Kultúra

Zdeněk Macháček sa nezmazateľne zapísal do dejín slovenského spevoherného divadla

Hoci bol rodák z Brna, zapísal sa nezmazateľne do dejín slovenského spevoherného divadla. Zdeněk Macháček pripravil mnohé inscenácie s kolegami Bedřichom Kramosilom a Borisom Slovákom. O tejto trojici sa právom hovorí ako o zakladateľoch slovenského operetného divadla. 15. augusta uplynie 90 rokov od narodenia známeho umelca.

Zdeněk Macháček sa narodil 15. augusta 1928 v Brne v rodine poštového zriadenca. Už keď mal 8 rokov, začal chodiť do speváckeho zboru a učiť sa hrať na husle, čo ovplyvnilo jeho život a profesijné smerovanie. Bolo prirodzené, že začal študovať na brnianskom konzervatóriu hru na husle a dirigovanie.

Zdeněk Macháček ešte ako žiak v škole na husliach/foto archív: Divadlo Nová scéna

V rokoch 1949 – 1953 bol Zdeněk Macháček členom Štátnej filharmónie v Brne, kde sa stal vedúcim skupiny II. huslí. Už počas štúdia pôsobil v rôznych hudobných súboroch ako huslista, ale aj ako dirigent. Spomenúť možno aj jeho spoluprácu so súborom RADOST pri JAMU v Brne, ktorého členmi boli v tom čase aj českí herci Vlasta Fialová, Josef Somr, či dlhoročný osobný priateľ Zdenka Macháčka, herec Vladimír Menšík.


Zdeněk Macháček (vľavo) s hercom Vladimírom Menšíkom (vpravo)/foto archív: Divadlo Nová scéna

V rokoch 1957 až 1999 sa Macháček ako šéfdirigent podieľal na budovaní spevoherného súboru, najmä orchestra Divadla Nová scéna (NS). V rokoch 1981- 1983 bol umeleckým vedúcim spevohry NS. Tvorivé výsledky a interpretácia operetných diel a muzikálov zaradili divadlo Nová Scéna na popredné miesto nielen v bývalom Československu. Dôkazom je množstvo úspešných zahraničných vystúpení (Nemecko, Holandsko, Dánsko, Švajčiarsko, Rakúsko, Luxemburg, Taliansko).

Vyše štyridsať rokov spolupracoval Zdeněk Macháček so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu (SOSR). S týmto telesom odohral množstvo koncertov a nahral veľa hudobných nosičov prevažne operetného a muzikálového žánru – svetových i slovenských autorov (Gejza Dusík, Karol Elbert, Mikuláš Schneider-Trnavský, Tibor Andrašovan, Igor Bázlik, Marián Varga, Peter Breiner a iní).

Zdeněk Macháček/foto archív: Divadlo Nová scéna

Mnohé z koncertov zaznamenala aj Slovenská televízia. Okrem SOSR pracoval Zdeněk Macháček aj s ostatnými veľkými hudobnými telesami, či už to bola Slovenská filharmónia, Filharmónia Košice, ale tiež viaceré hudobné divadlá, medzi nimi Slovenské národné divadlo, Štátna opera v Banskej Bystrici, či Štátna opera v Košiciach.

Zdeněk Macháček/foto archív: Divadlo Nová scéna

Hudobný skladateľ a dirigent spolupracoval aj s hudobnými divadlami v Berlíne, Moskve, Prahe, Brne, Budapešti, Varšave. Venoval sa piesňam pre deti a detskému hudobnému divadlu.

Autorsky spolupracoval s Orchestrom ľudových nástrojov, pre ktorý napísal, upravil a inštrumentoval ľudové piesne z moravsko-slovenského pomedzia.

Na bratislavskej VŠMU pôsobil dvanásť rokov ako pedagóg – vyučoval dirigovanie operety a muzikálu. Pôsobil aj na Konzervatóriu v Bratislave.


Zdeněk Macháček/foto archív: Divadlo Nová scéna

Dlhé roky bol predsedom poroty Medzinárodnej speváckej súťaže operety a muzikálu, ktorá sa koná v Komárne, v rodisku svetového hudobného skladateľa Franza Lehára. Zdeněk Macháček zomrel 6. januára 2017 vo veku 88 rokov.

Môže vás zaujať:

Geniálny herec Vladimír Menšík opustil divákov pred 30 rokmi Komentáre (1)
  1. Monika píše:

    Vďaka za spomienku, bol to výnimočný človek!

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *