Záujem firiem o digitalizáciu rastie. OMNICOMU priniesol tretinový rast príjmov

Dalito.sk/V spoločnosti OMNICOM pracuje tím skúsených profesionálov s viac ako 25-ročnou praxou z IT prostredia/foto: OMNICOM
PR -

Pandémia a povinný prechod do online sveta pre väčšinu firiem zvýšili záujem spoločností na Slovensku o digitalizáciu. Potvrdzujú to aj hospodárske výsledky spoločnosti OMNICOM v Bratislave – vlani jej obrat v oblasti pomoci firiem pri procese digitalizácie narástol až o tretinu na viac než pol milióna eur.

 „Pred pár rokmi bola digitálna transformácia vnímaná ako módne slovné spojenie. Dnes u našich klientov vidíme významný posun vo vnímaní jej dôležitosti. Spolupráce s viacerými našimi klientmi sa prehlbujú, lebo oni sami si uvedomujú fakt, že ak nebudú digitalizáciu riešiť, tak je ohrozená ich existencia aj z hľadiska konkurencie. Aj preto sa v tomto roku ešte viac zameriame na segment digitalizácie malých aj veľkých firiem na Slovensku. Záujem je enormný, firmy pochopili, že im digitalizácia prinesie zrýchlenie a zjednodušenie procesov a najmä odľahčenie zamestnancov od rutinnej práce a zníženie prevádzkových nákladov,“ vysvetľuje Miroslav Hlohovský, CEO spoločnosti OMNICOM. Spoločnosť  pôsobí na trhu už vyše dvadsaťpäť rokov, firmám poskytuje vzdelávanie v oblasti IT a digitálnych zručností, poradenstvo v oblasti digitálnej transformácie, digitalizácie a automatizácie.

Dnes si už firmy a organizácie uvedomujú, že digitálna transformácia predstavuje zložité zmeny nielen na úrovni biznisu, ale aj IT.  „Mnohé firmy, ktoré už majú hoci aj malé skúsenosti s digitalizáciou, zistili, že samy túto komplexnú a náročnú zmenu nedokážu zvládnuť v rámci interného tímu, ktorý je zaneprázdnený prevádzkou. Potrebujú nezávislý pohľad zvonka, ktorý im dodajú naši experti,“ dopĺňa Hlohovský.

Presun práce do digitálneho sveta počas pandémie umožnil aj konzultantom z OMNICOMU efektívnejšie a flexibilnejšie spolupracovať s klientmi. „Presun do online nám priniesol väčšiu dynamiku a efektivitu. Vďaka kolaboračným nástrojom sme sa ako externí konzultanti stali súčasťou virtuálnych tímov našich klientov. To im prináša väčšiu efektivitu a my sme flexibilnejší a dostupnejší,“ vysvetľuje Pavol Holbík, CFO spoločnosti OMNICOM.

Rast aktivít doma i v zahraničí

Aktivity spoločnosti OMNICOM v predchádzajúcich dvoch rokoch významne ovplyvnila pandémia koronavírusu. V roku 2021 firma zaznamenala celkový nárast príjmov až o 30 % na viac než pol milióna  eur z konzultantskej činnosti v oblasti digitálnej transformácie, digitalizácie a automatizácie. Medzi klientov OMNICOMU patria domáce aj nadnárodné spoločnosti. Významnú časť portfólia klientov však tvoria práve zahraničné firmy.

Rast aktivít firmy za hranicami Slovenska viedol minulý rok napríklad k uzavretiu  silnejších partnerských vzťahov vo Francúzsku a USA. Silnejúci dopyt po službách konzultantov zo strany klientov bol dôvodom aj na posilnenie tímu o 2 nových konzultantov.

Ďalšími plánmi OMNICOMU je pracovať na rozvíjaní existujúcich riešení, ako aj hľadať nových partnerov a nové riešenia, ktoré budú vhodné pre rôznorodé potreby klientov. „Musíme si uvedomiť, že digitalizácia vstupuje do všetkých odvetví. Netýka sa už len bánk, poisťovní. Dnes si online objednáte jedlo z vašej obľúbenej reštaurácie, nákup potravín či zaplatíte za parkovanie alebo si kúpite lístok do kina. Vďaka digitalizácii služieb získavajú spotrebitelia vyššiu pridanú hodnotu. My poskytujeme našim klientom komplexnú pomoc nielen pri implementácii digitálnych nástrojov a získaní digitálnych zručností, ale aj s úspešným zvládnutím zmien, ktoré digitalizácia prináša do firemných procesov, internej kultúry a do práce zamestnancov,“ uzatvára M. Hlohovský.

Novinkou je digitalizácia aj pre správu budov

OMNICOM svojim klientom ponúka v oblasti digitálnej transformácie a automatizácie riešenia s využitím softvérových nástrojov GLPI a 4me.

Novinkou je spolupráca s Ausemiom, digitálnou platformou pre údržbu budov a zariadení. „Práca správcov budov a údržbárov je veľmi slabo automatizovaná a digitalizovaná. Správa budov a zariadení je často evidovaná len na papieri alebo prácnom dopĺňaní excelových tabuliek. V spolupráci s Ausemiom vidíme možnosť, ako pomôcť našim klientom a poskytovateľom služieb v oblasti facility manažmentu efektívnejšie spravovať ich budovy a zariadenia,“ vysvetľuje Miroslav Hlohovský.

——————–

O spoločnosti OMNICOM

V spoločnosti OMNICOM pracuje tím skúsených profesionálov s viac ako 25-ročnou praxou z IT prostredia, ktorí poskytujú firmám a organizáciám pomoc a podporu pri zavádzaní efektívnych digitálnych riešení a zmene spôsobu práce. Skúsení konzultanti pomáhajú firmám nájsť  tie najlepšie riešenia problémov, zrýchliť vývoj a zlepšiť ich komunikáciu so zákazníkmi. V prípade komplexných projektov, ktoré prinášajú do organizácií veľké zmeny, sa experti z OMNICOMU priamo zapájajú do realizácie riešení, ktoré navrhli.

OMNICOM tiež ponúka odborné kurzy s certifikovanou metodikou pre zamestnancov s cieľom pripraviť ich na zmenu uvažovania a nový spôsob práce. Viac informácií nájdete na www.omnicom.skwww.omnicom.digital.