Zahraniční Slováci pozor! Štát pri sčítaní nezaujíma, že v SR reálne nežijete už dlhé roky. Aj vám hrozia vysoké pokuty

Dalito.sk/ilustračné foto: Kancelária NR SR

V zmysle novely zákona o sčítaní sa pre pandémiu posúva asistované sčítanie na obdobie od 1. 4. do 31. 10. 2021. V historicky prvom plne elektronickom sčítaní sa obyvatelia budú sčítavať z  pohodlia domova a vyplnenie elektronického formulára  nezaberie viac ako 10 minút. Na sčítanie postačí mobil, tablet či notebook alebo PC. Obyvatelia budú mať  okrem webovej aplikácie k dispozícii aj mobilné aplikácie.

Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou blízkych,  bude mať možnosť využiť od 1. 4. 2021 služby asistovaného sčítania. 1. 6. 2020 sčítaním domov a bytov. Sčítanie domov a bytov trvalo 8 a pol mesiaca a  plynule naň nadväzuje elektronické sčítanie obyvateľov od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021.

Plne elektronické a integrované sčítanie obyvateľov 2021

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021, t. j. počas 6 kalendárnych týždňov. Obyvateľ sa sčíta sám, kedykoľvek a na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár nájde na webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa môže aj cez mobilnú aplikáciu pod názvom SODB 2021, ktorá je dostupná pre operačné systémy Android a iOS. Samosčítanie elektronickým formulárom  je pre obyvateľov rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára bez narušenia súkromia. Pomoc obyvateľ nájde aj na linke: 02/20 92 49 19.

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať  k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Sčítanie obyvateľov je povinné aj pre “neobyvateľov”

Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt. Ďalej obyvatelia tretích krajín, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca.

Jasmína Stauder, hovorkyňa ŠÚ SR pre SODB 2021 pre Dalito.sk upozorňuje, že sčítanie obyvateľov SR je povinné aj pre Slovákov dlhodobo žijúcich a pracujúcich v zahraničí. Teda aj tých, ktorí reálne na Slovensku nežijú. Musia sa ho zo zákona zúčastniť všetci, ktorí majú na Slovensku registrovaný akýkoľvek pobyt.

„Sčítania sa nemusí zúčastniť fyzická osoba so slovenským štátnym občianstvom ak nemá v SR trvalý pobyt, ak má prechodný pobyt v SR, ale v rozhodujúcom okamihu nebola SR jej súčasným pobytom,“ vysvetľuje hovorkyňa s tým, že účasť obyvateľov, teda či sa na sčítaní aj reálne zúčastnili vyhodnotia podľa vzťahu k administratívnym zdrojom údajov.

Je čisto na zodpovednosti zahraničných Slovákov, ktorí sa zo zákona sčítania musia zúčastniť, aby o ňom vedeli všetko bez ohľadu na to, že napríklad už desaťročia žijú a pracujú v zahraničí a nesledujú už dianie na Slovensku.

„Upozorniť ich na to musia príbuzní, weby, sociálne médiá, spolky Slovákov zahraničí a podobne,“ uviedla hovorkyňa ŠÚ SR pre SODB 2021. Ak sa ho zahraničný Slovák nezúčastní aj z dôvodu neinformovanosti, sankcie ho vraj neminú. Podľa zákona o sčítaní ľudu sú od 25 eur až do 20 000. Konanie o uložení pokuty sa môže začať do jedného roka odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však do dvoch rokov.

„Aj Slovákom žijúcim v zahraničí dokážeme, že sa sčítania nezúčastnili, úmyselne či neúmyselne,“ uviedla Jasmína Stauder. Všetko podľa Zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021. Hovorkyňa trvá na tom, že názov sčítania je správny napriek tomu, že sa ho musia zúčastniť aj zahraniční Slováci, ktorí reálne na Slovensku už dávno nežijú ani nepracujú, len tam majú napríklad trvalý pobyt.

„ Sčítavajú sa obyvatelia SR, nie občania, takže názov zodpovedá obsahu zisťovania,“ uviedla Jasmína Stauder, hovorkyňa ŠÚ SR pre SODB 2021.

Bez ohľadu na covid

Štatistov nezaujíma ani situácia, ak slovenský občan v zahraničí, napríklad aj pre covid opatrenia v danej krajine, nebude v tom čase mať pri sebe počítač, prípadne mu život zásadne ovplyvňujú iné zákazy.

„Doba sčítania je dostatočne dlhá, bude aj doba pre asistované sčítanie, väčšina má kontakty na Slovensku (príbuzní, iné blízke osoby) čo sú predpoklady, aby si obyvateľ SR mohol svoju zákonnú povinnosť sčítať sa splnil,“ povedala hovorkyňa s tým, že pripravené majú byť aj slovenské konzuláty v zahraničí. „Konzuláty budú informované prostredníctvom MZV SR o povinnosti obyvateľov SR sa sčítať , ide o elektronické sčítanie, nie je dôvod na asistované sčítanie, keďže na konzulátoch nejde o digitálne vylúčené osoby,“ reagovala Jasmína Stauder, hovorkyňa ŠÚ SR pre SODB 2021 s tým, že neuviedla, či sú v prípade potreby konzuláty pripravené pomôcť slovenským občanom.

Koľko otázok treba vyplniť

„Po prihlásení čaká obyvateľa sčítací formulár, ktorý obsahuje 14 otázok. Všetky otázky sú doplnené o krátke a výstižné vysvetlivky a preto by vypĺňanie malo byť jednoduché a rýchle. Pomoc obyvateľovi poskytne aj call centrum. Obyvatelia môžu volať na číslo 02/ 20 92 49 19,“ uviedla Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie:

Ochrana osobných údajov je priorita

Pri sčítaní obyvateľov domov a bytov 2021 je prioritou ochrana osobných údajov obyvateľov a bezpečnosť zberu a spracovania  údajov je základnou podmienkou realizácie sčítania. Všetky údaje poskytnuté Štatistickému úradu SR sú spracovávané výlučne pre potreby sčítania. Všetky získané údaje sú chránené pred únikom, zneužitím alebo krádežou.

Prečo je sčítanie potrebné

Prináša po desiatich rokoch komplexný pohľad na to, ako sa Slovenská republika a jej obyvatelia za uplynulé obdobie  zmenili. Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní. 

Výsledky zo sčítania prezentujú:

Demografickú, sociálnu, národnostnú, náboženskú štruktúru obyvateľstva na danom území, poskytnú informácie o bývaní obyvateľov, o štruktúre bytov a domov, pomôžu možnosti  formovať rozhodnutia autorít regionálnej a lokálnej úrovne, údaje slúžia ako podklad na územné plánovanie obcí, výsledky SODB, ktoré  prispievajú k  riešeniu systému dopravy,  budovaniu parkovísk, parkovacích miest, parkov a zelene, oddychových zón a detských ihrísk, zistenie reálneho počtu dochádzajúcich a odchádzajúcich obyvateľov za prácou alebo do školy má výrazný vplyv na kvalitu dopravy.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)