Gádži v osade – pol druhej poobede

Špeciálne postavenie medzi rómskou menšinou majú olašskí cigáni. V jazyku Rómov sa im hovorí Vlachi alebo šatrika Roma, čo v podstate znamená … Čítať ďalej Gádži v osade – pol druhej poobede