dodávke elektriny a plynu o 5,1 %, výrobe drevených výrobkov o 10,2 % a vo výrobe strojov i.n. o 8,9 %.


Tržby vzrástli vo výrobe počítačových výrobkov o 12,7 %, výrobe výrobkov z gumy a plastu o 2,6 %, výrobe chemikálií o 3,4 %, výrobe koksu a ropných produktov o 2,7 % a v ťažbe a dobývaní o 3,1 %. Vo výrobe dopravných prostriedkov sa tržby medziročne nezmenili.

Tržby v stavebníctve klesali šiesty mesiac po sebe, oproti augustu 2019 boli nižšie o 18,4 %, čo bol najväčší pokles od októbra 2016.

Naďalej klesali tržby v doprave a skladovaní [2]), pokles bol však od začiatku koronakrízy najmiernejší. V auguste sa tržby znížili medziročne o 5,3 %, pokles ovplyvnili najmä nižšie tržby v skladových a pomocných činnostiach v doprave o 16 %, nižšie tržby boli aj v leteckej a vodnej doprave. Priaznivý bol vývoj najmä v pozemnej doprave a doprave potrubím, kde tržby po piatich mesiacoch poklesu znova rástli (o 7,1 %).

Štvrtý mesiac po sebe pokračoval aj pokles v informačných a komunikačných činnostiach[3]), tržby sa oproti augustu 2019 znížili o 4,5 %. Najvýznamnejšie klesli v počítačovom programovaní o 7,8 %, ktoré po dlhodobom raste zaznamenali pokles už druhý mesiac po sebe. Tržby sa medziročne zvýšili len v nakladateľských činnostiach.

Vo vybraných trhových službách [4]) boli tržby v porovnaní s augustom 2019 nižšie o 5,7 %. Najväčší pokles tržieb bol naďalej v činnostiach cestovných agentúr a kancelárií, medziročne sa znížili o 80 % (v júli bol pokles o 84,6 %, v júni o 84,9 %). Prehĺbil sa pokles tržieb za právne a účtovnícke činnosti o 12,8 % oproti júlovému poklesu o 9,8 %. Naopak, najviac sa darilo subjektom pôsobiacim v činnostiach herní a stávkových kancelárií, ktorých tržby sa medziročne zvýšili o 17,6 %, čo bol najväčší rast od septembra 2016.

Vývoj za osem mesiacov roku 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019

Za osem mesiacov roku 2020 tržby za vlastné výkony a tovar v priemysle medziročne klesli o 14,7 %.


Od začiatku roka sa tržby za vlastné výkony a tovar znížili vo výrobe dopravných prostriedkov o 21,8 %.

Tržby v stavebníctve saza osem mesiacovv porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 znížili o 10,3 %.

V doprave a skladovaní sa tržby medziročne znížili o 11,3 %.

Celkové tržby v informačných a komunikačných činnostiach sa zvýšili o 0,5 % vplyvom rastu v počítačovom programovaní o 6,7 %.

Vo vybraných trhových službách sa tržby znížili o 6,2 %.

TABUĽKY ŠÚ SR


[1]) zo sezónne očistených údajov


Poznámka: z mesačného zisťovania; indexy v priemysle, stavebníctve a vo vybraných trhových službách sú počítané zo stálych cien na báze roku 2015; v doprave a skladovaní, v informačných a komunikačných činnostiach sú indexy počítané z bežných cien

[2]) do sekcie Doprava a skladovanie patria divízie pozemná doprava a doprava potrubím; vodná doprava; letecká doprava; skladové a pomocné činnosti v doprave; poštové služby a služby kuriérov

[3]) do sekcie Informačné a komunikačné činnosti patria divízie nakladateľské činnosti; výroba filmov, videozáznamov a televíznych pro­gramov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok; činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie; telekomunikácie; počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby; informačné služby

[4]) vo Vybraných trhových službách sú zahrnuté činnosti v oblasti nehnuteľností; odborné, vedecké a technické činnosti; administratívne a podporné služby; umenie, zábava a rekreácia; ostatné činnosti a skupina ostatné vzdelávanie a pomocné vzdelávacie činnosti


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *