Zatvorte na Slovensku školy! Nezatvorte na Slovensku školy!

Dalito.sk/ilustračné foto: Bibiana Bukovčáková

Na spravodajskej stanici ČT24 som si vypočula skvelú analýzu faktov od vedeckej redakcie, ktorú vedie rešpektovaný Daniel Stach. Vo februári 2021 tohto výnimočného novinára, ktorého pozvania do štúdia prijímajú držitelia Nobelovej ceny z celého sveta, odmenila vedecká spoločnosť Cenou Ferdinanda Peroutky 2020.

Vedecká redakcia zosumarizovala všetky prestížne vedecké analýzy šírenia koronavírusu doteraz. Dala to na pána ako vždy.

Tri jasné závery

„Na svete je dodnes 7 500 serióznych, prestížnych, špičkových vedeckých a dátových štúdií z jednotlivých regiónov, ktoré sa navzájom odlišujú. Ohľadom deti v školách priniesli tri jasné závery: 1. Zatvorenie škôl na šírenie epidémie má vplyv. 2. Zatvorenie škôl na šírenie epidémie nemá vplyv a po 3. Nikto nevie či zatvorenie škôl má alebo nemá vplyv na šírenie epidémie,” oznámila redakcia ČT24. Kamarátka učiteľka na to vtipne zareagovala: „Mne je to jasné. Zatvoria učiteľov. Len neviem za čo!”

Ostáva len veriť, že medzi tými tisíckami odborných štúdií je aj jedna o šírení koronavírusu na školách aj v slovenských podmienkach. A že práve podľa nej sa slovenskí epidemiológovia rozhodli spustiť slovenský semafor. A nielen analýza o povinných Ag testoch, ktorá celému svetu ukázala, a on sa aj poučil, ako povinným celoplošným testovaním vyzabíjať vlastných občanov.

Dáta bez dát

Naposledy sa k školstvu vyjadrili Dáta bez pátosu. Uviedli, že ich veľmi veľmi ruší pravidlo: Pri zistení 1 pozitívneho dieťaťa ide na 14 dní do karantény celá trieda. Upozorňujú, že ak by sme takto riadili chrípkové epidémie, tak by z každého siedmaka bol dnes piatak a z maturantky by dnes bola len druháčka.

Ako príklad uviedli, že vo Švajčiarsku ide po zistení pozitívneho do karantény on/ona + súrodenci a po teste v triede tí, ktorí sú pozitívni. Ostatní v škole. A karanténa len 10 dní. Upozornili na slovenské prehlásenie: “ŠKOLY SA ZATVÁRAŤ NEBUDÚ”, ktoré matematicky nesedí pri náraste prípadov hlavne medzi mladými. Každé pozitívne dieťa stiahne so sebou 20 spolužiakov na 2 týždne domov. Napríklad za posledných 14 dní bolo 200 detí pozitívnych. To by bolo v maxime 200 tried. Ale v septembri po pápežovi budeme mať 200 detí pozitívnych denne. Preto si myslia, že v karanténe budú tisíce tried. Pritom každý deň v škole sa ráta.

Slovenská školská katastrofa

Slovenskí žiaci mali školy zatvorené takmer najdlhšie v EÚ. Upozornil Najvyšší kontrolný úrad. Najväčší dopad to malo na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré mali len málo možností sa vzdelávať dištančne. Až 128 tisíc detí, čo je viac ako 18 %, sa online neučilo. Doučovanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia nie je dostatočné, upozornili analytici NKÚ.

Alebo sa počas „zeleného Slovenska“ na nový školský rok podľa semaforu politici už lepšie pripravili a a konečne to aj reálne dajú bez ujmy na vzdelávaní detí? A podľa ktorej prestížnej odbornej analýzy v slovenských podmienkach sa rozhodli?

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)

https://www.dalito.sk/vysokoskolaci-chcu-podporit-nadane-deti-uz-v-skolkach/