Správy

Ženy vo vede s odmenou 5 000 eur

Výskumy nových materiálov  ovládli tohtoročné udeľovanie ocenení L’Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede. Výskum katódových materiálov na báze nanoštruktúrovaných kompozitov síra-uhlík pre Li-iónové batérie a Nové funkčné materiály na báze striebra a chlóru: objavovanie supermateriálu in virtuo – to sú dve víťazné práce vedkýň druhého ročníka súťaže TOP žien medzi vedkyňami. 

Ako vyriešiť problémy s použitím rôznych kompozitných materiálov a kam sa posúva výskum nových materiálov s výnimočnými magnetickými a elektrickými vlastnosťami na báze striebra a chlóru?  Odpovede na tieto a podobné otázky sa dajú nájsť vo výskumoch nadaných slovenských vedkýň, ktoré si prevzali ocenenie Pre ženy vo vede.

Každá 5 000 EUR 


Slovenská edícia celosvetového projektu Pre ženy vo vede má dve víťazky. Víťazky si na slávnostnom odovzdávaní cien prevzali ocenenie v hodnote 5 000 Eur. 

doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková/foto: Pre ženy vo vede

doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková

Pracuje na Katedre fyzikálnej chémie, Ústavu chemických vied, Prírodovedeckej fakulty, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a cieľom jej práce je vývoj batérií lítium – síra, ktoré by sa mali využívať vo vysoko energeticky náročných aplikáciách ako sú napríklad elektromobily, roboty či stacionárne uskladnenie energie z obnoviteľných zdrojov.

„Tieto batérie neobsahujú žiadne ťažké kovy ako väčšina dnes používaných Li-iónových batérií, sú oveľa bezpečnejšie, lacnejšie a využívajú ľahko dostupné materiály. Existuje však niekoľko závažných problémov, ktoré stále bránia sériovej výrobe týchto batérií ako sú napríklad nízka cyklovateľnosť a objemové zmeny počas cyklovania. Cieľom projektu je riešenie týchto problémov použitím rôznych kompozitných materiálov na báze uhlíka a síry s rôznou 2D a 3D štruktúrou. Dôležitá je taktiež príprava a testovanie malých reálnych prototypov Li-S batérií, pričom výsledky tohto výskumu by mohli prispieť ku komercializácií tohto typu batérií“, dodáva k svojej práci Andrea Straková Fedorková.

dr hab. Mariana Derzsi, PhD.

dr hab. Mariana Derzsi, PhD./foto: Pre ženy vo vede

Mariana Derzsi pôsobí v Ústave Výskumu Progresívnych Technológií, Materiálovotechnologickej fakulte v Trnave Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave.


Cieľom jej projektu je nájsť nové materiály s výnimočnými magnetickými a elektrickými vlastnosťami na báze striebra a chlóru pomocou metód počítačom asistovaného materiálového designu na atómovej úrovni.

„Materiály na báze striebra Ag2+ majú veľký potenciál stať sa zdrojom novej rodiny intenzívne vyhľadávaných vysokoteplotných supravodičov a multifunkčných elektronických materiálov. Ich výskyt je však veľmi ojedinelý a experimentálne postupy ich vyhľadávania nesmierne náročné. Môj projekt sa preto zameriava na vyhľadávanie nových kandidátov in virtuo. Spojenie striebra Ag2+ s chlórom predstavuje možnosť významne rozšíriť túto vzácnu skupinu materiálov a počítačom asistovaný materiálový design predstavuje vysoko efektívny spôsob ich virtuálneho vyhľadávania, charakterizácii ich vlastností a predpovedi podmienok ich vzniku“ vysvetľuje Mariana Derzsi.

Tohtoročné ceny udeľovali v kategórii do 35 rokov doc. RNDr. Andrei Strakovej Fedorkovej, PhD. z Katedry fyzikálnej chémie, Ústavu chemických vied, Prírodovedeckej fakulty, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a v kategórii do 45 rokov dr hab. Mariane Derzsi, PhD. z Ústavu Výskumu Progresívnych Technológií, Materiálovotechnologickej fakulty v Trnave Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave

Do finále iba 12

Do druhého ročníka sa zapojilo 34 slovenských vedkýň, do finále sa ich prebojovalo celkom 12. So svojimi projektami predstúpili vedkyne 11. apríla 2018 pred odbornú porotu. Tá bola zostavená zo zástupcov Slovenskej akadémie vied, Slovenskej komisie pre UNESCO a členom komisie bol tiež generálny riaditeľ spoločnosti L’Oréal Tomáš Hruška.

Pri príležitosti  osláv 20. výročia For Women in Science v Paríži, vyhlásila Nadácia generálneho partera spoločnosti v spolupráci s UNESCO záväzok Male Champion For Women in Science,  vytvorený v duchu iniciatívy Organizácie spojených národov HeForShe, ktorého cieľom je  urýchlenie zmien a zlepšenie prístupu k rovným príležitostiam pre ženy vo vede vytvorením koalície mužských spojencov.

K dnešnému dňu sa viac ako 20 významných svetových vedcov pripojilo k „Male Champion For Women In Science“.


Stop predsudkom

Každý dobrovoľník súhlasil s podporou spolupráce medzi mužmi a ženami vo vede. Ako? Záväzky majú rôzne podoby a to: poskytovať prístup ku grantom, zmeniť pohľad inštitúcií na nábor a hodnotenie výkonnosti, zlepšenie zastúpenia žien pri ich publikovaní, autorských právach a poskytovaní poradenstva. Konkrétne opatrenia ako tieto pomohli v boji proti genderovým stereotypom, podvedomým predsudkom a zlepšenie je badateľné pri štatistických údajoch.

Na Slovensku sa k danému záväzku pripojil predseda Slovenskej akadémie  vied prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

O projekte 

Pôvodný program „L’ORÉAL-UNESCO Pre ženy“ vo vede bol založený v Paríži v roku 1998 za účelom podpory žien – vedkýň. Tento rok bol vyhlásený jeho 20. ročník. Program si celosvetovo kladie za cieľ oceňovať úspechy už etablovaných vedkýň a vplyv ich odbornej činnosti na súčasnú spoločnosť, rovnako ako poskytovať podporu mladým vedkyniam na samom počiatku kariéry.

Slovenská edícia celosvetového projektu Pre ženy vo vede sa koná pod záštitou organizácie UNESCO, odborným garantom v Slovenskej republike je Slovenská akadémia vied (SAV) a partnerom je Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA).

Môže vás zaujať:

Lekárka z Hlohovca má v Oxforde vlastné laboratórium

 

 

 

 

 Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *