Začal platiť upravený Zákonník práce aj s novinkami otcovskej dovolenky

ilustračné foto: pixabay.com - Public Domain Pictures
DALITO -

Po novom sa termín rodičovská dovolenka muža nahrádza inštitútom otcovská dovolenka. Pozitívom je aj to, že táto novinka prospeje obidvom rodičom.

Približne jeden rok od prvého znenia návrhu na otcovskú dovolenku, sa ministerstvo financií a ministerstvo práce dohodli na tom, že otcovská dovolenka bude na Slovensku existovať podobne, ako funguje v iných krajinách Európskej únie. Schválená mala byť už v auguste, vtedy však do úpravy neprešla, namiesto toho ju parlament pripomienkoval.

Inštitút otcovskej dovolenky

Zásadné pri tom boli upresnenia ustanovení, ktoré by definovali inštitút otcovskej dovolenky, ako aj úpravy nárokov a možností flexibilnej pracovnej činnosti popri starostlivosti o dieťa. Zákonník práce totižto doposiaľ zohľadňoval právo otca na čerpanie rodičovskej dovolenky skôr ako prípustnú možnosť v rámci zákona Materská dovolenka a rodičovská dovolenka. O zakotvení zákona, ktorý by vyhovel rodičovským potrebám obidvoch pracujúcich rodičov, sa napokon definitívne rozhodlo uplynulý mesiac.

V rámci aktuálnej úpravy Zákonníka práce tak otcovská dovolenka existuje popri materskej a rodičovskej ako legitímny pojem, ktorý definuje inštitút otcovskej dovolenky ako nárok otca na čerpanie pracovnej dovolenky po narodení dieťaťa.

Ako sa skrátila rodičovská dovolenka, či ako otcovia budú poberať materskú sa dočítate v článku Upravený Zákonník práce je už v platnosti, zohľadní aj otcov na rodičovskej [pracuj.sk]