Správy

Živnostníkom menia výšku poistného

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch posiela živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) oznámenia o novej výške poistného pre rok 2020. Živnostníci tak dostanú v týchto dňoch oznámenia buď listom prostredníctvom pošty alebo elektronicky, ak majú zriadenú e-schránku.

Poštou bude odoslaných spolu 164 451 oznámení a do e-schránok ďalších 10 484 oznámení.

„Nová výška poistného platná od 1. januára 2020 súvisí so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu pre tento rok. Týka sa to viac ako 174 637 SZČO, ktorým sa mení minimálny vymeriavací základ a ďalších 298 samostatne zárobkovo činných osôb si musí platby upraviť pre zmenu maximálneho vymeriavacieho základu. Obe skupiny poistencov sú povinné poistné v novej výške uhradiť do 10. februára 2020.Sociálna poisťovňa im zároveň odporúča, aby si včas upravili aj platobný príkaz v banke,“ upozorňuje Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.


Nové minimálne poistné pre SZČO s minimálnym vymeriavacím základom bude predstavovať 167,89 eura mesačne (v roku 2019 to bolo 158,11 eura). SZČO s maximálnym vymeriavacím základom budú v tomto roku platiť poistné vo výške 2 350,66 eura mesačne (vlani to bolo 2 213,75 eura).

Výška poistného sa od 1. januára 2020 nemení tým SZČO, ktorí poistné platia podľa údajov z daňového priznania v rozpätí medzi novým minimálnym a maximálnym vymeriavacím základom.

Platiť budú rovnakú výšku poistného ako v roku 2019, a to až do 1. júla 2020, kedy im Sociálna poisťovňa oznámi novú výšku poistného podľa daňového priznania za rok 2020 (ak daňový úrad nepožiadajú o odloženie predloženia daňového priznania).


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *