Živnostníci to budú mať ťažké. Zahraničie nám uteká stále viac. Aj v znížení záťaže práce

Dalito.sk/Dalito.sk/ilustračné foto: zdroj: UMBRELLA GROUP
DALITO -

V novembri minulého roka minister financií SR navrhol novú daňovo-odvodovú reformu. Okrem iného, je zameraná na podporu rodiny a zdaňovanie živnostníkov. Radovan Ďurana je spoluzakladateľom združenia INESS. Zaoberá sa verejnými financiami a ich využívaním. V rozhovore pre pracuj.sk prezradil, že v návrhu vidí aj nedostatky a vynaložené financie by vedel použiť inde.

Živnosť dlhodobo patrí k najrozšírenejšej forme podnikania na Slovensku. Radím tam aj podnikateľov s nižšími mesačnými príjmami. Čo si ymslíte o zavedení 29 %-nej paušálnej dane pre všetky samostatne zárobkovo činné osoby?

Tento krok by znamenal, v porovnaní napríklad s Českom alebo Maďarskom, výrazné zvýšenie daňovo-odvodového zaťaženia. Menej náročný systém v týchto krajinách má svoje opodstatnenie. Podnikatelia nemajú vždy stabilný príjem a investujú vlastné prostriedky, čo nezaručuje, že budú schopní mesačne platiť odvody a daň.

Minister financií SR chce novým návrhom okrem iného zabrániť aj daňovým únikom. Je to možné?

Nestretol som sa s číslami, ktoré by poukazovali na daňové úniky. Ak dochádza k optimalizácii daňovo-odvodového zaťaženia, môžu za to ekonomickí agenti. Vrátane zamestnancov, ktorí sa snažia získavať výhody a navýšiť si čistý príjem.

Ako?

Obchádzanie daňovej povinnosti má kontrolovať predovšetkým finančná správa. Tu nastáva problém, že živnostníkov sú státisíce, nemôže mať dohľad nad každým subjektom. K tomto problému sa dá pristupovať dvoma spôsobmi – nízkym daňovým či odvodovým zaťažením alebo častými kontrolami pri vysokých povinných platbách.

Živnostník bude odvádzať vyššie dane a odvody, pričom bude mať nižší dôchodok a nemocenské dávky ako zamestnanec. Čo si o tom myslíte?

Slovenský sociálny systém je postavený na princípe zásluhovosti. Mal by fungovať tak, že kto odvedie viac, dostane vyššiu dávku. Živnostníci sa môžu rozhodnúť, do akej miery budú optimalizovať. Zo svojich príjmov si sami určujú čiastky na investovanie. Môžu si odkladať na starobu alebo výpadok príjmu. Je logické, keď si zvolia takúto možnosť, nechcú platiť vysoké odvody.

Ak chcú dosiahnuť vyšší štátny dôchodok, musí narásť aj odvodová čiastka. Buď dobrovoľne alebo z navýšenia vymeriavacieho základu. S týmto princípom zásluhovosti súhlasím. Zabránilo by sa tým negatívnej reakcii medzi neživnostníkmi.

Schválením reformy by sa zamestnancom zrušila nezdaniteľná suma na daňovníka a na jeho nepracujúcu manželku. Ako kompenzáciu by dostal zamestnanecký bonus v hodnote 100 eur, ktorý by sa znižoval o 9 % hrubej mzdy. Akú náhradu príjmu by ste navrhovali pre živnostníkov, v prípade zrušenia paušálnych výdavkov?

Neexistuje žiadne meradlo spravodlivosti. Živnostník je podnikateľ. Riskuje svojim majetkom. Môže mať neúspešnú investíciu alebo skrachovať. Tieto faktory sa ťažko kalkulujú. V konečnom dôsledku to je politické rozhodnutie. Smerujúca pre nás môže byť situácia v zahraničí.

Pokiaľ bude reforma zdaňovania práce navrhnutá ako fiškálne neutrálna, nebude mať veľký efekt. Zrušením daňových výnimiek sa zvýšia celkové príjmy. Tie sa potom použijú na mierne zníženie sadzieb. Rovnakí daňovníci, na jednej strane o niečo prídu, na druhej zase dostanú. Stimulačný efekt, čiže ochota viac pracovať, nebude taký silný. Môžu nastať prípady, že niektoré domácnosti si priplatia a nedostanú žiadnu kompenzáciu.

Viac o zaťažení zamestnancov, o polohrubej mzde, či daňovo-odvodovej reforme sa dočítate TU na pracuj.sk.