Životná poistka kryje aj koronavírus

Dalito.sk/Koronavírus/ilustračné foto: SAV
DALITO -

Koronavírus je aj šancou pochopiť, ako veľmi napriek dočasnej izolácii jeden od druhého závisíme. Máme šancu porozumieť, aké neviditeľné vzťahy fungujú v jednotlivých ľudských činnostiach.  Aj na Dalito dopadla ťarcha situácie. To však ešte neznamená, že nežijeme život v súvislostiach a nechápeme aj situáciu našich reklamných partnerov, ktorí Dalito dôverovali aj v časoch „hojnosti“. Aj týmto neplateným článkom im chceme prejaviť úctu a poďakovanie. Preto sme každému počas pandémie ponúkli jednu inzerciu zadarmo. 

Celosvetová pandémia koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19 denne prináša množstvo otázok. Keďže ide o celkom nový vírus, klienti, ktorí majú uzatvorené životné poistenie sa pýtajú, ako je koronavírus poistením krytý. Koronavírus spôsobuje akútne respiračné ochorenie, ktoré je považované za chorobu – je teda krytý poisteniami, v ktorých vznikne poistná udalosť z dôvodu choroby.

Allianz – Slovenská poisťovňa kryje koronavírus v zmysle poistných podmienok životného poistenia v týchto prípadoch:

PRACOVNÁ NESCHOPNOSŤ

Ak sa poistený klient nakazí koronavírusom a lekár mu z dôvodu ochorenia COVID-19 stanoví práceneschopnosť (PN), za každý deň trvania PN mu bude vyplatené denné odškodné*

HOSPITALIZÁCIA

V prípade, že poistený klient bude z dôvodu zlého zdravotného stavu spôsobeného ochorením COVID-19 hospitalizovaný, bude mu vyplatené denné odškodné za každý deň pobytu v nemocnici*

CHIRURGICKÝ ZÁKROK

Ak sa poistený klient v dôsledku ochorenia COVID-19 musí podrobiť chirurgickému zákroku, ktorý je uvedený v zozname chirurgických zákrokov príslušných poistných podmienok, bude mu vyplatené poistné plnenie za absolvovaný chirurgický zákrok*

INVALIDITA

Ak sa poistený klient v dôsledku ochorenia COVID-19 stane invalidným a doloží rozhodnutie od Sociálnej poisťovne, Allianz – SP mu vyplatí poistné plnenie za invaliditu*

KRITICKÉ CHOROBY
Ak poistenému klientovi spôsobí ochorenie COVID-19 niektorú zo zoznamu kritických chorôb, Allianz – SP mu vyplatí poistné plnenie za túto kritickú chorobu*

SMRŤ

Ak poistený klient zomrie v dôsledku ochorenia COVID-19, Allianz – SP vyplatí oprávneným osobám poistné plnenie pre prípad smrti zo všetkých poistení, ktoré kryjú riziko smrti a ktoré má poistený klient v rámci životného poistenia dojednané.

„Keďže situácia v súvislosti s koronavírusom sa neustále mení a vyvíja, odporúčame sledovať našu webovú stránku www.allianzsp.sk, kde priebežne aktualizujeme a uverejňujeme všetky nové informácie,“ dodáva hovorkyňa Allianz – SP Lucia Muthová.

* po splnení všetkých podmienok platných pre poistnú udalosť uvedených v poistných podmienkach ako sú napr. uplynutie čakacej doby, uplynutie karenčnej doby a pod.

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., pôsobí na slovenskom poistnom trhu už niekoľko desiatok rokov a je trhovým lídrom v poskytovaní vysoko kvalitných služieb a produktov. Patrí do poisťovacej skupiny Allianz Societas Europaea, ktorá spravuje zmluvy miliónov klientov v regióne strednej a východnej Európy

Vedeli ste, že…

  • podľa ekonomického týždenníka Trend sme v roku 2019 obhájili titul poisťovňa roka?
  • sme v roku 2019 v ankete Fincentrum & TREND Hypotéka roka 2019 obhájili prvenstvá v poistení nehnuteľnosti a hypotéky
  • sme v roku 2019 opäť obhájili titul najlepšie komunikujúca poisťovňa v ankete Hermes Komunikátor roka 2019
  • sme sa v celoslovenskej ankete SIBAF® award stali najlepším poisťovateľom vozidiel v kategórií Havarijné poistenie a Poistenie občanov (majetok a zodpovednosť)?
  • po prevzatí poisťovacích aktivít D.A.S v roku 2018 ponúkame aj poistenie právnej ochrany?
  • od svojho vzniku venovala Nadácia Allianz na verejnoprospešné projekty už viac ako 2,4 milióna eur a vďaka jej podpore je napríklad po celom Slovensku nainštalovaných viac ako 200 meračov rýchlosti?
https://www.dalito.sk/ostali-ste-doma-pozor-aj-na-toto/