Správy

Život v Bratislave už riadi mestský COVID semafor

Mesto Bratislava vďaka novému signalizačnému systému presne vie, kedy je nutné zaviesť vybrané opatrenia v piatich rôznych fázach šírenia ochorenia COVID-19 vypočítaných na základe epidemiologických dát. Dáta dostupné vďaka Úradu verejného zdravotníctva, Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a Ministerstvu zdravotníctva SR mesto denne analyzuje, čo umožňuje  promptne reagovať presne cielenými opatreniami, ktoré pomôžu udržať Bratislavčanky a Bratislavčanov v bezpečí a ochránia aj tých  najzraniteľnejších z nás.

„Mesto Bratislava zvládlo prvú vlnu epidémie koronavírusu vďaka rýchlo zavedeným opatreniam, ktoré sme prijali a najmä vďaka disciplíne obyvateliek a obyvateľov. Kým ale nebude dostupná vakcína, koronavírus bude naďalej súčasťou našich životov. Je nesmierne dôležité, aby bola Bratislava pripravená na možné ďalšie vlny tohto ochorenia. Preto sa snažíme zdokonaľovať možné opatrenia a zavádzať nové nástroje na správne vyhodnocovanie situácie,“ hovorkyňa mesta Katarína Rajčanová.

Takýmto nástrojom je aj signalizačný systém tzv. COVID semafór, ktorý z dát analyticky vyhodnotí, v akej fáze epidémie sa nachádzame a ktoré z pripravených opatrení v rôznych oblastiach správy mesta je potrebné zaviesť do praxe. Signalizačný systém sme zostavili s epidemiológom bratislavského magistrátu Martinom Pavelkom.


„COVID semafor v takejto forme nás posúva na samotnú špičku medzi svetovými metropolami. Sme jediní v celej strednej a východnej Európe, ktorí počítajú efektívne reprodukčné číslo na základe epidemiologických dát,povedal Martin Pavelka. Systém založený na rovnakom princípe pripravuje ministerstvo zdravotníctva na celonárodnej úrovni, kde využije práve  know-how nášho epidemiológa Martina Pavelku.

Úlohou monitorovacieho a signalizačného systému je poskytnúť včasné varovanie pred nekontrolovaným šírením nákazy tak, aby mohlo mesto podniknúť potrebné preventívne kroky a nekontrolovanému šíreniu nákazy vopred zabrániť. 

Podľa vyhodnotenia jednotlivých indikátorov semafór aktivuje jednu z piatich fáz:

Biela fáza – stav keď na území Bratislavy neevidujeme za obdobie 7 dní žiadny nový potvrdený prípad nákazy COVID-19

Zelená fáza – znamená režim denného monitorovania a analýzy epidemiologických dát, pristupuje sa k osvete a vzdelávaniu na podporu dodržiavania hygienických a protiepidemiologických opatrení (pravidelné umývanie rúk, odporúčania na nosenie rúšok,..)

Oranžová fáza – prijímanie prvých opatrení na ochranu najzraniteľnejších skupín obyvateľstva


Červená fáza – v tejto fáze sa zavádzajú opatrenia celomestského významu a pristupuje sa k obmedzeniam plánovaných hromadných akcií

Čierna fáza – ide o stav, kedy je ľuďom odporúčané výrazne minimalizovať svoj pohyb a fyzický kontakt s inými ľuďmi

Štandardné ukazovatele, ktoré COVID semafór vyhodnocuje, sú:

(1)efektívne časovo závislé reprodukčné číslo – vyjadruje počet osôb, ktoré v priemere aktuálne nakazí jeden infikovaný človek, v závislosti od aktuálneho správania obyvateľov a dodržiavania protiepidemických opatrení. Inými slovami, okrem základných vlastností koronavírusu, pri výpočte zohľadňujeme napr. do akej miery sa aktuálne nosia rúška, alebo či sa uskutočňujú masové podujatia. Toto číslo sa zo dňa na deň môže meniť. Bratislava tak presnejšie vie, kedy nastáva na jej území exponenciálny rast reprodukcie nového koronavírusu a ako rýchlo sa tento vírus šíri v našom meste.

(2) aktuálna prevalencia – ide o počet aktívne chorých resp. laboratórne potvrdených prípadov ochorenia na COVID-19

(3) stav nemocničných kapacít

(4) super-šírenie v populácii – udalosť, pri ktorej sa nakazia minimálne piati ďalší ľudia. Najväčší potenciál na superšírenie majú preplnené uzavreté miesta (diskotéky, konferencie, zhromaždenia, oslavy…). V Bratislave takúto udalosť posledné mesiace neevidujeme.


Uvedomujeme si, že opatrenia, ktoré mesto zavádza, sú často citlivé a výrazne ovplyvňujú život obyvateliek a obyvateľov Bratislavy. Rozhodnutia magistrátu boli vždy prijaté v záujme verejného zdravia. Vďaka signalizačnému systému môžeme okamžite zaviesť opatrenia odporúčané odborníkmi pre jednotlivé fázy epidémie a tak môžeme ovplyvniť rýchlosť šírenia ochorenia COVID-19. Na to, aby bol náš postup efektívny a aby sme túto situáciu zvládli, je nutné, aby potrebné pravidlá a opatrenia dodržiavali všetci rovnako zodpovedne.

Bratislava sa momentálne nachádza v zelenej fáze epidémie, kedy reprodukčné číslo vykazuje hodnotu pod jedna. V prípade, že ukazovatele indikujú prechod do inej fázy epidémie, mesto o tom bude informovať.


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *