Správy

Zmena odchodu do dôchodku od 2020

Od 1. januára 2020 sa mení doteraz platná právna úprava veku odchodu do dôchodku a stanovuje sa dôchodkový vek všetkým poistencom. Zákon bol prijatý na realizáciu ústavného zákona o tzv. dôchodkovom strope. 

Dôchodkový vek platný po 31. decembri 2019 je uvedený v tabuľke (je prílohou zákona o sociálnom poistení).

Hľadáte si prácu po 45? Čas, keď si aj zuby prestanete umývať


Znížený dôchodkový vek poistencov, ktorí odpracovali potrebný počet rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie a I. a/alebo II. kategórii funkcií, zostáva zachovaný aj podľa novej právnej úpravy.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Podporujme, prosím, aj Husákove deti!


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *