Gádži v osade – Odsúdeniahodná selekcia či jediná možnosť

Často dostávam otázku ohľadne školy, ktorá tak prozreteľne zaradila do riadneho vyučovania cigánsky čardáš. Čo je to za školu, ktorá (pokiaľ viem), ako jediná v Česku a žiadna na Slovensku, bola ochotná urobiť tento experiment a tancom podporiť školskú dochádzku rómskych detí? A s tým súvisiaci dotaz, ako je možné, že v dnešnej dobe integrácie a inkluzívneho vzdelávania existuje takto vysoko … Čítať ďalej Gádži v osade – Odsúdeniahodná selekcia či jediná možnosť