Zoznámte sa, nové vedenie UNLP Košice

Dalito.sk/Nemocnica UNLP Košice/foto: UNLP Košice
DALITO -

Rada riaditeľov funguje v zložení Ing. Vladimír Grešš ako generálny riaditeľ a MUDr. Martin Paulo a MUDr. Peter Kizek, PhD., MHA, MPH ako výkonní riaditelia. Do funkcie nastúpili 15.5. a odvtedy sa zoznamovali s rozsiahlou agendou ohľadom fungovania a riadenia nemocnice. Teraz chcú verejnosti predstaviť svoje plány.

Dalito.sk o tom informovala Ivana Vaněková, PR manažérka a hovorkyňa UNLP Košice.

Ing. Vladimír Grešš je podnikový manažér so silným finančným backgroundom a  orientáciou na budovanie efektívnych klientsky orientovaných organizačných štruktúr. 

MUDr. Martin Paulo začal svoju lekársku kariéru na Klinike úrazovej chirurgie UNLP Košice ako traumatológ, kde pôsobí od roku 2006.  

MUDr. Peter Kizek, PhD, MHA, MPH pôsobí v UNLP Košice od roku 2003.

V posledných dňoch sa riaditelia zoznamovali so špecifikami fungovania nemocnice a na základe toho vidia viacero oblastí, ktoré by chceli vylepšiť:

  • najdôležitejšou úlohou týchto dní je v závislosti od hygienicko-epidemiologickej situácie spustiť v čo najväčšom rozsahu plánovanú operatívu a plnú ambulantnú činnosť UNLP na úroveň pred vypuknutí prvej vlny pandémie COVID-19. Na plánované operácie boli objednávaní pacienti na základe dvoch kritérií – závažnosť diagnózy a dĺžka čakania na operačný výkon. Zároveň musíme byť stále pripravený v prípade vypuknutia druhej vlny pandémie COVID-19 zabezpečiť plnú ochranu zdravia pacientov a zamestnancov UNLP Košice.
  • Vedenie nemocnice sa oboznámilo so stavom implementácie vykazovania náročnosti odliečených pacientov UNLP Košice na základe DRG systému (klasifikačný systém Diagnoses Related Groups) a informácie za rok 2019 momentálne analyzuje. Na základe toho vznikne nový projektový DRG tím, ktorého úlohou bude zefektívnenie systému a zvýšenie CMI indexu (Casemix index). 
  • Na budúci rok si rada dala za cieľ zabezpečiť vyšší výnos pre nemocnicu, keďže na to nemocnica má dostatočné personálne aj výkonné kapacity. Práve preto pripravuje nový finančný plán zameraný na jednotlivé pracoviská, ktorý bude súvisieť s už spomínanou DRG analýzou.
  • Ďalším dôležitým bodom je zlepšenie spolupráce s Lekárskou fakultou UPJŠ Košice. Vedenie sa bude snažiť vyriešiť doterajšie problémy a zlepšiť spoluprácu dvoch tak dôležitých inštitúcií v metropole východu.
  • Momentálne prebieha aj revízia investičných projektov a následne chce vedenie otvoriť diskusiu s MZSR o kapitálových výdavkoch na niektoré budovy, ktorých stav nie je vyhovujúci. Čo sa týka technických záležitostí, nemocnica pokračuje vo viacerých stavebných a rekonštrukčných prácach. Momentálne sme dokončili inštaláciu RTG prístroja na Oddelení urgentného príjmu, dokončujeme rekonštrukciu onkohematologických ambulancií, taktiež rekonštrukciu hematologickej ambulancie na IV. Internej klinike a začíname inštaláciu RTG prístrojov na Oddelení rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód.  Pokračujeme aj vo výmene výťahov.  

Snahou vedenie bude zefektívnenie a zmodernizovanie riadenia nemocnice. Noví riaditelia sú si vedomí veľkej zodpovednosti, ktorú na seba prebrali a budú podnikať všetky potrebné kroky tak, aby viedli k zlepšeniu podmienok ako pre pacientov, tak aj pre zamestnancov nemocnice. Základom bude samozrejme skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v rámci nášho hesla: Vaše zdravie je našou prioritou. Uviedlo komunikačné oddelenie nemocnice v tlačovej správe.